SkyscraperCity Forum banner
1 - 8 of 8 Posts

·
Registered
Joined
·
754 Posts
Discussion Starter · #1 ·

Ark Hotel Construction time lapse building 15 storeys

Level 9 Earthquake Resistance: diagonal bracing structure, light weight,
steel construction, passed level 9 earthquake resistance testing
6x Less Material: even though the construction materials are much
lighter(250kg/m2) than the traditional materials(over 1500kg/m2), the floors
and walls are solid with surefootedness, airtight and sound-proofing
5x Energy Efficient: 150mm thermal insulation for walls and roofs, triple
glazed plastic windows, external solar shading, heat insulation, fresh
air heat recovery, LED lighting, yearly HAVC A/C energy consumption
equivalent to 7 liters oil.
20x Purification: after 3 levels of purification, the purification efficiency
for fresh air reaches 95%-99.9%; air exchanged 1-2.5 times per hour, and
indoor air is 20x cleaner than out door air
1% Construction Waste: all components are factory made, construction
waste, mainly package materials, result from on site set-up only and
amount to 1% of the total weight of the building.
This is the first building in human history which combines almost all
environmental friendly, comfortable and secure elements. So, we call it:
Sustainable Building
toch wel van een andere orde..:nuts:
 

·
Architect
Joined
·
4,789 Posts
Die "level 9 earthquake resistance ", is dat 9 op de schaal van richter? Heb je dan geen beton voor zo'n gebouw nodig?
juist niet, staal is flexibeler op dat vlak. Het zal misschien wel wat meer heen en weer zwieren, maar kan veel meer aan. Beton gaat niet plooien maar meteen breken, terwijl staal gemakkelijk kan plooien zonder dat de heleboel gaat in stuiken.
 

·
Registered
Joined
·
107 Posts
Beton heeft een veel grotere druksterkte (en door het te wapenen met staal ook een goede treksterkte). Als je hoge gebouwen maakt uit staal, heb je veel meer staal nodig om het gebouw te ondersteunen dan dat je beton nodig zou hebben. (Toch zeker in kostprijs, in gewicht waarschijnlijk niet, dat ben ik niet zeker.)

En beton maakt een gebouw ook stijver, wat ook vaak wenselijk is: reken maar dat bij een zware aardbeving alle ramen van dat hotel barsten. In veel gevallen is het dus beter een gebouw te ontwerpen met een zekere stijfheid, al heb je dan veel sterkere materialen nodig.
 
1 - 8 of 8 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top