SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 261 Posts

·
Brussels sprout
Joined
·
17,306 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Het gaat niet meteen over torens (topic van de draad), maar volgend artikel lijkt wel relevant in deze context - brusselnieuws.be:

De kantoormarkt in de hoofdstad ontsnapt niet aan de financiële crisis. Vastgoedmakelaar CB Richard Ellis ziet een waardeverlies van twintig procent. Er zullen in 2009 meer kantoren leeg komen te staan dan dat er nieuwe in gebruik worden genomen.

H et jaareinde nadert: de vastgoedmakelaars maken de staat van de kantoormarkt op en geven prognoses. Vastgoedmakelaar DTZ kwam vorige vrijdag al met weinig rooskleurige cijfers, CB Richard Ellis sluit zich daar nu bij aan.

Werd in België in 2007 voor meer dan vijf miljard aan investeringen gedaan op de kantorenmarkt, dan is dat dit jaar gedaald tot drie miljard. Het eerste semester was nog veelbelovend, maar sinds de zomer zijn de investeringen stilgevallen.

De redenen liggen voor de hand. Banken willen met de kredietcrisis geen risico nemen. Investeerders raken nog moeilijk aan geld, tenzij tegen buitensporige tarieven. Investeerders wachten daarom liever af. Het gevolg van deze ontwikkeling is een waardeverlies van het Brusselse vastgoed met twintig procent. "Zelden gezien,” zegt Gaetan Clermont van CBRE.

De Brusselse kantoormarkt heeft niet zo zwaar te lijden als die van Parijs of Londen, omdat de aanwezigheid van Europese instellingen stabiliteit brengt, maar Brussel heeft wel andere handicaps: een speculatieve kantoormarkt, met kantoren die gebouwd worden zonder dat er klanten voor zijn, en heel wat leegstand. CBRE adviseert daarom om, in afwachting van betere tijden, zeker geen nieuwe kantoorprojecten op te zetten. De komende jaren komen er in Brussel al honderdduizenden vierkante meters nieuwe kantoren op de markt. "De ontwikkeling van Schaarbeek-Vorming, bijvoorbeeld, kan maar beter even in de koelkast worden gestopt,” zegt Nicolas Orts van CBRE.

CBRE verwacht in 2009 een kantooropname van 400.000 vierkante meter. Dat is maar de helft van een topjaar als 2003 en minder dan de kantooroppervlakte die verlaten zal worden. En ook hier hakt de bankencrisis rechtstreeks in op de Brusselse kantoormarkt. Brussel is door de aanwezigheid van de banken het derde financiële centrum in Europa, na Londen en Frankfurt. CBRE schat het banenverlies in de banksector op vijf à tien procent. Minstens 70.000 vierkante meter kantoor in Brussel komt hierdoor vrij.

Winkels
CBRE nam ook de winkelmarkt onder de loep. De verwachtingen zijn niet florissant, maar CBRE verwacht geen drama's. Er klinkt wel een waarschuwing. Omdat investeerders geloven dat het bouwen van grote shoppingmalls in deze benarde tijden rendabel is, storten ze zich volop op die markt. Zo zijn er drie van die mega-winkelcentra geplant in het noorden van Brussel: aan de Van Praetbrug, op de Heizel en in Machelen. "We zijn niet zeker dat dit beantwoordt aan de behoeften,” zegt Patrick Tacq van CBRE.
 

·
Brussels sprout
Joined
·
17,306 Posts
Discussion Starter · #2 ·
Brusselnieuws.be, belangrijk is wel dat de studie nog voor de echte economische crisis uitgevoerd werd:
Brusselse kantorenmarkt doet het steeds beter
Brussel - De kantoren in Brussel doen het goed, ze staan steeds minder leeg. Dat zegt Luc Willame, de voorzitter van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Gewest (Gomb), na een analyse van de toestand in de hoofdstad. De studie dateert van oktober vorig jaar, dus voor de economische crisis.

In Brussel staat achttien procent van de kantoren leeg. Dat is bijna twee miljoen vierkante meter kantoorruimte. Maar daarvan wacht twee derde op een renovatie of op de huurder die nog niet is verhuisd. Slechts veertien procent van de leegstaande kantoren heeft geen perspectieven op verhuur. En dat is veel minder dan vijftien jaar geleden.

Vooral de kantoren in het Central Business District, rond de Europese wijk, doen het goed. Daar stijgt de kantoorruimte in 2008 met 64 procent in vergelijking met vorig jaar.

Kantoren in de niet-centrale delen van Brussel doen het niet zo goed, vaak omdat ze minder toegankelijk zijn. Voor nieuwe kantoorprojecten wordt hier best rekening mee gehouden, zegt Gomb.

De data van deze studie van de Gomb gaan terug tot oktober 2008. Toen moest de economische crisis nog losbarsten. De weerslag daarvan vinden we dus nog niet terug in de resultaten.
 

·
Brussels sprout
Joined
·
17,306 Posts
Discussion Starter · #3 ·
Beetje oud nieuws lijkt me, maar staat vandaag in De Morgen:
Een op vijf Brusselse kantoren staat leeg
In Brussel staat bijna 2 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg, of ongeveer 250 grote voetbalvelden. Dat is een vijfde van het totale aanbod. "En het wordt waarschijnlijk nog erger", zegt Benoît Périlleux van de dienst Studie en Planning van het Gewest. Hij ziet drie trends: delocalisering van de tertiaire sector, de kleinere werkruimte en telewerken.
 

·
Brussels sprout
Joined
·
17,306 Posts
Discussion Starter · #4 · (Edited)
Brussel / Bruxelles : Kantoren / Bureaux

Wel, wel, wel, de Zenit is dus nog niet bezet blijkbaar:
Brusselnieuws.be:
Brusselse kantoormarkt op historisch dieptepunt
Brussel - De vraag naar kantoorruimte is dit jaar gekelderd tot het laagste punt in tien jaar. 1,3 miljoen m2 of ruim een tiende van de Brusselse oppervlakte staat leeg.

Tijdens de eerste twee kwartalen van 2009 werd 141.000 m2 kantoorruimte verhuurd, minder dan de helft van het gemiddelde van de afgelopen jaren. Dat blijkt uit het recentste rapport van CBRE over de Brusselse kantoormarkt.

In het tweede kwartaal van 2009 kwam er 147.600 m2 aan nieuwe kantoorruimte bij.

De kantoormarkt in de hoofdstad blijft daarmee in erg slechte papieren zitten. De leegstand ligt dit jaar al bij 10,5 procent, het hoogste percentage sinds 2004. In het Brussels gewest staan nu 1.354.723 m2 kantoorruimte leeg.

De grootste groei in de leegstand werd opgetekend in de Leopoldbuurt rond het Europees parlement. Het opleveren van nieuwe kantoorgebouwen zorgde er voor een stijging van het leegstandspercentage van 6,73 procent naar 9,07 procent.

De ene buurt is de andere niet. De leegstand in het Brussels gewest -en de Rand- blijft erg ongelijk verdeeld. In het Zuidwesten (Anderlecht) bedraagt de leegstand 18 procent, in de westelijke Rand 24 procent en in de oostelijke Rand 22 procent.

De Vijfhoek en het Zuidstation geven een ander beeld. De leegstand bedraagt er volgens het rapport respectievelijk 5 en 1 procent.

De situatie op de kantoormarkt zorgt ervoor dat ook de huurprijzen onder druk komen. De gemiddelde huurprijs voor een toplokatie ligt momenteel bij 275 euro/m2. Het Brusselse gemiddelde bedraagt 169 euro/m2.
Nogmaals een illustratie dat sommige kantoorwijken (ihb de EU-wijk) echt een gedeeltelijke verbouwing naar woningen kunnen gebruiken!!

Ik moet ook wel zeggen dat de coherentie van de berichtgeving soms te wensen over laat... In post 1068 spreekt men bijvoorbeeld van "bijna 2 miljoen vierkante meter leegstaande kantoren", terwijl men hier spreekt over een historisch dieptepunt met "slechts" 1,3 miljoen vierkante meter leegstand. Wellicht verschillende bronnen natuurlijk, maar toch, het maakt vergelijkingen of het opvolgen van de situatie welk moeilijk spijtig genoeg. Soit, de boodschap is dus dat er een stijgend aantal leegstaande vierkante meter kantoorruimte is. En het zal er de komende maanden/jaren niet op beteren met de oplevering van het nieuwe gebouw van Mobistar in Evere bv, de North Pole in de Noordruimte, nieuwe gebouwen aan het Zuidstation en elders in de stad... Zucht...
 

·
Registered
Joined
·
10,839 Posts
Een kantoorstop invoeren :)

En wil men toch een kantoor bouwen, dan moet deze over bepaalde criteria voldoen.- Minimale oppervlakte aan kantoren;
- Kwaliteitsvolle architectuur;
- Milieuvriendelijk.


Vergeet ik nog iets?
 

·
Brussels sprout
Joined
·
17,306 Posts
Discussion Starter · #7 ·
Brusselnieuws.be:
Kantoorruimte zo groot als Sint-Joost op overschot
Brussel - Bijna een miljoen vierkante meter lege kantoor- oppervlakte in de hoofdstad is niet onmiddellijk beschikbaar. Dat is een oppervlakte zo groot als Sint-Joost-ten-Node. Tegenover vijftien jaar geleden worden er wel meer kantoren gerenoveerd.

Dat valt af te leiden uit cijfers van de GOMB, de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Brussel, uit het jaarlijkse rapport Overzicht van het kantorenpark: leegstand en verborgen leegstand.

Er staat twee miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg in Brussel, dat cijfer is al een tijdje bekend. Bij meer nauwgezette ontleding blijkt dat 1,2 miljoen vierkante meter daarvan wel leegstaat, maar onmiddellijk beschikbaar is. In mensentaal: een bedrijf kan er zonder al te grote kosten intrekken.

Maar dat betekent ook dat een klein miljoen vierkante meter niet beschikbaar is. Hiervan is de toekomst onzeker, want die kantoren moeten immers grondig opgeknapt worden.
Laat ons even recapituleren: twee miljoen vierkante meter kantoorruimte staat leeg in Brussel. Ruim de helft daarvaan is op de markt gebracht en dus makkelijk toegankelijk. De andere helft is niet direct toegankelijk, onder andere omdat ze in slechte staat verkeert.

Vergelijken
Op vijftien jaar tijd zijn er evenwel enkele veranderingen zichtbaar in de Brusselse kantorenmarkt. Het studiebureau BRAT vergeleek, in opdracht van de GOMB, het jaar 2008 met het jaar 1994, en dat leidt tot opmerkelijke vaststellingen. Volgt u even mee.
Er worden anno 2008 veel meer leegstaande kantoren gerenoveerd dan in de jaren negentig: 19 procent in 2008 tegenover slechts 3,5 procent in 1994. Er zijn ook minder kantoren in abominabele staat: dertig procent van de lege kantooroppervlakte in 1994 vereiste ingrijpende renovatiewerkzaamheden, tegenover 24,5 procent in 2008.

Positieve evolutie
In 1994 was het economische klimaat weliswaar gunstiger dan vandaag. Al was men toen niet gerust in het grote aantal te renoveren kantoren.
"We kunnen er voorzichtig gewag van maken dat er een positieve evolutie in gang is gezet door meer leegstaande gebouwen te renoveren," zegt Bart Hanssens van de GOMB. "Maar het is maar de vraag wat de impact van de crisis op de Brusselse kantorenmarkt zal zijn. Dat zeggen de cijfers uit 2008 nu eenmaal niet. Het wordt dus afwachten."
Het volgende rapport van de GOMB wordt verwacht in het najaar.
 

·
Brussels sprout
Joined
·
17,306 Posts
Discussion Starter · #8 ·
Brusselnieuws.be:
Kantoorgebouwen vinden geen bedrijven
Brussel - Al meer dan elf procent van de Brusselse kantoren staat leeg. Dat is een absoluut dieptepunt. Bovendien worden aan een hoog tempo nieuwe kantoren gebouwd.

Volgens vastgoedmakelaar Jones Lang LaSalle zit de markt voor kantoorruimte op zijn diepste punt sinds twintig jaar. Elf procent van de kantoren staat leeg.

Brussel heeft 12,5 miljoen vierkante meter kantoorruimte, 1,3 miljoen vierkante meter staat leeg.

En dat cijfer gaat nog stijgen. Want volgend jaar komt er zo'n 337.000 vierkante meter kantoren bij.

De immobiliënkantoren verwachten geen verbetering voor 2011.
Nogmaals,...Dringend tijd voor massale verbouwing (verouderde/versnipperde) kantoorruimte => woonruimte.
 

·
Registered
Joined
·
1,312 Posts
- 1 pour Bruxelles mais toujours dans le top Five :D

Bruxelles, 5e ville d’affaires européenne

Rédaction en ligne

mardi 06 octobre 2009, 11:34
Bruxelles figure cette année à la cinquième place des villes européennes les plus attractives pour les entreprises. La capitale belge perd ainsi une place par rapport à l’année dernière, ressort-il de l’ « European Cities Monitor ». Londres, Paris et Francfort demeurent les trois villes les plus intéressantes en Europe pour les entreprises et ce, depuis 1990.
Bruxelles, 5e ville d’affaires européenne

Archive, © Le Soir, Roger Milutin

À la quatrième place, on retrouve Barcelone qui prend donc la place occupée l’année dernière par Bruxelles. Selon Cushman & Wakefield, la moins bonne performance de Bruxelles n’est pas due à une détérioration de la situation de la capitale européenne mais bien à « la revalorisation et à l’exceptionnellement bonne promotion de Barcelone ».

Bruxelles tire son épingle du jeu au niveau du nombre de langues parlées (2ème place) tandis que la disponibilité de personnel qualifié reste un point fort, tout comme l’accessibilité aux marchés, aux consommateurs et aux clients.

« Notre capitale jouit d’une économie intéressante et relativement stable en combinaison avec une bonne qualité de vie et une population internationale polyglotte », résume l’étude.

Les participants à l’étude s’attendent à ce que Varsovie bénéficient du plus grand afflux d’entreprises au cours des cinq prochaines années.

L’ « European Cities Monitor » est basé sur des enquêtes menées auprès de 500 entreprises européennes.

(D’après Belga)
 

·
Brussels sprout
Joined
·
17,306 Posts
Discussion Starter · #10 ·
- 1 pour Bruxelles mais toujours dans le top Five :D
La même chose, dans Brusselnieuws.be:

Brussel is de vijfde aantrekkelijkste stad in Europa voor bedrijven. Onze hoofdstad zakt dit jaar één plaats in de lijst. Dat blijkt uit de 'European City Monitor', een onderzoek van vastgoedadviseur Cushman & Wakefield.

De drie interessantste steden voor bedrijven blijven Londen, Parijs en Frankfurt. Op de vierde paats volgt Barcelona, dat dit jaar over Brussel heen springt.

Volgens het rapport heeft Brussel deze achteruitgang niet aan zichzelf te wijten, maar werd Barcelona afgelopen jaar uitzonderlijk goed gepromoot.

Taal en internationaal
Vooral het aantal gesproken talen in Brussel en de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel maken van Brussel een interessante optie voor heel wat bedrijven. Daarnaast worden ook de relatieve stabiele en interessante economie en de internationale meertalige bevolking als een pluspunt beschouwd.

De European City Monitor is gebaseerd op onderzoeken in bijna 500 Europese bedrijven.
 

·
Brussels sprout
Joined
·
17,306 Posts
Discussion Starter · #11 ·
Le Soir:

2009, l’une des pires années pour l’immobilier belge
2009 a été l’une des pires années que le marché immobilier belge a connues, indique le groupe de conseil en immobilier d’entreprise CB Richard Ellise. Outre la morosité du marché de l’investissement, la demande émanant des locataires pour les secteurs de bureaux et logistique est également retombée.
D.R.
Seul le secteur retail a assez bien performé, conservant une demande constante des chaînes internationales pour de nouveaux biens.

Le marché de bureaux bruxellois clora l’année 2009 avec des transactions représentant seulement 290.000 m2, alors que la période 2004-2008 connaissait un volume de transactions annuel de 560.000 m2 en moyenne. D’autres villes, comme Anvers, Gand et Liège, ont également été frappées par une faible demande de bureaux en raison de la crise économique. Aussi, le taux de vacance du marché professionnel en Belgique a augmenté de manière soutenue, entraînant une baisse des loyers.

Le secteur logistique est également concerné. Toutefois, son taux de vacance reste relativement limité en raison d’un nombre plus restreint de développements spéculatifs.

Quant au marché retail, il est resté jusqu’à présent épargné. En dépit d’une baisse de confiance des consommateurs, la plupart des chaînes commerciales continuent d’envisager des possibilités d’expansion. Contrairement aux années précédentes, l’expansion reste toutefois limitée aux meilleures localisations. Une baisse des loyers pour les localisations secondaires et tertiaires en Belgique n’est dès lors pas à exclure.

Avec 1,1 milliards d’euros, le volume d’investissement a touché son plus bas niveau depuis 5 ans. Les investisseurs étrangers se sont révélés être les grands absents de l’année 2009, principalement parce que les prix du marché belge ne se sont pas adaptés rapidement comme sur des marchés plus mûrs tels que Londres ou Paris, souligne CBRE.

L’année 2010 promet de meilleurs résultats, selon les prévisions du groupe. Depuis l’automne en effet, le nombre d’investisseurs marquant un intérêt pour le marché belge a considérablement augmenté. « Cet intérêt se traduira par une série de transactions dans les premiers mois de l’année 2010. Nous nous attendons au moins à ce que le volume d’investissements en 2010 double. En plus du marché retail, les bureaux ainsi que le secteur logistique retrouvent grâce aux yeux des investisseurs », conclut le groupe.
 

·
Registered
Joined
·
1,141 Posts
Un moratoire pour les bureaux ?
FRANCOIS ROBERT

mardi 08 décembre 2009, 10:14

Bruxelles. 2009 "annus horribilis" en matière de bureaux. Le marché bruxellois a touché le fond. Les perspectives pour 2010 sont meilleures. Le secteur réclame un moratoire de cinq ans sur les nouvelles constructions.

Près de 13 millions de m2 de bureaux à Bruxelles dont 10,82 % sont vides. Ce taux de vacance, historique à Bruxelles, inquiète la profession. D'autant que le pipeline (le nombre de projets en voie d'être réalisés) est impressionnant, avec 500.000 m2 de bureaux neufs supplémentaires. Les perspectives sont mauvaises : si rien n'est fait, on peut s'attendre à un taux de vacance de 12-13 % en 2011-2012. Un taux insupportable qui pourrait faire plonger les loyers et provoquer une grave crise immobilière. Dans ces conditions, la profession lance un appel aux politiques bruxellois : il faut un moratoire de cinq ans sur les nouveaux projets immobiliers bureaux à Bruxelles.

[...]
http://www.lesoir.be/regions/bruxelles/2009-12-08/un-moratoire-pour-les-bureaux-742352.shtml

L'article parle de la tour Zénith comme un "projet phare" ! :lol:
 

·
Brussels sprout
Joined
·
17,306 Posts
Discussion Starter · #13 ·
Brussel / Bruxelles : Kantoren / Bureaux

Brusselnieuws.be:
Vastgoedmakelaar pleit voor bouwstop
Brussel - De Brusselse kantorenmarkt zit in een diep dal. De schuld van de crisis, maar ook van het teveel aan nieuwe kantoorprojecten in de hoofdstad. Vastgoedmakelaar CB Richard Ellis (CBRE) pleit daarom voor een wettelijk geregelde bouwstop.

Een primeur is het misschien niet, opmerkelijk is het wel: een vastgoedmakelaar die pleit voor een dringende bouwstop. Gedaan met nieuwe kantoorgebouwen, het is crisis en Brussel heeft veel leegstand, stelden de mensen van CBRE op hun jaarlijkse persconferentie.

2009 was voor vastgoedmakelaars buitengewoon slecht: nauwelijks 290.000 vierkante meter kantoorruimte werd verhuurd. Ter vergelijking: tijdens de ‘gouden jaren’ 2004-2008 was dat gemiddeld 560.000 vierkante meter. Een grote schuldige is uiteraard de crisis.

“Die laat zich niet zozeer voelen bij de consumenten – veel mensen hebben niet het gevoel dat ze minder kunnen kopen dan vroeger bijvoorbeeld –, maar vooral bij de bedrijven: werkgevers zijn bang, en herstructureringen dringen zich op. Dat is van invloed op de markt,” zegt Nicolas Orts, de president-directeur van CB Richard Ellis België.

Stabiele tijden zijn het nog altijd niet. Verwacht wordt dat 2010 beterschap zal brengen, maar het belooft tegelijk ook wel een moeilijk jaar te worden.

Overaanbod
Bovendien viel tijdens het exposé van Orts ook te horen dat Brussel zijn pluimen verliest in vergelijking met andere steden. CBRE gaf toe dat ze er voor hun prognose van dit jaar volledig naast zaten. Een grafiek van de persconferentie van vorig jaar staafde dat: in plaats van de 290.000 vierkante meter voorspelde men voor dit jaar nog een transactie van 400.000 vierkante meter.

“Wat we voor volgend jaar verwachten, ook weer 400.000 vierkante meter, blijft wel sterk onder wat we gewoon waren in 2005 en 2006,” wordt daar nog aan toegevoegd.

“Onze functie verschuift meer en meer naar advies geven, eerder dan kantoorruimte op de lange termijn te verhuren.” In schril contrast met de onheilstijdingen staat de praktijk. “Het lijkt wel of de boodschap niet aankomt bij projectontwikkelaars,” zegt Orts.

“Het overaanbod aan nieuwe projecten en kantoorruimte blijft, en bedraagt bijna elf procent van de totale oppervlakte. Als we niets doen, dan zitten we binnenkort aan twaalf of dertien procent, en komt het vastgoedmodel zoals we dat nu kennen, op de helling te staan. Zolang er steeds nieuwe projecten in Brussel bijkomen, worden de langst leegstaande gebouwen niet gerenoveerd.”

De markt voor de verhuur van handelszaken, de retail, deed het dan weer traditioneel goed.

Concurrentie
Of de oproep tot bouwstop van CB Richard Ellis aan zal komen bij de (Brusselse) politiek, is niet zeker. “Brussel is nog altijd een interessante stad om je te vestigen,” zegt Kim Verdonck, de woordvoerder van CBRE. “Het feit dat Vlaanderen massaal bedrijven aantrekt in de Rand, denk maar aan Diegem, maakt dat de leegstand een extra dimensie krijgt. De concurrentie tussen de gewesten doet Brussel geen deugd. Concurrentie houdt natuurlijk wel de prijs laag, maar toch.”

Verdonck benadrukt wel dat de economische crisis meer in de Rand wordt gevoeld dan in de hoofdstad. “Verschillende overheden en groeperingen, de publieke sector, huren ongeveer vijftig procent van de totale kantoorruimte in Brussel. Dat is een enorme stabiliserende factor.”

Als voorbeeld van de concurrentie werd het Heizeldossier genoemd. “Brussel concurreert met Vlaanderen om er een winkelcentrum neer te poten, terwijl men toch zal moeten kiezen. Want twee zulke centra op zo’n korte afstand, daar is niemand mee gediend.”

Zenithtoren staat leeg
In de hoofdstad zelf staan nog meer sites in de kijker: in de vastgoedwereld wordt druk gespeculeerd over de toekomst van het Rijksadministratief Centrum (RAC), Thurn & Taxis en Schaarbeek-Vorming. Als voorbeeld van manifeste leegstand wordt de Zenithtoren in de Noordwijk genomen.

Zeker is dat nieuwe kantoorprojecten de markt verder zullen beschadigen. En wat met ‘gemengde’ projecten? “Voor gemengde gebouwen heeft Brussel wel potentieel. In ons land is er trouwens een waslijst aan projecten die gemengd aangepakt worden. Maar nog belangrijker vind ik het om op wijkschaal voor een mix te zorgen: denk aan de Noord- en de Leopoldwijk als voorbeelden van hoe het niet moet.”

Daarnaast doet het gerucht de ronde dat de Nieuwstraat als winkelstraat aan belang inboet. De consument zou zich er onveilig voelen, iets wat uitgebreid kan worden tot een groot deel van de benedenstad, en dus het stadscentrum.
Persoonlijk lijkt een bouwstop mij geen goed idee. In ieder geval moet men blijven investeren in nieuwbouw van woningen en in specifieke gevallen van handel. En men moet blijven investeren in het verbouwen van het kantoorbestand, zowel naar betere, zuinigere, energie-efficiënte kantoorruimte als naar woningen.
 

·
Brussels sprout
Joined
·
17,306 Posts
Discussion Starter · #14 ·
Le Soir:
Le marché de l’immobilier de bureaux sauvé par de grandes transactions
mercredi 06.01.2010, 13:49

Plusieurs grandes transactions à la fin de l’année ont sauvé le marché de l’immobilier de bureaux bruxellois, a estimé mercredi Cushman & Wakefield. Le marché bruxellois a plongé durant les trois premiers trimestres de l’année 2009 à son plus bas niveau. Mais, plusieurs grandes transactions à la fin de l’année ont permis de relever le niveau et d’atteindre 400.000 m2 achetés ou loués. Ainsi, GDF Suez a loué 75.000 m2 dans le quartier Nord et la Chambre a acheté 43.000 m2 de bureaux. HUB a aussi acheté le bâtiment ‘t Serclaes (17.000 m2).
 

·
Brussels sprout
Joined
·
17,306 Posts
Discussion Starter · #15 · (Edited)
La Libre.be:

Bureaux vides : "Il est temps d’agir"
“Quid de la reconversion du million de m² vacants ?”, demande André du Bus.
Il en a marre du "ronronnement" du flot des questions et réponses parlementaires et veut du "concret". Il, c’est André du Bus, l’ex-chef de file bruxellois du CDH, qui a une nouvelle fois interpellé le ministre-Président Charles Picqué (PS) au parlement bruxellois sur la problématique des bureaux vides à Bruxelles. Selon le député, sur près de 13 millions de m2 de bureaux à Bruxelles, plus de 10 % sont actuellement vides. "D’ici 2012, ce chiffre devrait atteindre les 13 %, avertit l’élu CDH. C’est totalement inacceptable quand on connaît le manque criant de logements dans la capitale."

Or, selon le nouveau sénateur de Communauté, rien n’a bougé au sein du gouvernement depuis sa première interpellation sur le sujet en 2005. "Pourtant cette reconversion de bureaux en logements est écrite dans les accords des gouvernements de 2004 et 2009. Mais tout ce qu’on a pu me répondre jusqu’ici était que le gouvernement attendait les résultats de différentes études. Or ces études existent !"

Ainsi le BRAT (Bureau de recherche en aménagement du territoire) a dénombré en 2008 - en fonction de certaines exigences financières et techniques - 3200 bureaux susceptibles d’être transformés en logement. Soit 3,5 % du parc total des bureaux vides. "Ce n’est pas rien. Ventilé sur dix ans, on peut arriver à un rythme de 300 nouveaux logements par an. Mais malgré ces chiffres encourageants, le compteur affiche un zéro pointé en matière de reconversion en logements publics. On se cache derrière des études qui existent déjà, on tourne en rond : il n’y a aucun message clair du gouvernement sur le sujet."

Le député CDH émet, dès lors, différentes propositions. "Un moratoire total sur la délivrance des permis d’urbanisme relatifs aux bureaux n’est à l’heure actuelle pas envisageable. Par contre, il est impératif de créer un outil public chargé d’une mission de reconversion des bureaux vides en logement." André du Bus veut également encourager les propriétaires à transformer eux-mêmes leurs espaces obsolètes en logement, en prévoyant notamment des primes, "à condition que ses unités soient destinées à un public socialement défavorisé".

Autre possibilité : celle d’émettre une clause spéciale dans le permis d’urbanisme. "Celle-ci indiquerait que, dès la conception du bureau, il devrait être reconvertible en logement." Dans le même ordre d’idées, le député veut introduire une fiscalité différenciée pour encourager les occupants d’immeubles de bureaux "initialement destinés au logement à migrer vers des immeubles spécifiquement "bureaux".

Enfin, le député humaniste n’exclut pas d’imposer une taxe (régionale ou communale) sur ces bureaux vacants. "Le plus important, c’est d’agir car il faut sortir de cette situation intolérable. Des villes comme Birminghan ou New York ont prouvé que ce type de reconversion était réalisable. A Bruxelles, on a assez perdu de temps sur ce sujet" , conclut le parlementaire.
Excellente suggestion, mais je ne vois pas pourquoi on devrait forcément en faire des logements "sociaux" ou assimilés. Il ne me semble pas que ce soit le role des investisseurs privés. D'autant que pour transformer des bureaux en logements, il faut que ce soit rentable aussi. Et au plus il y a de logements, au plus la pression immobilière diminue et ça fait donc en sorte que les prix restent raisonnables. J'espère vraiment qu'on s'y mettra vite et de façon structurelle de préférence.
 

·
Registered
Joined
·
1,141 Posts
Excellente suggestion, mais je ne vois pas pourquoi on devrait forcément en faire des logements "sociaux" ou assimilés. Il ne me semble pas que ce soit le role des investisseurs privés. D'autant que pour transformer des bureaux en logements, il faut que ce soit rentable aussi. Et au plus il y a de logements, au plus la pression immobilière diminue et ça fait donc en sorte que les prix restent raisonnables. J'espère vraiment qu'on s'y mettra vite et de façon structurelle de préférence.
Justement, je pense que c'est plutôt un raisonnement logique que de demander la conversion des bureaux en logements sociaux.

En ce qui concerne les logements "moyens" et de standing, il y aura toujours des sociétés immobilières pour en proposer et les construire. Par contre, la région manque cruellement de logements sociaux ! Si la région prend en main la conversion des bureaux vides (et souvent inadaptés aux demandes actuelles du secteur tertiaire), autant qu'elle le fasse pour favoriser les plus défavorisés (si je puis dire) et enfin augmenter le nombre de logements sociaux.
 

·
Brussels sprout
Joined
·
17,306 Posts
Discussion Starter · #17 ·
D'accord, mais il s'agit de bureaux appartenants à des privés. Souvent, des petits ensembles (parfois même quelques étages dans un immeubles) assez vétustes et assez chers à transformer (surtout dans le quartier Louise si je me souviens bien). Si c'est le gouvernement régional/les communes qui entreprend ou stimule les travaux (en utilisant des primes) c'est autre chose et pourquoi pas en faire des logements sociaux/à bas prix, mais bon vu l'état des finances de la région pour l'instant, c'est pas gagné ;).
 

·
Registered
Joined
·
1,141 Posts
^^ L'argent... le nerf de la guerre ! Les autorités régionale et communales peuvent agir différemment, notamment par le biais d'amendes et d'astreintes pour les propriétaires laissant leur bien inoccupé pendant un laps de temps trop long. Cette "punition des mauvais propriétaires" est de plus en plus à la mode. Cependant, c'est surtout utilisé pour les propriétaires de logements : il faudrait une adaptation pour les propriétaires de bureaux, pour les inciter à les transformer en logement (de préférence sociale).

Le problème, comme toujours, c'est de trouver un équilibre entre le droit "sacré" des propriétaires, et le droit d'intervention des pouvoirs publics au nom de l'ordre public.
 

·
Brussels sprout
Joined
·
17,306 Posts
Discussion Starter · #19 ·
^^ L'argent... le nerf de la guerre ! Les autorités régionale et communales peuvent agir différemment, notamment par le biais d'amendes et d'astreintes pour les propriétaires laissant leur bien inoccupé pendant un laps de temps trop long. Cette "punition des mauvais propriétaires" est de plus en plus à la mode. Cependant, c'est surtout utilisé pour les propriétaires de logements : il faudrait une adaptation pour les propriétaires de bureaux, pour les inciter à les transformer en logement (de préférence sociale).

Le problème, comme toujours, c'est de trouver un équilibre entre le droit "sacré" des propriétaires, et le droit d'intervention des pouvoirs publics au nom de l'ordre public.
Je suis d'accord avec toi, mais en ce qui concerne les bureaux, il faut également veuiller à ne pas rendre les batiments situés à Bruxelles moins attractifs par rapport aux zoning de bureaux en dehors de la ville (car eux ne risqueraient pas d'amende)
 

·
Registered
Joined
·
1,141 Posts
La Libre Belgique :
Immobilier | Séminaire

“Moratoireke” : non peut-être
Charlotte Mikolajczak

Mis en ligne le 11/02/2010

Bruxelles et sa périphérie comptent 1,5 million de m² de bureaux vides. La Région doit-elle mettre le holà ? A moins que les banquiers s’en chargent…

Les termes “moratoire sur les bureaux” font fureur depuis quelques semaines sur la place bruxelloise. Quoi de plus normal qu’ils aient été, mercredi, au cœur du débat organisé dans le cadre du séminaire “Ces grands projets urbains qui vont changer Bruxelles”, des Editions&Séminaires.

Hormis Mathieu Sonck (Inter-Environnement) qui est pour un moratoire pur et dur, personne n’a osé carrément se positionner. “Oui”, persiste et signe Nicolas Orts (CBRE), mais seulement “oui à un moratoire sur l’ouverture de nouvelles zones de bureaux”. “Oui”, renchérit Serge Fautré (Cofinimmo), mais “oui à un auto-moratoire”. “Oui”, convient Charles Picqué (Région de Bruxelles-Capitale), mais “à un moratoire ciblé, à l’échelle d’une zone, d’un type de vacance ou de bien…” Et d’évoquer quelque chose qui se situerait entre un moratoire “absolu”, “tétanisant”, “stérilisant” et une auto-régulation du marché, à laquelle il ne croit pas. “Ne pas imposer un moratoire ne veut pas dire qu’il ne faut rien faire. Mais on ne peut le décider dans la précipitation. Il faut un diagnostic.”

[...]​
 
1 - 20 of 261 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top