SkyscraperCity banner

101 - 116 of 116 Posts

·
Registered
Joined
·
1,654 Posts
Słowackiego ma być drogą aż do granic parku: "Zgodnie z art. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260 tj. z dn. 2017.06.27 z późn. zm.) droga – to wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów"

BTW. asfaltowy plac przed kolejówką też ma być asfaltowym placem po wsze czasy: "Część działki nr ewid. 75 (obr. 166) usytuowanej u zbiegu ulic Staszica-Kopernika i Paderewskiego jako użytek drogowy stanowi fragment skrzyżowania ulic klasy zbiorczej (ul. Paderewskiego i Staszica) z ulicą lokalną (ul. Kopernika), w miejscu usytuowania ważnych obiektów publicznych: Filharmonii Pomorskiej, budynku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Liceum Ogólnokształcącego nr 6. Z uwagi na położenie skrzyżowania, jego znaczenie i funkcje, nie jest uzasadniona zmiana użytkowania części działki nr ewid. 75 usytuowanej w centralnej części skrzyżowania i przeznaczenie jej na cele zieleni. Teren skrzyżowania z uwagi na wielkość i sposób usytuowania stanowi rezerwę dla rozwiązań drogowych gwarantujących bezpieczeństwo ruchu drogowego i prawidłową, bezkolizyjną obsługę budynków zlokalizowanych w tym rejonie"

(z uzasadnienia odrzucenia uwag do mpzp „Śródmieście – Filharmonia Pomorska”)

Przypominam, że to Bydgoszcz.
 

·
Kujawski łoś bezkolizyjny
Kujawski Łoś Bezkolizyjny
Joined
·
9,063 Posts
składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów"
Sam sobie odpowiadasz. Tam jest "LUB" I nie ma żadnego obowiązku pojawienia się wszystkich wymienionych elementów. Ja to rozumiem tak, że jest ciągiem pieszo-rowerowym i dlatego zachowuje status ulicy.

EDIT :
Z resztą Terasy też są ulicą, a 3/4 długości to tylko piesze schody.
 

·
Registered
Joined
·
1,654 Posts
Tyle, że dyrektor filharmonii na spotkaniu konsultacyjnym mpzp w MPU mówił o dojeździe, ale rozumiem brak wiedzy bo z grona społecznego była tylko jedna osoba ;)
 

·
Bydgoszcz w budowie
Joined
·
18,735 Posts

·
Registered
Joined
·
2,940 Posts
Do kogo należy działka za Teatrem, co można tam zbudować i czy są jakieś dla niej plany? Mam nadzieję, że nie zostanie parkingiem...
 

·
Kujawski łoś bezkolizyjny
Kujawski Łoś Bezkolizyjny
Joined
·
9,063 Posts
Najlepiej by było zabudować oba te parkingi. I w pierzei z teatrem i naprzeciw Eljazzu za wschodnią pierzeją rynku.
 

·
Registered
Joined
·
9,726 Posts
Podwale i tak wraca do żywych. Dla właścicieli ważne są obecnie miejsca parkingowe. Bliżej jest do zabudowy przy Krętej i powstał nawet zgrubny projekt. Jest szansa, że ruszy zabudowa Podwala w jeszcze innym miejscu, ale na razie trwają negocjacje i tutaj więcej info obecnie nie będzie.
 

·
Registered
Joined
·
549 Posts
Discussion Starter #113

·
Registered
Joined
·
2,873 Posts
Z kin dworcowych znam tylko to wrocławskie.
Miło je wspominam bo pokazało mi filmy na których pewnie nigdy bym nie był, bo oglądało się to co akurat było w okienku czasowym na przesiadkę.
Ponadto zmuszało na pójście na film jeszcze raz bo trzeba było wyjść przed końcem filmu na odchodzący pociąg i nie wiadomo było jak historia się kończy.
Takie uroki kin dworcowych.
 

·
Kujawski łoś bezkolizyjny
Kujawski Łoś Bezkolizyjny
Joined
·
9,063 Posts
Pewnie, że brakuje pieniędzy. Są w Toruniu ważniejsze inwestycje na pewno do zrealizowania...
 
101 - 116 of 116 Posts
Top