SkyscraperCity banner

41 - 60 of 65 Posts

·
Urban dweller
Joined
·
13,451 Posts
In het verlengde hiervan heeft dit gevolgen voor de horeca, hotels en openbaar vervoer dat zich nu richt op die gecentraliseerde kantoren.
Ik denk niet dat horeca, hotels en openbaar vervoer zich richten op kantoren. Ik werk nu bijvoorbeeld in een groot kantorengebouw van een grote bank met enkele duizenden personeelsleden en wij hebben zelf een cafetaria met verschillende mogelijkheden van buffet tot à la carte. Daar is toch echt niemand die op restaurant gaat na het werk, laat staan op hotel.
Ze richten zich wel op kantoren van de EU en Navo en dergelijke maar ik denk niet dat die in Turnhout of Rochefort regionale kantoren gaan vestigen.

Maar zelfs in de bankensector is thuiswerken niet de regel, en er zijn nu al in de verschillende provincies regionale kantoren en afdelingen. De interactie tussen de verschillende personeelsleden en groepen (tribes noemen ze dat hier) wordt als zeer belangrijk beschouwd. Ik zie dus eerder een gedeeltelijke thuiswerking als oplossing (bv twee dagen per week of zo), bij een volledige thuiswerking gaat het groepsgevoel helemaal verloren.
ik zie het dus wel gebeuren dat men meer gaat thuiswerken, maar nooit in die mate. En we mogen niet vergeten dat de meerderheid van de werknemers een soort werk doet dat je niet kan doen met thuiswerken. Men schijnt dat wel eens te vergeten.

Naar die regionale kantoren kan je beter met de electrische fiets komen.
Dat kunnen ze nu ook al beter, de meerderheid doet dat echter niet.
 

·
Registered
Joined
·
7,836 Posts
De website is online


Diagonaal lezende eerste analyse :


Begin werken 2022, einde herfst 2024 (te laat voor deze gewestregering, maar mogelijk nog net op tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen)

Er staat echt "Rogier" als beginpunt en "Militair Hospitaal" als eindpunt. Geen aansluiting met Brabantnet en geen begin van de tram naar het centraal station, dus. [en titel van het topic mag veranderen ?]

Over de trams rond Esplanade en De Wand (bevestigend wat we een maand of zo geleden al vonden) :
Het eindpunt Esplanade zal zeker niet verwaarloosd worden. Het zal niet meer door tram 3 maar door tram 7 bediend worden. Op middellange termijn is het immers voorzien dat tram 7 naar Esplanade rijdt, en dan verder naar Heizel via Miramar. Daardoor zal er een verbinding ontstaan tussen de metro Heizel en het oosten van Brussel via de wijk De Wand / Mutsaard. Esplanade en zijn P+R zullen dus door lijn 7 bediend worden, waarvan de frequentie hoger zal zijn dan die van de huidige lijn 3. Tram 7 zal een snelle en performante verbinding met een mooie capaciteit bieden naar het oosten van Brussel en zijn vele tewerkstellingszones (Mediapark, campus VUB/ULB, tertiaire jobs langs het Etterbeek station, enz.).

Door deze tramlijn met een hoge frequentie zullen de wijken De Wand / Mutsaard, alsook de mogelijke Esplanade P+R, dus efficiënt verbonden worden met meerdere metrolijnen:
  • Lijn 6 (Kleine Ring) via het station Heizel: snelle toegang tot het westen van Brussel, het Zuidstation en de tewerkstellingszones langs de Kleine Ring;
  • Lijn 3 (Metro Noord) via het station Verboekhoven: toegang tot het hypercentrum van Brussel en de tewerkstellingszones aan het noord-oosten van Brussel (zone Bordet / NATO / Leopold III)
  • Lijnen 1 en 5 (oost-westlijn) via de stations Montgomery of Pétillon: toegang tot de faciliteiten aan de oostelijke kant van Brussel (Roodebeek, zone Delta / Beaulieu, campus UCL, enz.).
Op korte termijn, vanaf de indienststelling van de tram NOH en in afwachting van de nodige infrastructuur om de tram verder naar het Heizelplateau te laten rijden, zal lijn 7 "gesplitst" uitgebaat worden: aan de ene kant naar Esplanade en aan de andere kant volgens het huidige tracé. Dankzij de verhoogde frequentie op lijn 7 zullen de bewoners van de wijken De Wand / Mutsaard van een even goede aansluiting genieten.
 
  • Like
Reactions: Nalex

·
Registered
Joined
·
143 Posts
Ben ik correct in de assumptie dat deze tram ondergronds op de huidig eindhalte van de 25/55 zal stoppen en niet bovengronds op/rond Rogier?
 

·
Urban dweller
Joined
·
13,451 Posts
Ben ik correct in de assumptie dat deze tram ondergronds op de huidig eindhalte van de 25/55 zal stoppen en niet bovengronds op/rond Rogier?
Ik ben er altijd van uitgegaan dat deze tram bovengronds zal stoppen aan Rogier of Lazarus. Eens dat afgewerkt zal men een eventuele verlenging bestuderen richting centraal station. Ondergronds wordt het anders een beetje te druk met al die termini.
 

·
Registered
Joined
·
2,256 Posts
Het blijft vaag, verhoogde frequentie om de twee verschillende trajecten met huidige frequentie te blijven bedienen... dus dubbel? Tot Vanderkinderen? Wat met de huidige 25?...

Als de 25 effectief zou ophouden te bestaan, maakt dat al plaats vrij ondergronds voor de NOH tram naar Rogier... Het zou in Brussel Noord ook een veel aantrekkelijkere aansluiting zijn op M3 (zelfde perron)
 

·
Registered
Joined
·
7,836 Posts
Euhm, waarom zou tram 25 op korte termijn verdwijnen ? Er staat ook nergens dat esplanade even goed bedient blijft als vandaag hé.
 

·
Urban dweller
Joined
·
13,451 Posts
Het blijft vaag, verhoogde frequentie om de twee verschillende trajecten met huidige frequentie te blijven bedienen... dus dubbel? Tot Vanderkinderen? Wat met de huidige 25?...

Als de 25 effectief zou ophouden te bestaan, maakt dat al plaats vrij ondergronds voor de NOH tram naar Rogier... Het zou in Brussel Noord ook een veel aantrekkelijkere aansluiting zijn op M3 (zelfde perron)
Ofwel moet men een manier vinden om in Rogier plaats te maken voor een extra tramterminus. Ik betwijfel zelfs of dat uberhaupt wel technisch mogelijk is.
 

·
Registered
Joined
·
7,836 Posts
nope, zelfs zo'n horizontale roltrap is geen plaats voor mogelijk...
 

·
Registered
Joined
·
2,020 Posts
Rogier is van in het begin genoemd als vertrekpunt voor deze tram. In dit stuk van BRUZZ van een hele tijd geleden staat dat de vertrekhalte ondergronds zou zijn:
 

·
Registered
Joined
·
7,836 Posts
ah uiteraard, ik verwar met de t&t tram 🤦‍♂️
 

·
Registered
Joined
·
2,256 Posts
Ik dacht dat ook gelezen te hebben, anderzijds, niet omdat bruzz dat eens schrijft dat het ook effectief zo zal zijn. Hoedanook heb ik nog niets gezien of gelezen over een bovengronds traject Thomas-Noordstation noch Jules De Trooz-Willebroek, dus het meest voor de handliggende zal voorlopig gewoon het traject van de premetro zijn.

Als men de capaciteit niet uitbreidt in premetro Rogier dan zal er sowieso een lijn moeten 'sneuvelen' (of toch op dat traject)... Dat zie ik eerder gebeuren met de 25 dan de 55. Ook als ik lees dat men de 7 sterker wilt maken zou het mij niet verwonderen dat ze aan het werken zijn in die richting (Gewest onderzoekt afschaffing tramlijn 25)... Als dat effectief zo zou zijn versta ik wel dat men daar nog niet open over communiceert, het is nu al gevoelige materie en zolang ze geen duidelijke aanvaardbare alternatieven hebben voor de andere deeltrajecten van de 25 zal het nog stil blijven...
 

·
Registered
Joined
·
7,836 Posts
Goed punt, zolang de 55 nog rijdt is er inderdaad een probleempje...

Dat gezegd zijnde, heeft er iemand al plannen gezien de werfzone rond de tunnelmond aan Liedts? Wie weet geraken de 25 en/of de 55 niet meer verder?
 

·
Registered
Joined
·
95 Posts
Zou het niet mogelijk zijn om, in afwachting van een verlenging naar het Centraal Station, de tram naar T&T te verbinden met tram 25? Zo komt er plaats vrij in Rogier voor de eindhalte van tram NOH en krijg je een lijn tussen Jette en Boondael. Als die 25 op termijn plaats moet maken op de Middenring voor een nog frequentere 7, zijn er andere opties: fusioneren met tram 62 en richting Navo/luchthaven rijden of vanaf Meiser doortrekken richting Mediapark en verder (vb richting de Gemeenschappenlaan voor een P+R aan de E40...)?
 

·
Registered
Joined
·
2,069 Posts
Tram 25 is heel druk tussen Liedts en Rogier. Die kun je niet zomaar weg halen. Dan zal er veel protest zijn. Voor mijn eigen verplaatsingen zou het wel een goed idee zijn, omdat ik in de buurt van T&T werk.
 

·
Registered
Joined
·
918 Posts
The ideal solution (but of course very expensive) is an east-west premetro tunnel, passing under Gare du Nord between Bolivarlaan and the route of the tram 25.

That way, you could have a new "rocade" between Jette, Schaerbeek and onwards. The stops could be Tour et Taxis > Bolivar > Gare du Nord (underground) > Robiano > Coteaux....

In an even more elaborate fantasy it could be premetro from Nord to Meiser, freeing up space to rethink Avenue Rogier...
 

·
Registered
Joined
·
7,836 Posts
The real solution (even more expensive) will be extending the north-south metro to Bordet, and ending tram 55 as we currently see it, at which point there will again be only two trams terminating belowground at Rogier (which we would today call "3" and "25")

But I do very much agree about an avenue Rogier tram tunnel. Unfortunately, the new tunnel between Liedts and Noordstation will be only for metro, not tram :(
 

·
Urban dweller
Joined
·
13,451 Posts
The real solution (even more expensive) will be extending the north-south metro to Bordet, and ending tram 55 as we currently see it, at which point there will again be only two trams terminating belowground at Rogier (which we would today call "3" and "25")

But I do very much agree about an avenue Rogier tram tunnel. Unfortunately, the new tunnel between Liedts and Noordstation will be only for metro, not tram :(
In de eerste plannetjes die we zagen kon je nog een dubbele tunnels zien tussen Noord en Liedts voor metrolijn 3 en de andere voor de premetro met een aftakking na liedts één richting Bordet en de andere premetro naar rechts met een station Robiano en dan bovenkomen in de Rogierlaan. Spijtig dat men dat niet heeft behouden.
 

·
Registered
Joined
·
2,020 Posts
Waarom zou er per se een tunnel gegraven moeten worden? De beste en goedkoopste maatregel voor vlot tramverkeer is het aantal auto's op de weg verlagen, en dat is perfect mogelijk met eigen beddingen en circulatieplannen.
 

·
Registered
Joined
·
7,836 Posts
Die omweg via Thomas verlies je veel tijd mee, en creëer je een kritisch punt.

Voor de Rogierlaan : om al de rest van de wijken errond autoluw te maken met voldoende breedte voor voetpaden en fietspaden op de Rogierlaan ook.
 

·
Registered
Joined
·
7,836 Posts
Probleem is dat de Rogierlaan de énige oost-west straat is in een grote, heel dicht bevolkte buurt die geschikt is om auto's op te vangen. De eerste decennia zal dit dus een autoriool moeten blijven, vrees ik, om al de rest autoluw te kunnen maken...
 
41 - 60 of 65 Posts
Top