SkyscraperCity Forum banner

Habsburgowie to docenią !

1 - 9 of 9 Posts

·
I am the passenger
Joined
·
5,443 Posts
A patrz na to:vs. twoja wersjaTrochę przyciemniłem i zwiększyłem nasycenie kolorów (łącznie ok. 45 sekund), a według mnie wygląda sto razy lepiej.
 
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top