SkyscraperCity Forum banner

(CDN) ЈОРКВИЛ / Yorkville - Evropski kvart Toronta I

1786 Views 4 Replies 5 Participants Last post by  Singidunum
Posle raznih Pragova, Karlovih Vara, Sopota, Zakopana, Krakova , Gdanjska itd mislio sam da je vreme malo da se odmorimo od Istocne Evrope;)

Forumas Filip i ja smo iskoristili prelepo vreme ovog vikenda da uradimo jednu foto-turu Jorkvila, zasigurno jednog od najlepsih i najskupljih kvartova najveceg grada Kanade, Toronta. U buticima Jorkvila, koje inace posecuje najvece Holivudske zvezde kad god su u "Severnom Holivudu" (Toronto je drugi centar za snimanje filmova na ovom kontinetnu, odmah posle Los Andjelesa) , nema nista da se kupi sto je ispod 500$, a za najmanji stan u ovom kvartu morate izdvojiti barem milionce.

Iako ja licno ne volim ovakva snobovska mesta, Jorkvil je prvo mesto gde odem kad se malo uzelim Evrope, evropske duse i stila zivota.

Evo slika...

1 - 1 of 1 Posts
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top