SkyscraperCity banner

Z czym się zgadzasz? [Ankieta wielokrotnego wyboru, zanim zaznaczysz, przeczytaj [URL="htt


  • Total voters
    29
  • Poll closed .
1 - 20 of 1020 Posts

·
Registered
Joined
·
3,142 Posts
Discussion Starter #1 (Edited)
Chciałbym utworzyć nowy wątek Bydgoszcz – Plany zagospodarowania przestrzennego. Chciałbym abyśmy w tym wątku mogli przedstawić swoje wizje rozwoju dla terenów w Bydgoszczy, do których Miejska Pracownia Urbanistyczna przystępuje do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W zbyt wielu wątkach rozmawiamy „o niczym” bądź użalamy się na nieciekawą architekturę bądź urbanistykę w Bydgoszczy. A przecież mamy możliwość wnieść swoje uwagi w proces tworzenia chociażby planów zagospodarowania przestrzennego. Jeśli macie pomysły każdy z nas może wnieść coś konstruktywnego.
25 listopada 2009 r. Rada Miasta Bydgoszczy podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szwederowo-Orlicza” , obejmującego obszar ograniczony ulicami: Szubińską, Piękną, Kossaka i Stromą.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego, które należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9 -15, budynekA , III piętro, w sekretariacie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, w terminie do dnia 31 grudnia 2009r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Możecie sami zaplanować i wysłać swoje pomysły do MPU. Ale możemy też wysłać swoje pomysły do MPU razem jako forumowicze SkyScraperCity :). Co wy na to?

Kilka dni temu pisałem już do MPU w sprawie planu. Postulowałem wyższą niż 3 piętra zabudowę tego terenu. W odpowiedzi dostałem m.in. :
„Myślę że Pana spostrzeżenia są ciekawe i z pewnością zostaną wnikliwie rozpatrzone na etapie przygotowania szczegółowej koncepcji planu.
Chciałbym również zauważyć, że często przy wprowadzaniu do ustaleń planu
wysokiej zabudowy, spotykamy się ze sprzeciwem służb konserwatorskich, a
także lotniskowych. Także uwarunkowania komunikacyjne (głównie restrykcyjne stanowisko Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej) stanowią dużą przeszkodę przy planowaniu takiej zabudowy. Ważnym czynnikiem przy kreowaniu planu są ustalenia aktualnego Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy, które musza być zgodne z ustaleniami tego planu.”

Plan dotyczy tej części miasta:A to moja propozycja:Legenda:
kolor jasny-zielony - budynek 4-kondygnacyjny
kolor pomarańczowy - budynek 5-kondygnacyjny
kolor fioletowy - budynek 6-kondygnacyjny
kolor ciemny-niebieski - budynek 7-kondygnacyjny
kolor jasno-niebieski - budynek 12-13-kondygnacyjny
kolor czerwony - budynek biurowy od południa dominanta np. 9 kondygnacji, pozostała część budynku 5-6 kondygnacji

W moich założeniach nie ma miejsca tutaj dla żadnej szkoły wyższej (nie pamiętam jaka to szkoła :nuts:). Myślę, że w perspektywie kilku lat znalazłby się deweloper, który wykupiłby ten teren. Wieżowiec byłego Fotonu musi zostać zburzony. Szkoła oszpeci ten budynek jeszcze bardziej - już widzę te pastelowe kolorki i paski.
Jakie są wasze propozycje?
Pozdrawiam Tomasz Taczkowski. :)
 

·
Metropolita Bydgoski
Joined
·
831 Posts
25 listopada 2009 r. Rada Miasta Bydgoszczy podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szwederowo-Orlicza” , obejmującego obszar ograniczony ulicami: Szubińską, Piękną, Kossaka i Stromą.
Orla, Orlicza jest na Czyżkówku :). A co do pana koncepcji, jest bardzo ciekawa i chętnie widziałbym jej realizację. Jeżeli chodzi o bloki na Pięknej (fioletowe i jasnoniebieskie) to przydałoby się jakieś miejsce do parkowania, bo wygląda to trochę ciasno (naszło mi nawet skojarzenie ze Starymi Kapuściskami).
 

·
Homo Skyscraperus
Joined
·
22,190 Posts
Przykro mi to mówić, ale nie podoba mi się Twoja wizja. Często spacerują przy tych stawach i budynki zaprojektowane przez OJEJJEJEJ (jakoś tak) lepiej tam się wpasowują - a są niskie. Co nie zmienia faktu, że teren pod coś wyższego warto wyznaczyć.
 

·
Registered
Joined
·
3,142 Posts
Discussion Starter #4
Orla, Orlicza jest na Czyżkówku :). A co do pana koncepcji, jest bardzo ciekawa i chętnie widziałbym jej realizację. Jeżeli chodzi o bloki na Pięknej (fioletowe i jasnoniebieskie) to przydałoby się jakieś miejsce do parkowania, bo wygląda to trochę ciasno (naszło mi nawet skojarzenie ze Starymi Kapuściskami).
Mój średniej jakości rysunek to miał być tylko punkt wyjścia do dyskusji. Oczywiście zdaję sobie sprawę z zaplanowania odpowiedniej ilości miejsc parkingowych - część widziałbym pod budynkami, cześć na uliczkach wokół budynków (bloki narysowane na mapce wyszły mi za szerokie, znalazłoby się miejsce), ewentualnie deweloper mógłby wybudować parking wielopoziomowy pomiędzy parkingiem Castoramy a drugim niebieskim blokiem od Pięknej (lub zamiast niego).
Chodzi mi głównie o zaplanowanie zwartych kwartałów zabudowy o odpowiedniej dla Bydgoszczy wysokości. W tej chwili Bydgoszcz ma nienaturalnie niską zabudowę (i nie są to moje słowa). W przypadku Szwederowa widziałbym w ogóle zastąpienie starych niskich kamienic, 4-5-piętrowymi budynkami. Kiedyś to były obrzeża miasta, teraz to jego środek, a my nadal traktujemy te tereny jak obrzeża, a niską, wiejską zabudowę traktujemy jak zabytkową. Co w niej zabytkowego? Czas uwolnić te tereny dla nowoczesnego budownictwa.
 

·
Registered
Joined
·
383 Posts
Dla nowoczesnego budownictwa uwolniono Stary Rynek ;)

Uważam, że teren Fotonu świetnie się nadaje na stosunkowo wysoką zabudowę i może stać się nowoczesną wizytówką miasta, widoczną z wielu miejsc. Tylko czy urzędnicy będą podobnie myśleć?
 

·
Registered
Underground out of Voland.
Joined
·
7,742 Posts
Ten teren aż prosi się o wysokie, stylowe budynki! Ale IMO za dużo napchałeś wysokościowców zaraz przy stawach (3 błękitne) - ogólnie wydaje mi się trochę za gęsto, jak na dość wysoką (zwłaszcza jak na Bydgoszcz) zabudowę. Ale to jedyny zarzut, całość mi się podoba i popieram.
I dość mam schizofrenii obecnych władz miasta, które cackają się z "zabytkami" tu i ówdzie, a na Starym Rynku aprobują szklany dom.
 

·
Registered
Underground out of Voland.
Joined
·
7,742 Posts
O, tak bym zapodał :) :

Na czarno - rezygnujemy z tych budynków. Piękna z drugą jezdnią. Se zaszalałem. Wrzesień 2040.
 

·
Registered
Joined
·
3,142 Posts
Discussion Starter #8
Express Bydgoski :

Lepiej sprawdź, co planują

We własnym interesie powinniśmy śledzić powstawanie planu przestrzennego naszej dzielnicy, by nie dać się zaskoczyć uciążliwym sąsiedztwem.

Aby miasto mogło się rozwijać, muszą być przygotowane odpowiednie plany zagospodarowania przestrzennego, w których wskazuje się, co i w jakim miejscu może powstać .

Urbaniści sporządzają w granicach określonej gminy studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, koncepcje urbanistyczno-architektoniczne oraz inne opracowania związane z gospodarką przestrzenną. Muszą być przygotowane dokumenty, które wskazują, co może powstać na określonym terenie w mieście. Jest to bardzo ważne dla inwestorów i właścicieli działek, by wiedzieli, co można w Bydgoszczy budować oraz w jaki sposób (podobnie jest także w innych gminach). Ta wiedza jest także niezbędna samorządom do planowania inwestycji i przy opracowaniu budżetu.

Podstawowym dokumentem, który musi posiadać każda gmina w Polsce, jest studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego, które obejmuje cały teren gminy. Ten dokument służy przede wszystkim samorządowi, bo określa politykę przestrzenną. Orientacyjnie wskazuje kierunki rozwoju, przewiduje, jakie są zamierzenia, co można zaplanować na wybranej części miasta, jakie są zamierzenia władz gminnych dla poszczególnych dzielnic, osiedli czy nawet niewielkich, ale z różnych względów bardzo ważnych dla całego miejskiego organizmu, obszarach.

Następnym dokumentem jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jest to dokument szczegółowy, dotyczący tylko wybranego fragmentu miasta, obowiązujący wszystkich - właścicieli gruntów, inwestorów, prezydenta. Wskazuje, gdzie przewidziano miejsca na budownictwo mieszkaniowe, szkoły, przedszkola, drogi, tereny zielone czy parkingi wielopoziomowe lub miejsca postojowe. Jest to prawo uchwalane przez radę gminy.

- Miasta oczywiście nie planuje się zawsze od nowa - mówi wicedyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Barbara Czyżewska. - Uwzględniany jest stan istniejący, wszelkie miejscowe potrzeby i konflikty. Jedni chcą, by budować domy wielorodzinne, inni małe domy albo warsztaty rzemieślnicze. Po uchwaleniu planu zagospodarowania, wskazuje się, co na określonej przestrzeni może powstać w najbliższej przyszłości. Warto się interesować planami, bo to one zdecydują, jaka będzie nasza dzielnica, co będzie można pobudować w okolicach naszego miejsca zamieszkania. Szczególnie, jeśli kupuje się działkę np. pod budowę domu. Lepiej wówczas sprawdzić, czy nie zaplanowano właśnie w tym miejscu np. drogi.

Zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która określa - najogólniej mówiąc - zasady kształtowania polityki przestrzennej przez samorządy oraz zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczenia terenów na określone cele, obowiązuje szczegółowa procedura uchwalania studium i planów zagospodarowania przestrzennego.

Jednym z ostatnich, przyjętych przez Radę Miasta Bydgoszczy, jest plan zagospodarowania przestrzennego określony jako „Szwederowo-Inowrocławska”, obejmujący obszar 40,7 ha, ograniczony ulicami: Ludwika Solskiego, Bielicką, Inowrocławską i ks. Ignacego Skorupki. Szczegółowo precyzuje on podstawowe i uzupełniające przeznaczenie terenów, wchodzących w skład opracowania. Zgodnie z ustawą, zainteresowani mogli wnieść uwagi do planu. W tym przypadku najwięcej apeli dotyczyło miejsca na wybudowanie parkingu wielopoziomowego. Warto zauważyć, że na tym osiedlu brakuje miejsc postojowych, więc budowa parkingu kubaturowego (jak określają to urbaniści), jest uzasadniona. Wprawdzie istnieje już w tym miejscu parking naziemny, ale i tak brakuje miejsc. Niestety, prawie wszyscy chcą więcej miejsc parkingowych, ale nie w pobliżu swoich domów.

Bardzo istotną zmianę stanowi także uruchomienie tramwaju na ul. Solskiego i utworzenie na niej dodatkowych jezdni oraz zaplanowanie ul. Inowrocławskiej, jako ulicy zbiorczej, dwujezdniowej. Może to jednak spowodować działania negatywne, jak większy hałas i dodatkową emisję spalin. Ostatecznie plan został przyjęty i jako prawo miejscowe będzie stanowił podstawę do działalności inwestycyjnej na tym obszarze.


Express Bydgoski
:

Przygotowani na kolejny boom budowlany

Z Grzegorzem Rosą, dyrektorem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, rozmawia Lech Lewandowski

Pracownia, którą pan kieruje, przygotowuje, zgodnie z wymogami ustawowymi, m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Wciąż jednak nie obejmują one całego miasta...

Rzeczywiście, do tej pory zastało opracowanych i przyjętych przez Radę Miasta Bydgoszczy 112 planów dla około 19,5 procent obszaru miasta. W opracowaniu jest kolejne 47 planów, obejmujących około 19,2 procent powierzchni naszej gminy. W sumie już niebawem planami zostanie objęte około 39 procent powierzchni miasta, czyli ponad 3381 hektarów. Dodam, że Bydgoszcz jest dość specyficzna, bo duża część miasta nie potrzebuje planów zagospodarowania przestrzennego. Myślę tu o lasach, terenach zamkniętych, wodach. Zabudowa mieszkaniowa, produkcyjna, usługowa obejmuje około 50 procent terenów gminy.

Czyli nie brakuje terenów dla przyszłych inwestorów?

Nie, obecnie mamy zapas na około 7-8 lat. Problemem nie są tereny, ale brak inwestorów i środków na budowę infrastruktury. Ostatnio sporządzane są plany miejscowe dla terenów odległych od centrum, ale doskonale nadających się na budowę domów jednorodzinnych. Jest to oferta dla osób chcących budować się z dala od miasta. Będą mogły zrobić to w Bydgoszczy, a mieszkać w terenie mniej zurbanizowanym, prawie jak na wsi. Myślę tu o dwóch planach dla Opławca, pracach nad planem dla Smukały, czy będącym na ukończeniu opracowaniu dla Prądów, gdzie będzie miejsce dla 350 domów.

Jednak brak planów nie uniemożliwia budowy domu czy realizowania innej inwestycji...

Istnieje wtedy możliwość uzyskania zezwolenia o warunkach zabudowy, które wydaje wydział gospodarki budowlanej. Decyzja ta wydawana jest po spełnieniu wielu warunków. Najistotniejszy jest tzw. warunek dobrego sąsiedztwa, czyli nowa inwestycja nie powinna zasadniczo odbiegać od istniejących już w tym miejscu.

Można uznać, że łatwiej budować na terenach nieobjętych planami miejscowymi...

Bywa, że deweloperzy rezygnują z terenów budowlanych, objętych planami. Plan jest prawem miejscowym i szczegółowo opisuje, co można, a czego nie. Wydaje się, że taniej jest budować na podstawie uzyskanego zezwolenia o warunkach zabudowy w terenie nieobjętym planem niż na terenie, gdzie plan jest. Poza tym, ziemia jest tańsza na terenach bez planu przestrzennego.


Często jest tak, że warunki zabudowy uwzględniające wyłącznie 3-piętrowe bloki nijak mają się do ceny gruntu. Deweloperom lepiej byłoby chyba budować 5-6 pięter. miasto też by zyskało - więcej inwestycji (i lepsze z nich zyski), do tego na terenach już uzbrojonych. Koszty uzbrojenia dla nowych terenów są ogromne. Ale jak widać stać nas na zalewanie miasta niską zabudową.
 

·
LPU street soldier
Joined
·
425 Posts
^^ Wydaje mi sie, ze zabudowa mieszkalna nie powinna byc zbyt wysoka, gdyz ludzie nie bede chciali miszkac w tego typu blokach. Moim zdaniem 5-6 pieter to jest maximum. Kolejnym problemem powyzej 3 pieter jest obowiazkowa winda, co nie wiem czy deweloperom tez sie usmiecha. Natomiast jesli chodzi o handel, uslugi, hotele etc. to jestem jak najbardziej za, ale w okolicach centrum, a nie koniecznie szwederowa. W miejscu Kujawiaka 9 pieter to nie jest szczyt marzen, moglby tam byc wyzszy budynek i tez by to wygladalo ladnie. Okolice ulicy fordonskiej rowniez nadaja sie do tego idealnie. :)
 

·
Phelot
Joined
·
8,279 Posts
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego, które należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9 -15, budynekA , III piętro, w sekretariacie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, w terminie do dnia 31 grudnia 2009r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Możecie sami zaplanować i wysłać swoje pomysły do MPU. Ale możemy też wysłać swoje pomysły do MPU razem jako forumowicze SkyScraperCity :). Co wy na to?
Bardzo pozytywna inicjatywa! Mam nadzieję, że wątek ładnie nam się rozwinie :cheers: Jeśli chodzi o MPU, to warto się tam także przejść i porozmawiać z osobą pracującą nad danym planem. Z tego co wiem, to urzędnicy przyjmują mieszkańców we wtorki. Więcej i szybciej można się w ten sposób dowiedzieć, niż z samej wymiany maili/listów, choć oczywiście i ta forma jest przydatna :) Sam kiedyś byłem w MPU (jako delegacja SPB ;)) żeby pomówić o planach zagospodarowania dla obszaru ograniczonego ulicami: Focha, Marcinkowskiego, Obrońców Bydgoszczy i Warmińskiego. Na pewno nie był to czas stracony.


^^ Wydaje mi sie, ze zabudowa mieszkalna nie powinna byc zbyt wysoka, gdyz ludzie nie bede chciali miszkac w tego typu blokach. Moim zdaniem 5-6 pieter to jest maximum.
Nie można tak uogólniać, bo jest sporo osób, które lubią mieszkać wysoko, choćby ze względu na lepszy widok z okna czy z balkonu :)
 

·
Registered
Underground out of Voland.
Joined
·
7,742 Posts
jest sporo osób, które lubią mieszkać wysoko, choćby ze względu na lepszy widok z okna czy z balkonu
Dokładnie, i dlatego wysokie budownictwo mieszkalne powinno być nie masowe, tylko składające się z pojedynczych przykładów. Skarpa Doliny 5 Stawów IMO świetnie się na taki przykład nadaje. To ma być kilkanaście - kilkadziesiąt mieszkań, a nie całe osiedle piętnasto-dwudziestopiętrowców.
 

·
Registered
Joined
·
3,142 Posts
Discussion Starter #12
^^ Wydaje mi sie, ze zabudowa mieszkalna nie powinna byc zbyt wysoka, gdyz ludzie nie bede chciali miszkac w tego typu blokach. Moim zdaniem 5-6 pieter to jest maximum. Kolejnym problemem powyzej 3 pieter jest obowiazkowa winda, co nie wiem czy deweloperom tez sie usmiecha. Natomiast jesli chodzi o handel, uslugi, hotele etc. to jestem jak najbardziej za, ale w okolicach centrum, a nie koniecznie szwederowa. W miejscu Kujawiaka 9 pieter to nie jest szczyt marzen, moglby tam byc wyzszy budynek i tez by to wygladalo ladnie. Okolice ulicy fordonskiej rowniez nadaja sie do tego idealnie. :)
Winda nie jest problemem. W Bydgoszczy w nowych blokach windy są zarówno w 3- jak i 2-piętrowych blokach! Poza tym jeśli miałbym wybierać 3-piętrowy blok (bez windy) a 5-6-piętrowy, wybrałbym ten drugi. Niby ten pierwszy niższy i wygodniejszy, ale zasuwać z wózkiem czy zakupami na 3 piętro jak już przybędzie lat? A tak wsiadam do windy i jadę, no i jaki widok z okna. Wysokie bloki to już nie są wielkopłytowce jak kiedyś. Gdyby zapytać przeciętnego mieszkańca np. Warszawy, niemal każdy chciałby mieszkać w domku pod miastem. To nie jes tmożliwe w miastach. Dlatego musimy racjonalnie gospodarować wolnymi terenami. Więcej bloków 5-7 pięter :)
PS. Np. w blokach Pomorskiej SM na Powstańców Warszawy jako pierwsze sprzedały się mieszkania na 5 i 6 piętrze (wszystkie) :).

Pomyślcie co zaplanować na tym terenie :) Czas mamy do końca grudnia. Pozdrawiam.
 

·
Registered
Joined
·
3,142 Posts
Discussion Starter #13 (Edited)
Express Bydgoski:

Co powstanie w sypialniach?


Pierwsze wizjonerskie koncepcje zagospodarowania terenów rodzą się w głowach architektów z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Niektóre z nich będą realizowane już za chwilę.

Przy ul. Wyrzyskiej powstaje Dębowa Ostoja z pięcioma blokami.

Inne potrzebują lat, zanim wizja przeistoczy się w inwestycję.

Mogłoby się wydawać, że na osiedlach domków jednorodzinnych nie ma pola do popisu. Nic bardziej mylnego - dalekosiężne plany przewidują kilka rozwojowych przemian.

Inny poziom Grunwaldzkiej

- Na Czyżkówku w części zachodniej w rejonie ulic Deszczowej i Wyrzyskiej zostanie zachowana zabudowa jednorodzinna. Ale już nowo projektowana ulica będzie ją oddzielać od enklawy domów wielorodzinnych. Zgodnie z założeniem, mogą to być maksymalnie czteropiętrowe budynki. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w parterach rozwinęła się część usługowo-handlowa - zapowiada Przemysław Zalas, kierownik zespołu południe z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy.

Deweloper z Inowrocławia już działa na tych terenach. Przy ul. Wyrzyskiej powstaje Dębowa Ostoja z pięcioma nowoczesnymi blokami. W jej sąsiedztwie, ale nieco bliżej lasu, znajdzie się miejsce jeszcze dla kilku niższych bloków.

- Na północ od ulicy Chmurnej miejskie wodociągi planują poważną inwestycję. Na zaporze wodnej chcą założyć elektrownię wodną. A w okolicy ul. Deszczowej powstają już stawy infiltracyjne. Dlatego mamy propozycję, aby nowy odcinek ul. Deszczowej nazwać Ku Filtrom lub ul. Filtracyjną - cieszy się Edward Sell, przewodniczący RO Czyżkówko.

Na Osowej Górze temat numer jeden to przebudowa skrzyżowania ulic św. Maksymiliana Kolbego i Grunwaldzkiej, gdzie zawsze tworzą się korki.

- Grunwaldzka jest drogą krajową i to bardzo ważne, aby stworzyć w tym miejscu bezkolizyjny przejazd. Dlatego docelowo zaplanowaliśmy skrzyżowanie poziomowe, a Grunwaldzka zyska dwa dodatkowe pasy - tłumaczy Przemysław Zalas.

Jednak zanim spełni się wielka wizja, remonty tego odcinka będą przeprowadzane etapami. Zgodnie z zapowiedziami drogowców stworzenie projektu pierwszego z nich - poszerzenie ul. Grunwaldzkiej - ma szanse na realizację w latach 2014-2020.

Tymczasem nad Kanałem Bydgoskim, w części osiedla, gdzie ulice przybrały ptasie nazwy, architekci zaplanowali uzupełnienie zabudowy oraz zorganizowanie pasa zieleni. Ścieżki rowerowe, place zabaw dla dzieci, a nawet wypożyczalnia sprzętu wodnego to co prawda melodia dalekiej przyszłości, ale jakże realnej, kiedy coraz częściej w Bydgoszczy mówi się o kierunku w stronę kanału.

- Umocniliśmy już skarpę przy ulicy Mochelskiej, na której w przyszłości powstanie pełnowymiarowe boisko. Specjalne siatki - tak zwane „piłkołapy” - zostały już zamontowane, a w budynkach po dawnej oczyszczalni ścieków można by zorganizować szatnie - planuje Maria Smentek, przewodnicząca Rady Osiedla Piaski. - Niestety, ta inwestycja nie została uwzględniona na rok 2010.

Kto postawi supermarket?

Docelowo, w perspektywie dalszych lat, przy ulicy Mochelskiej wyrośnie też cały kompleks sportowo-rekreacyjny z kortem tenisowym i placem zabaw dla dzieci. Bolączką mieszkańców Piasków jest brak centrum handlowo-usługowego z prawdziwego zdarzenia. Po większe zakupy i w celu załatwienia sprawunków muszą wyjeżdżać do centrum Bydgoszczy. A zgodnie z założeniem architektów tereny w okolicy pętli autobusowej na Piaskach są gotowe na przyjęcie poważnego inwestora.

- Osiedle liczy ponad 2 tysiące mieszkańców i nie rozumiem, dlaczego żadna z sieci supermarketów nie widzi interesu, aby wybudować u nas swój sklep - dziwi się Maria Smentek.
 

·
Phelot
Joined
·
8,279 Posts
^^ Tak się właśnie zastanawiałem, do którego wątku najbardziej by pasował ten artykuł... i chyba faktycznie ten jest odpowiedni :)

BTW, nie wkleiłeś zabawnego nagłówka artykułu ;)
Na Osową Górę dojedziemy dwupasmową drogą i po... poziomowym skrzyżowaniu. Kiedy? Do 2020 roku
 

·
Registered
Joined
·
3,142 Posts
Discussion Starter #16
Gazeta Pomorska:

Nowe osiedle nad Brdą? Deweloperzy wody się nie boją

Ratusz pozwoli na budowę mieszkań nad samą Brdą. Miejscy urbaniści opracują nowy plan zagospodarowania dla fragmentu ulicy Fordońskiej przy moście Pomorskim.

Radni chcą tak przekwalifikować teren przy moście Pomorskim, by mogło tam powstać nowoczesne miniosiedle nad samą rzeką.

Uchwałę o przystąpieniu do prac nad nowym planem radni przyjęli podczas ostatniej sesji w ratuszu. Tworzenie nowego planu może potrwać nawet półtora roku.

Grunty pomiędzy ul. Fordońską, mostem Pomorskim, a Brdą są obecnie przeznaczone na funcje handlowo-usługowe.

- Plan, który obowiązuje do dzisiaj, powstawał około 10 lat temu - mówi Barbara Czyżewska, zastępca dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy. - Nie ma chyba już takiej potrzeby, by dalej rezerwować te tereny na potrzeby handlu. To bardzo atrakcyjne działki. Nadają się na domy mieszkalne.

Problem w tym, że działki, który ma być objęty nowym planem zagospodarowania, znajdują się na terenie tak zwanej cofki.

- Ekspertyza na temat maksymalnych poziomów wód Wisły w minionym stuleciu wskazuje, że również Brda sporadycznie występowała z brzegów. To opracowanie na temat tak zwanej "wody stuletniej” - tłumaczy Adam Ferek, dyrektor wydziału zarządzania kryzysowego w bydgoskim ratuszu. Możliwość podtopienia działek przy ulicy Fordońskiej jest mała, jednak nie można jej wykluczyć.

W MPU zaznaczają, że zanim na dobre ruszą prace nad nowym planem miejscowym, trzeba będzie oszacować, na ile jest pewne, że woda z Brdy może w tym miejscu ponownie wystąpić z brzegów.

- Zarówno przed, jak i po opracowaniu nowego planu nasz projekt będzie opiniowany. Radni, prezydent i mieszkańcy będą mieli okazję wyrazić swoje uwagi. Nie uzgodnimy niczego przeciw mieszkańcom - uspokaja Barbara Czyżewska.

Za budownictwem mieszkaniowym w tej części miasta jest m.in. Jacek Bukowski, który zasiada w komisji gospodarki przestrzennej Rady Miasta: - To miejsce świetnie nadaje się na utworzenie miniosiedla z domami wielorodzinnymi. Obecnie zabudowa na tym terenie jest, co tu mówić, wyjątkowo nieciekawa. Mogłyby tam powstać nowoczesne domy mieszkalne.


Już rok temu jak byłem w MPU zwróciłem uwagę na to, że powinni zmienić plany dla tego terenu, pwoiedziano mi, że owsem planują tam budynki mieszkalne, ale wyłącznie 3-piętrowe bo:
1) w Bydgoszczy nie pasuje wyższa zabudowa (?!)
2) na Fordońskiej nie ma miejsca na nowe samochody z nowych bloków (?!)
 

·
LPU street soldier
Joined
·
425 Posts
^^ chodzi o teren od mostu Pomorskiego az do mostu Kazimierza wielkiego czy mniejszy? I jak z zagospodarowaniem drugiej strony?
 

·
LPU street soldier
Joined
·
425 Posts
^^ No wlasnie, ogrodki dzialkowe nie sa zbyt miastotworcze... Moim zdaniem to lekki relikt dawnego ustroju, nie bardzo pasuje w tym miejscu. Tam jest olbrzymia powieszchnia do zagospodarowania. Jezeli zrobiloby sie to porzadnie efekt moglby byc powalajacy, i daloby to zycie na tym odcinku brdy.
 

·
Registered
Joined
·
3,142 Posts
Discussion Starter #20
Zonc kiedyś wspominał, że mogą tam powstać wieżowce. W MPU powiedzieli mi, że mogą tam powstać wyłącznie niskie 3-piętrowe bloki. Jako, że nie jesteśmy małym miastem widziałbym tam budynki raczej 5-8 pięter. Od strony rzeki 5-piętrowe, a od strony Toruńskiej wyższe. Jeśli chodzi o teren z artykułu raczej nie chodzi o cały pas pomiędzy mostem Pomorskim a Kazimierza Wielkiego.
 
1 - 20 of 1020 Posts
Top