SkyscraperCity Forum banner

?

 • 10

  Votes: 0 0.0%
 • 9

  Votes: 0 0.0%
 • 5

  Votes: 0 0.0%
 • 4

  Votes: 0 0.0%
 • 3

  Votes: 0 0.0%
 • 2

  Votes: 0 0.0%
 • 1

  Votes: 0 0.0%

Chemnies in London

1649 Views 6 Replies 7 Participants Last post by  Krzycho
1 - 7 of 7 Posts
A co temu nade mną się stało? Był jakiś zaczepny ostatnio, ale "banned"?

-------------------------------------------------------------------------

Fellow_traveler podoba mi się to czarne w koło. :lol:

To albo "tulipan", albo postprodukcja. Nie wnikam, nie mądruje się. Dzięki temu moim zdaniem zdjęcie zyskuje z 30% na "fajności". :)

8/10
See less See more
Nie wiem co to jest ale zostawię zwiędłe 8 bo jest w b&w :D
Fajne, tylko przeładowane budynkami.
Plus za b&w :)
A co temu nade mną się stało? Był jakiś zaczepny ostatnio, ale "banned"?

...

8/10
Tutaj wystarczy wyrazic siebie i juz jestes banned.
See less See more
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top