SkyscraperCity Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

·
UP's and Downsss
Joined
·
2,351 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Eigenlijk een gok om op de drukke koopzondag foto's te gaan maken maar het was al een stuk rustiger tussen 4 en 5. Mooie lichtomstandigheden ook, met op die ene dag een ondergaande zon na een zonnige dag.
Op de grijze maandag met de fotoclub nog een rondje gemaakt.
Ik laat de foto's voor zich spreken, enjoy :)

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13. Hij wou er bijna zijn grotere broer bijhalen :eek:hno: Hij vond het maar net goed, de snotneus :lol:14. En terug naar huis...ik was verkleumd!
Maandag, grijs weer:

15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top