Skyscraper City Forum banner
1 - 9 of 9 Posts

·
Registered
Joined
·
2,523 Posts
สวัสดีครับ บึงกาฬ ขอเป้นตัวแทนจากคนนครสวรรค์เข้ามาทักทายเป็นจังหวัดแรกเลยนะครับ มีอะไรมาอัพเดทให้เราชมกันได้เลยนะครับ สำหรับจังหวัดที่77ของประเทศไทย
 

·
Registered
Joined
·
1,891 Posts
TESCO LOTUS แจ้งเปิดสาขาใหม่ รายละเอียดดังนี้

รหัสสาขา 01535 TESCO LOTUS (สาขาฃาณุวรลักษบุรี)
ที่อยู่ : เลขที่ 435 หมู่ที่5 ตำบลสลกบาตร
อำเภอฃาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
รหัสสาขา 01536 TESCO LOTUS (สาขาบึงกาฬ)
ที่อยู่ : เลขที่ 461 หมู่ที่1 ตำบลบึงกาฬ
อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 43140

ที่มา: SupplyNet News ข่าวสารและข้อมูลสำหรับผู้ใช้บริการ SupplyNet
 

·
Banned
Joined
·
30 Posts
ขออนุญาติตั้งกระทู้สำหรับพี่น้องชาวบึงกาฬครับ เนื่องจากผมหากระทู้จังหวัดบึงกาฬไม่เจอ มาร่วมสนทนาที่กระทู้หลักชาวบึงกาฬได้ที่นี่ครับ
 

·
Banned
Joined
·
30 Posts


จังหวัดบึงกาฬ เป็นจังหวัดที่มีการร้องขอให้จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๗ แต่ไม่ผ่านกระบวนการพิจารณาในขณะนั้น และได้มีการนำเข้าการพิจารณาอีกครั้ง โดยผ่านมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และออกเป็นพระราชบัญญัติในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔
จังหวัดบึงกาฬ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ๗๕๑ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ๔,๓๐๕ ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง มีน้ำตก ภูเขา มีพื้นที่ติดต่อกับแม่น้ำโขง และแขวงบริคำไชย สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว แบ่งการปกครองออกเป็น ๘ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอปากคาด อำเภอโซ่พิสัย อำเภอศรีวิไล อำเภอพรเจริญ อำเภอเซกา อำเภอบึงโขงหลง และอำเภอบุ่งคล้า
 

·
Banned
Joined
·
30 Posts
คำขวัญประจำจังหวัด บึงกาฬ
ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล้ำยางพารา งามตาแก่งอาฮง บึงโขงหลงเพลินใจ น้ำตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่งเรือ เหนือสุดแดนอีสาน นมัสการหลวงพ่อใหญ่ ศูนย์รวมใจศาลสองนาง
 

·
Banned
Joined
·
30 Posts
ท่านใดที่มีข่าวสารจังหวัดบึงกาฬอัพเดท สามารถโพสลงในกระทู้นี้ได้เลยนะครับ
 

·
Banned
Joined
·
30 Posts
หาดสีดา จังหวัดบึงกาฬ

หาดสีดา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของพี่น้องจังหวัดบึงกาฬ
หาดสีดา จังหวัดบึงกาฬ เป็นหาดทรายขนาดกลางที่เกิดจากลำน้ำโขง ช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน ฝั่งตรงข้ามของหาดสีดา
เป็นเมืองปากกระดิ่งของ สปป.ลาว มีภูเขาสองลูกแยกออกจากกัน เรียกว่า “ช่องเขาขาด”หาดสีดา ตั้งอยู่ในอำเภอบุ่งคล้า เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบึงกาฬ ก่อนจะได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อปี 2539 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2539 ต่อมาในปี 2554 ได้มีการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬขึ้น อำเภอบุ่งคล้า จึงเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬตามพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬปี 2554 อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2554 ซึ่งอำเภอแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาของสองประเทศคือ ภูวัว ประเทศไทยและภูงู ประเทศลาวที่มีแม่น้ำโขงไหลกั้น โดยที่ฝั่งลาวยังมีแม่น้ำกระดิ่งไหลสู่แม่น้ำโขง เยื้องกับบ้านบุ่งคล้า โดยแม่น้ำกระดิ่งได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ำที่ใสสะอาด เมื่อไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่มาบรรจบกันจะทำให้เกิดเป็นแม่น้ำสองสีที่มีความสวยงามมาก ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของบึงกาฬเลยทีเดียวกิจกรรมที่น่าสนใจ
จุดผ่อนปรนเขื่อนงาม ที่ริมโขงเป็นศูนย์กลางเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย – สปป.ลาว ซึ่งเป็นสถานที่แห่งหนึ่งในการพักผ่อนหย่อนใจ ชมภูมิทัศน์เขาภูงู ช่องลม หรือปากแม่น้ำกระดิ่ง มีหาดทรายขาว ป่าไม้เขียว และเสียงชะนีร้องเรียกหาคู่ยามเช้า จุดผ่อนปรนนี้จะทำการเปิดไปมาหาสู่กันระหว่างชาวบุ่งคล้ากับชาวปากกะดิ่งในวันอังคารและวันศุกร์ สัปดาห์ละ 2 วัน ซึ่งเป็นจุดซื้อขายสินค้าที่มีกำลังในการชื้อขายมากพอสมควร ทำให้เศรษฐกิจของอำเภอดีขึ้น ใครที่อยากจะไปชมธรรมชาติของสะพานข้ามน้ำกระดิ่งหรือหาดสีดาที่อยู่ในบริเวณนั้น ก็สามารถไปเที่ยวชมกันได้ ด้วยการทำบัตรผ่านแดนชั่วคราวที่จุดผ่อนปรนโดยใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

การเดินทางมาที่หาดสีดา จังหวัดบึงกาฬ
รถประจำทาง
บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารประจำทางทั้งรถโดยสารธรรมดาและรถปรับอากาศไปหนองคาย และต่อรถจากหนองคายเข้าบึงกาฬ สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ ถนนกำแพงเพชร 2 โทร. 02 936 285 266 หรือ www.transport.co.th

รถไฟ
มีขบวนรถไฟจากกรุงเทพฯ-หนองคาย ทุกวัน จากนั้นเดินทางโดยรถประจำทางเข้าจังหวัดบึงกาฬ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยบริการเดินทาง โทร. 1690, 02 220 4334 , 02 220 4261

รถยนต์
จากกรุงเทพมหานคร ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านจังหวัดสระบุรี เข้าทางหลวงหมายเลข 2 ผ่านจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ รวมระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร
 
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top