SkyscraperCity Forum banner

Bulgaria blvd. Tram Line Reconstruction | Peкoнcтpyкция нa тpaмвaйнo тpace пo бyл. Бългaрия

401341 Views 1764 Replies 219 Participants Last post by  ovotet
1 - 20 of 1765 Posts
Уау... такова чудо досега не бяхме виждали:

Уау... такова чудо досега не бяхме виждали:

Ужас, най-лява лента след Каблешков сигурно ще значи отново пускане на втора лява секция България>Каблешков и като я върнат пак единична ще има пак сумати месеци неразбрали шофьори...
Започва рехабилитация на релсовия път по бул. "България"

На 5 март 2014 г. ще започне изпълнението на строително-монтажните работи за "Рехабилитация на релсовия път по бул. "България". Това е един от компонентите на проект "Проект за интегриран столичен градски транспорт" по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-02/2011/001 от 23 август 2011 г., сключен между Столична община и Министерството на регионалното развитие, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
С ремонта ще бъде модернизирана трамвайната линия по бул. "България" от бул. "Витоша" до последната спирка (трамвайно ухо "Борово"). Трамвайният път е един от най-натоварените маршрути. Той е с дължина от 3.7 км (двоен коловоз). Трасето е изградено преди 31 години без да е извършван основен ремонт оттогава. Вследствие на дългогодишната експлоатация и липсата на основни ремонти по нея, рехабилитацията на тази трамвайна линия е крайно наложително. Изпълнител е "СК 13 Трансстрой".
Освен пълната подмяна на релсовия път ще се изгради изцяло нова контактна мрежа и стълбове.
По време на ремонта ще се извърши и цялостна реконструкцията на спирките на градския транспорт, ще се монтират спиркови навеси, електронни информационни табла. На спирките ще има тактилни плочи, височината на пероните ще бъде съобразена с придвижването на хора с увреждания. Електронните информационни табла ще осигуряват гласово съобщение за хора със зрителни увреждания.
С подобряване на техническото състояние на релсовия път, контактната и кабелна мрежа ще се подобрят условията и качеството на пътуване.

Временна организация на градския транспорт при изпълнение на реконструкцията на трамваен релсов път по бул. "България"
За времето на ремонта трамвайна линия № 7 ще бъде заменена от автобусна линия № 7-ТМ. Карти за една линия за трамвай № 7 ще могат да се ползват и за временната автобусна линия № 7-ТМ, както и за трамвайните линии, пътуващи по обичайния маршрут на трамвай № 7.

ТРАМВАЙНИ ЛИНИИ:
Трамвайна линия № 1: маршрутът на трамвайна линия № 1 се удължава от централна жп гара през транспортен подлез "Надежда" до метростанция "Хан Кубрат", двупосочно.

АВТОБУСНИ ЛИНИИ:
Временната автобусна линия № 7-ТМ ще се движи с маршрут: от НДК (кръстовище бул. "България" - бул. "Черни връх"), бул. "Пенчо Славейков", бул. "Витоша" и по бул. "България" до автомобилния подлез при ул. "Българска легия", двупосочно.
Начална спирка на линията е от "бул. Черни връх" за автобусни линии № 72 и №604 в посока бул. "България".
Автобусите ще спират:
- на всички автобусни спирки по маршрута;
- на трамвайната спирка "бул. Пенчо Славейков" в посока ж.к. "Борово";
- разкрива се двупосочна спирка жк "Бокар" на кръстовището на бул. "България" – ул. "Борис Димовски". На спирката ще спират и автобусите от линия № 64;
- на временна двупосочна спирка жк "Мотописта" в района на трамвайната спирка;
- на временна двупосочна спирка на бул. "Пенчо Славейков" непосредствено след десния завой от бул. "България" в посока НДК. Спирката се разкрива за връзка с трамвайна линия № 1, която се движи по маршрута на закритата трамвайна линия № 7 до метростанция "Хан Кубрат";
- на временна двупосочна спирка в автомобилния подлез.
За осигуряване на необходимата превозна възможност по бул. "България" се увеличава броят на колите по автобусна линия № 64.
http://infrastructure.bg/railwaysne...ochva_rehabilitaciia_na_relsoviia_put_po_bul/

^^
Toзи железен път е толкова прав, че чак трамваят-стрела се е изкривил във време-пространството. :lol:
Автобус ще замества трамвай №7 по ”България”

Въвежда се временна организация на градския транспорт в участъка по бул. „България” - от бул. „Витоша" до трамвайно ухо "Борово", от 5 март.
Причината е реконструкция на трамвайния релсов път, контактна и кабелна мрежа в посочения участък на бул. „България”, съобщиха от пресцентъра на Столична община.
Трасето не е обновявано основно от изграждането му преди 31 години.

От 04.30 часа на 5 март 2014 г. до 4.30 часа на 9 юни 2014 г. се променя маршрута на масовия градски транспорт, както следва:

Трамваен транспорт

- трамвайна линия № 7 се замества от временна автобусна линия № 7- ТМ
- маршрутът на трамвайна линия № 1 се удължава от централна жп гара през транспортен подлез „Надежда” до метростанция „Хан Кубрат” двупосочно.

Временната автобусна линия № 7-тм ще се движи с маршрут: от НДК (кръстовище бул. „България” - бул. „Черни връх”), бул. „Пенчо Славейков”, бул. „Витоша” и по бул. „България” до автомобилния подлез при ул. „Българска легия” двупосочно.

Начална спирка на линията е от „бул. Черни връх” за автобусни линии №№ 72 и 604 в посока бул. „България”.

Автобусите ще спират:

- на всички автобусни спирки по маршрута;
- на трамвайната спирка „бул. Пенчо Славейков” в посока ж.к. „Борово”;
- разкрива се двупосочна спирка „ж.к. Бокар” на кръстовището на бул. „България” – ул.„Борис Димовски”. На нея ще спират и автобусите от линия № 64;
- на временна двупосочна спирка “ж.к. Мотописта” в района на трамвайната спирка;
- на временна двупосочна спирка на бул. „Пенчо Славейков” непосредствено след десния завой от бул. „България” в посока НДК спирката се разкрива за връзка с трамвайна линия № 1, която се движи по маршрута на закритата трамвайна линия № 7 до метростанция „Хан Кубрат”;
- на временна двупосочна спирка в автомобилния подлез.

За осигуряване на необходимата превозна възможност по бул. „България” се увеличава броя на колите по автобусна линия № 64.

Ремонтните дейности на участъка от булевард "Витоша" до трамвайно ухо "Борово" предвиждат цялостна реконструкция на линиите, спирките и подлезите по трасето.
http://sofia.dir.bg/news.php?id=16245348
Айде, заминавайте да снимате какво се случва..Както и пълно фото заснемане на цялата линия, за да имаме преди/сега :)
За първи път се загледах колко е зле трамвайния път. Локвите са ужасно големи.
Браво, с нетърпение чаках някой да пусне снимки. Ако може всеки ден да щракваш по няколко ще е супер.
  • Like
Reactions: the dogi and vog
КРАСИМИРА ЯНЕВА
02.03.2014 Новите бързи трамваи ще се движат по изцяло ремонтираното трасе по бул. „България” от месец юни. Те ще вдигат до 70 км/ч и ще превозват 4 млн. пътници годишно. „Ремонтът на релсите ще започне на 5 март и ще продължи точно 97 дни”, съобщи заместник-кметът по транспорта Любомир Христов. По това време трамвай №7 няма да се движи, а
вместо него ще бъде пуснат автобус №7 ТМ
Докато трае ремонтът, ще бъде подменен целият релсов път от бул. „Витоша” до последната спирка – трамвайното ухо в жк „Борово”. Трасето е полагано преди 31 г. Оттогава нито веднъж не му е правен основен ремонт. Обновяването ще струва 6,9 млн. лева и се финансира от програма „Регионално развитие”. Ремонтът ще е на два етапа – първият ще е на юг и на север от бул. „Акад. Ив. Евст. Гешов”. Вторият – заедно с естакадата на този булевард. Освен новите релси ще се ремонтират спирките, които ще са с нови навеси и специални плочки за незрящи, ще има електронни „говорещи” табла. Ще се подмени и канализацията и електропреносната мрежа. Затова периодично ще бъдат стеснявани участъци от автомобилните платна.
Всички, които пътуват по „България” с трамвай, ще могат да ползват автобус №7 ТМ, който ще се движи по маршрут от НДК, бул. „Пенчо Славейков”, бул. „Витоша” и по бул. „България” до автомобилния подлез при ул. „Българска легия” двупосочно. За него ще важат трамвайните спирки. Рейсовете 72 и 604 в посока бул. „България” ще спират на автобусните спирки, на трамвайната на бул. „П. Славейков” в посока „Борово”, разкриват се и временни – на кръстовището с ул. „Борис Димовски” - на нея ще спира и рейс 64, и спирка на жк „Мотописта”. Докато трае ремонтът, рейсовете ще спират и на бул. „П. Славейков”, за да се осигури връзка с трамвай 1. Общината ще обнови и 4 нови подлеза по протежението на бул. „България”. Те
няма да бъдат напълно затваряни
„За тях общината е отделила над 2 млн. лв. от бюджета си”, каза Христов. Той допълни, че през лятото ще бъдат монтирани всички 600 говорещи табла по най-натоварените спирки в столицата.
МОНИТОР

  • Like
Reactions: the dogi
Тъпо е, че не виждам в проекта да има "умни" светофари за предимство за трамваите при преминаването им през трите кръстовища по бул.България, при които фазите за чакане не са малки. Иначе и с тази система, времетраенето за пътуване с трамвая ще падне още.
Мисля си, че ако сложиш светофар, който се съобразява с трамвая ще стане огромно задръстване при колите. То и без това е задръстено.
Какви са тия 70 км за трамваите по бул. "България".....
Иначе аз да попитам, тъй като не съм запознат, но 100 дни не са ли малко множко за един подобен ремонт? Все пак става дума за едни 4 км и няколко подлеза...
Ъгълът на "Витошка" и "България":

две години по късно, но си е мн хубава гледка особено като се сетя колко пъти ме е било страх да не се катурнем точно там :)
Много сериозно се работи и в другия край на линията, където е струпана и немалко техника.
  • Like
Reactions: the dogi
И на 10.03.2014 поработваха малко в снега, но късния следобед спряха.

http://imageshack.com/a/img823/9177/x6fk.jpg

http://imageshack.com/a/img89/1650/ctg4.jpg

http://imageshack.com/a/img37/4630/5ro6.jpg

http://imageshack.com/a/img43/778/tp91.jpg

На 11-ти, от сутринта са на позиция. Ще щракна малко по-късно.

П.П. Извинявам се за качеството на снимките, но с това разполагам като техника. Ще опитам да намеря нещо по-добро.
И на 10.03.2014 поработваха малко в снега, но късния следобед спряха.

http://imageshack.com/a/img823/9177/x6fk.jpg

http://imageshack.com/a/img89/1650/ctg4.jpg

http://imageshack.com/a/img37/4630/5ro6.jpg

http://imageshack.com/a/img43/778/tp91.jpg

На 11-ти, от сутринта са на позиция. Ще щракна малко по-късно.

П.П. Извинявам се за качеството на снимките, но с това разполагам като техника. Ще опитам да намеря нещо по-добро.
Преди малко минах оттам и се работеше усилено. Шумът, обаче, е доста сериозен :)
  • Like
Reactions: the dogi
Малко ъпдейт от днес, благодарение на моя приятел Стили:

http://imageshack.com/a/img600/1218/3gf4.jpg

http://imageshack.com/a/img36/6415/uy6m.jpg

http://imageshack.com/a/img547/8639/vkmv.jpg

http://imageshack.com/a/img34/9711/yd67.jpg

http://imageshack.com/a/img854/3783/xsm4.jpg

Южно от Шел-а са премахнати и стълбовете на ККМ.
1 - 20 of 1765 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top