Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 361 Posts

·
Registered
Joined
·
6,169 Posts
Discussion Starter · #1 ·
woensdag 23 mei 2007
'Tram 10 over twee jaar naar UZ’

Jette - “Over twee jaar rijdt de nieuwe tram 10 tussen Simonis en het UZ Brussel.” Dat is de toezegging die prof. dr. Marc Noppen, de gedelegeerd bestuurder van het UZ, naar eigen zeggen heeft gekregen van de Brusselse minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A), de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB en de gemeente Jette.

Over tram 10, de snelle verbinding tussen Simonis en het UZ Brussel, is de jongste jaren heel wat te doen geweest. Momenteel wordt een uitgebreide impactstudie afgerond waarin alle alternatieven – tram, metro – zijn onderzocht. Het onderzoek zou aantonen dat een rechtstreekse metro de beste oplossing is, maar veel te duur. Dus wordt het naar alle waarschijnlijkheid een tram, zoals de beslissingnemers ook al hebben laten weten aan de UZ-directie. De studie moet overigens wel nog voorgelegd worden aan de inwoners van de betrokken gemeenten.

Het UZ Brussel is intussen heel tevreden met de nieuwe busverbinding van de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn, die sinds deze week het ziekenhuis rechtstreeks verbindt met de noordwestelijke rand, met name Dilbeek, Groot-Bijgaarden en Zellik. Het gaat om de bestaande lijn 820 die reed tussen het UZ in Jette, Vilvoorde en Zaventem, en die nu flink is uitgebreid. De nieuwe verbinding is een zogenaamde Start-lijn, die kadert in het Vlaamse actieplan om de tewerkstelling en de expansie in de luchthavenregio te bevorderen. “Voor ons is de nieuwe lijn heel belangrijk,” zegt prof. dr. Noppen. “We hebben een reëel mobiliteitsprobleem. Hier werken drieduizend mensen, jaarlijks komen 400.000 mensen op raadpleging en worden er 36.000 patiënten gehospitaliseerd. Het gros van zowel onze werknemers als onze patiënten komt uit het hinterland, Merchtem, Zellik, Aalst. Zo’n vijftien procent is Brusselaar. Voorts heb je op deze campus nog een universiteit en een hogeschool.”

Het UZ werkt zelf ook aan een mobiliteitsplan. Zo moedigt het ziekenhuis zijn personeel aan om met de trein tot het station van Jette te komen. “We onderhandelen dan ook met de MIVB over een pendelbus,” aldus nog Noppen.

Bettina Hubo © Brussel Deze Week
 

·
Bike It!
Joined
·
22,259 Posts
Brusselnieuws - 28 november 2007

Tram 10 wordt... tram
‘Tram 10 over twee jaar naar UZ’

Jette / Ganshoren - Het staat nu vast: de ‘snelle verbinding tussen Simonis en UZ Brussel’ komt er en het wordt zeker een tram, tot aan Houba. In januari presenteert minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A) de impactstudie.

De keuze van de route – langs de Jettelaan of langs de Popli*montlaan – wordt volgens Smet beslist door de regering. Nochtans ontving de gemeente Ganshoren onlangs een brief van de MIVB, die erop wijst dat het tracé over de Jettelaan al vastligt. Een openbaar onderzoek is niet gepland. De bevolking zal zich later, bij de bouwaanvraag, kunnen uitspreken, aldus Smet in het parlement.

Bettina Hubo © Brussel Deze Week / FM Bruss
 

·
Bike It!
Joined
·
22,259 Posts
brusselnieuws.be - 29 januari 2008

Heizel moet beter bereikbaar worden

Brussel - De MIVB gaat op vraag van minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A) een studie uitvoeren naar de betere bereikbaarheid van de Heizel. De gemeenteraad van Brussel-Stad heeft daarover maandagavond een resolutie goedgekeurd.


Brussel wil op de Heizel onder meer een congrescentrum bouwen, maar de site moet daarvoor beter bereikbaar worden via het openbaar vervoer.

Smet wil onder meer een spoorbrug over de A12 zodat tramlijn 4 kan doorgetrokken worden naar de Heizel.


© FM Brussel
 

·
Banned
Joined
·
3,775 Posts
De Heizel is toch al perfect bereikbaar met metro en tram?

Smet wil onder meer een spoorbrug over de A12 zodat tramlijn 4 kan doorgetrokken worden naar de Heizel.
Dat slaat nergens op. Er is al een tramtunnel onder de A12, waarom moet er een brug komen?
 

·
Registered
Joined
·
6,169 Posts
Discussion Starter · #6 · (Edited)
Tram 4 is een metro-achtige tramlijn, na het nieuw stuk op de werkhuizenkaai/quai des usines is deze lijn via de aparte beddingen en de premetro het compromis voor het (voorlopig?) uitblijven van de echte metro 3.

Vandaar waarschijnlijk deze plannen,...
 

·
Banned
Joined
·
3,775 Posts
Tram 4 is een metro-achtige tramlijn, na het nieuw stuk op de werkhuizenkaai/quai des usines is deze lijn via de aparte beddingen en de premetro. Het compromis voor het (voorlopig?) uitblijven van de echte metro 3.

Vandaar waarschijnlijk deze plannen,...
Ja maar. tram 4 kan zonder ook maar een meter spoor te leggen of brug te bouwen verlegd worden naar de heizel via de bestaande tunnel onder de A12. Een brug bouwen is absurd.
 

·
Banned
Joined
·
3,775 Posts
Le Soir:

régionsbruxelles
aA Aa La Région viendra présenter l'option retenue fin du mois
Le tram passera par le MiroirFABRICE VOOGT

mercredi 06 février 2008, 09:49

Jette. La place Reine Astrid sera réaménagée. La commune est d'accord mais veut un parking souterrain. Payé par la Région. Oui mais, mais, mais. La commune de Jette dit « oui » au tram cher à Pascal Smet (SP.A), mais pas à n'importe quelles conditions.

Alors que se profile la réunion d'information – sans doute à la fin du mois de février – au cours de laquelle le ministre régional de la Mobilité doit présenter le projet la future ligne de tram rapide entre la station de métro Simonis et le nord-ouest de Jette, la commune dit aujourd'hui sa volonté d'avancer de manière constructive dans le dossier, sans brader son territoire.

A l'issue du travail réalisé par le bureau d'études Stratec, envisageant divers scénarios pour mieux desservir les nouveaux quartiers de Jette et l'hôpital universitaire de la VUB (UZ), le comité d'accompagnement mis en place par la commune a livré ses conclusions à la Région en même temps qu'une série d'exigences.

Considérée au départ – certains ajouteront : surtout à l'approche des élections communales – comme une hérésie, la solution d'une ligne directe passant par la place du Miroir semble avoir aujourd'hui les faveurs du collège échevinal et de la Région, car la plus directe et la moins coûteuse à la fois en termes d'investissement et d'exploitation.

A condition, explique l'échevin des Travaux publics, Jean-Louis Pirottin (CDH), que la réalisation de ce tracé soit « une chance » pour la place qu'il traverserait. En clair, la commune souhaite obtenir des compensations pour que les aménagements, dont elle n'était pas demandeuse, ne pénalisent pas les habitants des alentours de la place, ses commerçants et le public du marché du dimanche, une institution locale.

Une des « chances », pour la commune et ses habitants, serait de (re)donner à la place Reine Astrid un statut de place à part entière, alors qu'elle est aujourd'hui entièrement dédiée aux emplacements de voiture, les jours de marché exceptés.

D'où l'idée de creuser un parking souterrain. Où ? Deux options sont envisagées : sous la place ou sous l'avenue de Jette. La préférence de la commune va à la deuxième proposition pour éviter de paralyser le marché pendant les travaux.

Pousser le tram vers le Heysel
Du côté de Jette, même si l'affectation de la place n'est pas régionale, on espère que la Région prendra le coût de travaux en charge, dès lors qu'ils ne résultent de la volonté de la commune, on le rappelle aussi, toujours sous plan d'assainissement.

Autre souhait de la commune : que le futur tram ne s'arrête pas à l'UZ, mais soit prolongé vers le Heysel par la chaussée Romaine, de manière à mieux desservir le haut de Jette et Laeken. Reste à emporter l'adhésion des habitants, jusqu'ici farouchement rétifs au projet. On préférait, à la commune, entendre des propositions, plutôt que des « non » systématiques.
 

·
Banned
Joined
·
3,775 Posts
Brusselnieuws:

vrijdag 22 februari 2008
Jettenaren welkom voor presentatie plan tram 10
080222-tram10
©tvb
Sommige bewoners protesteren tegen tram 10Jette - Ze hebben er lang op moeten wachten, maar op 28 februari zullen de Jettenaren vernemen wat minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A) nu werkelijk van plan is met tram 10, de snelle verbinding tussen Simonis en het noordwesten van Jette.

De saga rond tram 10 begon in de herfst van 2003, toen toenmalig minister van Openbare Werken Jos Chabert (CD&V) aankondigde dat er een sneltram zou komen tussen Simonis en het UZ Brussel. Het ziekenhuis zat daar al geruime tijd op te wachten. Eerder hadden de Franstalige ziekenhuizen Saint-Luc en Erasmus al een eigen metroverbinding gekregen.

De tram zou bij voorkeur over de Jetselaan en de Wereldtentoonstellingslaan rijden. Het nieuws werd in Jette op luid protest onthaald.

Een tram over de Spiegel zou de populaire zondagsmarkt in gevaar brengen en zou leiden tot het verdwijnen van de bomen en parkeerplaatsen langs de Jetselaan. En als er dan toch een tram moest komen, dan zagen de tegenstanders die liever over de Poplimontlaan rijden.

Hoewel de aanleg van tram 10 na de gewestverkiezingen van 2004 niet in het regeerakkoord werd opgenomen, zette Chaberts opvolger, Pascal Smet, het plan door. Intussen eisten de burgemeesters van Jette en Ganshoren dat er een uitgebreide milieu-effectenstudie zou komen. Volgens Smet was dit in het geval van de aanleg van een tramlijn geen verplichting, maar om de gemoederen te bedaren, kwam hij op de proppen met iets nieuws, de impactstudie, een onderzoek dat nergens wettelijk omschreven wordt. Het studiebureau Stratec kreeg de opdracht om vijftien alternatieven te onderzoeken, gaande van ‘niets doen’ tot het aanleggen van een gloednieuwe metrolijn.

De studie sleepte lang aan, ook al omdat het begeleidende comité telkens weer bijkomende vragen had. De metro-opties werden al vlug terzijde geschoven omdat ze te duur waren. Eind vorig jaar bleven er nog drie tramopties over: een tram die het eerste stuk ondergronds zou rijden, een tram via de Jetselaan en een tram via de Poplimontlaan. De eerste optie bleek erg duur, de laatste onhandig omdat de tram dan telkens een extra bocht zou moeten nemen.

Een tram via de Jetselaan draagt duidelijk de voorkeur weg van Smet, zo liet de minister zich bij verschillende gelegenheden ontvallen. Hij wil ook dat de tram vanaf het noorden van Jette doorgetrokken wordt tot aan de Heizel. Het Jetse schepencollege, met uitzondering van PS’er Merry Hermanus, zou een tram via de Jetselaan niet ongenegen zijn, maar alleen op voorwaarde dat het Gewest op eigen kosten van het Koningin Astridplein een mooi plein maakt en een ondergrondse parkeergarage onder de Jetselaan graaft.

Weggegooid geld
Of Smet hiermee instemt, zal blijken op 28 februari, wanneer de minister in het Brugmannziekenhuis de resultaten van de impactstudie presenteert. Met die informatievergadering hoopt hij de onvrede bij de Jettenaren over het ontbreken van enige communicatie over het plan, wat te sussen. Hoewel er in de gemeente ook al een lobbygroep ‘pro-tram 10’ is opgestaan, is er vandaag nog steeds veel tegenkanting. De Jetse Burgers, een van de actiegroepen tégen, vinden een tram weggegooid belastinggeld. “Er zijn te weinig potentiële reizigers. De bussen die nu richting UZ rijden, zijn vaak leeg,” aldus Katja Blanken. Een tram
over de Spiegel betekent volgens haar ook de dood van de zondagsmarkt en de handel. “Die overleven de jaren durende werkzaamheden nooit.”

Ook het verdwijnen van de bomen zit haar dwars. “Zogezegd kunnen ze blijven staan, maar door het antitrilsysteem dat diep in de grond wordt aangelegd, zullen de wortels afgesneden worden en de bomen afsterven.”

De Jetse actiecomités zijn ook helemaal niet te spreken over de keuze van de plaats van de infovergadering: het Brugmannziekenhuis. “Ze spelen met onze voeten. Het Brugmann*ziekenhuis is alleen voor de Lakenaren makkelijk te bereiken, niet voor de rechtstreeks betrokkenen: de Jettenaren en de Ganshorenaren,” aldus Blanken. De comités zien er zelfs een bewuste zet van de minister in om te vermijden dat zijn plan te veel tegenwind krijgt. Het kabinet van Smet weerlegt deze insinuatie formeel. “In Jette noch in Ganshoren is er die dag een zaal beschikbaar die groot genoeg is,” aldus Smets woordvoerder.

Bettina Hubo © Brussel Deze Week
De nimby's denken dat de aanleg van een tramlijn een werk is dat jaren in beslag neemt. :eek:hno:
 

·
Registered
Joined
·
6,169 Posts
Discussion Starter · #11 ·
vendredi 29 février 2008, 08:32

La Région propose un tram tout 9 à Jette

FABRICE VOOGT


Jette. La future liaison rapide passera par le Miroir et pourrait être prolongée vers le Heysel avec arrêt à l'AZ VUB.

Le ministre régional de la mobilité Pascal Smet (SP.A) a présenté, jeudi, aux habitants de Jette, le projet de liaison rapide appelé à traverser le territoire de leur commune, sur base des conclusions de l'étude d'incidence.

« Elles plaident clairement en faveur d'une ligne de tram passant par l'avenue de Jette et le marché dominical, en direction de l'UZ Brussel », résume le ministre. Il s'agira du tram 9 et non 10 comme initialement prévu, pour mieux renvoyer au code postal de la commune (1090) et évoquer le tram éponyme qui circulait dans la commune jusqu'à la fin des années 70. « Le tram 9 fera de Jette l'une des communes bruxelloises les mieux desservies par les transports en commun », annonce Pascal Smet, qui dévoile, dans la foulée, entendre prolonger la ligne de tram jusqu'au Heysel via l'avenue de l'Arbre Ballon, à Laeken. Cette option a déjà reçu un accord de principe du collège de la Ville de Bruxelles.

L'étude recommande également d'aménager un parking de transit auto-tram pour les navetteurs à hauteur du Ring et de prévoir un arrêt intermodal RER-tram à hauteur de l'arrêt Exposition. À la faveur du futur passage du tram, la place Astrid sera complètement réaménagée pour faire la part belle aux cyclistes et aux piétons.

Un parking pouvant accueillir 190 voitures sera creusé sous la place ou juste à côté. Au cours de la première phase, 69 arbres devront être abattus pour l'aménagement de la ligne. Cet abattage sera compensé par la plantation de nouveaux arbres le long du parcours. Le square du Centenaire, à Ganshoren, devrait être « verdurisé ». D'autres carrefours situés sur le tracé seront repensés pour plus de sécurité en faveur des piétons et des cyclistes.

Du côté de la commune de Ganshoren, on rappelle l'importance d'organiser une consultation publique avant que le gouvernement prenne une décision. On plaide également pour l'organisation d'une commission de concertation pour que chaque instance régionale puisse rendre un avis officiel pour éclairer le gouvernement dans sa prise de décision.

Les riverains ont jusqu'au 15 mars pour faire part de leurs réactions ou suggestions. Les conclusions de l'étude d'incidence peuvent être consultées sur internet (www.bruxellesmobilite.be).

Fin avril 2008, le gouvernement bruxellois prendra une décision quant au développement ultérieur du projet. « Cette décision tiendra compte des remarques formulées par les habitants, les commerçants et les communes impliquées », promet Pascal Smet.

La Région désignera ensuite une équipe d'architectes paysagistes pour affiner le projet. Fin 2008, la population sera consultée une nouvelle fois dans le cadre de la demande d'un permis d'urbanisme. Le montant prévu pour le projet s'élève à quelque 58 millions d'euros.
 

·
Registered
Joined
·
4,213 Posts
deredactie.be:


Brussel keurt tracé nieuwe tramlijn goed

do 03/07/08 17:11 - De Brusselse regering heeft het tracé van de nieuwe tramlijn 9 goedgekeurd. Die zal de metrostations Simonis en Heizel met elkaar verbinden.

De tram zal rijden langs de Jetselaan, de Wereldtentoonstellingslaan, de Dikke-Beuklaan en de Houba de Strooperlaan.

Uit de impactstudie bleek al dat dit tracé de meeste voordelen biedt: onder meer lagere investerings- en exploitatiekosten, een groter potentieel aan klanten en grotere bereikbaarheid van de handelskern aan het Spiegelplein.

"Tram 9 zal een moderne en vlotte tramlijn zijn met aansluiting op twee metrolijnen. Met de verlenging van tram 9 tot de Heizel kunnen ook de talrijke inwoners van het noorden van Laken in 8 minuten het Spiegelplein bereiken. De handelaars van het Spiegelplein en de markt van Jette zijn hier echt mee gebaat", zegt Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A).

De komende maanden worden de definitieve plannen getekend. Daarbij worden buurtbewoners, handelaars en de betrokken gemeenten betrokken.
 

·
Registered
Joined
·
4 Posts
Heeft iemand enig overzicht van de bestaande plannen voor uitbreidingen van het tramnetwerk?
Voor tram 9 kan je volgende presentatie eens bekijken. Dit is door mister Smet himself gepressenteerd in Jette. De volledige studie heeft een tijd op de site van Mobiel Brussel gestaan maar is intussen verdwenen.

Wat betreft de toekomstvisie van het Brusselse OV-netwerk, raad ik het document MIVB 2020 aan: klik!
 

·
Proud Belgian
Joined
·
1,812 Posts
Ik heb gezien dat ze de tramhalte aan de Heyzel volledig aan het heraanleggen zijn. Ze zijn die lijn blijkbaar ook aan het verlengen. Dat wist ik nog niet.
Weer zo'n typisch Belgisch beeld, een tramspoor dat eindigt op een straat.
 

·
Brussels sprout
Joined
·
16,795 Posts
Brusselnieuws.be:
Sneller naar het UZ, eindelijk
Jette - Over zes maanden moet de bouwvergunning voor tram 9, die Simonis met het UZ Brussel (van de VUB) en het metrostation Koning Boudewijn verbindt, aangevraagd kunnen worden.

Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer Pascal Smet (SP.A) heeft de architecten aangeduid die de studies mogen uitvoeren en de plannen tekenen. Het ingenieursbureau Grontmij, het Belgische bureau Sum Project en het Franse bureau Alfred Peter slaan tijdelijk de handen in elkaar. Sum Project is gespecialiseerd in stedenbouw, Alfred Peter heeft ervaring met de aanleg van tramlijnen.

De bureaus wordt gevraagd de hele voorbereiding op zich te nemen, de studies en de plannen, van voorproject tot communicatie met het publiek. Het budget bedraagt niet minder dan 1,46 miljoen.

Tram 9 moet het ziekenhuis van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) vlotter bereikbaar maken. Het ziekenhuis Saint-Luc van de UCL en het Erasmusziekenhuis van de ULB worden elk door een metro bediend. De VUB krijgt geen metro, maar een tram in eigen bedding.
 
1 - 20 of 361 Posts
Top