SkyscraperCity Forum banner

Ocena

1 - 12 of 12 Posts

·
Wal się ciapku.
Joined
·
1,123 Posts
zajebioza...
 

·
3D
Joined
·
7,330 Posts
yee las vegas hehe
a tak naprawdę, to może nie w 100 % neony, ale tak troche kalifornijsko się kojarzy, więc nie nevada ( żeby zaraz nie było :p ). to zdjęcie prawie nic nie pokazuje, ale ma taki klimat, że można sobie przy nim sporo wyobrazić.
9/10
 
1 - 12 of 12 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top