SkyscraperCity Forum banner

Centraal Amerika - De mensen z/w

1343 Views 5 Replies 4 Participants Last post by  Moby92
Geinspireerd door het einde van de film Motorcycle Diaries ben ik op pad gegaan om zoveel mensen in z/w vast te leggen. In sommige gevallen benadrukt dit de expressie op de gezichten extra. Het dagelijkse leven spreekt zo in beeld. Vaak was het nog best moeilijk omdat veel mensen absoluut niet op de foto willen. Ik moest het dus altijd eerst vragen en in een aantal gevallen betalen voor een foto.

1. Mexico-stad, indigenadans nabij het zocalo


2. idem.


3. Mexico-stad, stand voor de maag van Guadalupe


4. Teotihuacan, Mexico. Verliefd stelletje


5. Zunil, Guatemala. Ritueel voor San Simon


6. Tajumulco, Guatemala. Onze gids.


7. In een cantina tussen Chichicastenango en Nebaj, Guatemala.


8. Antigua, Guatemala. Man in processie voor Semana Santa.


9. Antiua, Guatemala. Jongetje dat naar de processie kijkt.


10. Antigua, Guatemala. Deelnemers aan een processie.


11. Pascual Abaj, Guatemala. Maya-ritueel


12. idem.


13. El Quiché, Guatemala. Achter in de pick-up.


14. Chichicastenango, Guatemala. Vuilophaler aan het 'werk'.


15. Chichicastenango, Guatemala. IJsverkoper.


16. Chichicastenango, Guatemala. Obers in een van de duurdere restaurants.


17. Chichicastenango, Guatemala. Huishoudhulp bij een ladino-familie.


18. Chichicastenango, Guatemala. Tuc-tuc chauffeur.


19. Chichicastenango, Guatemala. Kunstenaar.


20. Chichicastenango, Guatemala. Drie kunstenaars (en broers) in hun atelier.


21. Quetzaltenango, Guatemala. Aardbeienverkoopster.


22. Sayaxché - Río Lacantún, Guatemala. Openkappen van een kokosnoot.Ja, ik heb in Chichi gewoond. ;)
Danku voor het kijken. :)
See less See more
22
1 - 6 of 6 Posts
Schitterende beelden! Zo zou ik ook wel willen fotograferen.

Voor de foto's zou het imo van toegevoegde waarde zijn als er een kort bijschrift bij zou staan, met daarop waar de foto is gemaakt en wat de mensen aan het doen zijn, want dat is niet bij iedere foto even duidelijk.
^ Thanks! Het zijn te veel mooie foto's om favorieten op te gaan noemen, maar #13 vind ik wel heel gaaf.
Favo's: geen enkele. Ben al geen fan van z/w, maar het werkt wat mij betreft niet in deze serie. Daarbij, redenen waarom jij z/w gebruikt komen niet terug in de serie: op veel foto's is niet duidelijk te zien wat de mensen doen, op 1/3 van de foto's poseren de mensen, op 1/3 van de foto's staan geen gezichten. Bijv. #7 had tof geweest met stomend eten op het foambordje duidelijk in beeld en de man net een lepel in z'n mond stopt. Hopelijk komen er wel nog meer centroamérica-fotoseries, in kleur, want foto's van de gewone dingen zijn wel oké!
See less See more
Het gebruik van Zwart/wit vind ik hier heel geslaagd. Kan zo als poster afgedrukt worden ;).
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top