SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 27 Posts

·
XYZ
Joined
·
198 Posts
those big houses are very impressive !
 

·
Registered
Joined
·
800 Posts
Avrupa yakası bana çok karışık geliyor, kalabalık, insanlar habire koşuştumaca içinde, her tip insan var açıkçası kendimi güvende bile hissetmiyorum araba kullanırken bile korkuyorum, Anadolu yakasının rahatlığı yok karşıda, Anadolu yakası daha nezih ve yaşanabilir bence, açıkçası Avrupadan Anadolu yakasına geçtikten sonra kendimi Avrupaya gelmiş gibi hissediyorum, herşey daha düzenli(tabi çarpık yapılaşma sorununu katmazsak)
 
1 - 20 of 27 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top