SkyscraperCity banner

21 - 40 of 65 Posts

·
Registered
Joined
·
2,020 Posts
Waarom zou deze tram traag zijn? Aan het UZ Brussel volgt tram 9 ook de 'bochtige' Laarbeeklaan en Dikke Beuklaan. Wat uitmaakt is of de tram een eigen bedding krijgt of niet.

Ik tel drie echte bochten. De aansluiting tussen tram 3 en de Heembeeksestraat, de bocht aan de Zavelput, en de bocht naar de de Tyraslaan.
 

·
Registered
Joined
·
7,836 Posts
-bug-
 

·
Brussels sprout
Joined
·
16,386 Posts
Discussion Starter #24
Ik hoop in ieder geval dat deze tram maximaal plaats zal krijgen langs dit traject. Dat is verre van een gemakkelijke keuze, want zowel zoals gezegd zal dat het schrappen van een behoorlijk aantal parkeerplaatsen vergen (en eventueel het enkelrichting maken van die straten). Als die keuze niét gemaakt zou worden en de tram door het autoverkeer gestuurd wordt in de Heembeekstraat en de Frans Vekemansstraat, dan is dit een heel verkeerde keuze en was de Oorlogskruisenlaan veel beter geweest. Soit, time will tell.
 

·
Registered
Joined
·
3,053 Posts
Over dat Brabantnet : Een tram tussen Brussel en Vilvoorde komt met deze plannen wel heel dicht bij de mogelijkheden...

(als die trambus geen te groot fiasco is)
Tussen Brussel en Vilvoorde kun je ook de trein nemen. Die is sneller. ;)
 

·
Registered
Joined
·
2,020 Posts
De tweede pagina van deze thread wil echt niet verschijnen :)

Die trein is er natuurlijk, maar met een trein ontsluit je natuurlijk niet de tussenliggende gebieden. Ik kan me wel voorstellen dat een trein en een tram naast elkaar kunnen bestaan (als natuurlijk blijkt dat er veel vraag is om die verplaatsing te maken, anders kan het net zo goed met een bus).

Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat anno 2020 een tramlijn gepland wordt die niet in eigen bedding zou rijden. Ik ben daar dus vrij gerust in.
 

·
Registered
Joined
·
7,836 Posts
Als we uitgaan van 15 jaar levensduur voor de trambussen, moeten we niet te lang meer wachten om voor de vertramming van hun traject (en de verbinding met deze tram) te beginnen discussiëren.

In een verlenging enkel naar de medialaan (en dus niet naar Vilvoorde-centrum) zie ik weinig nut, want ik verwacht eerlijk gezegt dat de VTM dat terrein over een paar jaar zal verlaten, en de ligging is niet echt ideaal als kantorenzone...
 

·
Registered
Joined
·
844 Posts
Actiegroep vraagt om nieuwe tramlijn naar Militair Hospitaal door te trekken tot aan gebouwen VTM: “Verlenging zou voor duizenden extra reizigers zorgen”

Actiegroep vraagt om nieuwe tramlijn naar Militair Hospitaal door te trekken tot aan gebouwen VTM: “Verlenging zou voor duizenden extra reizigers zorgen”

VILVOORDE De actiegroep ‘Openbaar Vervoer Nu’ vraagt dat Vlaanderen en Brussel de handen in elkaar slaan om de geplande tram naar het Militair Hospitaal in Neder-Over-Heembeek door te trekken tot aan de gebouwen van VTM. “Die verlenging zou voor duizenden extra reizigers zorgen”, klinkt het.


Afgelopen zaterdag werden de plannen uit de doeken gedaan voor een nieuwe tramlijn die Neder-Over-Heembeek moet verbinden met het centrum van Brussel. Als alles goed gaat, moet de lijn klaar zijn tegen eind 2024. Eindhalte wordt het Militair Hospitaal in Neder-Over-Heembeek, aan de rand van het Brussels Gewest.

Dat gaat echter niet ver genoeg voor de actiegroep Openbaar Vervoer Nu. Zij vragen dat de tramlijn doorgetrokken wordt tot in Vilvoorde, meer bepaald tot op de Medialaan, aan de voordeur van de VTM-gebouwen. Dat traject zou amper een kilometer lang zijn en langs de Tyraslaan tot op de Medialaan lopen. Aan het kruispunt met de Beneluxlaan zou dan de eindhalte komen.

“Duizenden extra reizigers”
De verlenging zou volgens de actiegroep de tram veel interessanter maken. “Dankzij die ene kilometer zijn er duizenden extra potentiële reizigers”, zegt oprichter Ruben Van Miegroet van Openbaar Vervoer Nu. “Niet alleen ontsluit je de gebouwen van VTM, maar ook die van het hele bedrijventerrein daar. Als je een ‘park and ride’ aanlegt langs de ring, bied je meteen een rechtstreekse verbinding met het centrum Van Brussel. Die zaken werken in Antwerpen, waarom zou dat hier dan niet kunnen. De park and ride zou ook buiten de Lage Emissie Zone liggen, dus iedereen kan er gebruik van maken.”

In de regio doen al verschillende plannen voor het openbaar vervoer de ronde. Zo had De Lijn al eigen plannen voor een ‘Ringtram’ die van het UZ in Jette door Koningslo en Vilvoorde naar de luchthaven zou lopen. Dat plan werd opgeborgen en werd vervangen door een trambus op hetzelfde traject. “Maar die hebben 20 procent minder capaciteit dan een tram”, zegt Van Miegroet. “Men had dus beter het oorspronkelijke plan behouden.”

Optie bekijken
Om de vraag kracht bij te zetten, stuurde Openbaar Vervoer Nu al een brief naar de Brusselse en Vlaamse ministers van Mobiliteit. Gezien de problemen die er al waren rond de Ringtram, lijkt ook een verlenging van de lijn naar Heembeek al een hele opgave. Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) wil de optie bekijken, maar vooral eerst de tramlijn naar Heembeek aanleggen. “Wij zijn het idee niet ongenegen en er is ook een vraag van de buurtbewoners”, klinkt het op haar kabinet. “Maar we moeten bekijken of dit technisch mogelijk is. Zo’n tramlijn zou immers de Brusselse Ring moeten kruisen.”
 

·
Brussels sprout
Joined
·
16,386 Posts
Discussion Starter #31
Bruzz:
Niet iedereen is voor tram naar Neder-Over-Heembeek

Op de gemeenteraad van de Stad Brussel hebben bewoners van Neder-Over-Heembeek tegen de tram voor Neder-Over-Heembeek geprotesteerd. “En als er al een tram moet komen, dan toch niet door zo’n smalle straat.”

Een tiental mensen interpelleerde de burgemeester over het recent aangekondigde tramtracé naar Neder-Over-Heembeek. Dat voert onder meer langs de Heembeeksestraat en de Frans Vekemansstraat, door het centrum van Heembeek. Het tracé werd bepaald na een participatieproces waar ook een burgerpanel bij betrokken was.

De interpellanten vinden de tram vooral een foute keuze. “Er zijn genoeg bussen,” vindt Olivier Francart. “Het volstaat om in de spits wat extra voertuigen in te leggen.”

Parkeerplaatsen

Als er toch al een tram komt, vinden verder de bewoners het gekozen tracé niet het juiste. “De straten zijn te smal voor een tram,” aldus Francart, die de tram liever in de bredere Oorlogskruisenlaan zag. De bewoner wijst ook op het verlies aan parkeerplaatsen. “Er zullen 230 plaatsen sneuvelen.”

De bewoners vinden ook dat er niet genoeg participatie was. “Het panel bestond maar uit acht mensen waarvan twee zich terugtrokken.”

Eerder maakte de lokale MR al voorbehoud bij de tram.

Burgemeester Philippe Close (PS) verdedigde het tracé. “Een tram moet rijden waar de mensen wonen, dat is niet het geval bij de meeste alternatieve routes.” Hij wees ook op de verwachte groei van de bevolking en de tewerkstelling in en rond Neder-Over-Heembeek.
 

·
Registered
Joined
·
844 Posts
Petitie tegen nieuwe tramlijn Neder-Over-Heembeek verzamelt 1.256 handtekeningen

Petitie tegen nieuwe tramlijn Neder-Over-Heembeek verzamelt 1.256 handtekeningen
mobiliteit
Verschillende bewoners en handelaars uit Neder-Over-Heembeek maken zich zorgen over de nieuwe tramlijn die er in 2025 zou komen. Op 2 maart hielden ze een burgerinterpellatie. Zonder succes, maar ze zijn niet van plan om het op te geven. Hun laatste actie, een petitie, verzamelde 1.256 handtekeningen. “Deze investering van zo’n twintig miljoen euro is onnodig.”

Gedurende tien dagen kregen bewoners, die langs de toekomstige tramlijn wonen, de kans om de petitie te ondertekenen. Na afloop werden er 1256 handtekeningen verzameld. Die willen ze overhandigen aan minister-president Vervoort, burgemeester Close en Schepen van Economische zaken en Werkgelegenheid Fabian Maingain. “Een nieuwe tramlijn is onnodig," aldus Geertrui Adam, voorzitter van de handelsvereniging. "Het zou zonde zijn hier zo’n twintig miljoen euro aan te besteden. Als er iets is waarin geïnvesteerd moet worden, is het parking. Veel straten waar de tramlijn zou lopen, zijn smalle winkelstraten. Leveranciers hebben het nu al moeilijk met leveren. Laat staan wanneer er een tramlijn zou lopen.

Daarnaast zorgde de gezondheidscrisis al voor heel wat sluitingen van handelszaken in de gemeente. “De werken aan de nieuwe tramlijn zouden vier jaar duren. Waarschijnlijk langer. Heel wat winkeliers zullen die niet overleven,” zegt Adam.

Een elektrische of hybride bus is wel een optie. “Het enige voordeel dat een tram tegenover een bus heeft, is de capaciteit. Voor de rest zijn er enkel nadelen aan verbonden: de kostprijs, de duur van de aanleg, lawaai, de onvermijdelijke trillingen van de tram etc.,” aldus Adam. De betrokken bewoners zijn van plan nog een burgerinterpellatie te houden tijdens een volgende Gemeenteraad van de Stad Brussel.

Burgerpanel
In 2019 werd een technische studie opgestart over de impact en de voor- en nadelen van de verschillende vervoerswijzen voor een verbinding tussen het Rogierplein in het centrum en Neder-Over-Heembeek. Die studie had twee objectieven: het bevestigen van de tram als modus en het vastleggen van het tracé. Zowel het gewest, de Stad Brussel, de MIVB als burgers en bedrijven werden samengebracht om in overleg met elkaar een consensus te bereiken.

In februari werd het tracévoorstel door de Brusselse Regering goedgekeurd. In juni werd een oproep tot het indienen van kandidaturen voor een nieuw burgerpanel gedaan. De burgers zijn gekozen via een online stemming en de eerste panelvergadering zal op 11 september plaatsvinden. "Er is dus wel degelijk sprake van burgerparticipatie," aldus Els Wauters, woordvoerder van Bart Dhondt (Groen), schepen van Mobiliteit.

Route
De route van de nieuwe tramlijn gaat van het Militair Hospitaal naar het Rogierplein en doet onderweg onder meer de Heembeekstraat, de François Vekemanstraat, de Groene Weg, de Solvaysite en de Tyraslaan aan om zo de dichtbewoonde zones van Neder-Over-Heembeek en de bedrijven goed te bedienen.
NIMBY en meer parkings voor de handelaars .... de klassieke contra-argumenten tegen een tram.

 

·
Registered
Joined
·
87 Posts
Ik vind dit als zestiger eigenlijk ironisch. Tramlijn 47 was de allereerste MIVB tramlijn die verbust werd (in1957). Nu wordt er een nieuwe tramlijn voorzien, die hetzelfde traject zal afleggen als de oude tram 47 tussen Van Praet en Marly, het oude eindpunt van tram 47. En tussen Van Praet en de Trooz zal de nieuwe tramlijn gewoon aan de andere kant van het kanaal rijden. Zo zie je maar: afbreken om opnieuw te beginnen...
 

·
Registered
Joined
·
844 Posts
De mentaliteit gedurende de jaren '50 tot nu is nog altijd gericht op individueel verkeer met de wagen. Nochtans waren er in de jaren '50 al visionaire mensen die wisten hoe de toekomst er moest uitzien. Maar genegeerd werden ... Verkeer in Antwerpen, 1953

Met de coronacrisis gaat dit niet direct verbeteren. Want deze crisis heeft een sterk negatief effect gehad. Het openbaar vervoer gaat maar langzaam herstellen van de 'angst' van het virus. Merk nu dat steeds meer OV-gebruikers de trein links laten liggen en terug hun wagen gebruiken. Nu gaat dit nog redelijk omdat veel mensen thuiswerken. Maar als de crisis voorbij is en autoverkeer (en files) terug toenemen is het nog maar de vraag of trein, metro, tram en bus gaan herstellen ....
 

·
Urban dweller
Joined
·
13,452 Posts
Maar als de crisis voorbij is en autoverkeer (en files) terug toenemen is het nog maar de vraag of trein, metro, tram en bus gaan herstellen ....
Ik ben daarvan overtuigd. De angst voor het virus zal verdwijnen zodra het virus weg is of zodra er een vaccin en /of geneesmiddel voorhanden is. Ik hoop en denk wel dat men name in Brussel de mensen die zijn overgeschakeld naar de fiets, dat zullen blijven doen, zeker als Brussel daar verder op blijft inspelen en nieuwe fietspaden blijft aanleggen. Dus ik zie eerder een positief effect.
 

·
Registered
Joined
·
3,057 Posts
^^ Ik twijfel nog tussen de twee redeneringen.

Telewerken wordt een blijver, waardoor er minder woon-werk verplaatsingen nodig gaan zijn.

De (electrische) fiets heeft in ieder geval een belangrijkere rol gekregen voor verplaatsing < 10 a 15km. Dat is een blijver denk ik. Dit is wel het terrein van de trams/metro/bussen. Voor het stedelijke vervoer verwacht ik een kleinere rol tov. de rol van de fiets. Dit zal zich vertalen door een verschuiving van budgetten van OV (tram, metro, bus) naar fietsen (aanleg, deelfietsen).

Voor de verplaatsingen op langere afstand zal het veel afhangen van de virus evolutie. Wordt er snel een vaccin gevonden en wordt alles weer als vroeger? Of is dit maar een eerste virus, en gaan we iedere 5 a 10 jaar een nieuw virus krijgen waarmee we moeten leven?
 

·
Registered
Joined
·
5,234 Posts
Juiste analyse. Op het bedrijf waar ik werk is een nieuwe CAO afgesloten en (zonder Corona) zal het thuiswerken uitgebreid worden naar 2/3 dagen / week (naargelang het arbeidsregime, voltijds of deeltijds), was 1 of 2 dagen. Het gaat hier om een bedrijf met +1000 werknemers. Gevolg: iedereen moet nog maar 2 dagen per week naar kantoor. En Skype werkt naar behoren...
En zoals op heel veel bedrijven wordt er meer en meer gewerkt met alternatieven: vroeger: tram/trein abonnement of verplaatsingskosten of firmawagen, nu aangevuld met fietsvergoedingen maar ook met aantrekkelijke leasingmogelijkheden voor e-bikes. In het voor- en najaar komt de leverancier ook een demo houden en dat blijkt in trek te zijn. We spreken hier al over afstanden tot 35 km: dit waren mensen die ofwel hun auto gebruikten, of het openbaar vervoer, met de gekende nadelen.
De evolutie is al veel langer gaande. Vroeger had je enorme pieken in de dienstregeling tijdens de spitsuren: die zijn quasi overal afgevlakt en er zijn al lijnen / plaatsen waar er gewoon geen extra voertuigen meer ingezet worden tijdens de avondspits. Het is ooit anders geweest en ik denk dat deze evolutie zich verder zich zal voortzetten: een vlakke dienstregeling over de ganse dag, met enkele specifieke extra's voor schoolverkeer.
 

·
Urban dweller
Joined
·
13,452 Posts
Dat er meer zal getelewerkt worden staat als een paal boven water, maar uiteraard leent niet elke job zich tot telewerken. Ik denk dat de meeste jobs zich daar niet toe lenen, zoals alle arbeidersjobs, maar ook bedienden die in contact staan met klanten, jobs in horeca en winkels, hotels...
Er zal zich dus wel een daling voordoen in het pendelverkeer, misschien op zichzelf genoeg om de files op te lossen. Brussel zal daar op moeten inspelen door de vrijgekomen ruimte aan voetgangers, fietsers en openbaar vervoer te geven. Er moet altijd voor gezorgd worden dat de auto NOOIT het handigste vervoermiddel in de stad is. Mensen gaan ALTIJD het transportmiddel gebruiken dat hun het meeste snelheid bezorgt in een van deur tot deur verplaatsingen (samen met nog een aantal andere parameters) Maar snelheid is van doorslaggevend belang. Daarna komt ook comfort, prijs, etc.
De manier van redeneren van vele autoliefhebbers is dan ook volledig fout. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze niet tegen fietspaden of busbanen zijn zolang dat niet ten koste gaat van de doorstroming van de auto. Welnu, het tegendeel is waar: de capaciteit van de wegen moet fors naar omlaag, en doorstroming kan niet langer een gegeven zijn in de aanleg van wegen. Dat is toch een keuze die moet gemaakt worden: een stad op maat van autopendelaars of een staat op maat van de inwoners waar pendelaars welkom zijn zolang ze dat met het openbaar verdoen. Ze kunnen dan wel met hun auto naar een treinstation in hun regio rijden en dan verder per trein, ze zullen dat doen als dit sneller gaat dan met de auto in de file tot op hun werk, het is niet voldoende een alternatief te voorzien, men moet de keuze voor de auto bemoeilijken. De gemeentebesturen zullen snel eisen dat de parkings rond hun stations verruimd worden en dat de frequenties uitgebreid worden. Het is dan aan de NVA, VLD CD&V en andere rechtse overheden die in Vlaanderen aan de macht zijn om te investeren in openbaar vervoer, parkings enzovoort.
Ik hoop (en ik denk dat ik op dat vlak wel vertrouwen heb in Elke Van den Brandt) dat de Brusselse regering verder zal gaan op de ingeslagen weg en Brussel een stad wordt waar 80 % van de verplaatsingen met het openbaar vervoer, de fiets of de benenwagen gebeurt.
 

·
Registered
Joined
·
3,057 Posts
Door de digitalisering van zowel het werk als de vergaderingen kan je je afvragen of je nog wel behoefte hebt aan grote kantoorruimtes. Je moet nu eenmaal niet allemaal op dezelfde locatie zitten om samen te werken. Hierdoor kan je beter investeren in satelietkantoren in de lokaties waar je medewerkers wonen. Het einde van al het gependel naar Brussel? Dus beter medewerkers laten thuiswerken of in satelietkantoren in bv. Turnhout, Vilvoorde, Scherpenheuvel, etc. dan ze te laten pendelen naar het ene grote kantoor in Brussel. Naar die regionale kantoren kan je beter met de electrische fiets komen.

Er komen opportuniteiten voor kantoorgebouwen in de verstedelijkte gebieden ten koste van de grote gecentraliseerde kantoren in Brussel.

In het verlengde hiervan heeft dit gevolgen voor de horeca, hotels en openbaar vervoer dat zich nu richt op die gecentraliseerde kantoren.
 
21 - 40 of 65 Posts
Top