SkyscraperCity Forum banner
1 - 5 of 5 Posts

·
Registered
Joined
·
3,781 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Vorige week viel me op dat veel portalen op het Prins Clausplein opeens voorzien zijn van camera's. Het gaat in ieder geval om de A4/A13 tussen afslag Leidschendam en afslag Delft Noord. Het ziet er heel nieuw uit. Het gekke is dat ze niet op de weg gericht staan, maar op de omgeving. Wellicht dat ze op afstand bestuurd kunnen draaien. Maar het zijn er zo belachelijk veel! Weet iemand hier meer van?
 

·
Illustrateur
Joined
·
13,195 Posts
ja. tegenwoordig hebben ze op de randweg eindhoven ook vele camera's geplaatst. dit om veiligheid te waarborgen. dat was hier tenminste nodig omdat de vluchtstrook zou vervallen wanneer de spitsstrook wordt ingezet. in het begin van de installatie stonden ze ook inderdaad gericht op paardenbloemen in de berm en hectometerpaaltjes. ze letten eerst niet goed op en waren een beetje afgeleid. dat was wel een vreemd gezicht. maar nu kijken ze wel op de weg, dus misschien dat ze binnenkort wel goed zijn geinstalleerd. vooral op drukke punten worden ze neergezet.
 
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top