SkyscraperCity Forum banner
1 - 13 of 13 Posts

· re re re ra ra ra
Joined
·
4,481 Posts
Excellent! More races tracks for Turkey! :D
 

· Strange User
Joined
·
14,618 Posts
Discussion Starter · #9 ·
hem izmir hem izmit dandik, bahsetmeye bile değmez. Bu gelişmiş bir pist olacak, zira istanbul park'tan sonra çıta yükseldi. Düşünün bu izmir izmit yokken, izmit isanbul park yokken kullanılıyordu. Gerçi izmitte öenmli yarışlar oldu. Ama Bursa uluslar arası yarışlara sahne olacak bir pist olacak. Böyle yerel yarışlar için değil...
 

· Registered
Joined
·
2,846 Posts
pınarbaşı yarışçıların çok sevdiği baba pistlerden biri diye duymuştum ama
 
1 - 13 of 13 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top