Skyscraper City Forum banner
261 - 280 of 354 Posts

·
Registered
Joined
·
9,566 Posts
Wolałbym być przed Schreiberem, no ale nie miałem zbyt precyzyjnych informacji...

Według wypowiedzi szefa komitetu stałego Rady Ministrów Łukasza Schreibera w „Rozmowie Dnia” TVP Bydgoszcz, wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin złożył już podpis, umożliwiający utworzenie wspomnianej w porozumieniu spółki celowej. Potwierdzają to także nasze ustalenia, dokonane jeszcze przed wtorkowym programem w telewizji bydgoskiej.

PKP S.A. wraz z partnerami pracują nad realizacją zapisów porozumienia o współpracy przy podejmowaniu działań na rzecz budowy terminala intermodalnego w Emilianowie koło Bydgoszczy. Podczas spotkań roboczych, które odbyły się w ramach tej inicjatywy, przedyskutowano założenia projektu oraz określono działania, które należy podjąć, aby stworzyć warunki do realizacji budowy terminala intermodalnego w Emilianowie. Prace zmierzają do powołania spółki celowej, która będzie odpowiadała za realizację projektu. Trwają też prace nad warunkową umową inwestycyjną związaną z realizacją projektu – przekazał MetropoliaBydgoska.PL Michał Stigler, rzecznik PKP S.A.

Również Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekazuje pozytywne informacje dotyczące budowy platformy. – Po podpisaniu porozumienia powołano zespół złożony z przedstawicieli wszystkich stron porozumienia w celu powołania spółki terminal intermodalny Bydgoszcz Emilianowo. Do chwili obecnej przygotowano projekcję ekonomiczną inwestycji, warunkową umowę inwestycyjną, a KOWR zarezerwował środki w planie finansowym na 2020 r. na podstawowe dokumentacje terminala. Sygnatariusze uzyskali również stosowne zgody nadzorujących organów – przekazał nam rzecznik KOWR Wojciech Adamczyk.
 

·
Kujawski łoś bezkolizyjny
Kujawski Łoś Bezkolizyjny
Joined
·
9,778 Posts
Aż mi się trudno pisze, ale czasem nie ma wyboru: brawo rząd!
(I żeby nie było za słodko: co tak późno!?)
 

·
Kujawski łoś bezkolizyjny
Kujawski Łoś Bezkolizyjny
Joined
·
9,778 Posts
Ja też wolę choćby za cenę zrobienia z tego propagandowego "wielkiego planu PiS dla gospodarki" (a nie uporu miasta i społeczników, którym długo odmawiano). Jeśli ma to powstać za cenę przypisania sukcesu bieżącej władzy (ktokolwiek akurat będzie rządził jak wstęga zawiśnie), to niech budują.
 

·
Registered
Joined
·
9,566 Posts
Prezydent skomentował też wtorkowe informacje na temat postępów w tworzeniu portu multimodalnego w Bydgoszczy. Jak poinformował minister Łukasz Schreiber w Rozmowie Dnia w TVP, minister aktywów państwowych Jacek Sasin złożył już podpis umożliwiający utworzenie spółki celowej dotyczącej portu. Wśród stron porozumienia podpisanego we wrześniu ubiegłego roku jest Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny. Zdaniem Bruskiego, ta informacja to także element kampanii. – Przez dwa lata trwały rozmowy, a teraz nagle przed wyborami są decyzje. Z naszej strony w tej sprawie cały czas była wielka otwartość, prezes BPPT uczestniczył we wszystkich rozmowach. Na razie są zapowiedzi. Czekamy na umowę i zapewnienie finansowania na przedsięwzięcie – zapowiedział prezydent.
 

·
Registered
Joined
·
2,509 Posts
Discussion Starter · #269 ·
"28 lipca 2020 r. KOWR utworzył spółkę celową Terminal Intermodalny Bydgoszcz Emilianowo. To pierwszy krok do realizacji innowacyjnego projektu mającego na celu budowę pierwszego terminala przeładunkowego dla towarów rolno-spożywczych w województwie kujawsko-pomorskim.

Powołana spółka ma na celu przygotowanie inwestycji oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji. 10 czerwca 2020 r. Wojciech Kędzia, zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, podpisał akt założycielski spółki „Terminal Intermodalny Bydgoszcz Emilianowo”. 28 lipca 2020 r. spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał założycielki Terminala Intermodalnego Bydgoszcz Emilianowo wynosi 2 mln zł i zostanie przeznaczony na sporządzenia m.in.:

  • map do celów projektowych,
  • operatu dendrologicznego i operatu wodno-prawnego,
  • raportu oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • programu funkcjonalno-użytkowego oraz kosztorysu inwestorskiego,
  • dokumentacji przedprojektowej i dokumentacji projektowej.
17 września 2019 r. zostało podpisane porozumienie o wspieraniu powstania pod Bydgoszczą intermodalnego terminala kolejowo-drogowego. Sygnatariuszami porozumienia są: PKP S.A., Zarząd Morskiego Portu Gdynia, PKP Cargo S.A., Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, gmina Nowa Wieś Wielka oraz wojewoda kujawsko-pomorski. Zgodnie z ustaleniami do spółki celowej powołanej przez KOWR przystąpią PKP S.A. oraz Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny. W najbliższym czasie planowane jest podpisanie warunkowej umowy inwestycyjnej pomiędzy tymi podmiotami.

Terminal intermodalny Bydgoszcz Emilianowo będzie dawał możliwość przeładunku i zamiany środków transportu towarów, w tym w szczególności towarów rolno-spożywczych. Budowa terminala przyczyni się do poprawy logistyki i handlu oraz ułatwi eksport – powiedział Wojciech Kędzia, zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Budowa terminala intermodalnego Bydgoszcz Emilianowo wraz z zapleczem magazynowym i obsługowym ma na celu:

  • poprawę logistyki,
  • skrócenie czasu oczekiwania na załadunek/ przeładunek,
  • oraz zwiększenie zdolności przeładunkowe polskich portów morskich poprzezpełnienie roli zewnętrznej bramy dla portów Trójmiasta, w tym w szczególności Portu Morskiego Gdynia."
 

·
Kujawski łoś bezkolizyjny
Kujawski Łoś Bezkolizyjny
Joined
·
9,778 Posts
Tam jest napisane pierwszego terminala. Zgaduję, że uznali taki za najbardziej uzasadniony ekonomicznie, ale pozostałe rzeczy można bez przeładunku też na tory wstawiać. Wystarczy dowozić naczepy z kontenerami i wtedy dwie suwnice obsłużą większość ruchu, którego nie trzeba specjalnie przerzucać w kontenery. Natomiast nie widzę powodu, by docelowo nie rozbudowywać o kolejne terminale w ramach tego samego węzła. Ot, dodatkowe zaplecze, dodatkowy plac i jedna-dwie suwnice więcej.

W takim systemie masz tę zaletę, że możesz mieć 4, 5, albo i 8 torów obok siebie i tylko suwnica musi być dość szeroka, więc zwiększenie przepustowości i poszerzenie zakresu przeładowywanych towarów może się okazać tak proste, jak dostawienie dwóch kolejnych suwnic.
 

·
Registered
Joined
·
2,509 Posts
Discussion Starter · #273 ·
"
Port Gdynia rozbudowuje zaplecze w głębi lądu
Opublikowano: 06 sierpnia 2020
Wzrost przeładunku portów morskich w coraz większym stopniu związany jest z potencjałem transportu intermodalnego, który w najbliższych latach stanie się priorytetową gałęzią przewozów towarów zarówno w Polsce jak i w Europie. Rosnący wolumen przeładunków sprawia, że konieczna jest budowa zaplecza logistycznego i modernizacje linii kolejowych. Nowością będzie rozwinięcie w Polsce idei „suchego portu” czyli terminala przeładunkowego, który będzie bramą lądową dla trójmiejskich portów.

Rozwój transportu intermodalnego jest jednym z priorytetów polityki gospodarczej Polski i Unii Europejskiej. Jednak aby porty morskie mogły przyjmować więcej ładunków skonteneryzowanych konieczna jest rozbudowa infrastruktury liniowej oraz sieci terminali intermodalnych. Duże porty zachodnioeuropejskie już wiele lat temu postanowiły przenieść część operacji logistycznych do terminali przeładunkowych zlokalizowanych w głębi lądu, które stanowią zaplecze magazynowo - logistyczne które odciążają terminale morskie. Przeniesienie części zadań przeładunkowych i składowania jednostek intermodalnych poza port morski pozwala zwiększyć jego możliwości operacyjne. Terminale morskie mogą wówczas przyjmować więcej statków i skupić na swoim core business czyli na przeładunkach między transportem morskim a lądowym.

— Głównym celem budowy suchych portów jest usprawnienie transportu pomiędzy portami morskimi a pozostałą częścią kraju. Budowa terminalu intermodalnego w Bydgoszczy Emilianowie wpisuje się w Strategię Rozwoju Portu do 2027 roku, która zakłada zwiększenie udziału transportu kolejowego w obsłudze towarów obsługiwanych przez Port Gdynia. Terminal ten zlokalizowany będzie na końcu linii nr 201, która po modernizacji zapewni szybki i sprawny przewóz towarów do naszego portu. Liczymy, że wpłynie to na wzrost zainteresowania korzystaniem z usług przeładunkowych Portu Gdynia nie tylko wśród polskich operatorów logistycznych, ale też wśród potencjalnych klientów z innych krajów. Jest szczególnie ważne dla realizowanych w Porcie Gdynia inwestycji takich jak Port Zewnętrzny — powiedział Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Suchy port w Bydgoszczy

28 lipca powołano spółkę celową Terminal Intermodalny Bydgoszcz Emilianowo. To realizacja zawartego w 2019 r. porozumienia, którego sygnatariuszami byli PKP S.A., Zarząd Morskiego Portu Gdynia, PKP Cargo S.A., Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, gmina Nowa Wieś Wielka i wojewoda kujawsko-pomorski. Spółka celowa przygotuje projekt oraz dokumentację nowego centrum logistycznego.

— Podczas spotkań roboczych, które odbyły się w ramach tej inicjatywy, przedyskutowano założenia projektu oraz określono działania, które należy podjąć, aby stworzyć warunki do realizacji budowy terminala intermodalnego w Emilianowie. Prace zmierzają do powołania spółki celowej, która będzie odpowiadała za realizację projektu. Trwają też prace nad warunkową umową inwestycyjną związaną z realizacją projektu — poinformował Michał Stilger, rzecznik prasowy PKP SA.

Modernizacja magistrali kolejowej

Aby usprawnić połączenia towarowe i przygotować się na prognozowany wzrost wolumenu połączeń intermodalnych na tym kierunku zdecydowano o uruchomieniu trzeciej odnogi magistrali Bałtyk – Adriatyk. Linia kolejowa nr 201 zbudowana został w 1938 r. I była to obok budowy Portu Gdynia największa inwestycja polska w okresie międzywojennym. W 1922 r. polski Sejm podjął decyzję o budowie Portu Gdynia, a budowa nowej linii kolejowej była częścią tej inwestycji. Magistrala ta zapewniała połączenie przemysłowego regionu Śląska z Portem Gdynia z pominięciem Wolnego Miasta Gdańsk. Projekt Magistrali Węglowej wykonano w latach 1926–1928.

Plany inwestycyjne PKP PLK odnośnie linii 201 są ambitne i są odpowiedzią na wzrost przeładunków w Porcie Gdynia (o 2,3% w I kw. 2020). Modernizacja obejmie dobudowę drugiego toru na odcinku Maksymilianowo – Gdańsk Osowa oraz trzeciego toru na odcinku Gdańsk Osowa – Gdynia Główna. Ponadto linia zostanie zelektryfikowana oraz dostosowana do prędkości 140 km/h dla pociągów pasażerskich i 120 km/h dla składów towarowych, co jest obecnie standardem w przypadku kolei intermodalnej.

Modernizacja linii nr 131 i 201 uraz utworzenie tu sieci terminali przeładunkowy w tym zwłaszcza w Bydgoszczy i Zduńskiej Woli Karsznicach może spowodować wzrost zainteresowania korzystaniem z usług przeładunkowych trójmiejskich portów nie tylko wśród polskich operatorów logistycznych ale tez wśród potencjalnych klientów z państw położonych za naszą południową granicą. To będzie kluczowy czynnik dla powodzenia realizowanych w Gdyni inwestycji takich jak Port Zewnętrzny czy nowy Publiczny Terminal Promowy. Transport intermodalny wymaga budowy całego łańcucha różnych elementów infrastruktury. To złożone przedsięwzięcie, w którym o sukcesie decyduje dobra współpraca i koordynacja zarządów portów morskich, zarządcy infrastruktury kolejowej, terminali przeładunkowych oraz operatorów logistycznych.
"
 

·
Registered
Joined
·
2,509 Posts
Discussion Starter · #274 ·
Na początku sierpnia 2020 roku podpisana została warunkowa umowę inwestycyjna, dotycząca budowy terminala intermodalnego Bydgoszcz Emilianowo.
To kolejny krok do powstania pierwszego terminala przeładunkowego dla towarów rolno-spożywczych w województwie kujawsko-pomorskim. Jej sygnatariuszami są Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Polskie Koleje Państwowe S.A. oraz Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
Dzięki zawartej umowie będzie można ruszyć z inwestycją w postaci budowy terminala intermodalnego Bydgoszcz Emilianowo. Powstanie na obszarze około 5 ha. W ramach prac wybudowany zostanie terminal wraz z niezbędnym zapleczem. Warto zwrócić uwagę na rolę Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który powoła spółkę celową oraz wniesienie niezbędny kapitał założycielski dla przygotowania procesu inwestycyjnego. Pozostali wspólnicy przystąpią do spółki oraz zapewnią niezbędne wsparcie do przygotowania i realizacji inwestycji.
Ważne jest również położenie planowanego terminala. Ma zostać on oparty o platformę kolejowo-drogową w pobliżu węzła linii kolejowej 201 (Trójmiasto – Chorzów), a także drogę ekspresową S10, port lotniczy Bydgoszcz i port rzeczny nad Wisłą.
 

·
Kujawski łoś bezkolizyjny
Kujawski Łoś Bezkolizyjny
Joined
·
9,778 Posts
Ja jestem ciekawy jeszcze, czy będzie mieć to wpływ na powstanie u nas zakładów przetwarzających towary importowane przez port Gdynia właśnie. Jeśli faktycznie ma to być węzeł rolno-spożywczy, to wcale bym się nie zdziwił z rozrostu Frosty albo powstania innych zakładów. Wcześniej patrzyłem na to jako raczej szansę eksportową dla naszych zakładów, ale w zasadzie nie wiem czemu dookoła węzła nie mógł by urosnąć cały przemysł przetwórczy w kierunku importowym.
 

·
Registered
Joined
·
2,509 Posts
Discussion Starter · #276 ·
Ja jestem ciekawy jeszcze, czy będzie mieć to wpływ na powstanie u nas zakładów przetwarzających towary importowane przez port Gdynia właśnie. Jeśli faktycznie ma to być węzeł rolno-spożywczy, to wcale bym się nie zdziwił z rozrostu Frosty albo powstania innych zakładów. Wcześniej patrzyłem na to jako raczej szansę eksportową dla naszych zakładów, ale w zasadzie nie wiem czemu dookoła węzła nie mógł by urosnąć cały przemysł przetwórczy w kierunku importowym.
Pytałem o to Ardanowskiego. Odpowiedział wymijająco.
 

·
Registered
Joined
·
342 Posts
Terminal intermodalny w Emilianowie. Jest prezes zarządu.

 

·
Registered
Joined
·
229 Posts
Ciekawe.Pan Paweł Bukowski od lutego jest członkiem rady nazdorczej Elewarru (Paweł Bukowski | Dane z KRS | Rejestr.io). To Państwowa firma w której swego czasu wałki kręcił PSL. Teraz jak mniemam opanowana przez obóz rządzący. Siedziba w Warszawie. Nieszczególnie obecna w Kuj-Pom. Można więc powiedzieć, że na stołek w terminalu trafił zaufany człowiek. Po owocach poznamy.
 

·
Registered
Joined
·
604 Posts
 

·
fallen God.
Joined
·
1,991 Posts
obecnie prowadzę budowę na przeciwko portu multimodalnego w Norymberdze. powiem Wam, że jakby tak wyglądał nasz port przeładunkowy to byłoby super. Miło jest popatrzeć jak kolej, tiry i rzeka/kanał współpracują.


 
261 - 280 of 354 Posts
Top