SkyscraperCity Forum banner
1 - 5 of 5 Posts

·
PublicSpace&Chardonnay
Joined
·
1,560 Posts
Panoramki bardzo dobre - miło mi się je ogląda, mimo że ostatnimi czasy mam te widoki prawie na co dzień (londyńskie) - Cambridge koniecznie tez muszę zobaczyć - mam na to jeszcze ok 4 miesięcy.....

Chciałem tylko jeszcze sprostować - to co opisałeś jako Westminster Cathedral jest kościołem przy opactwie westminsterskim - katedra jest kawałek na północ (blisko Victorii) - ceglana świątynia (chyba XIXw) troche neogotycka (może neoromańska) troche bizantyjska...
 
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top