SkyscraperCity Forum banner
1 - 5 of 5 Posts

·
mandalahan
Joined
·
16 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Instrument znajduje się na drewnianym chórze muzycznym. Zespół piszczałek umieszczony został w pomieszczeniu wieżowym, otwartym do wnętrza kościoła łukiem odcinkowym. Do zachodniej ściany kościoła przylega prospekt organów, a w pomieszczeniu za instrumentem znajduje się ośmiokomorowy miech skrzyniowy. Stół gry ustawiony został na podwyższeniu przed prospektem. Organista siedzi zwrócony twarzą do ołtarza.

Prospekt organów składa się z trzech wież, połączonych płaskimi polami piszczałkowymi. Cokół instrumentu, ukształtowany został w formie neoromańskiej, a jego częścią są dwa, rzeźbione przeźrocza w formie rozbudowanych triforiów.

Wnętrze instrumentu składa się z trzech poziomów. Na pierwszym znajdują się abstrakty traktury mechanicznej. Tuż za prospektem, na drugim i trzecim poziomie rozmieszczone są piszczałki drugiego manuału - hauptwerku. W głębi szafy, również na drugim i trzecim poziomie znajduje się sekcja trzeciego manuału - oberwerku. W szafie ekspresyjnej położonej we wnętrzu instrumentu zamknięte są piszczałki żaluzjowego, pierwszego manuału. Za zespołem wiatrownic manuałowych umieszczone są piszczałki sekcji pedałowej.

 

·
Registered
Joined
·
283 Posts
W kościele jest do oglądania sporo: polichromie, organy,

Tylko na Boga! Te organy wołają o jak najszybszy remont! To jest najcenniejszy instrument w Bydgoszczy a jest w tak opłakanym stanie...
Mamy jeden z najcenniejszych instrumentów romatycznych w kraji - piekny 3manuałowy Sauer z lat 70 XIX w - a z dnia na dzień jest z nim coraz gorzej...
 
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top