SkyscraperCity Forum banner
1 - 7 of 7 Posts

·
**** Skyscraperus
Joined
·
22,392 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Niech ten wątek przybliży Wam Bydgoszcz. Kolejny krok zachęcający do odwiedzin stolicy Kujaw i Pomorza :cheers:

Urząd Wojewódzki.Willa nieopodal "mojego" uniwersytetu.Willa na Sielance.
 
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top