SkyscraperCity Forum banner

BXL | NO(O)RD | ? 3de gebouw Vlaamse administratie

2878 Views 25 Replies 11 Participants Last post by  lumumba
Terug naar de kantoren...

Bruzz:
Vlaamse overheid wil nieuw groot ambtenarengebouw in Brussel

De Vlaamse overheid wil tegen 2023 nog een nieuw kantoorgebouw van 67.000 vierkante meter laten optrekken, in de buurt van het Noordstation. Daarmee wordt het een van de grootste kantoorbouwprojecten van de voorbije jaren.
Na het nieuwe Herman Teirlinckgebouw op Tour & Taxis, lanceert de Vlaamse overheid een oproep voor een nog groter kantorengebouw in de buurt van het Noordstation. Dat schrijft De Tijd.

De oproep vraagt een bovengrondse oppervlakte van 67.000 vierkante meter, wat het een van de grootste kantoorgebouwprojecten voor eenzelfde gebruiker maakt van de voorbije jaren. Ter vergelijking: het nieuwe Herman Teirlinckgebouw op Thurn & Taxis voor de Vlaamse overheid telt 46.000 vierkante meter.

Het nieuwe Vlaams administratief centrum (VAC) moet daarmee plaats bieden aan 3.900 ambtenaren, omdat de huurcontracten voor de gebouwen Arenberg (in de Arenbergstraat) en Ellips (in de Koning Albert II-laan) in 2023-2024 aflopen. Ook het eigen gebouw Ferraris moet gerenoveerd worden, maar mogelijk zal de Vlaamse overheid het gebouw verkopen.

Voorbeeldfunctie
Ook de locatie is een voorwaarde: het gebouw moet op minder dan 1.000 meter van het Noordstation gebouwd worden. Met het project wil de overheid bijdragen tot een evenwichtige mix tussen kantoren, woningen en buurtvoorzieningen. Dat kan een welkome toevoeging zijn aan de door kantoren gedomineerde Noordwijk.

Het gebouw moet een voorbeeld zijn qua architectuur en duurzaamheid en ‘bijna energieneutraal' (BEN) worden. Kandidaten voor de bouw kunnen zich opgeven tot 22 oktober, waarna een top drie gekozen wordt voor verdere onderhandelingen.

Vrees voor leegstand
Afgelopen week zijn de eerste ambtenaren verhuisd naar het Herman Teirlinckgebouw, vanuit de verouderde gebouwen Boudewijn en Phoenix op de Albert II-laan.

Tegen eind 2017 moet de overstap rond zijn. In 2023-2024 zouden alle Vlaamse ambtenaren in Brussel in drie gebouwen moeten werken: Het Herman Teirlinckgebouw, het Consciencegebouw (op de Albert II-laan) en het nieuwe project.
Goed nieuws voor Silver, WTC4,...?

Toren 2 van Möbius zou hoe dan ook te klein zijn (twee torens samen iets meer dan 60.000 m2 en eentje is al bezet)

Quatuor zou ook net te klein zijn ("slechts" 60.000 m2). Hopelijk blijven ze wel écht in de omgeving van Brussel-Noord en zéker niet naar Thurn&Taxis!
  • Like
Reactions: 2
1 - 20 of 26 Posts
Ook de Silver Tower is te klein, met minder dan 40.000 m2.
  • Like
Reactions: 1
Terug naar de kantoren...

Bruzz:


Goed nieuws voor Silver, WTC4,...?

Toren 2 van Möbius zou hoe dan ook te klein zijn (twee torens samen iets meer dan 60.000 m2 en eentje is al bezet)

Quatuor zou ook net te klein zijn ("slechts" 60.000 m2). Hopelijk blijven ze wel écht in de omgeving van Brussel-Noord en zéker niet naar Thurn&Taxis!
of eerder slecht nieuws? Want weer nieuwe kantoorgebouwen die leeg komen te staan/gerenevoord worden.
Ik zei dan ook specifiek goed nieuws voor die twee projecten hé? ;)

Nee, effe serieus, ik denk eerlijk gezegd dat dat ook voor de wijk (en de stad in het algemeen) mogelijks goed nieuws is.
Tenminste als:
- Het Ferraris-gebouw verlaten wordt en misschien plaats maakt voor woningen of een iets eleganter ontwerp.
- Er iets moois kan gebeuren met het Arenberg gebouw
- Eén van de projecten die in de koelkast waren geselecteerd wordt: persoonlijk vind ik WTC 4 (of de renovatie van één van de andere WTC-torens?) de meest aanlokkelijke keuze, want die zorgt hoe dan ook niet voor extra ruimtebeslag.
- Silver vind ik een mooi ontwerp maar zou ik eigenlijk liefst als gemengd gebouw zien. En dat zal niet gebeuren met dergelijke vloeroppervlakte vrees ik.
- Het nieuwe gebouw een betere plint krijgt dan de bestaande gebouwen (maar slechter kan eigenlijk hoe dan ook niet).

Waar ik niet vrolijk van wordt is dat Ellips (deels) leeg zal komen te staan, maar goed, ik snap wel dat ze proberen te centraliseren en schaalvoordelen trachten te bereiken.
See less See more
Voorbeeldfunctie
Ook de locatie is een voorwaarde: het gebouw moet op minder dan 1.000 meter van het Noordstation gebouwd worden. Met het project wil de overheid bijdragen tot een evenwichtige mix tussen kantoren, woningen en buurtvoorzieningen. Dat kan een welkome toevoeging zijn aan de door kantoren gedomineerde Noordwijk.
Nogal rare gedachtenkronkels.... Een straal van 1km rond het Noordstation is wel héél ruim. Kan dus ook T&T, centrum Brussel of ergens in Schaarbeek zijn.

En hoe een nieuw kantoorgebouw van 60.000 m2 kan zorgen voor een "evenwichtiger mix" in de "door kantoren gedomineerde Noordwijk", blijft me ook een raadsel?
Is inderdaad een behoorlijk rare formulering/kronkel...

De enige optie die ik zie is:
- We verlaten verschillende kantoorgebouwen en concentreren die op 1 plaats (in de hoogte en/of in gemengde gebouwen met betere interactie met de omgeving)
- De door ons verlaten gebouwen kunnen platgegooid of omgebouwd worden om er iets anders dan kantoren van te maken.

En die 1000 m was de reden dat Herman Teirlinck op T&T nog net kon deelnemen aan de vorige oproep. Dat zal nu misschien net niet meer het geval zijn hoop ik aangezien ze dan verder zouden moeten gaan op de site van T&T.
Ik heb hier even proactief een nieuwe thread van gemaakt :)

Naargelang wat het wordt voor dit nieuwe gebouw zal ik de thread hernoemen/verplaatsen.

Ik denk dat WTC4 wel kans maakt? Of wordt dit zowieso een uitbreiding van WTC/trade center...
Ik denk dat WTC4 wel kans maakt? Of wordt dit zowieso een uitbreiding van WTC/trade center...
De andere WTC's waren al al een mislukking en werden gewoon gevuld met overheidsinstellingen, alles behalve wereldwijde handel dus. Ik denk niet dat ze het concept WTC ooit zullen uitbreiden.
Ging men die Belfius-blok aan Pacheco niet herbouwen, is dat geen kandidaat qua omvang?
Qua locatie wel. Maar het zou dan al gesloopt moeten worden of serieus uitgebreid, want momenteel is het een stuk te klein...en de federale ambtenaren gaan er in hun intrek krijgen:
http://m.standaard.be/cnt/dmf20151206_02007396

Ik denk dus dat er die alvast kunnen afschrijven voor de Vlaamse overheid...
  • Like
Reactions: 1
Hoe meer ik erover nadenk hoe meer ik denk dat het ideale scenario het volgende zou zijn:
- WTC III wordt zeer grondig gerenoveerd (gestript) en de Vlaamse administratie trekt in die toren. Die is momenteel toch zo goed als leeg of?
- WTC IV wordt gebouwd als woontoren
- de sokkel wordt ingevuld met horeca/handel langs 2 kanten en met een supermarkt (Colruyt heeft bv. nog maar een beperkte aanwezigheid in het centrum) langs de andere 2 kanten

Dit zou voldoen aan alle criteria die opgelegd worden, inclusief diversificatie van de wijk.
  • Like
Reactions: 2
Probleem met de afbraak van die blok aan Pacheco is dat de noordzuidverbinding naar het schijnt letterlijk door de kelder loopt.
De oppervlakte van WTC III klopt alvast: bijna 80.000 vierkante meter.
  • Like
Reactions: 1
Weet iemand wie de eigenaar is?
Qua locatie wel. Maar het zou dan al gesloopt moeten worden of serieus uitgebreid, want momenteel is het een stuk te klein...en de federale ambtenaren gaan er in hun intrek krijgen:
http://m.standaard.be/cnt/dmf20151206_02007396

Ik denk dus dat er die alvast kunnen afschrijven voor de Vlaamse overheid...
Pacheco was te kleine voor de voorziene administraties (FOD Gezondheid die verlaat de Victor Horta plein, RIZIV die verlaat de Tervueren laan, en andere gezondheit gerelateerde agenschapen => ze gaan nu naar de Galilée naast Botanique) en lijkt ook heel veroudert te zijn (bij voorbeeld voor netwerk kabels is het een ramp). Ik weet dus niet of er zijn nog plannen voor deze gebouw...

Silver Tower zou een hotel moeten zijn volgens de laatste dingen ik hoord bij de Regio een paar weeken geleden.

Dus volgens mij zijn de WTC betere kandidaaten.
  • Like
Reactions: 1
Hoe meer ik erover nadenk hoe meer ik denk dat het ideale scenario het volgende zou zijn:
- WTC III wordt zeer grondig gerenoveerd (gestript) en de Vlaamse administratie trekt in die toren. Die is momenteel toch zo goed als leeg of?
- WTC IV wordt gebouwd als woontoren
- de sokkel wordt ingevuld met horeca/handel langs 2 kanten en met een supermarkt (Colruyt heeft bv. nog maar een beperkte aanwezigheid in het centrum) langs de andere 2 kanten

Dit zou voldoen aan alle criteria die opgelegd worden, inclusief diversificatie van de wijk.
WTC I en II staan grotendeels leeg en worden gerenoveerd dacht ik.

In WTC III worden de komende maanden alle overheidsdiensten gegroepeerd die onder de nieuwe FOD Beleid en Organisatie vallen
Als Vlaanderen een ambitieus project wil: Brussel wil nog altijd af van het CCN...
http://www.bruzz.be/nl/actua/spreidingsplan-voor-ambtenaren
Steeds meer Brusselse ambtenaren verlaten het Communicatie Centrum Noord (CCN), het kantoorgebouw naast het Noordstation.
Verschillende diensten trekken bovendien naar verschillende locaties in de stad. De Brusselse regering heeft daarom beslist om niet langer te streven naar één nieuw gebouw voor de hele gewestelijke administratie.

Thurn & Taxis, de Naamsestraat, de Koloniënstraat,... steeds meer administraties huizen verspreid in de stad. Dat was al het geval voor leefmilieu en nu ook stedenbouw. Straks volgt ook mobiliteit. De strategie om (het gros van) de ambtenaren samen te brengen is dan ook niet meer realistisch, acht de regering. De komende jaren zullen de Brusselse ambtenaren zich dus verder verspreiden over de stad. Het blijft immers de bedoeling om het CCN te verkopen.​
Dat zou inderdaad ook een mooie kunnen worden. En eigenlijk een logischer gebouw voor de Vlaamse (of federale) administratie, dan voor de Brusselse. Maar dan moet een ontwikkelaar het gebouw eerst kopen om het te verhuren aan de Vlaamse administratie. De Vlaamse is niet van plan om zelf te kopen dacht ik.
WTC I en II staan grotendeels leeg en worden gerenoveerd dacht ik.

In WTC III worden de komende maanden alle overheidsdiensten gegroepeerd die onder de nieuwe FOD Beleid en Organisatie vallen
Interessant. Als de FOD in WTC III aan het centraliseren is maakt dat de zaak moeilijker natuurlijk. Alternatief zou zijn om mijn ballonnetje uit te voeren in WTC I en II. Maar de haalbaarheid zal wellicht afhangen van hoe concreet de huidige plannen al zijn voor deze gebouwen.
Nogal rare gedachtenkronkels.... Een straal van 1km rond het Noordstation is wel héél ruim. Kan dus ook T&T, centrum Brussel of ergens in Schaarbeek zijn.
Is er geen voorwaarde dat de route naar het gebouw de Vlaamse ambtenaren niet te veel schrik mag aanjagen?
1 - 20 of 26 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top