SkyscraperCity Forum banner

:)

1 - 16 of 16 Posts

·
Refurbished_Parka_Boy
Joined
·
4,395 Posts
To dziwne ale lubie takie właśnie wieżowce i widzę że jest to większość wieżowców z Chicago. 9,5 chociaż nie wiem właściwie czemu nie 10
 
1 - 16 of 16 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top