SkyscraperCity banner

101 - 103 of 103 Posts

·
Registered
Joined
·
1,285 Posts
Słowackiego ma być drogą aż do granic parku: "Zgodnie z art. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260 tj. z dn. 2017.06.27 z późn. zm.) droga – to wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów"

BTW. asfaltowy plac przed kolejówką też ma być asfaltowym placem po wsze czasy: "Część działki nr ewid. 75 (obr. 166) usytuowanej u zbiegu ulic Staszica-Kopernika i Paderewskiego jako użytek drogowy stanowi fragment skrzyżowania ulic klasy zbiorczej (ul. Paderewskiego i Staszica) z ulicą lokalną (ul. Kopernika), w miejscu usytuowania ważnych obiektów publicznych: Filharmonii Pomorskiej, budynku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Liceum Ogólnokształcącego nr 6. Z uwagi na położenie skrzyżowania, jego znaczenie i funkcje, nie jest uzasadniona zmiana użytkowania części działki nr ewid. 75 usytuowanej w centralnej części skrzyżowania i przeznaczenie jej na cele zieleni. Teren skrzyżowania z uwagi na wielkość i sposób usytuowania stanowi rezerwę dla rozwiązań drogowych gwarantujących bezpieczeństwo ruchu drogowego i prawidłową, bezkolizyjną obsługę budynków zlokalizowanych w tym rejonie"

(z uzasadnienia odrzucenia uwag do mpzp „Śródmieście – Filharmonia Pomorska”)

Przypominam, że to Bydgoszcz.
 

·
Kujawski łoś bezkolizyjny
Kujawski Łoś Bezkolizyjny
Joined
·
8,566 Posts
składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów"
Sam sobie odpowiadasz. Tam jest "LUB" I nie ma żadnego obowiązku pojawienia się wszystkich wymienionych elementów. Ja to rozumiem tak, że jest ciągiem pieszo-rowerowym i dlatego zachowuje status ulicy.

EDIT :
Z resztą Terasy też są ulicą, a 3/4 długości to tylko piesze schody.
 

·
Registered
Joined
·
1,285 Posts
Tyle, że dyrektor filharmonii na spotkaniu konsultacyjnym mpzp w MPU mówił o dojeździe, ale rozumiem brak wiedzy bo z grona społecznego była tylko jedna osoba ;)
 
101 - 103 of 103 Posts
Top