SkyscraperCity banner

281 - 300 of 301 Posts

·
Registered
Joined
·
2,909 Posts
Discussion Starter #281 (Edited)
Idzie jak po grudzie ale idzie. UM na ofertę przyłączenia się do spółki jako współudziałowiec nie odpowiedział pozytywnie. Na prośby o informację, którą można uzyskać w kilka minut, godzin nie odpowiada tygodniami, miesiącami.
Krok bliżej do intermodalnego terminala Bydgoszcz Emilianowo
| Aleksander Domański ⚫ źródło: RynekInfrastruktury.pl/PAP/wnp.pl ⚫ 03.01.2021

Wpłynął wniosek o zgodę na utworzenie Terminala Intermodalnego Bydgoszczy Emilianowo – poinformował w czwartek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Inwestycja ma być zapleczem logistycznym dla trójmiejskich portów morskich, gdzie byłyby gromadzone np. duże partie zboża.
Jak wyjaśnił UOKiK, koncentracja ma się dokonać w formie utworzenia przez Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, Polskie Koleje Państwowe oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wspólnego przedsiębiorcy na bazie zawiązanej przez KOWR spółki celowej Terminal Intermodalny Bydgoszcz Emilianowo.


Spółka została zawiązana przez KOWR. Po otrzymaniu zgody prezesa UOKiK na koncentrację do spółki przystąpi PKP i BPPT. Zakres działalności Spółki będzie obejmował realizację inwestycji polegającej na budowie terminala intermodalnego (transport/logistyka) na nieruchomości położonej w Emilianowie k/Bydgoszczy. Realizacja wyżej wskazanej inwestycji rozpocznie się po przystąpieniu PKP i BPPT do Spółki.

KOWR jest państwową osobą prawną – agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, która sprawuje kontrolę nad kilkudziesięcioma przedsiębiorcami z branży rolniczej i hodowlanej. PKP jest powstałą w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe spółką holdingową kontrolującą przedsiębiorców działających w branży kolejowej. BPPT jest kontrolowaną przez Miasto Bydgoszcz spółką oferującą przedsiębiorcom tereny inwestycyjne oraz powierzchnie biurowe i powierzchnie centrum technologicznego znajdujące się na obszarze tego parku przemysłowo-technologicznego w Bydgoszczy.

Terminal w Emilianowie zajmujący w planach powierzchnię 5 hektarów ma pełnić rolę tzw. portu suchego i być zapleczem dla portu zbożowego m.in. w Gdyni. Do takiego terminala docierałyby kontenery np. drogą kołową i byłyby dalej dystrybuowane np. koleją do portu morskiego. Inwestycja ma powstać w ramach Krajowego Programu Odbudowy, na jej realizację potrzebna jest zgoda Komisji Europejskiej. Terminal będzie dawał możliwość przeładunku i zamiany środków transportu towarów, w tym w szczególności towarów rolno-spożywczych. Terminal wraz z zapleczem magazynowym i obsługowym ma na celu: poprawę logistyki, skrócenie czasu oczekiwania na załadunek/ przeładunek oraz zwiększenie zdolności przeładunkowych polskich portów morskich poprzez pełnienie roli zewnętrznej bramy dla portów Trójmiasta, w tym w szczególności Portu Morskiego Gdynia.

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 29.12.2020 r.
SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.422.61.2020.RW
WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY:
1. Bydgoski Park Przemysłowo -Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
2. Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie
3. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie
NA CZYM POLEGA KONCENTRACJA:
Utworzenie przez Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, PKP S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, wspólnego przedsiębiorcy.
STAN SPRAWY: Sprawa w toku
SKRÓCONY OPIS KONCENTRACJI - PODANY PRZEZ WNIOSKODAWCE/WNIOSKODAWCÓW:
Koncentracja ma się dokonać w formie utworzenia przez Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o. o. ( „BPPT”), Polskie Koleje Państwowe S.A. („PKP”) oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa („KOWR”) wspólnego przedsiębiorcy na bazie zawiązanej przez KOWR spółki celowej Terminal Intermodalny Bydgoszcz Emilianowo Sp. z o. o. („Spółka”), tj. zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów. Spółka została zawiązana przez KOWR. Po otrzymaniu zgody Prezesa UOKiK na koncentrację do Spółki przystąpi PKP i BPPT. Zakres działalności Spółki będzie obejmował realizację inwestycji polegającej na budowie terminala intermodalnego (transport/logistyka) na nieruchomości położonej w Emilianowie k/Bydgoszczy. Realizacja wyżej wskazanej inwestycji rozpocznie się po przystąpieniu PKP i BPPT do Spółki. KOWR jest państwową osoba prawną – agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, która sprawuje kontrolę nad kilkudziesięcioma przedsiębiorcami z branży rolniczej i hodowlanej. PKP jest powstałą w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe spółką holdingową kontrolującą przedsiębiorców działających w branży kolejowej. BPPT jest kontrolowaną przez Miasto Bydgoszcz spółką oferującą przedsiębiorcom tereny inwestycyjne oraz powierzchnie biurowe i powierzchnie centrum technologicznego znajdujące się na obszarze tego parku przemysłowo-technologicznego w Bydgoszczy.
 

·
Registered
Underground out of Voland.
Joined
·
8,223 Posts
Idź do wątku oaglomercaji toruńskiej, albo ichnich statystyk - dowiesz się, że to kompletnie nieopłacalne. Dlatego UM słusznie podjął decyzję negatywną.
 

·
Registered
Joined
·
65 Posts
 

·
Kujawski łoś bezkolizyjny
Kujawski Łoś Bezkolizyjny
Joined
·
9,211 Posts
Idź do wątku oaglomercaji toruńskiej, albo ichnich statystyk - dowiesz się, że to kompletnie nieopłacalne. Dlatego UM słusznie podjął decyzję negatywną.
Wystarczyło, że pasło słowo "kolej" i w UM zapaliła się czerwona lampa z napisem "nieopłacalne" a zaraz obok zaczęła mrugać druga, żółta z napisem "sprawdzić czy może to zastąpić K-PTS".
 

·
Registered
Joined
·
2,909 Posts
Discussion Starter #286 (Edited)
Minister Adamczyk o Emilianowie:
- To przedsięwzięcie jest niezbędne dla województwa kujawsko-pomorskiego, ale też niezmiernie ważne z punktu widzenia funkcjonowania portu w Gdyni. Jest wiele ciekawych projektów i pomysłów, które będzie można zrealizować w porcie w Gdyni właśnie dzięki temu terminalowi. Będziemy szczególnie starali się, żeby wcześniejsze deklaracje w tym zakresie zostały spełnione.
 

·
Kujawski łoś bezkolizyjny
Kujawski Łoś Bezkolizyjny
Joined
·
9,211 Posts
trzymam ministra za słowo. Teraz trzeba jeszcze znaleźć dobrych lobbystów, którzy tak cały ten suchy port zareklamują w rządzie, że sam Morawiecki wyjdzie na mównicę i będzie opowiadał, że jest on niezbędny do gospodarczej odbudowy kraju po kryzysie wywołanym pandemią.
 

·
Registered
Joined
·
1,737 Posts
Ministerstwo Infrastruktury, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej zaprasza do udziału w szacowaniu wartości zamówienia na: Przygotowanie i przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki Wisły.

Oferty zawierające całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy należy składać w formie wypełnionego i zeskanowanego formularza ofertowego (zał. 1) w terminie do 5 lutego 2021 r.

Przedmiotem planowanego zamówienia jest wykonanie „Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki Wisły (PRDWRW)”

www.gov.pl/web/infrastruktura/szacowanie-wartosci-zamowienia-z-13-stycznia-2021-r
A w każdym z trzech wariantów 13 stopni wodnych przez pół kraju...

Czy Emilianowo się łapie czy jednak Solec? ;)
968199
 

·
Registered
Joined
·
2,909 Posts
Discussion Starter #291
981354


Autorzy to eksperci urzędu marszałkowskiego, czyli Zamawiającego poniższą analizę, na podstawie której powstał tekst do BTJ 5/2020, to z tej analizy pochodzi załączona tam grafika (uwaga 200 stron).

Jest to moim zdaniem analiza będąca pokłosiem Projektu EMMA
forsującego lokalizację terminala w Solcu Kujawskim.

Poniżej niezdarne tłumaczenie:
Baltic Transport Journal 5/2020 (SEPTEMBER/OCTOBER)
Od analizy do wykonania
Rafał Modrzewski, Leszek Turowski, Jędrzej Stryś
Urząd Marszałkowski województwa kujawsko-pomorskiego


Region kujawsko-pomorski, położony przy głównych europejskich szlakach transportowych, jest dobrze przystosowany do lokalizacji złożonych centrów logistycznych i magazynowych, a także do rozwoju rozwiązań transportowych łączących kolej, drogi i śródlądowe drogi wodne. W związku z tym samorząd województwa rozpoczął prace nad stworzeniem dużego węzła logistycznego w rejonie Bydgoszczy, w skład którego wchodziłaby multimodalna platforma Bydgoszcz-Solec Kujawski na rzece Wisła (wraz z zapleczem logistyczno-magazynowym) oraz terminal intermodalny Bydgoszcz Emilianowo, nowoczesna towarowa stacja kolejowa Bydgoszcz-Emilianowo.

Pierwszym krokiem podjętych prac było wykonanie Studium Lokalizacji Platformy Multiodalnej, które określiło optymalną lokalizację dla portu śródlądowego na Wiśle. Jednocześnie rozpoczęto dalsze prace nad przystosowaniem stacji Bydgoszcz-Emilianowo do pełnienia funkcji terminala intermodalnego oraz przygotowaniem inwestycji do realizacji. Następnie samorząd musiał uwzględnić w swojej dokumentacji strategicznej i planistycznej (Strategia rozwoju województwa 2030) obie inwestycje w ramach Bydgoskiego Węzła Logistycznego (BWL).
Krok po kroku
W ramach wspieranego przez UE projektu intermodalnego COMBINE - Wzmocnienie roli transportu kombinowanego w regionie Morza Bałtyckiego (w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego Interreg) województwo kujawsko-pomorskie przygotowało studium dotyczące koncepcji ostatniej mili dla planowanego BWL. Docelowo dokument ten będzie stanowić kolejny etap realizacji inwestycji; jednocześnie będzie stanowić ofertę skierowaną zarówno do operatorów logistycznych, jak i firm zlokalizowanych w okolicach BWL, ukazując spory potencjał gospodarczy tej części regionu.
Aby ocenić potencjał wzrostu, przeanalizowano możliwości i perspektywy rozwoju przepływów handlowych do i z Europy Zachodniej i Wschodniej, Skandynawii i Chin. Ponadto zidentyfikowano istniejące rodzaje i środki transportu w relacji między BWL a większością ważnych i ekonomicznych ośrodków w Polsce; Określono również ich wielkość i charakterystykę, czas i transport przybrzeżny, dostępną infrastrukturę oraz potencjał ekonomiczny rynku i obecnych na nim operatorów - wszystko po to, aby zmapować łańcuch dostaw, który ma być kierowany przez BWL. Narzędzia te pozwolą zoptymalizować przyszły przepływ towarów i pomogą zdefiniować podstawowe funkcje BWL. Dzięki przeprowadzonej analizie zidentyfikowane zostaną wymagania dotyczące usług transportowych ostatniej mili, określony zostanie wybór rodzajów i środków transportu oraz możliwości konfiguracji (alternatywnych połączeń) łańcucha dostaw. Ponadto analiza pozwoli na określenie szacunkowego łańcucha dostaw, w tym wykorzystania śródlądowych dróg wodnych w działalności BWL, kluczowego wyróżnika, który stworzy przewagę konkurencyjną nad innymi centrami logistycznymi w Polsce.
Dalsze kroki w kierunku realizacji inwestycji będą obejmowały powołanie zespołu projektowego, zaangażowanie interesariuszy, a następnie powołanie spółki celowej, która będzie koordynowała proces inwestycyjny.
 

·
Registered
Underground out of Voland.
Joined
·
8,223 Posts
Dobrze, że wspomniał o S19 i CPK.

Ja akurat uważam, że od S19 większe znaczenie dla rozwoju wschodniej Polski ma choćby S12, raczej szlaki równoleżnikowe - jako kontakt z Zachodem, po prostu. Natomiast S19 to nie tylko Polska Wschodnia, ale i Kraje Nadbałtyckie i Bałkany - czyli coś więcej, więc ta droga jak najbardziej ma znaczenie, poza tym, już powstaje, więc nie ma co negować jej zasadności. Idei CPK też nie popieram, a sieć szybkich kolei powinna powstać w nieco innej formie, niż obecnie proponowana.

Natomiast wypowiedź europosła ma inne znaczenie - mam nadzieję, że wspominając o powyższych zdobył poparcie dla Multimodu bydgoskiego wśród lobbujących za tymi pozostałymi inwestycjami. W tym momencie Bydgoszcz miałaby wsparcie nie tylko Trójmiasta, ale i wschodnich województw oraz zwolenników CPK.
 

·
Registered
Joined
·
2,909 Posts
Discussion Starter #294
Zielone światło. UOKiK wydał zgodę na utworzenie terminalu w Emilianowie
Joanna Sikora, tom 2021-02-11 | EMILIANOWO

Kolejny krok do budowy portu przeładunkowego w Emilianowie koło Bydgoszczy. Zgodę na utworzenie terminala wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To otwiera możliwości dalszego prowadzenia inwestycji. Ma ona usprawnić eksport polskich towarów, które będą przeładowywane z ciężarówek na platformy kolejowe i przewożone do portu morskiego w Gdyni.

Na razie niewielka stacja kolejowa, ale w przyszłości ma stać się ważnym węzłem przeładunkowym. - Chodzi o rozwój całego regionu, chodzi o to, by generować nowe miejsca pracy, by otworzyć nowe możliwości – mówi Leszek Latosiński, sekretarz gminy Nowa Wieś Wielka.

Polska ma nadwyżkę żywności, więc musi towar eksportować. - Bardzo dużo eksportujemy. Dzięki temu moglibyśmy jeszcze więcej tych towarów eksportować. Myślę, że rolnicy by na tym skorzystali – podkreśla Andrzej Półgrabski, prezes Bydgoskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego.

Sprawny transport i logistyka - to wszystko zwiększa możliwości handlowe. By sprzedawać więcej, Polska wciąż szuka nowych rynków zbytu, również poza unią Europejską. - Dywersyfikowanie odbiorców za granicą jest przyszłością dla polskiego eksportu – stwierdza Marcin Wroński, zastępca dyrektora generalnego KOWR.

Dzięki pozytywnej zgodzie na tzw. koncentrację, do projektu formalnie dołącza PKP oraz Bydgoski Park Przemysłowo Technologiczny. To otwiera drogę do budowy obiektu. Pierwsza faza ma się zakończyć za pięć lat.

Powstanie wtedy pierwsza część terminala, ale będzie już pełniła swoje funkcje, czyli będzie świadczyła usługi terminalowe
– informuje Paweł Bukowski, prezes spółki Terminal Intermodalny Bydgoszcz.

Port w Emilianowie ma zajmować powierzchnię około 5 hektarów. Dzięki inwestycji ma wzrosnąć również znaczenie kolei. - Transport kolejowy generuje dużo mniejsze koszty, w związku z tym jest to inwestycja społecznie pożyteczna, która zmniejszy ilość tych ładunków na drogach – zaznacza Tomasz Mostowski, p.o. dyrektora biura logistyki PKP S.A.

Inwestycja ma powstać w ramach Krajowego Programu Odbudowy, na jej realizację potrzebna jest zgoda Komisji Europejskiej. Terminal wraz z zapleczem magazynowym określany jest jako zewnętrzna brama dla portów Trójmiasta, ma poprawić logistykę, skrócić czas oczekiwania na załadunek oraz zwiększyć możliwości przeładunkowe polskich portów morskich.

1075552

1075556

1075558


Grafiki pokazują jak duży potencjał jest w tym miejscu. I wcale nie jest to "ostatnia mila".
 

·
Kujawski łoś bezkolizyjny
Kujawski Łoś Bezkolizyjny
Joined
·
9,211 Posts
Kolejne etapy to plac kontenerowy po drugiej stronie torów i suwnice nad całą szerokością, żeby dało się z obu placów ładować pociągi na każdym z torów. Oby tak to się kiedyś rozwinęło, a na razie i taki węzeł będzie dobrym zaczątkiem :)
 

·
marboro
Joined
·
6,160 Posts
5 hektarow? To chyba jakas pomylka w artykule bo 5 hektarow to raczej tylko na sam parking ciezarowek by starczylo. A gdzie reszta infry.
 

·
Kujawski łoś bezkolizyjny
Kujawski Łoś Bezkolizyjny
Joined
·
9,211 Posts
Zależy jak liczą powierzchnię portu. W zasadzie w jego skład może wchodzić jedynie skrajna bocznica, bo i po co w port wciągać pozostałe tory, do których nie podjedzie przecież podnośnik z kontenerem?
 

·
Registered
Joined
·
31 Posts
Super, jesteśmy województwem, które ma najlepsze ziemie w Polsce (południowa część województwa) i dużo potencjał rolniczy, więc bardzo dobra inwestycja.
 

·
Registered
Joined
·
207 Posts
5 hektarow? To chyba jakas pomylka w artykule bo 5 hektarow to raczej tylko na sam parking ciezarowek by starczylo. A gdzie reszta infry.
wielkość terminala jest sprawą wtórną, bo można go szybko rozbudować jeśli dojdzie do granic przepustowości. dużo ważniejsze jest to, żeby terminal w miarę szybko wystartował i pojawił się na logistycznej mapie Polski. megalomanią będziemy się martwić jak okaże się, że terminal jest sukcesem. oby tak właśnie było
 

·
Registered
Joined
·
1,857 Posts
wielkość terminala jest sprawą wtórną, bo można go szybko rozbudować jeśli dojdzie do granic przepustowości. dużo ważniejsze jest to, żeby terminal w miarę szybko wystartował i pojawił się na logistycznej mapie Polski. megalomanią będziemy się martwić jak okaże się, że terminal jest sukcesem. oby tak właśnie było
Dokładnie. Lepszy wróbel w garści, niż gołąb na dachu (którego zeżre rybitwa zwana Toruniem).
 
281 - 300 of 301 Posts
Top