Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 1892 Posts

·
City Geek
Joined
·
1,200 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Brussel | 14:22 | 09-06-2005 Een beter presterend openbaar vervoer aanbieden in de hoofdstad, zonder aan de basis*mobiliteit te raken. Dat is de moeilijke opdracht waar de openbaarvervoersmaatschappij MIVB voor staat. Een nieuw richtplan 2007-2008, dat het netwerk grondig door elkaar schudt, ligt nu ter tafel in het parlement en bij de regering. Er hangt een prijskaartje van 9 miljoen euro aan vast.

Het gaat goed met de MIVB: de maatschappij kon in 2004 acht procent meer reizigers vervoeren, de schuldenlast daalt, de eigen inkomsten stijgen. Maar die medaille heeft ook een keerzijde: de commercië*le snelheid (Vicom) van sommige trams en bussen daalt jaar na jaar door de verkeerscongestie. Dat kost de MIVB handenvol geld. Om de schuldenlast te verlagen heeft de MIVB de laatste jaren ook ondergeïnvesteerd. De gloednieuwe tramstellen en metro’s die er binnenkort komen, moeten het tij keren. De MIVB wil intussen ook haar netwerk beter structureren om zo meer reizigers binnen te halen.

Vandaag ligt er bij regering en parlement een nieuw richtplan ter tafel dat het MIVB-netwerk grondig hertekent. Dat plan heeft wat voeten in de aarde gehad. Al in 2003 kwam de MIVB met een gloednieuw tramplan, waarbij de lange tramlijnen die door de noord-zuidverbinding moeten, in drie delen worden geknipt: een snelle verbinding op de noord-zuidas en twee perifere, ‘tragere’ wijklijnen. Dat is nodig, vindt de MIVB, omdat de vele trams op de noord-zuidas door hun gebrek aan regelmaat het hele tramverkeer in de war sturen. De MIVB stelde toen voor om de zes trams te reduceren tot één snelle tram op de noord-zuidas. Misschien een goede zaak voor pendelaars, maar wijkbewoners zouden plots veel vaker moeten overstappen. Het Brusselse parlement protesteerde. Vooral bij de PS en een deel van de MR lag het tramplan moeilijk, en het werd twee jaar in de koelkast gestopt.

Vandaag stelt de MIVB een nieuw, geïntegreerd metro-, tram- en busplan voor. De filosofie blijft dezelfde: een grotere regelmaat, een ‘slimmere’ inplanting van lijnen en een hogere commerciële snelheid moeten niet alleen de kosten drukken, maar ook meer reizigers aantrekken. Impopulaire buslijnen of delen van lijnen verdwijnen of worden verplaatst. De lange tram- en buslijnen worden in twee geknipt. Bussen die zich dagelijks vastrijden in het verkeer, krijgen een andere route. Extra buslijnen moeten nieuwe woonwijken verbinden met de metro.

De MIVB-directeur Christian Dochy schat dat het nieuwe plan twee procent meer nieuwe reizigers kan aantrekken. Om tegemoet te komen aan de kritiek in het parlement laat de MIVB wel één wijktram door de noord-zuidverbinding rijden: tram 51 (Esplanade–Stalle). Het moet een sterke nieuwe lijn worden die het grootste deel van het traject in eigen bedding rijdt, waardoor onregelmatige rijtijden vermeden worden. De MIVB blijft wel behoedzaam: een evaluatie na een jaar moet meer duidelijkheid verschaffen over de regelmaat van de trams op de noord-zuidverbinding.

Eigen bedding
Brussel zet een evolutie in die ook in andere hoofdsteden aan de gang is. Aangezien nieuwe metrolijnen haast onbetaalbaar zijn geworden, kiezen steeds meer steden, onder meer in Frankrijk en Duitsland, voor bovengrondse sneltrams in eigen bedding. Jean-Paul Wouters van het kabinet van minister van Verkeer Pascal Smet (SP.A) ziet het zo: “We willen in Brussel tramlijnen zoals in Straatsburg. Die worden op geen enkele moment gehinderd door het andere verkeer. Ze rijden in eigen baan en kunnen de verkeerslichten beïnvloeden.”

Wouters ziet dat in Brussel in de nabije toekomst mogelijk op drie assen: de noord-zuidverbinding tussen het Noordstation en Vanderkindere, de Middenring tussen Heizel over Meiser tot Vanderkindere, en op de Louizalaan. Daar zijn wel nog aanpassingen voor nodig. Een tunnel onder het Meiserplein is een van de opties die nu worden onderzocht, maar het kostenplaatje is niet min: 25 miljoen euro.

Het zijn nochtans kosten die de MIVB kan terugwinnen door meer reizigers aan te trekken. Hoe hoger de commerciële snelheid van tram en bus, hoe goedkoper. Want de dagelijkse verkeersopstoppingen kosten de MIVB handenvol geld. Jean-Paul Wouters ziet het in de goede richting evolueren. “We hebben het gedeeltelijk zelf in de hand. Door een streng parkeerbeleid te voeren en bedrijfsvervoersplannen aan te moedigen, zullen er vanzelf nieuwe reizigers komen. We geloven ook sterk in het plan van Johan Vande Lanotte om het woon-werkverkeer gratis te maken.”

Basismobiliteit
Hoe mooi het plan van de MIVB ook oogt, door te kiezen voor hogere prestaties en snelheid gaat er een stuk van de basismobiliteit verloren. Uit een rastervergelijking met 27 relevante plekken in Brussel (administratieve wijken, commerciël*e centra, woonwijken) blijkt dat het aantal overstappen dat de reiziger in het nieuwe plan van de MIVB moet maken, met tien procent toeneemt. Wouters relativeert een en ander: “Het klopt dat we op het vlak van het aantal overstappen een lichte achteruitgang vaststellen, maar als je overstapt op snellere lijnen, hoeft dat op zich geen probleem te betekenen.”

Hoedanook lijkt de politieke commotie rond het plan grotendeels van de baan. De gemeenten zijn geconsulteerd, het parlement zal eind van de maand een advies afleveren en als alles goed gaat, kan de regering het plan op 7 juli goedkeuren. Dat is ook voor de Brusselse regering niet zonder gevolgen, want de MIVB heeft berekend dat de exploitatiekosten na het nieuwe plan met negen miljoen euro zullen stijgen; dat is een stijging van zeven procent op het totale budget. Dat is geld dat de Brusselse regering niet zomaar voor het rapen heeft. Het PS-parlementslid Rachid Madrane liet dan ook zijn bezorgdheid blijken in de commissie Infrastructuur van het Brussels parlement. De onderhandelingen over een nieuw beheerscontract de komende maanden zullen meer duidelijkheid moeten brengen.

Tram 10
En dan is er ook, zoals wel vaker, een communautaire angel. Tram 10, zo merkte de alerte commissievoorzitter Willem Draps (MR) op, is niet opgenomen in het tramplan. Dat is de tramlijn die al de vorige legislatuur aan de Vlamingen is beloofd om het AZ-VUB in Jette beter bereikbaar te maken. De Franstalige universiteit ULB-Erasme kreeg vorig jaar haar deel al, met een nieuwe metro. Door buurtprotest is de uitbouw van de tram 10 van Simonis naar Jette in een straatje zonder eind beland. Een impactstudie moet nu uitwijzen of de tram een haalbare kaart is.

Jean-Paul Wouters geeft toe dat tram 10 jammerlijk ontbreekt op de nieuwe MIVB-kaart, “maar dat komt omdat we een realistisch beeld wilden geven van de toestand in 2008. En dan zal tram 10 nog niet rijden. Maar dat die er komt, is zeker. Daarover bestaat een akkoord binnen de regering.”

En er is meer. Wouters heeft aan de NMBS gevraagd om op de Tentoonstellingslaan, op de kruising van de nieuwe tramlijn 10 en de spoorlijnen naar Dendermonde en Aalst, te onderzoeken of er geen GEN-station kan worden uitgebouwd, waardoor de Rand via een voorstadstrein met het AZ-VUB zou kunnen worden verbonden. Maar dat is voorlopig toekomstmuziek.

Steven Van Garsse © Brussel Deze Week
 

·
City Geek
Joined
·
1,200 Posts
Discussion Starter · #2 ·
Uw metro, tram of bus in 2007: een overzicht

Brussel | 14:21 | 09-06-2005 Verwacht geen big bang op het nieuwe MIVB-netwerk, wel grondige wijzigingen. Lijnen krijgen nieuwe nummers, worden in twee gesplitst, verplaatst of afgeschaft. Er komen ook lijnen bij, andere worden verlengd. Een overzicht.

:: METRO
In 2008 moet de metro de volledige cirkel van de Kleine Ring rond rijden. Dat geeft vier nieuwe metrolijnen: van Stokkel naar het Weststation (lijn 1), van Simonis naar Simonis (lijn 2), van Herrmann-Debroux naar Erasmus (lijn 5), en van Simonis over Simonis naar Koning Boudewijn (lijn 6).

:: TRAM
• De belangrijkste wijziging komt er op de noord-zuidas. Rijden daar nu zes verschillende trams, dan blijven er nog twee over: tram 3 (Noord-Churchill) en een nieuwe tram 51, die van het noorden van de gewestgrens tot het uiterste zuiden rijdt (Esplanade–Stalle). Tram 51 wordt een belangrijke tramlijn, hij rijdt bijna volledig in eigen baan en krijgt nieuwe rijtuigen van Bombardier. Tram 52 (Esplanade–Drogenbos), 56 (Schaarbeek–Debussy) en 18 (Houba de Strooper–Dieweg) verdwijnen. In hun plaats komen er nieuwe lijnen. Zo zal de nieuwe tram 16 de reizigers van Ukkel (Van Haelen) over het Zuidstation en via Jette naar de Heizel brengen. Tram 55 (vandaag Bordet–Stilte) rijdt in 2007 van Bordet tot Noord.

• Ook trams die Louiza aandoen, ondergaan grondige wijzigingen. Tram 93 (vandaag Marie-José–Schaarbeek) zal vanaf 2007 van Louiza naar Herrmann-Debroux rijden, later zelfs tot aan het metrostation Roodebeek. Tram 94 (vandaag Kerkhof Jette–Wiener) wordt in het noorden verlengd tot Houba de Strooper en in het zuiden ingekort tot aan het Ter Kamerenbos (halte Legrand). Aan het traject van tram 92 (Fort-Jaco–Schaarbeek) wijzigt er niets. Tram 91 wordt tram 97 en zal blijven rijden van Stalle naar Louiza, maar nu over de Van Volxemlaan.

• En dan de Middenring. Tram 23 (Heizel–Vanderkindere) krijgt daar een prominente plaats, aangevuld met een nieuwe tram 24 (Schaarbeek–Vanderkindere). Vanderkindere wordt een belangrijk knooppunt in het zuiden van Brussel, met aansluiting op de nieuwe tramlijn 51. Tram 90 (vandaag Rogier–Zuid) zal door het leven gaan als tram 25, hij rijdt niet meer tot het Zuidstation maar slaat af aan Buyl en krijgt zijn eindhalte aan het toekomstige GEN-station Boondaal.

• In het westen van Brussel ondergaat tram 82 een belangrijke wijziging. Die rijdt nu van Berchem naar Montgomery. De tram blijft nog tot het Zuidstation rijden, maar rijdt daarna langs de Van Volxemlaan naar Drogenbos. Tram 83 (vandaag Berchem–Zuid) verdwijnt volledig. Tram 81 (vandaag Montgomery–Heizel) vertrekt nog altijd aan Montgomery, maar blijft bezuiden de Vijfhoek en stopt aan Marius Renard. Aan het traject van tram 19 (De Wand–Groot-Bijgaarden) wordt niet geraakt.

• In het oosten van Brussel kunnen tram 39 (naar Ban Eik) en 44 (naar Tervuren) rustig in eigen baan blijven rijden.

:: BUS
Zowat een derde van de MIVB-buslijnen ondergaat wijzigingen. De lijnen worden ingekort, in twee geknipt of doen andere wijken aan.

• Buslijnen die worden ingekort: bus 20 (vandaag Hunderenveld–Zuid) zal in 2007 stoppen aan Zwarte Vijvers; bus 38 (vandaag Homborch–Noordstation) wordt in 2007 aan beide zijden een stuk korter (van Danco tot Brouckère); bus 41 (vandaag Herrmann-Debroux–Kalevoet) rijdt in 2007 tot Danco; bus 47, die nu van Vilvoorde tot het centrum van de stad rijdt, zal niet verder rijden dan Heembeek (!); bus 66 (Kerkhof van Brussel) rijdt niet meer tot aan Brouckère, maar stopt aan het Centraal Station; bus 89 (vandaag Westland–Heizel) krijgt zijn eindhalte aan Pannenhuis.

• Buslijnen die in twee worden geknipt: bus 54 (Vorst–Machelen) zal verder rijden in het zuiden (tot Drogenbos Shopping), maar in de andere richting zal hij niet verder rijden dan de Europawijk (Hertog). Daar kunt u de nieuwe bus 64 nemen, die van het Luxemburgplein naar Machelen rijdt. Ook bus 63 (Machtens–Maes) ondergaat een belangrijke wijziging (vanaf 2007 van het Kerkhof van Brussel tot Brouckère). Daar komt een nieuwe bus 88 langs (Machtens–Heizel).

• Buslijnen die andere wijken aandoen: bus 28 (Schuman–Konkel) rijdt in 2007 naar Dailly; bus 42 (Viaduc–Wiener) zal niet meer tot Wiener rijden, maar tot Transvaal; bus 34 (Beurs–Transvaal) rijdt niet meer tot het stadscentrum en gaat naar Sint-Anna ter vervanging van bus 96, die wordt afgeschaft; bus 43 rijdt in 2007 van Helden naar Diesdelle (en niet meer naar Kauwberg); bus 45 rijdt in 2007 van Roodebeek naar Colignon (en niet meer Sint-Vincentius); bus 50 (vandaag Lot–Zuid) vervangt bus 78, die wordt afgeschaft, en rijdt niet meer langs Ukkel; het traject van bus 60 (vandaag Diesdelle–Brouckère) wijzigt grondig want het loopt van Kalevoet naar Ambio*rix; bus 65 (vandaag Brouckère–Bourget) rijdt niet meer langs de Rogierlaan maar over Leuvensesteenweg naar Evere (halte Maes).

• Er zijn tot slot nog enkele nieuwe lijnen zoals bus 17 (Heiligenborre–Beaulieu), bus 78 (Andromeda–Roodebeek), bus 75 (Coovi–Goede Lucht) of bus 79 (Kraainem–Schuman), dat een deel van het gewijzigde traject van bus 80 moet opvangen.

Steven Van Garsse / Anne Saeys © Brussel Deze Week
 

·
Registered
Joined
·
6,169 Posts
Nog een uit een andere thread:
Josh said:
Brussel | 14:22 | 09-06-2005 Een beter presterend openbaar vervoer aanbieden in de hoofdstad, zonder aan de basis*mobiliteit te raken. Dat is de moeilijke opdracht waar de openbaarvervoersmaatschappij MIVB voor staat. Een nieuw richtplan 2007-2008, dat het netwerk grondig door elkaar schudt, ligt nu ter tafel in het parlement en bij de regering. Er hangt een prijskaartje van 9 miljoen euro aan vast.

Het gaat goed met de MIVB: de maatschappij kon in 2004 acht procent meer reizigers vervoeren, de schuldenlast daalt, de eigen inkomsten stijgen. Maar die medaille heeft ook een keerzijde: de commercië*le snelheid (Vicom) van sommige trams en bussen daalt jaar na jaar door de verkeerscongestie. Dat kost de MIVB handenvol geld. Om de schuldenlast te verlagen heeft de MIVB de laatste jaren ook ondergeïnvesteerd. De gloednieuwe tramstellen en metro’s die er binnenkort komen, moeten het tij keren. De MIVB wil intussen ook haar netwerk beter structureren om zo meer reizigers binnen te halen.

Vandaag ligt er bij regering en parlement een nieuw richtplan ter tafel dat het MIVB-netwerk grondig hertekent. Dat plan heeft wat voeten in de aarde gehad. Al in 2003 kwam de MIVB met een gloednieuw tramplan, waarbij de lange tramlijnen die door de noord-zuidverbinding moeten, in drie delen worden geknipt: een snelle verbinding op de noord-zuidas en twee perifere, ‘tragere’ wijklijnen. Dat is nodig, vindt de MIVB, omdat de vele trams op de noord-zuidas door hun gebrek aan regelmaat het hele tramverkeer in de war sturen. De MIVB stelde toen voor om de zes trams te reduceren tot één snelle tram op de noord-zuidas. Misschien een goede zaak voor pendelaars, maar wijkbewoners zouden plots veel vaker moeten overstappen. Het Brusselse parlement protesteerde. Vooral bij de PS en een deel van de MR lag het tramplan moeilijk, en het werd twee jaar in de koelkast gestopt.

Vandaag stelt de MIVB een nieuw, geïntegreerd metro-, tram- en busplan voor. De filosofie blijft dezelfde: een grotere regelmaat, een ‘slimmere’ inplanting van lijnen en een hogere commerciële snelheid moeten niet alleen de kosten drukken, maar ook meer reizigers aantrekken. Impopulaire buslijnen of delen van lijnen verdwijnen of worden verplaatst. De lange tram- en buslijnen worden in twee geknipt. Bussen die zich dagelijks vastrijden in het verkeer, krijgen een andere route. Extra buslijnen moeten nieuwe woonwijken verbinden met de metro.

De MIVB-directeur Christian Dochy schat dat het nieuwe plan twee procent meer nieuwe reizigers kan aantrekken. Om tegemoet te komen aan de kritiek in het parlement laat de MIVB wel één wijktram door de noord-zuidverbinding rijden: tram 51 (Esplanade–Stalle). Het moet een sterke nieuwe lijn worden die het grootste deel van het traject in eigen bedding rijdt, waardoor onregelmatige rijtijden vermeden worden. De MIVB blijft wel behoedzaam: een evaluatie na een jaar moet meer duidelijkheid verschaffen over de regelmaat van de trams op de noord-zuidverbinding.

Eigen bedding
Brussel zet een evolutie in die ook in andere hoofdsteden aan de gang is. Aangezien nieuwe metrolijnen haast onbetaalbaar zijn geworden, kiezen steeds meer steden, onder meer in Frankrijk en Duitsland, voor bovengrondse sneltrams in eigen bedding. Jean-Paul Wouters van het kabinet van minister van Verkeer Pascal Smet (SP.A) ziet het zo: “We willen in Brussel tramlijnen zoals in Straatsburg. Die worden op geen enkele moment gehinderd door het andere verkeer. Ze rijden in eigen baan en kunnen de verkeerslichten beïnvloeden.”

Wouters ziet dat in Brussel in de nabije toekomst mogelijk op drie assen: de noord-zuidverbinding tussen het Noordstation en Vanderkindere, de Middenring tussen Heizel over Meiser tot Vanderkindere, en op de Louizalaan. Daar zijn wel nog aanpassingen voor nodig. Een tunnel onder het Meiserplein is een van de opties die nu worden onderzocht, maar het kostenplaatje is niet min: 25 miljoen euro.

Het zijn nochtans kosten die de MIVB kan terugwinnen door meer reizigers aan te trekken. Hoe hoger de commerciële snelheid van tram en bus, hoe goedkoper. Want de dagelijkse verkeersopstoppingen kosten de MIVB handenvol geld. Jean-Paul Wouters ziet het in de goede richting evolueren. “We hebben het gedeeltelijk zelf in de hand. Door een streng parkeerbeleid te voeren en bedrijfsvervoersplannen aan te moedigen, zullen er vanzelf nieuwe reizigers komen. We geloven ook sterk in het plan van Johan Vande Lanotte om het woon-werkverkeer gratis te maken.”

Basismobiliteit
Hoe mooi het plan van de MIVB ook oogt, door te kiezen voor hogere prestaties en snelheid gaat er een stuk van de basismobiliteit verloren. Uit een rastervergelijking met 27 relevante plekken in Brussel (administratieve wijken, commerciël*e centra, woonwijken) blijkt dat het aantal overstappen dat de reiziger in het nieuwe plan van de MIVB moet maken, met tien procent toeneemt. Wouters relativeert een en ander: “Het klopt dat we op het vlak van het aantal overstappen een lichte achteruitgang vaststellen, maar als je overstapt op snellere lijnen, hoeft dat op zich geen probleem te betekenen.”

Hoedanook lijkt de politieke commotie rond het plan grotendeels van de baan. De gemeenten zijn geconsulteerd, het parlement zal eind van de maand een advies afleveren en als alles goed gaat, kan de regering het plan op 7 juli goedkeuren. Dat is ook voor de Brusselse regering niet zonder gevolgen, want de MIVB heeft berekend dat de exploitatiekosten na het nieuwe plan met negen miljoen euro zullen stijgen; dat is een stijging van zeven procent op het totale budget. Dat is geld dat de Brusselse regering niet zomaar voor het rapen heeft. Het PS-parlementslid Rachid Madrane liet dan ook zijn bezorgdheid blijken in de commissie Infrastructuur van het Brussels parlement. De onderhandelingen over een nieuw beheerscontract de komende maanden zullen meer duidelijkheid moeten brengen.

Tram 10
En dan is er ook, zoals wel vaker, een communautaire angel. Tram 10, zo merkte de alerte commissievoorzitter Willem Draps (MR) op, is niet opgenomen in het tramplan. Dat is de tramlijn die al de vorige legislatuur aan de Vlamingen is beloofd om het AZ-VUB in Jette beter bereikbaar te maken. De Franstalige universiteit ULB-Erasme kreeg vorig jaar haar deel al, met een nieuwe metro. Door buurtprotest is de uitbouw van de tram 10 van Simonis naar Jette in een straatje zonder eind beland. Een impactstudie moet nu uitwijzen of de tram een haalbare kaart is.

Jean-Paul Wouters geeft toe dat tram 10 jammerlijk ontbreekt op de nieuwe MIVB-kaart, “maar dat komt omdat we een realistisch beeld wilden geven van de toestand in 2008. En dan zal tram 10 nog niet rijden. Maar dat die er komt, is zeker. Daarover bestaat een akkoord binnen de regering.”

En er is meer. Wouters heeft aan de NMBS gevraagd om op de Tentoonstellingslaan, op de kruising van de nieuwe tramlijn 10 en de spoorlijnen naar Dendermonde en Aalst, te onderzoeken of er geen GEN-station kan worden uitgebouwd, waardoor de Rand via een voorstadstrein met het AZ-VUB zou kunnen worden verbonden. Maar dat is voorlopig toekomstmuziek.

Steven Van Garsse © Brussel Deze Week
Josh said:
Uw metro, tram of bus in 2007: een overzicht

Brussel | 14:21 | 09-06-2005 Verwacht geen big bang op het nieuwe MIVB-netwerk, wel grondige wijzigingen. Lijnen krijgen nieuwe nummers, worden in twee gesplitst, verplaatst of afgeschaft. Er komen ook lijnen bij, andere worden verlengd. Een overzicht.

:: METRO
In 2008 moet de metro de volledige cirkel van de Kleine Ring rond rijden. Dat geeft vier nieuwe metrolijnen: van Stokkel naar het Weststation (lijn 1), van Simonis naar Simonis (lijn 2), van Herrmann-Debroux naar Erasmus (lijn 5), en van Simonis over Simonis naar Koning Boudewijn (lijn 6).

:: TRAM
• De belangrijkste wijziging komt er op de noord-zuidas. Rijden daar nu zes verschillende trams, dan blijven er nog twee over: tram 3 (Noord-Churchill) en een nieuwe tram 51, die van het noorden van de gewestgrens tot het uiterste zuiden rijdt (Esplanade–Stalle). Tram 51 wordt een belangrijke tramlijn, hij rijdt bijna volledig in eigen baan en krijgt nieuwe rijtuigen van Bombardier. Tram 52 (Esplanade–Drogenbos), 56 (Schaarbeek–Debussy) en 18 (Houba de Strooper–Dieweg) verdwijnen. In hun plaats komen er nieuwe lijnen. Zo zal de nieuwe tram 16 de reizigers van Ukkel (Van Haelen) over het Zuidstation en via Jette naar de Heizel brengen. Tram 55 (vandaag Bordet–Stilte) rijdt in 2007 van Bordet tot Noord.

• Ook trams die Louiza aandoen, ondergaan grondige wijzigingen. Tram 93 (vandaag Marie-José–Schaarbeek) zal vanaf 2007 van Louiza naar Herrmann-Debroux rijden, later zelfs tot aan het metrostation Roodebeek. Tram 94 (vandaag Kerkhof Jette–Wiener) wordt in het noorden verlengd tot Houba de Strooper en in het zuiden ingekort tot aan het Ter Kamerenbos (halte Legrand). Aan het traject van tram 92 (Fort-Jaco–Schaarbeek) wijzigt er niets. Tram 91 wordt tram 97 en zal blijven rijden van Stalle naar Louiza, maar nu over de Van Volxemlaan.

• En dan de Middenring. Tram 23 (Heizel–Vanderkindere) krijgt daar een prominente plaats, aangevuld met een nieuwe tram 24 (Schaarbeek–Vanderkindere). Vanderkindere wordt een belangrijk knooppunt in het zuiden van Brussel, met aansluiting op de nieuwe tramlijn 51. Tram 90 (vandaag Rogier–Zuid) zal door het leven gaan als tram 25, hij rijdt niet meer tot het Zuidstation maar slaat af aan Buyl en krijgt zijn eindhalte aan het toekomstige GEN-station Boondaal.

• In het westen van Brussel ondergaat tram 82 een belangrijke wijziging. Die rijdt nu van Berchem naar Montgomery. De tram blijft nog tot het Zuidstation rijden, maar rijdt daarna langs de Van Volxemlaan naar Drogenbos. Tram 83 (vandaag Berchem–Zuid) verdwijnt volledig. Tram 81 (vandaag Montgomery–Heizel) vertrekt nog altijd aan Montgomery, maar blijft bezuiden de Vijfhoek en stopt aan Marius Renard. Aan het traject van tram 19 (De Wand–Groot-Bijgaarden) wordt niet geraakt.

• In het oosten van Brussel kunnen tram 39 (naar Ban Eik) en 44 (naar Tervuren) rustig in eigen baan blijven rijden.

:: BUS
Zowat een derde van de MIVB-buslijnen ondergaat wijzigingen. De lijnen worden ingekort, in twee geknipt of doen andere wijken aan.

• Buslijnen die worden ingekort: bus 20 (vandaag Hunderenveld–Zuid) zal in 2007 stoppen aan Zwarte Vijvers; bus 38 (vandaag Homborch–Noordstation) wordt in 2007 aan beide zijden een stuk korter (van Danco tot Brouckère); bus 41 (vandaag Herrmann-Debroux–Kalevoet) rijdt in 2007 tot Danco; bus 47, die nu van Vilvoorde tot het centrum van de stad rijdt, zal niet verder rijden dan Heembeek (!); bus 66 (Kerkhof van Brussel) rijdt niet meer tot aan Brouckère, maar stopt aan het Centraal Station; bus 89 (vandaag Westland–Heizel) krijgt zijn eindhalte aan Pannenhuis.

• Buslijnen die in twee worden geknipt: bus 54 (Vorst–Machelen) zal verder rijden in het zuiden (tot Drogenbos Shopping), maar in de andere richting zal hij niet verder rijden dan de Europawijk (Hertog). Daar kunt u de nieuwe bus 64 nemen, die van het Luxemburgplein naar Machelen rijdt. Ook bus 63 (Machtens–Maes) ondergaat een belangrijke wijziging (vanaf 2007 van het Kerkhof van Brussel tot Brouckère). Daar komt een nieuwe bus 88 langs (Machtens–Heizel).

• Buslijnen die andere wijken aandoen: bus 28 (Schuman–Konkel) rijdt in 2007 naar Dailly; bus 42 (Viaduc–Wiener) zal niet meer tot Wiener rijden, maar tot Transvaal; bus 34 (Beurs–Transvaal) rijdt niet meer tot het stadscentrum en gaat naar Sint-Anna ter vervanging van bus 96, die wordt afgeschaft; bus 43 rijdt in 2007 van Helden naar Diesdelle (en niet meer naar Kauwberg); bus 45 rijdt in 2007 van Roodebeek naar Colignon (en niet meer Sint-Vincentius); bus 50 (vandaag Lot–Zuid) vervangt bus 78, die wordt afgeschaft, en rijdt niet meer langs Ukkel; het traject van bus 60 (vandaag Diesdelle–Brouckère) wijzigt grondig want het loopt van Kalevoet naar Ambio*rix; bus 65 (vandaag Brouckère–Bourget) rijdt niet meer langs de Rogierlaan maar over Leuvensesteenweg naar Evere (halte Maes).

• Er zijn tot slot nog enkele nieuwe lijnen zoals bus 17 (Heiligenborre–Beaulieu), bus 78 (Andromeda–Roodebeek), bus 75 (Coovi–Goede Lucht) of bus 79 (Kraainem–Schuman), dat een deel van het gewijzigde traject van bus 80 moet opvangen.

Steven Van Garsse / Anne Saeys © Brussel Deze Week
 

·
Registered
Joined
·
647 Posts
Tout celà me parait fort excitant!!!!!!!

Non plus sérieusement j'ai bien aimé le lien de Ali_B parce que je n'étais pas encore né et que je n'imaginais pas qu'ils avaient ces projets là d'extension du métro à cette époque.

Je trouve également toutes les améliorations que Josh nous a décrites comme vraiment intéressantes car actuellement il faut le dire les transports en commun à Bruxelles suivent parfois des trajets en dépit du bons sens.

Il serait intéressant de trouver une carte ou serait surperposé le train, le RER-GEN et lle réseaux de la STIB- MIVB. Afin de voir le maillage que celà donnerait. Il est vrai qu'avec des RER-GEN qui vont jusque Mechelen, Braine l'Alleud, Louvain-La-Neuve, Dendermonde, Nivelles ou HAlle.. ça fait une sacré population qui est concernée.

Certains jours c'est vraiment une pitié de devoir se déplacer à Bruxelles. J'ai déjà mis en voiture 35-45 minutes pour faire 4-5 km. L'enfer!!!!!
 

·
Registered
Joined
·
197 Posts
Wat wordt er eigenlijk allemaal gebouwd op het bouwwerf aan het West-station? Er staat al een nieuwe stelpaats voor de MIVB-bussen en ik weet dat de metrolijn wordt doorgetrokken tot Aumale, maar dat kan niet alle activiteiten ginds verklaren.
 

·
Registered
Joined
·
647 Posts
Pat,

Je pense que dans les plans de développement ils veulent transformer West station - Gare de l'ouest en un noeud de communication très important où il y passera plusieurs ligne du RER -GEN mais aussi un terminus de métro la future ligne 1 Gare de l'ouest à Stockel - West Station tot Stokkel. Il y passera aussi la ligne 6 qui fera Heysel - Heysel en passant par la petite ceinture, la ligne 5 qui ne fera que le tour du pentagone et la ligne 2 qui reliera Erasme à Herman debroux - Ersamus tot Herman Debroux.

A cet endroit là passeront certains bus certainement...

Donc tu vois la gare de l'ouest va etre un noeud important. il y a une mise à 3 ou 4 voix des lignes de métro qui est nécessaire à ce projet.
 

·
Registered
Joined
·
6,169 Posts
MIVB vervoerde 6,7 procent meer reizigers
do 19/01/06 - De Brusselse openbare vervoersmaatschappij MIVB heeft in 2005 6,7 procent meer reizigers vervoerd dan in 2004.

In 2005 namen 255,3 miljoen reizigers de tram, bus of metro in Brussel. In 2004 waren dat er 239,2 miljoen. De verkoop van kaarten en abonnementen steeg met 4,4 procent.

De MIVB wil de groei dit jaar voortzetten. Ze rekent daarvoor op de nieuwe trams die in dienst komen en meer mensen kunnen vervoeren. Later komen er ook metro's en bussen met een grotere capaciteit.

De MIVB krijgt voor dit jaar 505,5 miljoen euro van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat is 58 miljoen euro meer dan in 2004.

De goede cijfers zijn een bewijs dat de extra subsidies terecht zijn, vindt Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A).


Bron: VRT-nieuws.net
 

·
Registered
Joined
·
6,169 Posts
VRT-nieuws.net:

Brussel krijgt twee nieuwe tramlijnen

wo 22/02/06 - In Brussel zijn vanmorgen twee nieuwe nieuwe tramlijnen officieel ingereden.

De nieuwe lijn 24 verbindt de stations van Schaarbeek en Boondaal in Elsene. Het is een aanvulling op lijn 23, de veelgebruikte lijn op de drukke middenring.

Op die lijn zullen nieuwe tramstellen rijden. Tegelijk wordt het traject van tram 52 grondig aanpast.

De tram tussen het Noordstation en de Esplanade aan de Heizel rijdt voortaan langs het kanaal naar de Van Praet-brug om de drukte in Schaarbeek te vermijden.
 

·
European
Joined
·
91 Posts
Personnellement je trouve que cette ligne 24 est une abération.
Voici la liste complète de tous les trams 24 sur une journée.

J.R. said:
24 au départ de la gare de Schaerbeek :

7:17 (indice 670)
7:29 (indice 671)
7:41 (indice 672)
7:53 (indice 673)
8:05 (indice 674)
8:20 (indice 675)
8:34 (indice 670)

24 au départ de la gare de Boondael (calculs perso):

15:34 (indice 677)
15:58 (indice 678)
16:21 (indice 679)
16:51 (indice 680)
Oui, vous avez bien lu, il n'y en a que 11 par jour!
 

·
Registered
Joined
·
647 Posts
Ils avaient prévenu que pour le moment cette ligne ne sert qu'à désengorger les heures de pointes à la sortie des Universités et des écoles secondaires nombreuses sur le tracé de la ligne 23 actuelle entre le Parc Josaphat et Buyl!

Maintenant, c'est vrai que 16h51 ... c'est un peu tot. Je terminais souvent à 18h quand j'étais à l'ULB. Et a cette heure là les trams étaient remplis. Le problème ne va donc pas être résolu.
 

·
Registered
Joined
·
391 Posts
lesoir.be said:
Transport public 25 millions par an pour augmenter la vitesse commerciale

La Stib va gommer 250 points noirs

Un programme sur quatre ans vise à porter la vitesse à 20 km/h sur les voies prioritaires, à 18 km/h ailleurs.

Le gouvernement bruxellois vient d'approuver le programme 2006-2010 d'amélioration de la vitesse des transports publics, présenté par le ministre de la Mobilité Pascal Smet (SP.A). Objectif : mettre 90 % du réseau de tram en site propre et 40 % du réseau bus en site protégé pour atteindre une vitesse commerciale de 20 km/h sur les lignes prioritaires, de 18 km/h sur les autres parcours.

Pour améliorer l'efficacité du transport en commun bruxellois, 25 millions d'euros seront investis chaque année pour gommer les 250 points noirs répertoriés par la Stib sur l'ensemble de son réseau.

Pour l'heure, 63 % du réseau tram et 9 % du réseau bus sont en site protégé. Mais, jusqu'ici, les efforts et les investissements consentis dans le programme 2000-2005 n'ont guère permis que de maintenir à 17 km/h en moyenne la vitesse commerciale des transports en commun. Or, estime-t-on au cabinet de Pascal Smet, cette « lenteur » relative coûterait au moins 17,5 millions d'euros au contribuable chaque année.

Pour accélérer le mouvement, différents types de travaux sont envisagés : feux à télécommande, réaménagement de certaines portions de voiries, modification de carrefours...

La priorité ira aux grandes lignes. Ainsi est-il prévu de gommer de gros points noirs sur l'axe tram de la grande ceinture (lignes 22, 24, 25). C'est le cas de la place Meiser, dont le cofinancement du fédéral dans le cadre des accords Beliris devrait permettre de lancer le réaménagement vers 2008-2009. Ou bien encore du rond-point de l'Étoile, qui sera en travaux dès l'année prochaine.

Pour atteindre ses objectifs, Smet annonce un train de mesures : étude détaillée de chaque point noir par l'administration et la Stib, renfort de personnel, équipements de télécommandes à feux pour tous les véhicules, plan d'action global établi en concertation avec chaque commune. Au grand galop.
FRANCIS DUBOIS
jeudi 23 mars 2006, 02:00
http://www.lesoir.be/sites_sat/regions/Bruxelles/page_5922_420303.shtml
 

·
Registered
Joined
·
391 Posts
Le patronat réclame plus de fluidité

ENTRETIEN

C omment réagit le patronat face aux projets de mobilité du gouvernement régional ? Deuxième volet de l'interview de Pierre Thonon, secrétaire général de l'UEB (Union des entreprises de Bruxelles).

L'évolution de la mobilité à Bruxelles vous rassure-t-elle ?

Les entreprises sont mal à l'aise face à la mobilité. Dans cette ville, on ne considère que la qualité de vie résidentielle. On sous-estime systématiquement l'accessibilité économique, même si les discours officiels disent le contraire. On canalise le trafic de transit et on protège la fonction résidentielle. Cela se traduit par des aménagements définitifs et des mesures radicales. Or, bien des entreprises sont insérées dans le tissu urbain et pâtissent de ces aménagements. Ils sous-dimensionnent les voiries les rendant impraticables à l'usage économique.

Un exemple concret ?

Les aménagements projetés pour les boulevards du centre. On cherche à requalifier les voiries en modifiant leurs gabarits. Un cas d'école. Des simulations ont été faites, catastrophiques. Elles montrent qu'au moindre incident (une double file), c'est l'embouteillage, avec des conséquences graves en aval. Tout sera bloqué. Pourtant, à ce jour, peu ou pas de réactions. C'est le ronron.

Et la politique en faveur des transports en commun ?

Nous y souscrivons. Cette ville risque d'être engluée et c'est une évidence qu'il faut favoriser les transports en commun. Dans cette optique, nous sommes évidemment pour le RER. Nous sommes aussi favorables au projet Vicom de la Stib, qui donne une priorité absolue aux transports en commun. Nous sommes cependant très réticents face à certains aménagements, à certains sites propres qui ont des effets pervers, parce qu'ils provoquent en amont et en aval des embouteillages bien plus importants que les gains enregistrés sur le site propre et dont pâtissent les transports en commun eux-mêmes. Ce sont des aménagements contre-productifs. Les sites propres ne sont pas une panacée pas plus que certains rétrécissements, véritables barrières urbaines dans une ville de transit. Nous pensons par contre que le développement du métro est une bonne solution.

Que demandez-vous ?

Des aménagements permettant la fluidité ! Rien de plus. C'est la politique poursuivie dans les grandes villes européennes. Il ne faut pas qu'une idéologie prenne le dessus sur le pragmatisme. Ce que d'aucuns proposent, c'est une vision de ville comme Berlin-Est avant la chute du mur. Je ne suis pas sûr que les Bruxellois aspirent à cela.
http://www.lesoir.be/sites_sat/regions/Brabant_wallon/page_5920_423831.shtml
 

·
Registered
Joined
·
647 Posts
Un Bruxellois sur trois ne se sent pas en sécurité avec la STIB
BELGA

Mis en ligne le 11/04/2006
- - - - - - - - - - -

«Les Bruxellois empruntent davantage les transports de la STIB en soirée que les navetteurs, ce qui montre pourquoi ils ne se sentent pas tout le temps à l'aise », a expliqué la députée.


Plus d'un tiers des Bruxellois qui travaillent dans la capitale de l'Europe ne partageraient pas toujours un sentiment de sécurité dans les transports en commun de la STIB.

Un sondage présenté mardi par la députée bruxelloise flamande Carla Dejonghe (VLD) relève que 36,55 pc sur 487 personnes interrogées, habitant et travaillant à Bruxelles, «ne se sentent pas en sécurité dans les transports en commun bruxellois occasionnellement ».

«Les Bruxellois empruntent davantage les transports de la STIB en soirée que les navetteurs, ce qui montre pourquoi ils ne se sentent pas tout le temps à l'aise », a expliqué la députée.

Deux expertes de l'Université flamande de Bruxelles, la VUB, ont réalisé l'enquête quantitative entre le 16 mars et le 20 avril 2005 pour tirer une photographie des habitudes de mobilité de la population active vers Bruxelles.

Cathy Macharis et Astrid De Witte, du département d'économie et de management de la VUB, ont ainsi interrogé 1.886 personnes, soit 1.399 navetteurs et 487 travailleurs bruxellois. Parmi les 1.399 navetteurs (donc habitant hors de Bruxelles), 825 utilisent les transports en commun.

Les deux chercheuses ont ainsi observé que «23,9 pc des sondés ne se sentent pas en sécurité », que 19,5 pc des navetteurs vivent de temps à autre le même sentiment qu'un tiers des Bruxellois interrogés.

La «photographie » montre aussi que 84,4 pc des sondés, 97,4 pc des Bruxellois interrogés et 75,9 pc des navetteurs imputent aux bandes de jeunes le fait qu'ils vivent un sentiment d'insécurité.

D'autres facteurs sont relevés mais à des pourcentages moindres. Ainsi, le manque d'information, l'éclairage insuffisant, les stations désertes ou encore le manque de propreté susciteraient également ce malaise.

C'est pourquoi la députée libérale flamande propose d'améliorer le confort des transports en commun avec une signalétique plus claire, un renforcement de la surveillance ou encore en rendant les quais de métros inaccessibles pour les voyageurs sans billet de transport valide.

«Se déplacer, ce n'est pas uniquement aller d'un point à l'autre », a ainsi déclaré la politicienne. «C'est aussi un mode de vie dans la ville au sujet duquel nous voulons présenter plusieurs propositions constructives au ministre en charge de la Mobilité à Bruxelles (Pascal Smet) », a-t-elle encore ajouté.
 
1 - 20 of 1892 Posts
Top