SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 40 Posts

·
Premium Member
Joined
·
38,022 Posts
Discussion Starter · #1 ·
เชียงใหม่"เลือกขนส่งBRT ลงทุนเฟสแรก1.4หมื่นล้าน

คนเชียงใหม่เลือกใช้ระบบขนส่งมวลชน BRT ในเขตเมือง คาดลงมือเส้นทางแรกได้ปีหน้า เงินลงทุนระยะแรก 1.4 หมื่นล้าน และระยะต่อเนื่องอีก 1.7 หมื่นล้าน ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 12% ระบุประชาชนห่วงเรื่องความปลอดภัยมากสุด

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานจาก จังหวัดเชียงใหม่ว่า เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 ที่ผ่านมา สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ได้จัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นทั่วไปครั้งที่ 1 เรื่องแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสำหรับเมืองเชียงใหม่ ที่โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ ซึ่ง สนข.ได้ว่าจ้างให้สถานบริการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการจัดทำแผนแม่บทและออกแบบเพื่อก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ โดยศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของการก่อสร้าง รวมถึงการออกแบบเบื้องต้น กำหนดรูปแบบการดำเนินการและเอกสารจัดจ้างให้นำไปสู่การก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนในอนาคต

ดร.รังสรรค์ อุดมศรี ผู้จัดการโครงการจัดทำแผนแม่บทและออกแบบ เพื่อก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ กล่าวว่า ในเบื้องต้นผลการสำรวจความเห็นเกี่ยวกับความต้องการระบบขนส่งมวลชนในเมืองเชียงใหม่จำนวน 1,200 ตัวอย่าง พบว่าประชาชนให้ความสำคัญต่อเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับแรก รองลงไปคือเรื่องความตรงเวลา และความสะดวกสบาย โดยเลือกระบบขนส่งมวลชนที่มีเส้นทางครอบคลุมพื้นที่เขตเมืองสูงสุด รองลงไปคือเส้นทางที่ผ่านแหล่งกิจกรรมที่สำคัญต่างๆ

สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ประชาชนต้องการสูงสุด คือ เรื่องป้ายบอกเวลามาถึงของรถขนส่งมวลชน/แผนที่เดินรถ, สถานีหยุดรถที่แน่นอนตามลำดับ ส่วนตัวรถเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับแรก อย่างไรก็ตามในด้านผลกระทบประชาชนมีความคำนึงในเรื่องผลกระทบด้านมลพิษเสียงและการสั่นสะเทือน, ทัศนียภาพและภูมิทัศน์ ผลกระทบต่อวิถีชีวิตคนเชียงใหม่ตามลำดับ

"สิ่งที่ประชาชนเลือกระบบขนส่งมวลชนสูงสุดที่ใช้เงินลงทุนเท่ากัน คือ ระบบบนดินถึง 46% รองลงไปคือ ยกระดับ 33% และใต้ดิน 20% ทั้งนี้ในการก่อสร้างมีการระบุด้านสถาปัตยกรรมว่าควรจะเป็นรูปทรงสถาปัตยกรรมล้านนาผสมผสานสถาปัตยกรรมสมัยใหม่สูงสุดถึง 53.4%"

ดร.รังสรรค์กล่าวต่อว่า ผลการสำรวจความคิดเห็นสอดคล้องกับผลการศึกษาของแผนแม่บทและออกแบบ ซึ่งวิเคราะห์ในหลายด้านทั้งโครงข่าย ด้านเศรษฐกิจการเงิน-การลงทุน การคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับสภาพของเมืองเชียงใหม่ที่ได้ผลสรุปว่าระบบ BRT เหมาะสมกับเมืองเชียงใหม่มากที่สุด ซึ่งหากผ่านกระบวนการพิจารณาภายในปี 2549 นี้ คาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างเส้นทางแรกได้ภายในปี 2550 โดยใช้เงินลงทุนก่อสร้างทั้งระบบเพื่อรองรับการจราจรภายในระยะเวลา 10 ปี มีกรอบการลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 14,000 ล้านบาท ส่วนระยะที่ 2 ต่อเนื่องจะลงทุนเพิ่มอีก 17,000 ล้านบาท ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 12%

อย่างไรก็ตาม การเกิดขึ้นของระบบ BRT ที่เป็นรูปธรรมจะต้องบูรณาการระบบขนส่งแบบอื่นๆ เข้าไปด้วย เช่น การใช้จักรยาน, การเดิน, การมีจุดจอดแล้วจร (park and ride), การมีสถานีที่เหมาะสมรวมถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติและวัฒนธรรมการเดินทางใหม่ ประการสำคัญคือการจัดตั้งองค์การมหาชนขึ้นมา ซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น รัฐบาลให้การสนับสนุน, ท้องถิ่นเข้ามาบริหาร, หรือให้เอกชนสัมปทาน

สำหรับระบบบีอาร์ที (Bus Rapid Transit : BRT) เป็นระบบรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษที่ผสมผสานข้อดีของระบบรถไฟฟ้า และข้อได้เปรียบของระบบขนส่งทางถนนด้วยลักษณะเด่น คือ รวดเร็ว และตรงเวลา ทางวิ่งเป็นช่องทางพิเศษที่มีแนวกั้นชัดเจนและรถวิ่งผ่านแยกได้โดยไม่ต้องรอสัญญาณไฟ ทำให้ไม่ติดขัดในกระแสการจราจรทั่วไป

Source : Prachachart Turakij : May 20, 2006
 

·
Premium Member
Joined
·
38,022 Posts
Discussion Starter · #2 ·


 

·
Premium Member
Joined
·
38,022 Posts
Discussion Starter · #3 ·


 

·
Registered
Joined
·
4,777 Posts
ถนนเชียงใหม่ก็แคบอยู่แล้ว มันจะทำให้แคบขึ้นและการจราจรส่วนอื่นๆไม่คล่องตัวรึเปล่าน้า

ปล. ถนนเมืองไทยในตัวเมืองต่างจังหวัดนี่แคบมากเลยครับ น่าเป็นปัญหาในอนาคตต่อการพัฒนา
 

·
Banned
Joined
·
195 Posts
uno said:
ถนนเชียงใหม่ก็แคบอยู่แล้ว มันจะทำให้แคบขึ้นและการจราจรส่วนอื่นๆไม่คล่องตัวรึเปล่าน้า

ปล. ถนนเมืองไทยในตัวเมืองต่างจังหวัดนี่แคบมากเลยครับ น่าเป็นปัญหาในอนาคตต่อการพัฒนา
I think the gain will be more than the loss. The amount of traffic reduced will overcome the amount of road surface reduced.
 

·
Registered
Joined
·
8,097 Posts
Chad said:
I think these are totally impossible!
Huay Kaew road will share 1 lane for brt and 1 for others??? :eek:
No....I know the traffic panic will come surely. It's too scary to imagine.
BRT will do only on the inner ring road(the super highway)
Believe me.
 

·
Banned
Joined
·
195 Posts
pon said:
I think these are totally impossible!
Huay Kaew road will share 1 lane for brt and 1 for others??? :eek:
No....I know the traffic panic will come surely. It's too scary to imagine.
BRT will do only on the inner ring road(the super highway)
Believe me.
I'm sure they have a solution for that. Surely such an obvious problem will be thought out.
 

·
Registered
Joined
·
3,975 Posts
There was a plan to widen the streets around the old city. Nimmanhaemin was the only that accomplished. (The inner square of the old city cannot be changed and these buses surely couldn't possibly got trhough)
 

·
Premium Member
Joined
·
38,022 Posts
Discussion Starter · #11 ·
เปิดแผนพัฒนาขนส่งมวลชนเชียงใหม่

สนข.ตั้งงบ1.5หมื่นล้านดันบีอาร์ทีเฟสแรก


เชียงใหม่-เปิดแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเชีงใหม่ สนข.เตรียมเสนอรถเมล์บีอาร์ที 3 เส้นทางแรก ระยะทาง 50 กิโลเมตร ตั้งงบดำเนินการวงเงิน 15,000 ล้านบาท หวังแก้ปัญหาจราจรอัมพาตในอนาคต พร้อมชงให้กระทรวงคมนาคม เสนอให้ครม.พิจารณา คาดลงมือก่อสร้างได้ปลายปี50


รายงานข่าวความคืบหน้าในการพัฒนาระบบขนส่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจังหวัดศูนย์กลางท่องเที่ยวสำคัญในภาคเหนือ เปิดเผยภายหลังจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้รับมอบหมายจากกระทรวงคมนาคมให้ศึกษารายละเอียดว่า ล่าสุดแผนแม่บทดังกล่าว ได้จัดทำเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว ซึ่งผู้บริหาร สนข.จะรวบรวมเสนอให้ นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคมพิจารณา ซึ่งเป็นฝ่ายนโยบายจะเป็นผู้ตัดสินใจอีกครั้งว่า จะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน หรือรัฐบาลชุดใหม่หลังการเลือกตั้ง

สำหรับแผนรายละเอียดดังกล่าวประกอบด้วย โครงการระยะสั้น สนข.ได้เสนอให้มีการพัฒนารถเมล์ด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit) หรือบีอาร์ที ซึ่งมีลักษณะพิเศษมีการก่อสร้างเลนวิ่งของตัวเองและติดตั้งระบบจราจรอัจฉริยะ รวมถึงใช้ก๊าซเอ็นจีวีทั้งหมด โดยเริ่มต้นจะมีการพัฒนา 3 เส้นทางแรก ใช้งบประมาณลงทุนประมาณ 15,000 ล้านบาท ระยะทางรวมกันประมาณ 50 กม. โดยเส้นทางจะคำนึงถึงการตัดผ่านแนวเหนือใต้ ตะวันออกและตะวันตกของเมืองผ่านย่านชุมชนและสถานที่สำคัญ

ซึ่งรายละเอียดของเส้นทาง จะใช้แนวคูเมืองด้านนอก เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสาร หรือสถานีขนส่งขนาดใหญ่

ซึ่งมีข้อดีในการหลีกเลี่ยงคูเมืองชั้นในที่มีแหล่งโบราณสถาน เส้นทางแรก จะเริ่มจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ คูเมือง แหล่งท่องเที่ยวไนท์ซาฟารี ไปถึงถนนสู่อำเภอหางดง เส้นทางที่ 2 เริ่มจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ผ่านคูเมือง ถนนเลียบแม่น้ำปิง ไปถึงถนนเส้นทางสู่อำเภอสันกำแพง เส้นทางที่ 3 เริ่มจากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านศูนย์ราชการ ศูนย์แสดงสินค้า วิ่งไปถึงถนนที่วิ่งสู่อำเภอสันทราย

"สำหรับการดำเนินการในเบื้องต้น เมื่อผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เชื่อว่าจะสามารถเริ่มพัฒนาเส้นทางได้ในปี 2550 ซึ่งทั้ง 3 เส้นทางถือเป็นเฟสที่ 1 และหลังจากนั้นจะมีแผนพัฒนาระยะยาวในเวลา 10 ปี โดยจะมีการพัฒนาเส้นทางเพิ่มเติมอีก 5-10 เส้นทางตามมา" แหล่งข่าวกล่าว

ทั้งนี้แผนการพัฒนาระบบขนส่งในจังหวัดเชียงใหม่นั้น กระทรวงคมนาคมได้ให้นโยบายให้หน่ายงานภาครัฐในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี พร้อมด้วยรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน ) หรือ ทอท. บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน ) หารือร่วมกับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นว่าจะมีแผนการดำเนินงานอย่างไรต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น และเกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างแท้จริงด้วย

ด้านแหล่งข่าวจากสนข. เปิดเผย "สยามธุรกิจ" ว่า ตัวแผนแม่บทและการออกแบบเพื่อก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเมืองเชียงใหม่ ซึ่งครม.ได้อนุมัติให้ทำการศึกษาและออกแบบตั้งแต่ปี 2547 ภายใต้งบประมาณ 145 ล้านบาท เพื่อศึกษาตามแผนแม่บทและออกแบบรายละเอียดนั้น ล่าสุดได้มีการปรับลดงบประมาณลงเหลือเพียง 47 ล้านเศษๆ ให้มาทำตัวแผนแม่บท ซึ่งทางสนข.ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ดูแลในเรื่องของการศึกษาผลกระทบด้านสังคม การจราจร เพราะเป็นหน่วยงานที่มีความรู้ความชำนาญในพื้นที่

ทั้งนี้ในเบื้องต้นระบบขนส่งมวลชนก็น่าจะครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 420 ตารางกิโลเมตร ในเขตผังเมืองรวม ซึ่งปัจุบัน หนึ่งมีรถวิ่งประมาณ 1.7-1.8 ล้านเที่ยว หรือถ้าคิดเป็นรถยนต์ก็ประมาณ 600,000 คันต่อวันที่วิ่งอยู่ เพราะฉะนั้นในอีกไม่เกิน 20 ปี ปริมาณการเดินทางจะตกที่ประมาณ 3 ล้านคันต่อวัน เพราะฉะนั้นปัญหาการจราจรติดขัดในตัวเมืองเชียงใหม่จะต้องเกิดขึ้นแน่นอน เพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาด้วยการขยายถนนอย่างเดียว โดยที่ไม่ใช้ระบบขนส่งมวลชนเข้ามาเสริม จะเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากๆ

ขณะเดียวกันเมื่อมองด้านการใช้พลังงานในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 40 ปีข้างหน้า จะเห็นว่ามันไม่มีน้ำมันที่จะใช้ หรือถ้ามีใช้ก็ไม่ใช่ 30 บาทต่อลิตร แต่จะเป็น 50-60 บาทต่อลิตร นั่นหมายถึงเมืองเชียงใหม่ก็จะเป็นอันดับ 2 ของประเทศในการใช้พลังงาน การจะนำระบบส่งมวลชนมาใช้ก็ต้องพิจารณากันพอสมควร ว่าจะใช้ระบบแบบไหนที่สามารถประหยัดพลังงานได้ และไม่ก่อมลพิษต่อเมืองเชียงใหม่ด้วย แต่ระบบขนส่งมวลชนที่จะนำมาใช้ก็ไม่ควรเป็นแบบเดียวโดดๆ ควรจะทำเป็นเซ็ต จึงจะแก้ปัญหาพวกนี้ได้ ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ประมาณปลายปี 2550 เพราะยังมีขบวนการของการจัดซื้อจัดจ้าง ที่จะต้องของงบประมาณ และขบวนการสรรหาคนที่จะมาเข้ามาดำเนินการ

Source: Siam Turakij : May 27, 2006
 

·
Registered
Joined
·
1,845 Posts
Just like everyone said roads in Chiangmai are too narrow. The problem is it's very hard to expand the road because most of important roads in Chiangmai are located in "old city area" Which has many old temples or ancient places like in old city canal area and it's impossible to move them out. However, there are many new ring roads outside Chiangmai old city area which I think it's now ready for the expanding of city. Because it has 6 lanes with tunnel or crossbridge.

By the way, the public transportation in Chiangmai is very bad if you don't have a car or motorcycle it's very difficult to go around. Chiangmai people still prefer to drive a car or ride a motorcycle even there is a Bus. Because Chiangmai bus doesn't cover all the area in Chiangmai. Also, They got a problem with red bus route. That's the reason why public transportation in Chiangmai is still sucks.
 

·
Registered
Joined
·
3,975 Posts
It's hard but I strongly support the plan whatsoever. And I believe that they can force the people to use the bus by making the streets narrower. (Going anyway is faster on BRT while going on your own vehicle will experience bad traffic since there is only one lane available).

But it's still hard for Chiang Mai. Lots of plans have been proposed but the only one that is true seems to be the Night Safari, nothing else has been followed up ever since.
 

·
Premium Member
Joined
·
38,022 Posts
Discussion Starter · #14 ·
Chiang Mai Transit System debate continues

Nopniwat Krailerg


Dr. Rangsan Udomsri, manager of the Chiang Mai Transit System study group, reported on the progress regarding the suitability of various transport systems and presented recommendations to the Office of Transport and Traffic Policy and Planning (OTTPP).


Graphics by the Chiang Mai Transit System study group showing Chiang Mai Transit System in the future.

The study revealed that the most suitable transit system for Chiang Mai was a wheeled tram which will operate on specific routes. OTTPP also assigned the project study group to look into the feasibility of a rail system and was asked to compare the two systems and present their findings to OTTPP by the end of July.
“Speaking from my personal experience, the wheeled system might be the most suitable system for Chiang Mai because it can be accomplished without the need to invest a lot of money, as well as being cheap to maintain,” Dr. Rangsan said. “It will be beneficial in the future when local organizations take over the running of this transit system from the government,” he added.
Dr. Rangsan also said that a rail system is a good system as its lifetime is far longer than a wheeled system. It operates by electricity which causes no pollution and saves energy. However, the investment to build the supporting infrastructure such as rail lines and stations is about five times higher than for a wheeled system. Maintenance is also very costly and difficult due to the complicated technology.
The bus-routes of the Chiang Mai Transit System will be approximately 50 km. around Chiang Mai. If the construction is started in 2007, it is expected that it can be up and running within two years. The estimated cost of a wheeled system will be approximately 6 billion baht. If Chiang Mai Transit System is successful, it will be the first city transit system in the northern region and used as a model for other provinces.

Source: Chiangmai mail : Jul 21, 2006
 

·
ไทย Amazing Thailand 泰&#2
Joined
·
3,351 Posts
"If the construction is started in 2007, it is expected that it can be up and running within two years. The estimated cost of a wheeled system will be approximately 6 billion baht. If Chiang Mai Transit System is successful, it will be the first city transit system in the northern region and used as a model for other provinces."

they really need to act fast man.
 

·
BKK-JFK
Joined
·
344 Posts
I saw a picture of chiang mai BRT. It looked so ... well!

I understand that it was originally planned as LRT. Who remembers the ridership?? 150,000 in 2025 something?

I think BRT does not fit in the old city as 3 lines run along old city road. Particularly if you want to build low rise curbs along the routes. You can operate LRT (2 car set) or even one off peak.

LRT looks very pleasing.

The real competition is from motorcycles not red buses. As far as I could tell, 50% of traffic are motorcycles.

And getting rid of red buses proves to be very difficult. You need a guy like Dirty Harry to get the job done!!
 

·
Registered
Joined
·
2,724 Posts
ตราบใดคนไทยยังไม่เลิกนิสัยติดรถ ต้องขับรถไปไหนมาไหน รักความสะดวกสบายจากการมีรถ ต่อให้มีบีอาร์ที แล้วถนนยิ่งแคบลง ยิ่งทำให้รถติดมากขึ้นหรือเปล่า? :eek:hno:
 

·
Registered
Joined
·
8,217 Posts
เห็นว่าปีหน้า 2553 จะเสนอของงบครับไม่รู้ว่าจะได้รับการอนุมัติรึเปล่าแต่ที่แน่ๆสภาพัฒน์ประกาศหนุนแล้ว ถ้าโครงข่ายครอบคลุมประชาชนใช้งานสะดวก ปลอดภัย ผมคิดว่าคนใช้มีเยอะแน่นอนครับเพราะถือเป็นระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพมาตราฐานสากลที่สุดแล้ว ถ้ายังยืนยันที่จะใช้รถส่วนตัวกันต่อไปรถติดก็อย่าบ่นครับรักที่จะใช้รถส่วนตัวมีปัญหาก็อย่าบ่นครับทำมาให้แล้วจากเงินภาษีของประชาชนเองไม่ใช้ก็ช่วยไม่ได้ครับ :lol:
 
1 - 20 of 40 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top