SkyscraperCity Forum banner

[Chorzów] Muzeum Hutnictwa

14320 Views 61 Replies 19 Participants Last post by  mark40
Pierwsze muzeum hutnictwa w Polsce powstanie w Chorzowie

W hali byłej elektrowni Huty Królewskiej w Chorzowie powstanie pierwsze w Polsce muzeum hutnictwa. Miasto uzyskało ponad 17 mln zł ze środków unijnych na stworzenie nowej instytucji kultury.
– To największa dotacja w historii miasta na cele kulturalne. Pozyskane środki pozwolą nam nie tylko przeprowadzić gruntowną renowacje dawnej elektrowni Huty Królewskiej, ale także stworzyć unikatowe muzeum na industrialnej mapie Śląska – komentuje Marcin Michalik, wiceprezydent Chorzowa.

Chorzów pozyskał pieniądze wspólnie z Kopalnią Guido w Zabrzu (w sumie ponad 58 mln złotych) na projekt "Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska". Wspólny wniosek Chorzowa i Zabrza otrzymał najwyższą ocenę i znalazł się na pierwszym miejscu listy opublikowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Halę byłej elektrowni Huty Królewskiej w Chorzowie przy ul. Metalowców miasto nabyło w 2010 roku od Banku Handlowego w Warszawie. Jak informuje chorzowski magistrat, zabytkowy obiekt od tego czasu został odpowiednio zabezpieczony, przeprowadzono także remont dachu. Elektrownia stała się też miejscem wielu wydarzeń m.in. World Press Photo, Festibalu, Industriady czy Metropolitalnej Nocy Teatrów.

Obecnie trwa przygotowywanie procedur przetargowych oraz zwożenie eksponatów. W Muzeum Hutnictwa w Chorzowie staną m.in. młot Ansaldo, prasa hydrauliczna i walcarki. W hali od kilku lat można już podziwiać XIX wieczny młot parowo – powietrzny Brinkmann’a.

Do końca 2019 roku hala w centrum Chorzowa przejdzie gruntowną renowację, która przeprowadzona zostanie z dbałością o detale architektoniczne, takie jak kształt okien czy wygląd bramy głównej. Całkowicie odnowiona zostanie także przybudówka, w której powstanie nowoczesna sala audiowizualna.

Wspólny unijny projekt - Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska zabrzańskiego muzeum i chorzowskiego samorządu został wpisany do Kontraktu Terytorialnego Woj. Śląskiego – w kontekście m.in. wartości zachowywanego dzięki niemu dorobku kulturowego regionu.

https://slask.onet.pl/pierwsze-muzeum-hutnictwa-w-polsce-powstanie-w-chorzowie/gjk560l


W zakresie przedsięwzięcia dotyczącego Chorzowa zaplanowano:

- Utworzenie w oparciu o zabytkowy budynek dawnej Hali Elektrowni i towarzyszący mu budynek nadszybia Szybu Hutniczego na terenie dawnej Huty Kościuszko w Chorzowie Muzeum Hutnictwa w Chorzowie wraz z zagospodarowaniem terenu. Przestrzeń służyła będzie prezentacji historii hutnictwa na terenie Śląska. W projektowanym rozwiązaniu budynek składać się będzie z kilku bloków funkcjonalnych, przeznaczonych m.in. na ekspozycje stałą, sale szkoleniowe i wielofunkcyjne, przestrzenie do organizacji wystaw czasowych, koncertów i konferencji oraz na małą gastronomię.

Przedsięwzięcie obejmuje także zagospodarowanie terenu: wykonanie drogi wewnętrznej wraz miejscami postojowymi, teren rekreacyjny w formie „ogrodu rzeźby” tj. z urządzoną zielenią, obiektami małej architektury, oraz miejscem eksponowania wybranych eksponatów lub rzeźb i instalacji artystycznych.

Realizacja projektu przyczyni się do zbudowania w oparciu o zachowane w obydwu miastach dziedzictwo poprzemysłowe oferty, nie mającej swych odpowiedników w kraju, wypełniającej lukę w tej tematyce i odpowiadającej zapotrzebowaniu bardzo różnorodnych środowisk.

Warto podkreślić komplementarność planowanego przedsięwzięcia w odniesieniu do inwestycji już zrealizowanych na terenie Zabrza oraz Chorzowa. Projekt pozwoli na zwielokrotnienie efektów dotychczasowych działań, stając się bodźcem dla innych miast, regionów, zarządców obiektów poprzemysłowych do podejmowania podobnych zadań, źródłem doskonałych praktyk i przykładem udanego przywrócenia zdegradowanej przestrzeni społeczeństwu i gospodarce.

Źródło dofinansowania:

Środki Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,VIII oś priorytetowa: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury , Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Nowy wątek, bo i inwestycja dosyć wyjatkowa. Myślę, że za niedługo pojawią się kolejne informacje o tej inwestycji. Cieszy fakt, że zostanie uratowany budynek poprzemysłowy i zostanie mu nadana nowa funkcja.
See less See more
  • Like
Reactions: 2
1 - 20 of 62 Posts
Jaki teren obejmuje ta inwestycja? Co z wielką halą przy torach kolejowych?
"Pierwsze muzeum hutnictwa w Polsce" ? dziwny tytuł, skoro w Szopienicach działa już Walcownia - Muzeum Hutnictwa Cynku :hmm:
Lokalizacja


Wnętrze budynku
Z ubiegłoroczną wizyta na World Press Photo. Dojście od ulicy Metalowców plus hala z detalem na ścianie


See less See more
9
  • Like
Reactions: 2
^^Żeby nie było na wizualizacji powinni jeszcze wrzucić przyszłościowy przebieg T12 w kierunku Siemianowic Śląskich. W końcu ma (kiedyś tam) przebiegać po ul. Metalowców :)
Chorzów - Prace nad muzeum hutnictwa - od wiosny 2018 r.
PAP - Biznes


2.11.2017, Katowice (PAP) - Wiosną 2018 r. mają rozpocząć się prace nad gruntowną renowacją hali byłej elektrowni Huty Królewskiej w Chorzowie, pod kątem organizowanego tam przez lokalny samorząd muzeum hutnictwa - zapowiedział w czwartek wiceprezydent miasta Marcin Michalik.
To następstwo przyznania unijnego dofinansowania do projektu rewitalizacji i udostępnienia poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska, w którym samorząd Chorzowa z planem utworzenia muzeum hutnictwa jest partnerem Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

O otrzymaniu dotacji zabrzańskie muzeum i samorząd Chorzowa informowały w ub. tygodniu. W czwartek wiceprezydent Michalik przekazał więcej szczegółów chorzowskiej części przedsięwzięcia.
całość: https://stooq.com/n/?f=1203838&c=1&p=4+22
Muzeum Hutnictwa w Chorzowie pod znakiem zapytania. Ceny z sufitu

W Chorzowie po latach ma powstać pierwsze w regionie Muzeum Hutnictwa. Gotowy jest już scenariusz wystawy, eksponaty. Jednak cała inwestycja wydaje się być zamrożona.

http://katowice.wyborcza.pl/katowic...w-chorzowie-pod-znakiem-zapytania-ceny-z.html

Inwestycja miała się zamknąć w kwocie 22 mln. Najtańsza oferta była aż o 9 mln droższa. Kolejny przetarg w tym miesiącu. Chorzów zwiększa budżet o 1 mln, co raczej nie będzie wystarczajace.
Chorzów - Rozstrzygnięto przetarg na Muzeum Hutnictwa
/PAP - Biznes/ :

https://stooq.pl/n/?f=1268366
  • Like
Reactions: 4
FB chorzów informuje

Prace związane z budową Muzeum Hutnictwa trwają. Brama hali dawnej elektrowni huty powróciła do pierwotnego wyglądu. Cieszymy się i czekamy, bo w Polsce nie ma muzeum hutnictwa na taką skalę
See less See more
  • Like
Reactions: 5
Ktoś ma jakieś wieści z budowy? O ile pamiętam, inwestycja miała się zakończyć w październiku a mamy grudzień. W międzyczasie pojawiały się przetargi na wyposażenie muzeum, więc zakładam, że zakres GW został ograniczony (wcześniej wyposażenie było chyba w komplecie).
Wykonanie wystawy stałej Muzeum Hutnictwa w Chorzowie w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska – Rewitalizacja i utworzenie na terenie dawnej Huty Kościuszko Muzeum Hutnictwa”
Szczegóły, projekty aranżacji :

  • Like
Reactions: 2

Na FB Muzeum Hutnictwa aktualne zdjęcia z budowy.
Z takich ciekawostek - jakaś firma remontuje hale będąca obok, całkiem fajny efekt. A drugie spostrzeżenie to z poziomu gruntu, teren po wyburzonej części huty jest olbrzymi. Tam spokojnie można zaplanować nowe centrum miasta.
  • Like
Reactions: 2
Są jakieś plany co do tego terenu?
Kilka nieudanych przetargów pod sprzedaż tego pod centrum handlowe. Generalnie planowania brak, miasto zamiast walczyć z PKP o przesunięcie przystanku bliżej centrum przesiadkowego wolało długi peron pod pociągi międzynarodowe (wtf?). Zero myślenia na dwa kroki do przodu.
  • Like
Reactions: 1
1 - 20 of 62 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top