Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 1966 Posts

·
Registered
Joined
·
6,175 Posts
Toekomstig GEN plan. De Josophat tunnel is in aan bouw. Aanpassingen aan de Noord-Zuid verbinding om de capaciteit te verhogen,...
Deze kaarten zijn niet definitief.
Dus nog eens verduidekijken, het Gewestelijk Expres Net is een soort Brusselse RER. En bestaat eigenlijk uit allerlei aanpassingen om een hoogwaardig net van pendeltreinen richting Brussel te creëren. Brussel heeft al een uitgebreid spoornet met maar liefst 3 lange Noord-Zuid tunnels en een vierde Westelijke Noord-Zuid verbinding. Er word dus een 4de tunnel gebouwd zodat de Europese wijk rechtstreeks aangesloten word op het noorden en d rest van het GEN (Zaventem, Leuven, Vilvoorde).
Nu hebben de zijn er meestal slechts 2 pendelteinen per uur. Die frequentie gaat hoger worden.


 

·
Registered
Joined
·
6,175 Posts
Discussion Starter · #2 ·
"Het Gewestelijk Expres Net heeft als ambitieus doel 50 % meer reizigers naar Brussel brengen met het openbaar vervoer. Het net zal zich uitstrekken in een straal van 30 km rond de hoofdstad, zodat steden als Aalst, Ninove, Mechelen, Leuven, Ottignies, Waver, Nijvel en ‘s Gravenbrakel er nog net deel van uitmaken.
Het aandeel van de trein is het grootst waar deze het beste alternatief kan bieden voor het wegverkeer. Eén van de redenen om een GEN rond Brussel te starten vertrekt vanuit die vaststelling. Hoe dichter we bij de hoofdstad komen, hoe kleiner immers het aandeel van de trein wordt. Onder de afstand van 30 km zakt het gemiddelde aandeel van de trein onder de 20 %, in de nabijheid van Brussel zelfs onder de 10 %. Daar moeten comfortabele verbindingen, met een hogere frequentie, wat aan doen.
Het GEN wil meer treinen laten rijden (tenminste 4 per uur tijdens de spits). Hiervoor zijn natuurlijk aanpassingen nodig van de infrastructuur. De lijnen vanuit Brussel naar Leuven, Halle, Nijvel en Ottignies werden al, of worden nog, uitgebreid tot vier sporen.
Voor een vlot treinverkeer wil de NMBS o.m. een tunnel bouwen tussen Schaarbeek-Josaphat en Schuman, en een aantal andere, kleinere ingrepen doorvoeren.
Stations worden heringericht en er zullen er nieuwe bijkomen.
Voor het Gewestelijk Expres Net zal nieuw en aangepast materieel ontworpen worden. Treinen, geschikt voor het vervoer van grote massa’s mensen op korte afstanden, zullen een vlotte instap bieden aan minder mobiele personen en voorzien zijn van extra brede deuren en een ruim balkon, waar plaats is voor fietsen.
In het GEN speelt de NMBS geen cavalier seule. Samenwerking met De Lijn, de MIVB (Brussel) en de TEC (Wallonië) is nodig om van het netwerk een succes te maken. Zo zal er bv. 1 gemeenschappelijk vervoerbewijs komen, zodat in het Brusselse Gewest één kaartje volstaat voor trein, tram, bus en metro.

Eer het GEN een feit is, zal er nog heel wat water door de Zenne stromen. Maar eens in werking (2008-2010), zal het project een belangrijke verbetering betekenen voor de mobiliteit in en rond Brussel.
"

http://www.uitweg.be/nummer-20/gewest.html
 

·
Registered
Joined
·
223 Posts
Een op zich fantastisch plan (GEN).Dit zou een enorme sprong voorwaarst voor Brussel Agglo kunnen beteken. Maar!
1) Laat het niet ten koste gaan van de gestage expansie van de reguliere metrolijnen. Als de kleine metroring via Delacroix is voltooid, moet tramlijn 90 verder onder der grond worden gewerkt. Ook moet de metro vanuit "Albert" verder naar het zuiden gaan afdalen. Onder andere.
2) Een RER systeem moet enigszins rendabel zijn. al was het maar in termen van grote aantallen passagiers. Dit betekent uiteindelijk (en nu beginnen de problemen) dat een bovenregionale overheid de bevoegdheid moet krijgen om toekomstige verkavelingen en de soort van de verkaveling aan te wijzen. En niet de individuele gemeente. Leidraad hierbij moet zijn de directe Aanwezigheid van een RER station. Maak gebruik van de stijgende vraag naar appartementen (ook in de kleine gemeentes) om juist deze dicht tegen stations aan te dirigeren. Rondom de ring van Brussel moeten in een straal van 6 kilometer vanaf die Ring alle potentiele bouwgronden worden vrijgegeven. Dat is bruto 380km2. Hier gaan Zaventem en het Zonienwoud oa natuurlijk vanaf, net als de vele bebouwde gebiedjes in deze schil. Een snelle schatting geeft dat we de helft kunnen gebruiken om in te vullen met bebouwing. In wisselende dichtheden levert dit tussen de 300 en 400.000 extra woningen op. Deze schil rond Brussel zou in een aantal "woon-thema-zone's " kunnen worden opgedeeld.
De rest van de bebouwing in Brabant buiten de schil vindt dan verder plaats langs de RER corridors. Tegelijkertijd wordt een verdere verwoesting van het Belgische Platteland door de bekende verkavelingetjes onmogelijk gemaakt.
Om deze integratie van transport en woningbouw en ander functies met harde hand te begeleiden, structureren, en vooral zo aantrekkelijk mogelijk te maken, wordt een "Ruimte Tsaar" geinstalleerd, voorzien van ALLE noodzakelijke bevoegdheden.

Brussel Hoofdstad van Europa?
Dan moeten offers worden gebracht.
 

·
Registered
Joined
·
6,375 Posts
BXL : GEN / RER / CityRail

De spoorwegen gaan ervoor in Brussel , eindelijk wordt er werk van gemaakt.
Op de site van de NMBS volgende info bekomen over wat er in Brussel en omgeving op stapel staat:

GEN netwerk tegen 2012oostrand : nieuwe tunnel + 4 sporig naar Ottignies4 sporen beleid"diabolo" project
:runaway:
 

·
Registered
Joined
·
6,175 Posts
Discussion Starter · #5 · (Edited)
Wow, zeer interresante en duidelijke kaartjes!
Bedankt!
Maar die Josaphattunnel is volgens het kaartje hier nog 'gepland'. Waren ze die niet al aan het bouwen?

Het gaat allemaal traag maar uiteindelijk is het een ambitieus project en na de realisatie zal Brussel, die nu al een dicht net heeft een zeer mooi net voorstadstreinen hebben.
 

·
Registered
Joined
·
6,175 Posts
Discussion Starter · #7 ·
en nog:
snot said:
"Het Gewestelijk Expres Net heeft als ambitieus doel 50 % meer reizigers naar Brussel brengen met het openbaar vervoer. Het net zal zich uitstrekken in een straal van 30 km rond de hoofdstad, zodat steden als Aalst, Ninove, Mechelen, Leuven, Ottignies, Waver, Nijvel en ‘s Gravenbrakel er nog net deel van uitmaken.
Het aandeel van de trein is het grootst waar deze het beste alternatief kan bieden voor het wegverkeer. Eén van de redenen om een GEN rond Brussel te starten vertrekt vanuit die vaststelling. Hoe dichter we bij de hoofdstad komen, hoe kleiner immers het aandeel van de trein wordt. Onder de afstand van 30 km zakt het gemiddelde aandeel van de trein onder de 20 %, in de nabijheid van Brussel zelfs onder de 10 %. Daar moeten comfortabele verbindingen, met een hogere frequentie, wat aan doen.
Het GEN wil meer treinen laten rijden (tenminste 4 per uur tijdens de spits). Hiervoor zijn natuurlijk aanpassingen nodig van de infrastructuur. De lijnen vanuit Brussel naar Leuven, Halle, Nijvel en Ottignies werden al, of worden nog, uitgebreid tot vier sporen.
Voor een vlot treinverkeer wil de NMBS o.m. een tunnel bouwen tussen Schaarbeek-Josaphat en Schuman, en een aantal andere, kleinere ingrepen doorvoeren.
Stations worden heringericht en er zullen er nieuwe bijkomen.
Voor het Gewestelijk Expres Net zal nieuw en aangepast materieel ontworpen worden. Treinen, geschikt voor het vervoer van grote massa’s mensen op korte afstanden, zullen een vlotte instap bieden aan minder mobiele personen en voorzien zijn van extra brede deuren en een ruim balkon, waar plaats is voor fietsen.
In het GEN speelt de NMBS geen cavalier seule. Samenwerking met De Lijn, de MIVB (Brussel) en de TEC (Wallonië) is nodig om van het netwerk een succes te maken. Zo zal er bv. 1 gemeenschappelijk vervoerbewijs komen, zodat in het Brusselse Gewest één kaartje volstaat voor trein, tram, bus en metro.

Eer het GEN een feit is, zal er nog heel wat water door de Zenne stromen. Maar eens in werking (2008-2010), zal het project een belangrijke verbetering betekenen voor de mobiliteit in en rond Brussel.
"

http://www.uitweg.be/nummer-20/gewest.html
De Nationaliste said:
Een op zich fantastisch plan (GEN).Dit zou een enorme sprong voorwaarst voor Brussel Agglo kunnen beteken. Maar!
1) Laat het niet ten koste gaan van de gestage expansie van de reguliere metrolijnen. Als de kleine metroring via Delacroix is voltooid, moet tramlijn 90 verder onder der grond worden gewerkt. Ook moet de metro vanuit "Albert" verder naar het zuiden gaan afdalen. Onder andere.
2) Een RER systeem moet enigszins rendabel zijn. al was het maar in termen van grote aantallen passagiers. Dit betekent uiteindelijk (en nu beginnen de problemen) dat een bovenregionale overheid de bevoegdheid moet krijgen om toekomstige verkavelingen en de soort van de verkaveling aan te wijzen. En niet de individuele gemeente. Leidraad hierbij moet zijn de directe Aanwezigheid van een RER station. Maak gebruik van de stijgende vraag naar appartementen (ook in de kleine gemeentes) om juist deze dicht tegen stations aan te dirigeren. Rondom de ring van Brussel moeten in een straal van 6 kilometer vanaf die Ring alle potentiele bouwgronden worden vrijgegeven. Dat is bruto 380km2. Hier gaan Zaventem en het Zonienwoud oa natuurlijk vanaf, net als de vele bebouwde gebiedjes in deze schil. Een snelle schatting geeft dat we de helft kunnen gebruiken om in te vullen met bebouwing. In wisselende dichtheden levert dit tussen de 300 en 400.000 extra woningen op. Deze schil rond Brussel zou in een aantal "woon-thema-zone's " kunnen worden opgedeeld.
De rest van de bebouwing in Brabant buiten de schil vindt dan verder plaats langs de RER corridors. Tegelijkertijd wordt een verdere verwoesting van het Belgische Platteland door de bekende verkavelingetjes onmogelijk gemaakt.
Om deze integratie van transport en woningbouw en ander functies met harde hand te begeleiden, structureren, en vooral zo aantrekkelijk mogelijk te maken, wordt een "Ruimte Tsaar" geinstalleerd, voorzien van ALLE noodzakelijke bevoegdheden.

Brussel Hoofdstad van Europa?
Dan moeten offers worden gebracht.
 

·
Registered
Joined
·
6,375 Posts
De nieuwe spoortunnel van Schuman naar Josaphat is in mijn ogen nutteloos , men had beter een paar verbindingen erbij gehad in het spoornet zoals van Groenendaal naar BruZuid + de verbinding van L124 (Nivelles) met L28 (wester-ringspoor).

Zo had men een rings-spoorlijn kunnen aanleggen die de NZ verbinding ontlast én een intermodale verbinding kon geven met het bus-én tramnetwerk én waar mogelijk met de metro.
Het fixeren op de NZ verbinding is achterhaalt daar het saturatiepunt is bereikt.

Misschien had men een nieuwe Zuidstations-infrastructuur kunnen bouwen om dit station rechtstreeks met Schuman te verbinden maar dat had waarschijnlijk een te grotige aanpak geweest , alhoewel...
 

·
Registered
Joined
·
6,175 Posts
Discussion Starter · #9 ·
^^
De Schumantunnel is belangrijk om de luchthaven van Zaventem rechtstreeks te verbinden met de Europese wijk.
Ook zorgt deze tunnel net voor een alternatief voor de centrale Noord-Zuid verbinding die inderdaad aan zijn verzadigingspunt zit.
 

·
Registered
Joined
·
6,175 Posts
Discussion Starter · #11 ·
Interessante link!
Het Gen doet het spoorwegennet op sommige stukken metroachtige vormen aannemen, met die nieuwe haltes tussen Watermael en Shuman, goed voor de mobiliteit binnen Brussel zelf in dit stadsgedeelte.
 

·
Registered
Joined
·
185 Posts
Ik heb wel de volgende bedenkingen. Als ze echt willen dat 't GEN-project van de grond komt dan moeten alle stations aan bepaalde voorwaarden voldoen, namelijk ruim met aandacht voor véél licht en degelijke service... Zo dienen al die stations op het minst toch modern uit te zien en onderhouden en vooral overkapt zodat men geen last heeft van regen, eigenlijk dezelfde eisen als bij de metrostations. Ook dienen alle stations van het GEN-project visueel op te vallen, zoals dat het geval is bij metrostations.

Tot slot vraag ik me af welke treinen deze routes zullen bedienen. Koopt de NMBS speciale treinen voor dit Gen-project, zoals dat het geval is bij het voorstadsnetwerk van Kopenhagen. Trouwens echt een top voor het voorstadsnetwerk van Kopenhagen. Rijdt om de 20mn, vanaf 4u30 tot een uur of 01 en donderdag -, vrijdag- en zaterdagnacht zelfs de hele nacht door. de stations zijn allemaal ordelijk verzorgd, veilig en geven door het spel met licht een frisse look. Tot slot zijn de stations allemaal héél opvallend in de omgeving geïntegreerd, visuele eyecatchers dus ...
 

·
Registered
Joined
·
6,175 Posts
Discussion Starter · #14 ·
De nmbs gaat speciale nieuwe treinen aankopen voor het Gen. Om het kwartier zou er een trein moeten zijn (wel in de spits denk ik).
Het Gen is fantastisch, zowel voor het vervoer in Brussel zelf waar het een aanvulling vormt op de metro als het vervoer in de verre periferie naar Brussel.
Eigenlijk had het er al lang moeten zijn. En zou nu verder moeten geinvesteerd worden in het OV binnen Brussel, met de uitbreiding van het metronet en modernisering van het tramnet.
Eigenlijk word Brussel maar stiefmoederlijk behandeld voor zo'n belangrijk economisch zwaartepunt. Wat gebeurd met het OV is maar uiterste noodzaak!
Brussel zou niet zomaar als apart gewest mogen beschouwd worden maar als echt hoofdstedelijk district waar Vlaanderen en de federale staat maar eens meer voor mogen gaan betalen!
 

·
Registered
Joined
·
6,228 Posts
Het nieuwe Brussel-Shuman station ziet er indrukwekkend uit! Ik wist niet dat er bovengronds zoveel van te zien zou zijn!

Bravo voor Brussel! De stad krijgt eindelijk de aandacht die ze verdiend! :cheers:

ps: wanneer is dat nieuwe station eigenlijk af?
 

·
Registered
Joined
·
185 Posts
snot said:
De nmbs gaat speciale nieuwe treinen aankopen voor het Gen. Om het kwartier zou er een trein moeten zijn (wel in de spits denk ik).
Het Gen is fantastisch, zowel voor het vervoer in Brussel zelf waar het een aanvulling vormt op de metro als het vervoer in de verre periferie naar Brussel.
Eigenlijk had het er al lang moeten zijn. En zou nu verder moeten geinvesteerd worden in het OV binnen Brussel, met de uitbreiding van het metronet en modernisering van het tramnet.
Eigenlijk word Brussel maar stiefmoederlijk behandeld voor zo'n belangrijk economisch zwaartepunt. Wat gebeurd met het OV is maar uiterste noodzaak!
Brussel zou niet zomaar als apart gewest mogen beschouwd worden maar als echt hoofdstedelijk district waar Vlaanderen en de federale staat maar eens meer voor mogen gaan betalen!
en worden al de gen-stations gemoderniseerd?

Ergens misschien foto's van de treinen die de nmbs heeft besteld of is dat nog niet gebeurd ...
 

·
Registered
Joined
·
6,175 Posts
Discussion Starter · #17 ·
^^
De stad krijgt nog niet de aandacht die ze verdiend, Brussel loopt veel inkomsten mis doordat pendelaars hun belastingen betalen in Vlaanderen en Wallonië. Het GEN is uit pure noodzaak en had er al lang moeten zijn.
Verder word wel aan het OV in Brussel gewerkt maar niet voldoende. Na de sluiting van de ring is geen verdere uitbrieding gepland en ook ondertunneling van bepaalde tramassen komen er niet.
Ali_B said:
Zo dienen al die stations op het minst toch modern uit te zien en onderhouden en vooral overkapt zodat men geen last heeft van regen, eigenlijk dezelfde eisen als bij de metrostations. Ook dienen alle stations van het GEN-project visueel op te vallen, zoals dat het geval is bij metrostations.
Er komen in ieder geval speciale GEN treinen en alle Gen-stations zullen wel onderhande genomen worden. Ook komt er een uniforme tarifiering voor het OV in en rond Brussel dacht ik gelezen te hebben. Hopelijk kan je dan met een zelfde
metro ticket opstappen aan de beurs op lijn 1 en overstappen in Shuman op een Gentrein tot in Boondael.
 

·
Registered
Joined
·
6,044 Posts
snot said:
^^
De stad krijgt nog niet de aandacht die ze verdiend, Brussel loopt veel inkomsten mis doordat pendelaars hun belastingen betalen in Vlaanderen en Wallonië. Het GEN is uit pure noodzaak en had er al lang moeten zijn.
Verder word wel aan het OV in Brussel gewerkt maar niet voldoende. Na de sluiting van de ring is geen verdere uitbrieding gepland en ook ondertunneling van bepaalde tramassen komen er niet.

Er komen in ieder geval speciale GEN treinen en alle Gen-stations zullen wel onderhande genomen worden. Ook komt er een uniforme tarifiering voor het OV in en rond Brussel dacht ik gelezen te hebben. Hopelijk kan je dan met een zelfde
metro ticket opstappen aan de beurs op lijn 1 en overstappen in Shuman op een Gentrein tot in Boondael.

De stad herbergt ook veel meer 'werknemers/pendelaars' dan nodig :cheers: Maar da's een andere discussie...
 
1 - 20 of 1966 Posts
Top