SkyscraperCity Forum banner

CHARLEROI | MLC | Métro Léger de Charleroi

300072 Views 896 Replies 100 Participants Last post by  Tiernoise
Kijk eens naar wat die persoon vraagt:

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=482365
1 - 20 of 897 Posts
Het filmpje op http://www.trams-trolleybus.be/metro4.html is ook niet van dien aard om stande pede richting Charleroi te sporen....
Schier leeg trammetje rammelt door desolaat, grijs half-stedelijk landschap. Je wordt er niet bepaald vrolijk van. De gebroeders Dardenne zouden er nog een dikke kluif aan hebben...
Uitkijken tot het einde, al kan dat je een depressie bezorgen.
Waarom noemt men dat knarsende trammetje eigenlijk 'métro leger'?
Omdat het her en der over een betonnen viaduct zweeft?
En ook in tunnels. Het aantal ondergrondse haltes in Charleroi is zeker dubbel zo groot als in Antwerpen. Voor de rest rijdt die tram denk ik overal op een eigen trambaan of op een viaduct, en moet het nagenoeg nergens de baan delen met autoverkeer.

En die knarsende trammetjes zijn eigenlijk nagenoeg dezelfde als die die aan de kust rijden (alleen korter)... Sommige van de trams in Charleroi zijn zelfs ex-kusttrams.

Nuja, men is nogal snel geneigd om tramverkeer onder de grond 'metro' te noemen. Niet alleen in Charleroi trouwens m))

De metro léger (dit wordt door een Fransman of Waal verstaan zoals een Vlaming of een Nederlanders premetro verstaat), is er gekomen in typische wafelijzerpolitiekstijl, als compensatie voor de investeringen in de haven van Zeebrugge en de uitbouw van het tramtunnelnetwerk in Antwerpen...
En ook in tunnels. Het aantal ondergrondse haltes in Charleroi is zeker dubbel zo groot als in Antwerpen. Voor de rest rijdt die tram denk ik overal op een eigen trambaan of op een viaduct, en moet het nagenoeg nergens de baan delen met autoverkeer.

En die knarsende trammetjes zijn eigenlijk nagenoeg dezelfde als die die aan de kust rijden (alleen korter)... Sommige van de trams in Charleroi zijn zelfs ex-kusttrams.

Nuja, men is nogal snel geneigd om tramverkeer onder de grond 'metro' te noemen. Niet alleen in Charleroi trouwens (...)
Op het filmpje en op bijna alle foto's die ik er ooit van te zien kreeg rijdt de tram nochtans steeds bovengronds en zie je bijna uitsluitend bovengrondse stations. Zelfs aan het NMBS-station, zowat in het centrum dus, zie ik alleen bovengrondse trams. Maar als er inderdaad een ondergronds deel is -en waarom zou ik daaraan twijfelen?- dan is het idd wel een 'premetro'
Op datzelfde filmpje zie je ook de tram tussen het autoverkeer.

Op heel wat plaatsen lijkt het wel of ie net als 50 jaar geleden gewoon op de buiten rijdt. Tussen velden en open bebouwing....
De boerentram van vlak na WOII?

Uiteraard zijn het dezelfde trams als de oudere generatie aan de kust. Ze werden destijds aangekocht door de NMVB, de nationale buurtspoorwegen, voordat die opgesplitst werd in De Lijn en TEC.
Heel wat trams in Charleroi rijden blijkbaar nog met de oude oranje NMVB-kleuren rond. Er werd alleen een TEC-sticker opgekleefd...
Maar kusttrams of niet, het blijven oude knarsende seventies-trammetjes, in niks te vregelijken met de huidige generatie lage-vloertrams, laat staan met metrostellen.

Dit is geen verwijt naar het arme Charleroi toe.
Gewoon een nuchtere vaststelling.

Van Kyliedogs site:
See less See more
De metro van Charleroi rijdt volledig in 'site propre', eigen bedding dus. Er zijn een zevental ondergrondse stations. Het stuk waar de tram tussen het verkeer rijdt is de lijn naar Gosselies en wordt uitsluitend gebruikt voor verkeer naar de stelplaats, reizigers kunnen er niet opstappen. Dit stuk zal nu terug in dienst worden gesteld, en zal vermoed ik, gewone tramlijn in eigen bedding worden met gelijkvloerse kruisingen.
Toen de metro werd ontworpen in de jaren 60 was Charleroi nog een rijke industriestad en men voorzag dat de stad zou groeien naar 500.000 inwoners! Eigenlijk is het wel een mooi project, jammer alleen dat er zo weinig mensen van gebruik maken. Ik denk dat Charleroi voor een overgroot gedeelte uit steuntrekkers, werklozen en gepensioneerden bestaat. Misschien trekt de economie ooit weer aan en dan zal deze stad een natte droom zijn voor stadsplanners en architecten. Denk eens aan alle projecten die hier mogelijk zijn. Hopelijk kunnen de Waalse politici Charleroi en Henegouwen uit het moeras trekken. Het is een mooie provincie die beter verdient.
See less See more
En ook in tunnels. Het aantal ondergrondse haltes in Charleroi is zeker dubbel zo groot als in Antwerpen. Voor de rest rijdt die tram denk ik overal op een eigen trambaan of op een viaduct, en moet het nagenoeg nergens de baan delen met autoverkeer.

En die knarsende trammetjes zijn eigenlijk nagenoeg dezelfde als die die aan de kust rijden (alleen korter)... Sommige van de trams in Charleroi zijn zelfs ex-kusttrams.

Nuja, men is nogal snel geneigd om tramverkeer onder de grond 'metro' te noemen. Niet alleen in Charleroi trouwens m))

De metro léger (dit wordt door een Fransman of Waal verstaan zoals een Vlaming of een Nederlanders premetro verstaat), is er gekomen in typische wafelijzerpolitiekstijl, als compensatie voor de investeringen in de haven van Zeebrugge en de uitbouw van het tramtunnelnetwerk in Antwerpen...

Men wou ook gewoon in die tijd de 5 grote Belgische steden van een metronetwerk voorzien. Nogal te ambitieus voor een maatschappij die zich meer en meer op de auto begon te richten. Jammer, stel je voor dat het ganse metronetwerk gepland in de jaren '70 voor Brussel, het metronetwerk voor Antwerpen en Charleroi zouden gerealiseerd zijn!

En gezien de zware infrastructuur (tunnels, viaducten en aparte beddingen) kan men de premetro in Charleroi wel 'metro léger' noemen.
Ik denk dat Charleroi voor een overgroot gedeelte uit steuntrekkers, werklozen en gepensioneerden bestaat. Misschien trekt de economie ooit weer aan en dan zal deze stad een natte droom zijn voor stadsplanners en architecten. Denk eens aan alle projecten die hier mogelijk zijn. Hopelijk kunnen de Waalse politici Charleroi en Henegouwen uit het moeras trekken. Het is een mooie provincie die beter verdient.
We hebben de neiging om altijd alles in zwart-wit te zien.

Er zijn veel laaggeschoolden in Brussel, inderdaad, maar ook veel hooggeschoolden en of hoe zeg je dat 'gemiddeld geschoolden'.

In Wallonië zijn er 17% werklozen, dat wil zeggen dat 83% van de actieve bevolking wél werkt.

Charleroi is een stad met veel problemen, maar dat wil niet zeggen dat het 'overgrote' deel van de bevolking steuntrekkers zijn,... Het overgrote deel van Charleroi werkt gewoon, en betaald ook belastingen en RSZ voor die steuntrekkers.
Men wou ook gewoon in die tijd de 5 grote Belgische steden van een metronetwerk voorzien. Nogal te ambitieus voor een maatschappij die zich meer en meer op de auto begon te richten. Jammer, stel je voor dat het ganse metronetwerk gepland in de jaren '70 voor Brussel, het metronetwerk voor Antwerpen en Charleroi zouden gerealiseerd zijn!
Hix: Toen de metro werd ontworpen in de jaren 60 was Charleroi nog een rijke industriestad en men voorzag dat de stad zou groeien naar 500.000 inwoners! Eigenlijk is het wel een mooi project, jammer alleen dat er zo weinig mensen van gebruik maken. Ik denk

Gek, ik had in de vooravond precies dezelfde gedachten.
De oude generatie politici en administraties die deze plannen uitdokterden en op de rails (hihi) zetten worden nu als een soort aan grootsheidswaanzin lijdende geldverkwisters en/of dwaze dromers aanzien.

Terwijl het in feite net visionairen waren!.
Had men onze steden (en het platteland) vanaf de jaren '60 niet opgeofferd aan Koning Auto en de metronetwerken in Antwerpen en Charleroi netjes afgewerkt zoals gepland, dan bezaten deze steden nu een fijnmazig netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer en waren ze een stuk leefbaarder geweest.
Na 4 decennia betongieten voor het fijn stof en CO2 uitstotend blik, ziet men eindelijk de fouten in en investeert men tientallen miljoenen euro's aan....de uitbouw van een hoogwaardig tram- en (pre)metronetwerk.
Verlenging van tramtrajecten is nu weer aan de orde van de dag....
Er zijn veel laaggeschoolden in Brussel, inderdaad, maar ook veel hooggeschoolden en of hoe zeg je dat 'gemmideld geschoolden'.

In Wallonië zijn er 17% werklozen, dat wil zeggen dat 83% van de actieve bevolking wél werkt.

Charleroi is een stad met veel problemen, maar dat wil niet zeggen dat het 'overgrote' deel van de bevolking steuntrekkers zijn,... Het overgrote deel van Charleroi werkt gewoon, en betaald ook belastingen en RSZ voor die steuntrekkers.
Ho maar, even bij de les blijven.
Charleroi is een van de armste steden met zowat de hoogste werkloosheidscijfers.
Die 17% is een gemiddelde voor heel Wallonië. In Charleroi benadert dit het dubbele.

En zelfs in ons zeer welvarende Vlaanderen werkt amper 55% van de bevolking.
De rest zijn kinderen, zieken, werklozen, leefloners, (brug)gepensioneerden.
Niet dat dit een schande is, het is bittere realiteit en verdorie verschrikkelijk jammer.
In Charleroi zal dat niet anders zijn, maar krijg je er ook nog een pak 'gewone' werklozen.

Maar ik denk dus net als Hix dat de premetro in Charleroi weinig gebruikt wordt omdat een groot deel van de bevolking dus weinig echte verplaatsingsbehoeften heeft.

Je kan dat ook niet vergelijken met Brussel, dat weliswaar ook een hoge werkloosheid heeft, maar dat als economisch, politiek en adminstratief centrum dagelijks honderdduizenden pendelaars en toeristen trekt.
Daar zijn de verplaatsingsbehoeften een stuk groter.

Maar ik gun Charleroi en het mooie Henegouwen (was er 5 jaar terug zowaar 2weken op vakantie!) een economische revival, inclusief een mooiere hoofdstad met een waardige premetro.

vrije trambaan?? (foto wikipedia)
See less See more
We hebben de neiging om altijd alles in zwart-wit te zien.

Er zijn veel laaggeschoolden in Brussel, inderdaad, maar ook veel hooggeschoolden en of hoe zeg je dat 'gemmideld geschoolden'.

In Wallonië zijn er 17% werklozen, dat wil zeggen dat 83% van de actieve bevolking wél werkt.

Charleroi is een stad met veel problemen, maar dat wil niet zeggen dat het 'overgrote' deel van de bevolking steuntrekkers zijn,... Het overgrote deel van Charleroi werkt gewoon, en betaald ook belastingen en RSZ voor die steuntrekkers.
Het is zeker niet mijn bedoeling om op Wallonië af te geven, integendeel. Maar toch een paar feiten.
Wanneer er 17% werklozen zijn wil het zeker niet zeggen dat er 83 % mensen zijn met gewoon werk. Er zijn ook nog (brug)gepensioneerden, mensen op de ziekenkas, kinderen en mensen die steun trekken van het ocmw.
Zoals Benonie reeds zei is die 17 % het gemiddelde voor Wallonië niet voor Charleroi. In Charleroi zijn er niet alleen veel meer werklozen dan in Wallonië er zijn ook veel meer ocmw-ers, gepensioneerden en zieken en gehandicapten. Daarenboven zijn er hoegenaamd geen pendelaars. Charleroi is economisch zo goed als dood. Ik zeg dit niet met leedvermaak, integendeel, ik heb veel sympathie voor die stad, en voor Henegouwen die, echt waar, een hele mooie provincie is! Het is mogelijk om er bovenop te komen dat heeft Limburg bewezen. En Charleroi zou echt een heel interressante stad kunnen worden.
Ik erger mij net zoals Snot aan de gewoonte in Vlaanderen om Wallonië als een industrieel kerkhof voor te stellen, maar in het geval van Charleroi klopt het jammer genoeg wel.
Je moet eerst de ziekte kunnen diagnosteren voor je de patient kan genezen. Laat ons ook zeker niet vergeten dat er heel veel boeiende zaken gebeuren in Charleroi op het gebied van Sport en Kunst. Nu nog de economie...
See less See more
Benonie said:
Maar ik gun Charleroi en het mooie Henegouwen (was er 5 jaar terug zowaar 2weken op vakantie!) een economische revival, inclusief een mooiere hoofdstad met een waardige premetro.
De hoofdstad van Henegouwen is vooralsnog Bergen en niet Charleroi ;)

Benonie said:
Op heel wat plaatsen lijkt het wel of ie net als 50 jaar geleden gewoon op de buiten rijdt. Tussen velden en open bebouwing....
De boerentram van vlak na WOII?
Lijn 1 in Gent rijdt ook niet in zijn geheel door dichte stedelijke bebouwing. Dichter naar Evergem toe heb je ook vaker de indruk meer op de velden te rijden.

Charleroi had trouwens in de jaren '60 een hele hoop voor die tijd nieuwe tramstellen, toen in Antwerpen en Gent nog houten trams rondreden. Het spijtige daaraan voor Charleroi is dat het dan natuurlijk de eerste werd om later met een verouderd systeem te zitten.

Benonie said:
Maar kusttrams of niet, het blijven oude knarsende seventies-trammetjes, in niks te vregelijken met de huidige generatie lage-vloertrams, laat staan met metrostellen.
Het gros van de Antwerpse en Gentse tramvloten dateert ook uit de jaren '70. Lagevloertrams zijn behoorlijk duur. In geen van de Vlaamse tramsteden rijden ze op alle lijnen (in Gent is het zelfs onmogelijk om op Lijn 4 met Hermelijnen te rijden, ze zouden scheuren). Ik ga er overigens van uit dat men in Charleroi ook wel liever lagevloertrams zou hebben, de vraag is gewoon of ze die momenteel wel kunnen betalen...
Hix: deze tramlijn wordt alleen gebruikt voor trams op weg naar de remise!
Dat lijkt me dan wel een verschrikkelijk lang eind door een drukke en dichtbevolkte straat.
Dan konden ze net zo goed een eigen bedding en haltes plaatsen. Of niet?
@fluimkabouter:
Het zijn gewoon maar vaststellingen hoor. Ik vind die ouwe knarsende PCC's in Antwerpen ook maar niks en een grote stad onwaardig. Dat geldgebrek de oorzaak is begrijp ik ook wel.

En dat Bergen de hoofdstad is van Henegouwen wist ik niet echt. Ik had dat ergens in mijn achterhoofd wel eens geregistreerd, maar dacht toch ergens dat het Charleroi als grootste stad zou zijn...Fout dus.
Dat lijkt me dan wel een verschrikkelijk lang eind door een drukke en dichtbevolkte straat.
Dan konden ze net zo goed een eigen bedding en haltes plaatsen. Of niet?
Inderdaad, tamelijk absurd, zoals wel meer zaken in Charleroi. Met het nieuwe uitbreidingsplan voor de metro zal deze lijn toch terug opengesteld worden voor reizigers. (dat is de lijn naar Gosselies) Ik veronderstel dat men wel alles zal terug heraanleggen met een volwaardige eigen bedding. Ik heb er nog geen rendering van gezien, maar het wordt alleszins voorzien en het is goedgekeurd en alles. Eigenlijk moet men daar gewoon halteborden plaatsen en men kan beginnen reizigers meenemen!:lol:
Even verduidelijken. De werkloosheidsgraad wordt berekend volgens het aandeel van de werkzoekende werklozen op de totale beroepsbevolking. De totale beroepsbevolking is som van werkloze werkzoekenden en werkenden. Gepensioneerden, kinderen, niet-werkzoekende werklozen (mensen die om wat voor reden dan ook de arbeidsmarkt verlaten hebben) worden dus niet meegerekend bij het berekenen van de werkloosheidsgraad. De werkgelegenheidsgraad wordt berekend volgens het aandeel van de werkenden in de totale bevolking tussen 15 en 64 jaar.
In Vlaanderen bedraagt de werkgelegenheidsgraad 65%, in Wallonië 56%, in Brussel 55% en over het ganse koninkrijk 61%. Ter vergelijking: het hoogste werkgelegenheidsgraad in West-Europa vind je in Denemarken met 76%, terwijl het laagste dat van Italië is met 58%. Het EU gemiddelde is 64%.
Als je kijkt naar een bevolking in een stad. Dan kan stad A 10 % werklozen hebben net zoals stad B. Toch zegt dat niet veel over de sociale situatie in die stad. Stad A kan bijvoorbeeld een leegloop gekend hebben van hoogopgeleide mensen. Ik denk dat er in Charleroi zo'n leegloop geweest is. Met andere woorden er wonen in vergelijking met andere steden niet alleen meer werklozen, maar ook meer andere niet werkenden. Een stad met 20 % werklozen kan minder arm en verwaarloosd zijn dat een stad met maar 10 % werklozen. Als je in Charleroi door de buitenwijken rondfietst krijg je de indruk dat er alleen nog maar gepensioneerden en ocmw-steuntrekkers wonen. Om die stad er bovenop te helpen moeten er gewoon jobs worden gecreëerd. Op die moment zullen er misschien weer rijkere werkende mensen komen wonen.
Pas op, ik vind Charleroi wel iets hebben...
Even verduidelijken. De werkloosheidsgraad wordt berekend volgens het aandeel van de werkzoekende werklozen op de totale beroepsbevolking. De totale beroepsbevolking is som van werkloze werkzoekenden en werkenden. Gepensioneerden, kinderen, niet-werkzoekende werklozen (mensen die om wat voor reden dan ook de arbeidsmarkt verlaten hebben) worden dus niet meegerekend bij het berekenen van de werkloosheidsgraad. De werkgelegenheidsgraad wordt berekend volgens het aandeel van de werkenden in de totale bevolking tussen 15 en 64 jaar.
Bedankt Joba, maar eigenlijk wisten we dat allemaal al.
Wij (Hix & ikzelf) wilden gewoon aantonen dat de premetro weinig wordt gebruikt omdat er nu eenmaal minder mensen behoefte aan hebben.
Niet alleen de officiële, werkzoekende werklozen, maar ook alle andere 'niet-actieven' - zoals senioren, leefloners, zieken enz...hebben een veel lager verplaatsingsgedrag dan de actieve bevolking: pendelaars, toeristen...

Van die laatste groep waren er bij de planning en bouw van de premetro genoeg.
Nu heel wat minder.
Bedankt Joba, maar eigenlijk wisten we dat allemaal al.
Dat betwijfel ik want ik lees heel wat fouten.
^^ heel wat fouten? Waar? Wat? Hoe? Verklaar u nader!:)
1 - 20 of 897 Posts
Top