SkyscraperCity banner

2421 - 2440 of 4684 Posts

·
Registered
Joined
·
2,935 Posts
Właśnie czytam sobie podsumowanie konsultacji dotyczącej projektu budowy infrastruktury rowerowej na ulicy Focha

http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/images/Raport%20-%20drogi%20rowerowe%20-%20Focha.pdf

Nie rozumiem awersji ZDMiKP do wyniesionych przejazdów. To mój nowy ulubiony cytat. Mianowicie wyniesione przejazdy ich zdaniem spowodują zagrożenie dla kierowców poprzez niespodziewane zmuszenie ich do zwolnienia podczas skręcania i przejeżdżania przez przejazd rowerowy. Oni tak serio. Bez komentarza :bash:

Ciekawie również interpretują rolę śluzy rowerowej. Mianowicie ich zdaniem śluza rowerowa służy wyłącznie
w celu umożliwienia wykonania relacji w lewo na skrzyżowaniach, tu z taką sytuacją nie mamy do
czynienia. Wprowadzenia takiego elementu dla wykonania relacji na wprost mogłoby wprowadzać w błąd uczestników ruchu.
Acha. Bo mi się wydawało, że relacje skrętne na śluzie określa oznakowanie poziome w formie strzałek. A sama śluza ma umożliwić akumulację rowerzystów przed kolumną samochodów w celu zapewnienia im bezpiecznego pokonania skrzyżowania, niezaleznie czy jadą na wprost, czy skręcają.

Odrzucony został również wniosek o wyznaczenie przejścia na wysokości Warmińskiego. Uzasadnienie?

Na drodze klasy Z ( a taką jest ul. Focha), minimalna odległość między przejściami wyposażonymi w sygnalizację świetlną wynosi 200 m (§127 ust.5 lit.c)
Rozporządzenia ministra transportu i gospodarki morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie). Proponowane przejście znalazłoby się w odległości 155 m od przejścia przy Operze.
I znowu bzdura. Rozporządzenie na które się powołują w następnym punkcie wyraźnie mówi, że w uzasadnionych przypadkach (a taki tu występuje) można zmniejszyć odległość między przejściami o 50%.

Największe osiągnięcie to i tak akceptacja wniosku o budowę peronu wiedeńskiego :banana: Choć nie sądzę, aby mój wniosek odegrał tu jakąkolwiek rolę, bardziej szczęśliwie załapałem się na już podjętą decyzję.
 

·
Registered
Joined
·
2,935 Posts
Pilnie! Poszukuję ludzi mieszkających, pracujących bądź prowadzących biznes przy ulicy Śniadeckich, którym zależy na poprawie warunków pieszych i rowerowych na tej ulicy, którym zależy aby ulica była piękniejsza i bardziej przyjazna ludziom chcącym zrobić tam zakupy. Nie znam Waszych miejsc zamieszkania drogie koleżanki i koledzy forumowicze. Jeśli łapiecie się do tej grupy - piszcie na priv.
 

·
urodzony w Bydgoszczy
Joined
·
1,802 Posts
Podsumowanie Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego w sezonie 2015 dokonane przez BRA


1
BYDGOSKI ROWER AGLOMERACYJNY W SEZONIE 2015

1. Wstęp
Bydgoski Rower Aglomeracyjny to sieć 37 samoobsługowych wypożyczalni rowerów. Stacje
rozlokowane są w centrum miasta oraz na sąsiadujących z nim osiedlach. Na stacjach znajduje
się po 15 miejsc do zaparkowania rowerów (wyjątek stanowi stacja Skandynawska / Ikea – 12
zamków, od marca 2016 będzie powiększona do 15 zamków). Z wyłączeniem okresów zimowych
(grudzień – luty) z systemu można korzystać do końca listopada 2017 roku. Wypożyczalnie czynne są
przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia, a pierwsze 20 minut korzystania z roweru – bezpłatne.

2. Charakterystyka liczby i czasu wypożyczeń rowerów w systemie BRA
Łączna liczba wypożyczeń rowerów, w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada wyniosła 585 395
dokonanych przez ponad 28 tys. zarejestrowanych użytkowników. W przeważającej części
tych wypożyczeń realizowane były podróże do 20 min. Stanowiły one ponad 85% ogólnej liczby
wypożyczeń. Liczba wypożyczeń rowerów dla analizowanego okresu w poszczególnych przedziałach
czasu została przedstawiona w tabeli 1.3. Atrakcyjność stacji systemu BRA
Sukces wdrażania systemu roweru miejskiego zależy od wielu czynników, jednak najważniejszym
z nich jest niewątpliwie atrakcyjność tego systemu dla mieszkańców. W tym zakresie istotną rolę
odgrywa przede wszystkim lokalizacja poszczególnych stacji systemu na terenie miasta w taki sposób,
aby umożliwić korzystanie z systemu jak największej liczbie mieszkańców. W systemie BRA stacje
zlokalizowano głównie w centralnej części miasta, w pobliżu ważnych węzłów przesiadkowych,
najważniejszych skrzyżowań oraz przystanków publicznego transportu autobusowego.
W tabeli 2 i 3 przedstawiono łączne wartości liczby wypożyczeń i zwrotów rowerów miejskich
na poszczególnych stacjach systemu oraz średnią liczbę wypożyczeń na dzień.
Tab.2 Liczba wypożyczeń rowerów na poszczególnych stacjach
Tab.3 Liczba zwrotów rowerów na poszczególnych stacjach
4. Rozkład liczby i długości wypożyczeń rowerów w dobie oraz poszczególnych dniach tygodnia
W tabeli 4 przedstawiono średnią liczbę wypożyczeń na dzień.
Tab.4 Średnia liczba wypożyczeń na dzieńŚrednia liczba wypożyczeń BRA w ciągu tygodnia wynosi 2258. Najwięcej wypożyczeń realizowanych
było w czwartki (2474). Z zestawienia wynika, że najpopularniejsze godziny wypożyczeń w dniach
powszednich, to godziny: od 15.00 do 16.00 i od 16.00 do 17.00. W weekendy zaś pomiędzy 18.00,
a 19.00. Godziny te korespondują odpowiednio z końcem dnia pracy, a w weekendy z realizacją
podróży rekreacyjnych. W tabeli 5 przedstawiono średnią długość wypożyczeń na dzień.

Tab.5 Średnia długość wypożyczeń na dzieńCzasy długości wypożyczeń, analizując wszystkie dni tygodnia przedstawiają się zmiennie.
W dni powszednie najdłuższe czasy wypożyczenia realizowane były po godzinie 17.00, natomiast
w weekend dużo wcześniej, tj. od godziny 11:00. Średnio czas wypożyczenia w weekend
był zdecydowanie większy, co wiązać się może z realizacją głównie podróży rekreacyjnych.
Mieszkańcy Bydgoszczy korzystają z Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego średnio 14 min. i 51 s.
Pozwala to na podróż bez ponoszenia opłat.

5. Przemieszczenia rowerem od źródła do celu
Na rysunku 1 przedstawiono przestrzenny obraz przemieszczeń rowerami od źródła
do celu podróży (pomiędzy stacjami), który przedstawia najpopularniejsze podróże wykonywane
rowerami BRA. Przedstawiono sumaryczną liczbę podróży wykonanych w okresie od 1 kwietnia
do 31 października. W celu zachowania czytelności przedstawiono jedynie 50 kierunków,
na których odbywało się najwięcej podróży i na tej podstawie opracowano więźbę ruchu.


Rys. 1 Więźba podróży rowerowych BRA

Na rysunku przedstawiono lokalizacje stacji (numer stacji) oraz wskazano sumaryczną liczbę
wykonanych podróży. Połączenia wykonywane pomiędzy stacją w jednym kierunku
oraz w kierunku powrotnym na relacji przeciwnej (pomiędzy tymi samymi stacjami) zostały
sumowane w celu wskazania najbardziej popularnych połączeń między stacjami. Wartości
wskazują, że najczęściej wykonywanymi podróżami są przejazdy pomiędzy stacjami
zlokalizowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie, które są położone na tym samym (lub sąsiednim)
osiedlu. Wyraźnie zaobserwować można brak (w najczęściej wykonywanych podróżach) połączeń
na dłuższych relacjach, pomiędzy daleko od siebie położonymi osiedlami. Wynikać to może
z następujących aspektów: ustalonej taryfy za korzystanie z systemu (pierwsze 20 minut –
bezpłatne), wielkości i rozmieszczenia stacji rowerowych (koncentracja w centrum miasta
i na osiedlach przylegających do centrum), topografii miasta, sposobu zagospodarowania
przestrzennego oraz usytuowania wysokościowego części miasta (skarpa południowa położona
powyżej centrum i części północnej).

Najczęściej realizowanymi połączeniami były podróże pomiędzy stacjami:
- nr 9 (Gdańska/Stadion) a stacją nr 10 (Myślęcinek) – 6749 podróży, odległość pomiędzy
stacjami – 2km,
- nr 13 (Skłodowskiej-Curie/Jurasza) a stacją nr 14 (Skłodowskiej-Curie/Bałtycka) – 6173
podróży, odległość pomiędzy stacjami – 1,2km,
- nr 8 (Plac Teatralny) a stacją nr 1 (Rondo Grunwaldzkie) – 5233 podróży, odległość pomiędzy
stacjami – 1km.

6. Wnioski
- rozkład czasu wypożyczeń wskazuje, że największe zainteresowanie jednośladami dotyczy
podróży 20 minutowych (bezpłatnych),
- najczęściej wykonywanymi podróżami są przejazdy na krótkich odcinkach – do 2km,
- najdłuższe czasy wypożyczenia rowerów przez użytkowników BRA realizowane
są w weekendy, wynika z tego, że BRA wykorzystywany jest nie tylko do przemieszczania
się po mieście w celach związanych z pracą, szkołą, zakupami, ale także do rekreacji,
- na liczbę wypożyczeń wpływa lokalizacja stacji rowerowych na terenie miasta. Najwięcej
wypożyczeń dokonano na stacji położonej w pobliżu liceum ogólnokształcącego,
restauracji i barów w centralnej części miasta.
 

·
Registered
Joined
·
2,935 Posts

·
Registered
Joined
·
2,935 Posts
To oznacza tylko tyle, że Miasto znowu trzęsie portkami przed grupką krzykaczy i jednym dziennikarzem seniorem, co dawno miał przejść na emeryturę. Nic więcej. Zarówno Kozłowicz, ZDMiKP jak i Zespół rowerowy są zdecydowanymi zwolennikami przebudowy Śniadeckich, natomiast wszystko rozbija się znowu o wizerunek w mediach. Zmieni się wizerunek w mediach to i zmienią się publiczne wypowiedzi Kozłowicza, i ZDMiKP przystąpi do realizacji.
 

·
adaś z gór
Joined
·
3,812 Posts
http://www.cyclingchallenge.eu - w zeszłym roku nie udało się Bydgoszczy zdążyć z zapisaniem się do tego konkursu. Może w tym roku się uda? Ktoś ma możliwość to gdzieś pchnąć dalej?
A byłaby to fajna promocja jazdy na rowerach:)
 

·
Bicycle Rider
Joined
·
2,571 Posts
Bydgoszcz Błonie, parking rowerowy obok Mili (d. Polo): 

·
Registered
Joined
·
2,935 Posts
Jakoś nie płaczę po wyrwikółkach. Zdarzało się, że i same znikały, żeby był powód do kupienia porządnych u-kształtnych. A tu przynajmniej nie trzeba szukać winnych wśród złomiarzy bo widać wyraźnie że winni są samochodziarze. Wywalić na złom - tam gdzie miejsce wszystkich wyrwikółek - i postawić porządne!
 

·
urodzony w Bydgoszczy
Joined
·
1,802 Posts
Jutro kolejne spotkanie Zespołu na którym mnie nie będzie z powodu obowiązków zawodowych. Lecz chętnie widziałbym tam kogoś z forum jako obserwatora. O szczegóły proszę pisać do mnie na priv.
 

·
urodzony w Bydgoszczy
Joined
·
1,802 Posts
Trochę z opóźnieniem otrzymałem informację że już trzema ulicami z pierwszego pakietu " T-22 " można jechać rowerem w obie strony. Są to: Szymanowskiego, Gdyńska i Grodzka. Zmiana organizacji ruchu na pozostałych ulicach z pierwszego pakietu nastąpi na wiosnę 2016. Jeśli ktoś będzie przejeżdżał wspomnianymi ulicami proszony jest o sfotografowanie oznakowania i udostępnienie zdjęć. POZDROWER
za Facebook
 

·
Registered
Joined
·
263 Posts
Co do ulic "pod prąd". Są to na 100%: Gdyńska, Szymanowskiego, Lipowa, Ślusarska, Krótka. Co do Grodzkiej, tu znak zapytania, bo przejeżdżałem około tygodnia temu i nie było tabliczek ani w kierunku Długiej ani w kierunku Fary.
 

·
urodzony w Bydgoszczy
Joined
·
1,802 Posts

·
adaś z gór
Joined
·
3,812 Posts
2421 - 2440 of 4684 Posts
Top