SkyscraperCity Forum banner

[Bydgoszcz] Kontakty do najważniejszych instytucji i osób w mieście

22723 Views 22 Replies 12 Participants Last post by  Elektroprim
Witam wszystkich forumowiczów!

Zgodnie z zapowiedzią zakładam wątek, w którym zbierać będę bazę kontaktową do wszystkich osób i instytucji w mieście Bydgoszczy. Ma to na celu stworzenie dużego zbioru adresów mailowych, numerów telefonów i tym podobnych danych kontaktowych, które mogą okazać się przydatne w przypadku zorganizowanych akcji poparcia i/lub protestów w przypadku najróżniejszych wydarzeń i inwestycji w naszym mieście.

Ponieważ nie zawsze jestem w stanie odpowiednio dobrze wyszukać i uzupełnić listę na czas proszę wszystkich o dodawanie brakujących informacji do tego wątku. Postaram się w miarę możliwości edytować i uzupełniać listę, ale równie dobrze można o taką edycję prosić moderatorów, bo nie obrażę się także gdyby ten wątek był stale uzupełniany o nowe i nowe dane.

Z góry dziękuję wszystkim za pomoc w skompletowaniu tej listy, bo takowa na pewno się pojawi lada chwila. Proponuję zachować format FUNKCJA - Osoba - Kontakt dla przejrzystości całej listy. :)

Lista w poniższej formie będzie wersją minimum. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości, gdy znajdę trochę więcej czasu, będzie dostępny też publicznie plik google docs, gdzie prócz takich podstawowych informacji uda się zamieścić krótkie komentarze i informacje za jakie dziedziny rozwoju i funkcjonowania miasta dana osoba odpowiada, albo po prostu czym się zajmuje i w jaki sposób może pomóc nam w najróżniejszych sprawach.

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Pozwolę sobie pominąć tutaj takie osoby, jak sekretarz miasta i skarbnik, którzy raczej nie są na stanowiskach kontaktowych, ani tym bardziej decyzyjnych i poszerzanie o nich listy byłoby marnowaniem miejsca w wątku ;)
Ogólne dane kontaktowe (bez konkretnych osób i działu) do urzędu to:
[email protected]
tel. 52 58 58 913

PREZYDENT MIASTA
Rafał Bruski - [email protected] , tel. 0 52 58 58 358

DORADCA PREZYDENTA

Marta Stachowiak - [email protected] , tel. 52 58 58 228

ZASTĘPCY PREZYDENTA
(lista zakresów ich kompetencji)
Grażyna Ciemniak - [email protected] , tel. +48 52 5858 303
Jan Szopiński - [email protected] , tel. +48 52 5858 390
Łukasz Niedźwiedzki - [email protected] , tel. +48 52 5858 398
Grzegorz Dołkowski - [email protected] , tel. +48 52 5858 302

PEŁNOMOCNICY PREZYDENTA

ds. Walki z korupcją - Sławomir Bodak - [email protected] , tel. +48 52 5858 630
ds. Informacji niejawnych oraz ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania - Edward Dobrowolski - [email protected] , tel. 052 5858 310, 052 5858 452
ds. Osób niepełnosprawnych - Andrzej Ofczyński - [email protected] , tel. 52 58 58 913
ds. Wyborów - Agnieszka Jędrzejczak - [email protected] , tel. 052 5858 671
ds. Kontaktów z radami osiedli - Grzegorz Szymczak - [email protected] , tel. 052 5858 437
ds. Komunikacji rowerowej - Łukasz Juszczak - [email protected] , tel. +48 795 147 910

MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW

Krzysztof Tomczak - [email protected] , tel. 52 58 58 428

RADNI / RADA MIASTA

Zbiorcza lista kontaktów na daną kadencję

WYDZIAŁY URZĘDU MIASTA
(pełna lista)
Tutaj zamieszczam tylko wybrane wydziały UM, ponieważ większość z nich raczej nie jest nam zawsze potrzebna. Poniżej lista tych najczęściej "naszemu forum potrzebnych". ;)
Zespół Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości
Kordynator - Edyta Wiwatowska - [email protected] , tel. 52 58 58 823
Wydział Inwestycji Miasta
Dyrektor wydziału - Lucyna Kojder-Szweda
Zastępca dyrektora - Bogdan Tyborsk
Kontakt wspólny : [email protected] , tel. +48 52 5858 151
Inżynier Miasta
Andrzej Przybyła - [email protected] , tel. 052 58 22 702
Biuro Konserwatora Zabytków
Sławomir Marcysiak - [email protected] , tel. +48 52 58 58 499
Wydział Promocji Obsługi Mediów i Komunikacji Społecznej
Dyrektor - Piotr Kurek - [email protected] , tel. 52 5858 446

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA

Niestety nie znalazłem informacji o osobie kontaktowej :(
[email protected] , tel. 525858105

ZDMiKP / MZK Bydgoszcz / Mobilis
Warto podpiąć tutaj jeszcze dane kontaktowe do innych przewoźników, jeśli ktoś ma dodatkowe informacje np. do operatorów tak zwanych "minibusów" - dodam od ręki.
Do tego działu trafią także informacje kontaktowe do ewentualnych korporacji taksówkarskich itd, jeśli okaże się to jakkolwiek potrzebne w celach innych, niż zamówienie transportu - na razie jednak nie widzę takiej potrzeby ;)

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
(!!) W związku z wymogami w kodeksie postępowania administracyjnego treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie: imienia i nazwiska osoby, od której pochodzi, adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby, przedmiotu sprawy, której dotyczy.
Kontakty (wybrane):
Ogólny, mailowy - [email protected]
Dyrektor
tel. (52) 582-27-23
Stanowisko Obsługi Mieszkańców
tel. (52) 582-27-05
Wydział Zarządzania Pasem Drogowym - "Ogródki" i nielegalne reklamy
tel. (52) 582-27-73
Wydział Transportu Publicznego
tel. (52) 582-27-61
Stanowisko ds. kontaktów z mediami
tel. (52) 585-81-07
PEŁNA LISTA KONTAKTOWA ZDMiKP

MZK Bydgoszcz
Niestety tutaj również nie podano konkretnych osób kontaktowych. Brakuje także adresów do korespondencji elektronicznej. Jeśli ktokolwiek dysponuje takowymi - proszę o informację na ten temat. Poniżej wybrane kontakty (najważniejsze):
Zarząd Spółki - sekretariat
tel. (52) 324-94-35
Stacja Kontroli Pojazdów
tel. (52) 324-94-10, wew. 269, 270
Pogotowie Sieci
tel. (52) 324-94-74
Pogotowie Torów
tel. (52) 324-94-73
Infolinia (zgłaszanie wypadków) / Dział nadzoru ruchu
tel. (52) 19-285
PEŁNA LISTA TELEFONÓW DO MZK

Mobilis Bydgoszcz
Sama spółka posiada dość mało szczegółową stronę z danymi kontaktowymi, natomiast możemy to podzielić na:
Kontakt ogólny do spółki
tel. 22 478 21 74
mail: [email protected]
Kontakt do Bydgoskiego oddziału
mail ogólny - [email protected]
Dyspozytor ruchu - [email protected]
tel. (wspólny dla obu powyższych) +48 52 349 38 08

URZĄD WOJEWÓDZKI I URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Kontakty do wojewódzkich organów władzy. W przyszłości chciałbym tutaj też dodać kontakty do wszystkich instytucji im podległych bezpośrednio, które również mogą okazać się przydatne w najróżniejszych sprawach omawianych na tym forum.

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
tel. do urzędu ("ogólny") - 52 349-7913
Kontakt mailowy identyczny jak do POK.
Punkt obsługi klienta
poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 7.30 - 15.30, wtorek - 8.00 - 18.00
[email protected], tel. 52 349-7720, 7721
Skargi i wnioski
poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 8.00 - 15.00, wtorek - 10.00 - 18.00
tel. 52 349-7279
Centrum zarządzania kryzysowego
Całodobowy numer alarmowy - tel. 52 349-7777
PEŁNA LISTA KONTAKTOWA UW (Informacja paszportowa, oddziały zamiejscowe itd.)

Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu
Pozwolę sobie wstawić tutaj wersję silnie okrojoną, ponieważ cały urząd i dane kontaktowe mogłyby zająć samodzielnie dość rozległy wpis. Zamiast tego wyszczególnione będzie kilka osób, ważniejsze organizacyjnie jednostki, natomiast pełne listy kontaktowe znajdą się pod linkami prowadzącymi do odpowiednich stron WWW w UM. Na początek oczywiście "kontakt ogólny":
Punkt Informacyjno-Podawczy
tel. 056 62-18-600
tel. 056 62-18-610
+ rozpiska godzin i adres

GABINET MARSZAŁKA
Dyrektor departamentu - Beata Sawińska - tel. 056 62-18-490 , [email protected]

Marszałek Województwa, Przewodniczący Zarządu Województwa
Piotr Całbecki - tel. 056 6218-600

Sekretarz Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Marek Smoczyk - tel. 056 62-18-249, [email protected]

SEJMIK WOJEWÓDZTWA
Sekretariat Przewodniczącego Sejmiku
tel. 056 62-18-285
Punkt informacyjny
tel. 056 62-18-200.
+ rozpiska godzin urzędowania

Kancelaria Sejmiku
Dyrektor departamentu - Grzegorz Potarzyński -tel. 056 62-18-285 , [email protected]

Sejmik Województwa - Prezydium
Przewodniczący Sejmiku - Dorota Jakuta - tel. 56 6218-285
Wiceprzewodniczący - Ryszard Bober - tel. 56 6218-259
Wiceprzewodniczący - Adam Banaszak - tel. 56 6218-390
Wiceprzewodniczący - Krystian Łuczak - tel. 56 62 18 454

POSZCZEGÓLNE KOMISJE SEJMIKU WOJEWÓDZKIEGO

WYBRANE DEPARTAMENTY I KOMÓRKI ORGANIZACYJNE
Departament Inwestycji
Dyrektor departamentu - Aleksander Szczęsny - tel. 56 656-11-17
Wydział Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego
P.o. naczelnika wydziału - Olgierd Sobkowiak - tel. 56 62 18 281 , [email protected]
Departament Spraw Społecznych
Dyrektor departamentu - Krystyna Żejmo-Wysocka - tel. 056 656 10 90 , [email protected]
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dyrektor departamentu - Jerzy Janczarski - tel. 56 646 20 22 , [email protected]
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi
Dyrektor Departamentu - Michał Korolko - tel. 56 62 18 571 , [email protected]
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Dyrektor Departamentu - Kamila Radziecka - tel. 056 62-18-700 , [email protected]
Departament Współpracy Regionalnej i Rozwoju Gospodarczego
Dyrektor departamentu - Rafał Modrzewski - tel. 56 62 18 342
Departament Planowania Regionalnego
Dyrektor departamentu - Rafał Pietrucień - tel. 56 62-18-528 , [email protected]
Departament Transportu Publicznego
Dyrektor departamentu - Bartosz Nowacki - tel. 56 656-11-90 , [email protected]
Departament Infrastruktury Drogowej
Dyrektor departamentu - Janusz Czajkowski - tel. 56 62-18-350 , [email protected]

PEŁNA LISTA DEPARTAMENTÓW I SZCZEGÓŁOWE OPISY ICH KOMPETENCJI

PRZEDSTAWICIELSTWA ZAMIEJSCOWE UM

MEDIA
Dość długo zajęło mi poskładanie tego do kupy, a szczególne podziękowania za wsparcie należy kierować do koleżanki partyzantki, która udostępniła mi wszystkie kontakty jakie miała w swoich zbiorach (które nie są kontaktami prywatnymi i nie podlegają tym samym tajemnicy). Polecam stworzyć z tego listę dystrybucyjną jeśli ktoś chce nakręcać akcje w mediach, albo sprawnie i szeroko poinformować media o jakiejś ważnej sprawie. Jest to tym bardziej warte uwagi, że tworząc jedną dużą listę dystrybucyjną całość w zasadzie sobie automatyzujemy.

Mam też nadzieję, że całe zestawienie pozwoli wszystkim odrobinę sprawniej wyszukiwać kontakty z mediami bez potrzeby wałkowania google za każdym razem. Jeśli w którymś przypadku na stronie zaznaczono dodatkowe uwagi dotyczące kontaktu postaram się dołączyć je do "wizytówki" danego medium na mojej liście.

Robię co w mojej mocy, by zamieszczone tutaj dane, numery i adresy były jedynie tymi udostępnionymi publicznie lub też podanymi mi do publicznego udostępnienia indywidualnie.

TELEWIZJA (Wersja uproszczona - WORK IN PROGRESS)
TVP
Kontakty mailowe:
[email protected]
[email protected]

ITV 24
Kontakt mailowy:
[email protected]

RADIO (Wersja uproszczona - WORK IN PROGRESS)
Radio Gra
Kontakt mailowy:
[email protected]
[email protected]

Złote Przeboje
Kontakt mailowy:
[email protected]

Radio Pin
Kontakt mailowy:
[email protected]

RMF FM
Kontakt mailowy:
[email protected]

Radio PIK
Kontakt mailowy:
[email protected]

Radio Plus
Kontakt mailowy:
[email protected]

Eska
Kontakt mailowy:
[email protected]

Rozgłośnie studenckie/uniwersyteckie
Kontakt mailowy:
[email protected]
[email protected]

GAZETY (Wersja uproszczona - WORK IN PROGRESS)
GW i Gazeta.pl
Kontakt mailowy:
[email protected]
[email protected] [naczelny]
[email protected] [z-ca naczelnego GW]

City Bydgoszcz
Kontakt mailowy:
[email protected]

Express Bydgoski i serwis Bydgoski.pl
Kontakt mailowy:
[email protected]

Gazeta Pomorska i serwis Pomorska.pl
Kontakt mailowy:
[email protected]

SERWISY INTERNETOWE
Bydgoszcz.com
Kontakt mailowy:
[email protected]
[email protected]
Kontakt telefoniczny:
52 58 12 666
FAX:
52 552 49 02
Formularz online:
http://bydgoszcz.com/site/main.php?is=1&it=34

Moje Miasto Bydgoszcz
PAMIĘTAJCIE: Artykuły i reportaże na MM tworzą i dodają sami użytkownicy, zatem jeśli jest jakaś ważna kwestia, którą chcecie się podzielić, musicie o niej napisać sami i sami też musicie zadbać o odpowiednią jakość takiego wpisu.
Kontakt mailowy:
[email protected]
[email protected]
Kontakt na stronie:
Na dole strony zawsze znajduje się kontakt do dyżurnego w danej chwili redaktora, także GG.

Enjoy Bydgoszcz
PAMIĘTAJCIE: "Nieodpłatnie pomożemy w nagłośnieniu wydarzenia, które organizujesz."
Kontakt mailowy:
[email protected]
Kontakt telefoniczny:
Paweł Gosieniecki
+ 48 660 102 509

Portal Kujawski
Kontakt mailowy:
[email protected]

Portal Bydgoski
PAMIĘTAJCIE: "Informacje o charakterze reklamowym traktowane będą jako spam i mogą być ścigane przez prawo."
Kontakt mailowy:
[email protected]
Kontakt przez formularz online:
http://www.portalbydgoski.pl/kontakt/portal-bydgoski

Bydgoszcz 24
Kontakt mailowy:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Kontakt mailowy tematyczny:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Kontakt telefoniczny:
52 362 12 93

Życie Bydgoszczy i InfoFordon
PAMIĘTAJCIE: "Redakcja nie zwraca nie zamówionych materiałów oraz zastrzega sobie prawo do skrótów i redakcyjnego opracowania tekstów przyjętych do publikacji."
Kontakt mailowy sprawy dziennikarskie / fotoreporterzy:
[email protected]
[email protected]
Kontakt mailowy w innych sprawach:
[email protected]
[email protected]
Kontakt telefoniczny:
666 22 88 55 (24h)
691 16 81 10
523 46 90 60

Fordon.pl
Kontakt mailowy:
[email protected]
Formularz kontaktowy online:
http://www.fordon.pl/kontakt-z-redakcja
http://www.fordon.pl/fordon-24

Na Wyżynach
nawyzynach.bydgoszcz.pl
Kontakt mailowy:
[email protected]
[email protected]
Formularz i pełna lista kontaktowa:
http://nawyzynach.bydgoszcz.pl/?page_id=33

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoska

e-mail : [email protected]
Listownie: Bydgoszcz 85-171 Al.Wojska Polskiego 9
Za pomocą facebook-a

UWAGA!
LISTA JEST NIEKOMPLETNA!

Ponieważ muszę wyjechać w momencie,kiedy to piszę, proszę o cierpliwość! Postaram się w miarę możliwości uzupełniać listę kiedy tylko będę miał czas i dostęp do komputera. Na chwilę obecna brakuje tutaj jeszcze:
- Miejskie stowarzyszenia i fundacje (+ lista tych, które znam i pamiętam, proszę o sugestie)
* Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego
* Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy
* Bydgoskie Stowarzyszenie Miłośników Zabytków "Bunkier"
* Stowarzyszenie Projekt Bydgoszcz
* Stowarzyszenie Bydgoszcz Rowerowa

- Uczelnie
- LPKiW, Zoo, Zieleń miejska itp.
- BPPT, Inkubatory przedsiębiorczości
- Ważne osoby z innych dziedzin
- Urząd Wojewódzki i Marszałkowski (prawdopodobnie NIEKOMPLETNE!)

Wszystkie powyższe muszą się jeszcze znaleźć na liście, a i pewnie info kontaktowe do urzędników w UM trzeba będzie poszerzyć i uzupełnić.

Pozdrawiam i zachęcam do kompletowania informacji! :)
1 - 20 of 23 Posts
Mam stowarzyszenia, publiczne instytucje kultury, koła naukowe i media, listę dosyć sporą [jakieś 1500-1700 adresów dla kujawsko-pomorskiego, ona generalnie ma 10k rekordów na cały kraj], ale jest to, że tak powiem, lista do mailingu masowego, którą wykorzystuję w celach komercyjnych na potrzeby prowadzonej przeze mnie działalności i nie chciałabym jej udostępniać na forum, zwłaszcza że byłoby to przestępstwo w przypadku maili półprywatnych.
Jeśli ktoś zobowiąże się do mailingu w imieniu FPW, chętnie ją - prywatnie! - udostępnię.
Wolę zachować na forum jedynie te oficjalne adresy i numery telefonów. Jeśli masz na tej liście adresy stricte publiczne i oficjalnie dostępne, to jak najbardziej bardzo chętnie je dodam, ale wolałbym zachować tutaj maksimum ostrożności z całą resztą :)
zacna INWESTYCJA oby jak najwiecej takich tematow w tym dziale.
Jeszcze trzeba mieć czas to uzupełniać. Na szczęście od jutra (poniedziałek) już siedzę z pełnym dostępem do netu, więc powrzucam co i gdzie się da :)

Mimo to prócz "inwestycji"(atywy) przyda się też wsparcie i sugestie. Przede wszystkim w kwestii fundacji, stowarzyszeń i tym podobnych, bo oprócz kilku podstawowych, na pewno nie jestem w stanie wymienić wszystkich, a tym bardziej znaleźć wszystkich :)
zacna INWESTYCJA oby jak najwiecej takich tematow w tym dziale.
^^ Ja zrozumiałem wpis kolegi @MartBDG tak jakby nie do końca był przekonany że dział inwestycje jest właściwy dla tego wątku. Może "akcje, stowarzyszenia" byłby lepszy? :dunno:
  • Like
Reactions: Dadam91
Tak na prawdę trudno mi jest to jednoznacznie określić.
Zastanawiałem się też czy nie powinno to trafić do Ekonomia, Biznes i Polityka, albo do właśnie wspomnianych akcji/stowarzyszeń. Rzecz w tym, że to nie jest ani wątek do dyskusji politycznych czy społecznych, ani też jakaś wielka akcja czy stowarzyszenie. To ma być jedynie wątek informacyjno-organizacyjny i jego jedynym celem jest po prostu bycie tablicą na której wywieszone są informacje gdzie się odezwać w sprawach "różnych".

W tym kontekście jest to tak samo wsparcie akcji społecznych, jak też kontakt dla wszystkich mających pytania do władz i instytucji dotyczące inwestycji, czy wydarzeń w mieście.

Biorąc pod uwagę fakt, że w tym dziale znajdują się takie wątki jak "Estetyka miasta" i akcje walki z nielegalnymi reklamami, dyskusje o oświetleniu miasta, czy wątek dotyczący propozycji budynków do "Miss polski" - taka lista organizacyjna raczej nie jest niczym szczególnie nie pasującym. Do tego gdzieś dalej w wątkach w tym dziale znaleźć można podobne listy jak np. spis architektów działających w Poznaniu, czy dyskusje związane z rozwojem regionów i połączeniami kolejowymi ...

Ogólnie rzecz biorąc chyba po prostu brakuje na forum całego działu, gdzie mogłyby się znaleźć wątki informacyjne i organizacyjne nie przeznaczone bezpośrednio pod dyskusje.


EDIT:
Dodalem informacje dotyczące kontaktów z różnymi działami i instytucjami dotyczącymi instytucji komunikacji miejskiej w Bydgoszczy.


EDIT 2:
Żeby nie dublować i żeby trumanowi znów nie udało się na siłę udowodnić, że nabijam posty (bo ile można tłumaczyć ;P) - dodałem informacje o UW i UM
Ogólnie rzecz biorąc, to w temacie o inwestycjach są naliczane posty do licznika, a w dziale o akcjach i stowarzyszeniach - nie. Ot, cała filozofia :)
Ponieważ minęła już spora chwila przypomnę tylko, że nadal czekam na informacje od Was odnośnie danych kontaktowych. Szczególnie interesują mnie wszelakie dane do fundacji, organizacji non-profit i stowarzyszeń. Wszystkie działające w naszym mieście i województwie organizacje, które mogą mi umknąć, albo które nie są zbyt szeroko znane (lub też jesteście członkami tychże organizacji i możecie dać tutaj dodatkowe info!).

Z góry dziękuję za każdą pomoc w kompletowaniu tej listy :)
Z góry przepraszam za podwójny post, ale warto tutaj zaznaczyć:

Dodałem wstępnie dział MEDIA, postaram się każde odniesienie uzupełnić jeszcze o dodatkowe informacje tak jak uzupełniłem część dotyczącą portali internetowych. Mam nadzieję, że nadal znajdą się osoby chętne do wsparcia mnie w tym "mieleniu pierwszego postu" i dalszego uzupełnienia listy.

Prawdopodobnie będę musiał w pewnym momencie poprosić moderatorów o jakąś reorganizację tego wątku, bo obawiam się iż może mi zabraknąć limitu znaków na post, by cała lista się tam zmieściła. Mimo to działamy dalej ! :)
Stowarzyszenie Metropolia Bydgoska

adres e-mail : [email protected]

listownie: Bydgoszcz 85-171 Al.Wojska Polskiego 9

kontaktować się można jeszcze za pomocą facebook-a
Ogromnie dziękuję :)

Cała lista będzie wymagała niedługo rewizji, bo nawet jak się nie zmieniają adresy, to pewnie kilka nazwisk się zmieniło. Przynajmniej jedną rzecz będę mieć tutaj na 100% aktualną - SMB! :D
  • Like
Reactions: Irizar
Masz zacięcie do porządkowania świata. To cenne :) Lajk musi być.
Ogromnie dziękuję :)

Cała lista będzie wymagała niedługo rewizji, bo nawet jak się nie zmieniają adresy, to pewnie kilka nazwisk się zmieniło. Przynajmniej jedną rzecz będę mieć tutaj na 100% aktualną - SMB! :D
Proponuję dopisać emaile i ew służbowe telefony do radnych kto tylko posiada. Namierzenie tych adresów w sieci jest praktycznie niemożliwe...
^^
Dobry pomysł. Niestety nie wszyscy radni RM udostępniają tego typu informacje.
Ale są pozytywne niestety tylko wyjątki: np. z Fordonu: www.facebook.com/radnylukaszschreiber , a wizytówkę/podziękowania radnego w Fordonie dostał chyba (prawie) każdy.

Jak coś się chce od radnego/radnej RM, to pisze się obecnie do Biura Rady Miasta Bydgoszczy:
http://www.bip.um.bydgoszcz.pl/struktura_miasta/wydzialy_urzedu_miasta/biuro_rady_miasta/


Kontakt do Rad Osiedla w BIP:
http://www.bip.um.bydgoszcz.pl/rada_miasta/rady_osiedli/

Jeszcze całkiem niedawno była taka strona : http://www.bydgoszcz.pl/radamiasta/ , na której była bramka kontaktowa do wszystkich radnych Rady Miasta Bydgoszczy (klikało się na mapie Bydgoszczy na teren na którym się mieszka, pojawiała się bramka z możliwością wyboru z wszystkich radnych swojego okręgu, dodatkowo wpisywało się wiadomość, dane kontaktowe i wysyłało). Niestety strona wyparowała (zresztą było to po interpelacji jednego z radnych, który wspomniał o zbyt długim braku aktualizacji informacji na podstronie RM. Jedyne co wówczas zrobiono, to wyłączono stronę z obiegu. Już wcześniej nie była także podlinkowana z głównej. Inna sprawą był fakt, że po użyciu bramki kontaktowej na stronie RM dostawało się wszystkie emaile zaznaczonych radnych w wiadomości o błędzie strony i można było już bezpośrednio pisać do nich :) ).

Widać tylko, że w tym zakresie wielkimi krokami nadciągają zmiany... pozytywne zmiany.
Co masz na myśli w kwestii pozytywnych zmian?
Trwają działania za utworzeniem/uruchomieniem portalu Rady Miasta / Rad Osiedla. Już nie tylko w celach kontaktowych dla mieszkańców, ale także w celach udzielania pełnej informacji (uchwały/protokoły/budżety/konsultacje/bramki kontaktowe/statystyka itd.) Tak aby wszystko było cuzamen do kupy w jednym miejscu co dotyczy funkcjonowania RM i RO.
a jakiś kontakt do Rady Estetyki posiada ktoś?
w związku z planowanymi poprawkami do budowy lodowiska.
Mają fanpage na FB, ale nie ma na nim żadnych danych kontaktowych, Mam nadzieję, że nas czytają i to naprawią :)

https://www.facebook.com/pages/Społeczna-Rada-dsEstetyki-Bydgoszczy/482898588466999?sk=timeline
  • Like
Reactions: Zamaszysty
^^
Wygląda na to, że kontakt do rady estetyki = kontakt do plastyka miejskiego.
Zgodnie z zarządzeniem wodza ws. powołania Rady ds. Estetyki Miasta Bydgoszczy, obsługę administracyjną Rady Estetyki zapewnia Plastyk Miejski. Plastyk Miejski jest także sekretarzem Rady.

http://www.bip.um.bydgoszcz.pl/binary/584-2013_tcm30-154955.pdf
1 - 20 of 23 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top