SkyscraperCity banner

1 - 20 of 519 Posts

·
Banned
Joined
·
1,461 Posts
Discussion Starter #1 (Edited by Moderator)
Zadecydujemy, gdzie ma być spalarnia


O tym, gdzie powstanie metropolitalna spalarnia odpadów - w Bydgoszczy czy Toruniu, zdecydują sami mieszkańcy. W tym miesiącu rozpoczną się społeczne konsultacje w sprawie lokalizacji zakładu.


Oba miasta wspólnie planują budowę spalarni, która, oprócz utylizacji śmieci, wytwarzałby z nich także energię elektryczną i cieplną. Po dokładnych analizach wytypowane zostały cztery potencjalne lokalizacje: w naszym mieście w pobliżu wysypiska śmieci przy ul. Prądocińskiej, przy Elektrociepłowni EC II przy ul. Energetycznej oraz na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowego, a w Toruniu przy ul. Kociewskiej.

Teraz zaczniemy konsultacje społeczne z mieszkańcami osiedli, w pobliżu których może powstać kompleks. Zobaczymy, która z lokalizacji jest najbardziej akceptowana. To zdecyduje o ostatecznym wyborze - wyjaśnia Janusz Bordewicz, zastępca dyrektora ratuszowego wydziału gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Bordewicz zapewnia, że kompleks nie będzie wpływał na stan środowiska ani na zdrowie mieszkańców. Wszystko dzięki temu, że śmieci będą spalane w bardzo wysokiej temperaturze, a spaliny będą specjalnie oczyszczane. Energia elektryczna i cieplna wytworzona z nich zaspokoi potrzeby kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców. Kompleks ma kosztować 100 mln zł. Miasta chcą się starać o umieszczenie inwestycji na liście priorytetowej programu Infrastruktura i Środowisko. Wówczas do 85 proc. kosztów budowy sfinansowałaby Unia Europejska.


Źródło: Gazeta Wyborcza Bydgoszcz

^^moim powinna ona powstac za miastem a w tym przypadku pomiedzy miastami

--------------

Według moich informacji tu (zielona strzałka):


--
Przetarg na Akwarium i Terrarium w Ogrodzie Fauny Polskiej ogłoszony. Termin realizacji 21 miesięcy od podpisania umowy.
Projekt „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego”współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze środków Funduszu Spójności.

Koszt Projektu

Koszt Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-007/09-00 z dnia 3 marca 2011r.:

· planowany całkowity koszt Projektu: 619 646 191,24 PLN,

· w tym kwota unijnego wsparcia: 339 693 064,22 PLN.

Okres realizacji Projektu

Rozpoczęcie: 21.03.2008r.

Zakończenie: 31.12.2015r.Cel Projektu

Celem Projektu jest uporządkowanie i organizacja systemu gospodarki odpadami dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. Zgodnie z zapisami prawa, podstawowym założeniem systemu gospodarki odpadami jest minimalizacja wytwarzania odpadów oraz ich maksymalne wykorzystanie surowcowe i energetyczne. Ilość składowanych odpadów ulegających biodegradacji musi zostać ograniczona do 75% w roku 2010, 50 % w roku 2013, a w roku 2020 do 35 % w stosunku do roku bazowego, którym był 1995 rok. Ponadto zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2014, w przypadku aglomeracji lub regionów obejmujących powyżej 300 tys. mieszkańców preferowaną metodą unieszkodliwiania zmieszanych odpadów komunalnych jest ich termiczne przekształcanie.

Zakres rzeczowy Projektu

· Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK) o zdolności produkcyjnej 180 000 Mg/rok,

· Kompostownia o wydajności 4 000 Mg/rok,

· Stacja przeładunkowa odpadów w Toruniu o wydajności 60 000 Mg/rok,

· Sieć przesyłowa – wyprowadzenie energii cieplnej i elektrycznej z ZTPOK wraz z całą infrastrukturą w ilości:

o energia cieplna – 648 000 GJ/rok (180 000 MWh/rok),

o energia elektryczna – 54 000 MWh/rok.

Zasięg Projektu

· Bydgoszcz i gminy: Solec Kujawski, Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko, Mrocza

· Toruń i gminy: Lubicz, Łubianka, Łysomice, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka, Czernikowo, Obrowo.

Kontrakty realizowane w ramach Projektu

· Kontrakt nr 1- Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK) dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego (zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych z dostawą urządzeń i ich uruchomieniem).

Kontrakt na etapie wyboru Wykonawcy.

· Kontrakt nr 2 – Inżynier Kontraktu (usługi)

Kontrakt w trakcie realizacji (umowa zawarta w dniu 28.07.2011r.)

Wykonawca: Konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych ,,Eko-Inwest" S.A., Henryk Julian Mazur prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Mazur – Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych”, Cowi Polska Sp. z o.o.

· Kontrakt nr 3 – Pomoc Techniczna dla JRP (usługi)

Kontrakt w trakcie realizacji (umowa zawarta w dniu 20.07.2011r)

Wykonawca: Konsorcjum firm Mott MacDonald Limited, Mott MacDonald Polska Sp. z o.o., BBF Sp. z o.o.

· Kontrakt nr 4 – Działania Promujące i Informujące (usługi)

Kontrakt na etapie wyboru Wykonawcy.

· Kontrakt nr 5 – Edukacja ekologiczna (usługi)

Kontrakt na etapie przygotowania postępowania przetargowego.

Wybudowanie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych zapewni wypełnienie unijnych zobowiązań w zakresie odzysku surowców i redukcji składowania odpadów na składowiskach oraz pozwoli uniknąć ewentualnych kar za niewywiązanie się z zobowiązań, wynikających z akcesji Polski do UE. ZTPOK będzie instalacją nowoczesną, spełniającą kryteria najlepszej dostępnej techniki i technologii, bezpieczną dla ludzi i środowiska, odzyskującą energię cieplną i elektryczną czyli tzw. zieloną energię.\
www.pronatura.bydgoszcz.pl

Mostostal Warszawa zbuduje spalarnię odpadów w Bydgoszczy


Mostostal Warszawa SA wygrał przetarg na budowę spalarni odpadów, która ma obsługiwać Bydgoszcz i Toruń. Inwestycja, która ma powstać w ciągu trzech lat, będzie kosztować 644,5 mln zł.

Zwycięzca przetargu został wyłoniony po powtórnej ocenie ofert. Pierwotnie za najatrakcyjniejszą uznano ofertę konsorcjum włoskich firm Astaldi S.p.A. i TM.E. S.p.A., która chciała wybudować spalarnię za 528,2 mln zł. Jednak startujący w przetargu Mostostal Warszawa odwołał się werdyktu do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), która nakazała powtórzenie wyboru ofert, ale bez brania pod uwagę konsorcjum włoskich firm.

Zdaniem KIO oferta konsorcjum firm włoskich zawierała wadę, która od początku powinna ją zdyskwalifikować. Jako błąd wskazano m.in. wpisanie do kosztorysu zerowych kosztów funkcjonowania instalacji.

"Mostostal Warszawa SA od momentu podpisania umowy będzie miał 1100 dni na wykonanie i przekazanie instalacji. Zakładamy, że prace projektowe nie potrwają dłużej niż 270 dni" - powiedział w piątek PAP Marcin Janczylik, rzecznik firmy ProNatura, która organizowała przetarg.

Od ponownego rozstrzygnięcia przetargu jego uczestniczy mogą w ciągu 10 dni odwołać się do KIO.

Kryteriami oceny ofert złożonych w postępowaniu przetargowym były: cena, koszty eksploatacyjne i parametry gwarantowane instalacji. Wykonawca będzie odpowiedzialny za projekt i budowę zakładu spalania odpadów komunalnych, kompostowni na odpady biodegradowalne, stacji przeładunkowej w Toruniu i uzyskanie stosownych zezwoleń na rozpoczęcie prac budowlanych.

Budowa spalarni będzie jedną z największych inwestycji w regionie kujawsko-pomorskim, realizowanych z wykorzystaniem funduszy unijnych (dofinansowanie 340 mln zł). Zakład ma powstać na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

Rocznie utylizować będzie około 180 tysięcy ton odpadów z Bydgoszczy, Torunia oraz z 16 gmin powiatów bydgoskiego i toruńskiego. Spalarnia ma rozwiązać nie tylko problem składowania śmieci, ale będzie również źródłem "zielonej" energii.

Podczas utylizacji wyprodukowany zostanie prąd, który w pełni powinien pokryć potrzeby inwestorów z Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, a także dostarczyć ciepło, które w ponad 90 proc. pokryje zapotrzebowanie Bydgoszczy poza okresem grzewczym.

Budowie towarzyszyć będzie proekologiczna kampania informacyjna i edukacyjna dotycząca właściwego postępowania z odpadami i zachęcająca do ich segregacji. Dzięki inwestycji dwa największe miasta regionu kujawsko-pomorskiego oraz sąsiadujące z nimi gminy będą miały wspólny system gospodarki odpadami zgodny z wymogami UE.

W przetargu, oprócz Mostostalu Warszawa i konsorcjum włoskich firm, brały udział też konsorcjum PBG SA, PBG Energia sp. z o.o., Constructions Industriales de la Mediterranee SA - CNIM i Rafako SA z ofertą o wartości 789,6 mln zł oraz konsorcjum Polimex Mostostal SA, Fisia Babcock Environment GmbH i Korporacja Budowlana Doraco sp. z o.o. - z ofertą o wartości 797,7 mln zł. (PA)
www.bankier.pl
 

·
Banned
Joined
·
558 Posts
a moim zdaniem ten rarytas znowu wpadnie do torunia bo prezydenci obu miast sa pro torunscy , znwou my zostaniemy bez niczego a taka elektrownia by sie przydala i tak pewnie pierniki sie zburza bo ktos w kosicele/radiu maryja im nagada ze to zle i zatrowa zycia a jest odwrotnie to nowa technologia i bardzo ekologiczna sam moglbym mieszkac onbok takiej spalarni ... ale glupi ludzie bd manipulowani i torun zyska nowoczesna elektrownie a my g*** :/
 

·
Registered
Joined
·
906 Posts
Hurrrrrrrrrrrrrraaaa !!!! W końcu Toruń nam coś odda !!!:bash::eek:hno::bash:


Toruń wywiezie swoje śmieci do Bydgoszczy
Jacek Hołub2008-12-18, ostatnia aktualizacja 2008-12-17 19:03

Ruszają przygotowania do budowy spalarni odpadów dla Torunia i Bydgoszczy. Miasta ogłosiły przetarg na przygotowanie wniosku o unijne dofinansowanie inwestycji wartej 400 mln zł


Spalarnia stanie w Bydgoszczy i zostanie uruchomiona w 2012 r. Zakład będzie mógł przetworzyć na energię elektryczną i ciepło 180 tys. ton śmieci rocznie, obsłuży obie stolice województwa oraz okoliczne miejscowości. Wytworzona w nim energia zaspokoi zapotrzebowanie na prąd kilku tysięcy domów. Inwestycja będzie kosztować 400 mln zł, ale 340 mln zł mamy dostać z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko. Resztą kosztów podzielą się oba miasta.

Firma, która wygra przetarg ogłoszony przez bydgoski magistrat, przygotuje dokumenty potrzebne do złożenia aplikacji o unijne pieniądze na budowę spalarni. Specjaliści opracują studium wykonalności - wskaże ono najlepszą lokalizację zakładu. Obecnie rozważane są trzy warianty, wszystkie w Bydgoszczy lub okolicy: w pobliżu EC II na Łęgnowie-Kapuściskach, na terenie parku przemysłowego przy Zachemie i w miejscowości Wypaleniska. Jeszcze niedawno fachowcy brali pod uwagę także sąsiedztwo wysypiska przy ul. Kociewskiej w Toruniu, ale odstąpili od tych planów. Dlaczego? - Zakład ma spalać 180 tys. ton śmieci, z czego 60 tys. ton z naszego miasta - wylicza Andrzej Szefler, wiceszef wydziału gospodarki komunalnej toruńskiego magistratu. - Jeśli zdecydowalibyśmy się na Toruń, wjeżdżałyby tu samochody ze 120 tys. ton odpadów. To nie ma sensu ani ekonomicznie, ani logistycznie. Poza tym wyprodukowany w spalarni prąd i ciepło trzeba włączyć do systemu, u nas nie ma odpowiednich warunków technicznych.
Zamówiona dokumentacja ma zawierać także harmonogram prac przygotowawczych inwestycji. Całość ma być gotowa do 30 września 2009 r. Później zostanie ogłoszony przetarg na projekt spalarni i jej budowę. Prace mogą ruszyć na przełomie roku 2010 i 2011 r., a zakład będzie gotowy rok później.
Jak szacuje toruńskie MPO, co roku na wysypisko w naszym mieście trafia 97 tys. ton śmieci. - Do spalania zostanie przeznaczony tylko balast, czyli odpady, które nie nadają się do powtórnej obróbki - tłumaczy rzecznik firmy Dorota Arczyńska.
Do pieca nie trafi więc papier, plastik i szkło oraz odpady biologiczne (resztki żywności, obierki ziemniaków itp.), które będą kompostowane.
Przetarg na dokumentację to niejedyne kroki, które podejmują oba miasta. W Toruniu i Bydgoszczy trwają konsultacje społeczne na temat inwestycji. Pierwsze dwa spotkania - z nauczycielami biologii i ochrony środowiska oraz organizacjami pozarządowymi - przeprowadzono już w poniedziałek i wtorek. Kolejne, w którym weźmie udział ekspert z dziedziny gospodarowania odpadami i ochrony środowiska, odbędzie się 8 stycznia przyszłego roku. W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani. Szczegóły zostaną podane w miejskim serwisie (www.um.torun.pl).

Źródło: Gazeta Wyborcza Toruń
 

·
Phelot
Joined
·
8,279 Posts
Przeciwnicy budowy spalarni śmieci w Bydgoszczy zyskali sojusznika... z Opola:
Płonące śmieci mogą przegrzać Bydgoszcz

- Tak, chcemy storpedować budowę spalarni - mówią przedstawiciele Stowarzyszenia Technologii Ekologicznych Silesia z Opola
Całość tutaj
 

·
Registered
Joined
·
322 Posts
Ekoterroryści. :( Masakra. Będą chcieli kasy - to normalne. Takie bandy zatrzymały na bardzo długo budowę m.in. Złotych Tarasów w Warszawie.
A może rzeczywiście to nie musi być spalarnia ? I może okaże się że spalanie śmieci z innych miast nie jest ekologiczne ? W Krakowie mamy do czynienia z podobną sytuacją protestu przeciw zastosowanej technologii.
 

·
Registered
Joined
·
1,023 Posts

Śmieci spalą w bydgoskim parku
Ekolodzy będą patrzeć na ręce urzędnikom. - Nie mamy nic do ukrycia - twierdzi ratusz
Michał Sitarek, Wtorek, 24 Marca 2009

Spalarnia niemal na 100 procent stanie w Bydgoskim Parku Przemysłowym. Mieszkańcy Kapuścisk i Łęgnowa nie są tym zachwyceni. W zamian żądają niższych opłat za media.

- Praktycznie przesądzona jest lokalizacja w Bydgoskim Parku Przemysłowym - mówi prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Osiedla Kapuściska, Maciej Jasiński. - Lepszym rozwiązaniem byłby zakład w Wypaleniskach. Nie byłoby problemu z transportem śmieci i wywozem żużlu. Jeśli jednak obiekt ma być budowany na terenie BPP, liczymy na określenie maksymalnych poziomów zanieczyszczenia na pułapie niższym niż obecne normy. Poza tym, chcemy podpisania umowy społecznej z ratuszem. Skoro mamy żyć w sąsiedztwie spalarni, należy nam się coś w zamian, na przykład niższe stawki za komunalne media.

- Rzeczywiście, dalsze postępowanie będzie dotyczyć już jednej lokalizacji - potwierdził na wczorajszej rozprawie administracyjnej zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM, Grzegorz Boroń. - Ale w przypadku ul. Energetycznej i Prądocińskiej mówimy o zawieszeniu. Praktycznie inwestor może je w kazdej chwili wznowić. Nową sytuacją jest włączenie do postępowania Stowarzyszenia Technologii Ekologicznych Silesia (pisaliśmy już o nim, kwestionuje ono potrzeby budowy spalarni i zakłada wykorzystanie innych sposobów na utylizację śmieci - przyp. red.). W czasie rozprawy zapadła decyzja o uzupełnieniu raportu, który będzie podstawą do wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Inwestor będzie miał na to tydzień. Powtórzona zostanie też procedura udostępnienia wszystkich informacji zainteresowanym mieszkańcom. Przez następne trzy tygodnie będą mogli też zgłaszać kolejne wnioski. Potem najprawdopodobniej odbędzie się jeszcze jedna rozprawa administracyjna. A po niej wydamy decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych inwestycji.

Urzędnicy podkreślają, że zależy im na przejrzystości. - Dlatego na ratuszowej stronie internetowej stworzona będzie specjalna zakładka. Znajdą sie w niej nie tylko prawnie wymagane dokumenty, ale wszystkie wnioski, odpowiedzi, protkoły ze spotkań, kalendarium postępowania - dodaje Grzegorz Boroń.
Żródło: Express Bydgoski
 

·
Metropolia Bydgoska
Joined
·
1,721 Posts
Co myślicie o lokalizacji spalarni w BPP?
Czy są jakieś poważne argumenty za albo przeciwko którejś z lokalizacji? Bo na razie słyszę tylko o nieokreślonych obawach mieszkańców i ... myśliwych :)
 

·
łowca hotdogów
Joined
·
4,933 Posts
^^
Zakładając, że do BPP chcemy w końcu zacząć przyciągać inwestorów, to lepiej mieć tam gotowe teren pod inwestycje. Szczególnie, że mimo całej słabości BPP, chyba prędzej znajdziemy chętnych do inwestowania tam niż na Wypaleniskach. Chociaż jeśli ma to być jedyna duża inwestycja na terenie BPP, to pewnie bez znaczenia.
 

·
Metropolia Bydgoska
Joined
·
1,721 Posts
BPP celuje w przyciąganie nowoczesnych technologii. A spalarnia to skupisko najnowocześniejszych technologii chemicznych, tak potrzebnych parkowi. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
 

·
Phelot
Joined
·
8,279 Posts
Co myślicie o lokalizacji spalarni w BPP? Może lepiej Wypaleniska?
Czy są jakieś poważne argumenty za albo przeciwko którejś z lokalizacji? Bo na razie słyszę tylko o nieokreślonych obawach mieszkańców i ... myśliwych :)
Myślę, że obie lokalizacje mają plusy i minusy, o czym zresztą piszecie powyżej. W formie żartu dodam tylko, że Wypaleniska bardziej by pasowały ze względu na... nazwę dzielnicy. Bo gdzie mielibyśmy palić śmieci, jeśli nie na Wypaleniskach? :D
;)
 

·
Moderator
Joined
·
7,880 Posts
Dla mnie pytanie brzmi, czy mieszkańcy okolic chcą mieć spalarnię w sąsiedztwie. Następnie zlecił bym jakiejś holenderskiej firmie sprawdzenie, czy na świecie jest wiele parków przemysłowych, lub samych spalarni śmieci w oklocy których budują się inne firmy. Czy okolice takich inwestycji są raczej wyalienowane, czy zaraz za rogiem mają swoje liczne siedziby, magazyny i linie produkcyjne inne firmy. Chodzi mi dokładnie o spalarnie śmieci, żeby zaraz nie było, że za Bugiem, to przedszkola budują pod elektrowniami atomowymi.

Jeśli mieszkańcy nie są w znacznej większości przeciw, oraz rozenanie rynku (holendrzy) wskazuje, że inwestycja w BPP nie powinna odstraszyć innych inwestorów, można zacząć ostre debaty z Toruniem i innymi zainteresowanymi uczciwą, dobrą współpracą.
Mam znajomego który buduje spalarnie w Szwecji. Spalarnie produkujące energię elektryczną. tam takie chce mieć każde miasto (gmina?), bo mogą sprzedawać energię do której dopłacają mieszkańcy (wywóz śmieci) i państwo (ekologia). A same spalarnie są w 100% czyste ekologiczne - już samo to że Szwedzi się w to bawią jest "dowodem na istnienie".
 

·
Moderator
Joined
·
7,880 Posts
Przecież spalarnia to taki sam biznes jak inny. Chodiz o to że ma być to taśma produkująca myszki do komputerów, taśma produkująca śrubki czy też maszynki do golenia?

Biznes to biznes. Jeśli będzie to spalarnia połączona elektrownią/eletrociepłownia to bingo!. A dysonans mercedesa obok nowoczesnej spalarni.. to nieco polskomałomiasteczkowy. W Szwecji nikomu nic takiego by nie przyszło na myśl.

Popełniasz identyczny błąd jakoi wytykasz Dombrowiczowi. On na siłę chce coś postawić w BPP a ty na siłę starasz się to deprecjonować. Wpadasz w dokładnie tą samą szufladkę co on.

Każdy biznes jest dobry gdy jest dobry. A do tego czysty ekologicznie.
Wbrew pozorom spalarnia może być magnesem dla firm generujących duże ilości odpadków - niskie koszty ich transportu do miejsca utylizacji.
No ale.. to inna bajka. To trzeba umiec sprzedać a to temat znany i lubiany ;)
 

·
Metropolia Bydgoska
Joined
·
1,721 Posts
...
Czy park przemysłowy ze spalarnią śmieci będzie atrakcyjny za 5 lat? Czy ktokolwiek będzie parkował swoje służbowe mercedesy i szedł na spotkanie z niemieckimi partnerami w swoim pawilonie produkcyjnym, 10 metrów od drogi którą jadą duże śmieciarki itd? Jaki profil inwestorów przyciągnie biznes park ze spalarnią śmiaci i jej infrastrukturą?
Niby park ma przyciągać inwestorów przede wszystkim z szeroko pojętej branży chemicznej, więc trochę się zgadza. Sama spalarnia nie będzie straszyć, w końcu w niektórych miastach mają takie cudo w centrum i nie przeszkadza.

Natomiast prawdziwym problemem jest dowóz i składowanie śmieci przed spaleniem. Jak tego dokonać, żeby nie niszczyć Parku, a przede wszystkim okolicznych osiedli.

Ważną inicjatywą jest połączenie Parku z S10. To najlepsza droga do dowozu śmieci.

Ciekawą inicjatywą byłby transport kolejowy, w końcu Park ma własną bocznicę kolejową. Jest to dosyć prawdopodobna forma w przypadku dowozu odpadków z Torunia. Czy może się sprawdzić w samej Bydgoszczy?
 

·
Homo Skyscraperus
Joined
·
22,178 Posts
Teraz inne pytanie: czy ta spalarnia będzie miała sortownię śmieci? Taki obiekt funkcjonuje przecież w Żółwinie-Wypaleniskach. Chyba śmieci pierw trafią tam, a dopiero potem do spalenia? Sortownia jest dość nowa - z 2003 lub 2004 roku. Przecież nikt nie będzie palił aluminium czy szkła. Wtedy chyba problem się sam rozwiązuje, bo ... czy komuś teraz transport śmieci do sortowni przeszkadza? Stamtąd do BPP dojadą Chemiczną lub przez S10.

Nie jestem pewien swojej teorii, tak tylko przypuszczam. :)
 
1 - 20 of 519 Posts
Top