SkyscraperCity Forum banner

Centrum Eindhoven 8 en 9-1-2018

1300 Views 2 Replies 2 Participants Last post by  Har
23
Eigenlijk een gok om op de drukke koopzondag foto's te gaan maken maar het was al een stuk rustiger tussen 4 en 5. Mooie lichtomstandigheden ook, met op die ene dag een ondergaande zon na een zonnige dag.
Op de grijze maandag met de fotoclub nog een rondje gemaakt.
Ik laat de foto's voor zich spreken, enjoy :)

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13. Hij wou er bijna zijn grotere broer bijhalen :eek:hno: Hij vond het maar net goed, de snotneus :lol:14. En terug naar huis...ik was verkleumd!
Maandag, grijs weer:

15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.
See less See more
  • Like
Reactions: 5
1 - 3 of 3 Posts
Mooie selectie sfeerfoto's! Ik had niet gedacht dat ik het zou zeggen op dit forum, maar je kunt ze gerust 2x zo groot maken, op deze manier moeten we erg turen. ;)
  • Like
Reactions: 1
^^ Ja klopt! Zal ik voortaan ook doen, thx
Ook de anderen bedankt voor hun likes :)
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top