SkyscraperCity Forum banner

[Chorzów] Planetarium - Śląski Park Nauki

80228 Views 397 Replies 60 Participants Last post by  domin45670
Planetarium Śląskie zejdzie pod ziemię.

Wszystko wskazuje na to, że to ostatnie miesiące, w których można odwiedzić Planetarium Śląskie. Przez kolejne dwa lata będzie zamknięta.W zeszłym roku powstała architektoniczna koncepcja rozbudowy Planetarium Śląskiego. – Dobudowany będzie kolejny obiekt – hala wystawowa z dość dużą powierzchnią. Powstanie w nim coś w rodzaju centrum nauki. Będą znajdować się eksponaty związane z dziedzinami nauki, którymi się zajmujemy, czyli z astronomią, sejsmologią i meteorologią – wylicza Stefan Janta, wicedyrektor planetarium.

Ponieważ budynek planetarium jest wpisany do rejestru zabytków, nowa hala nie może ingerować w jego już istniejącą bryłę. – Nowa przestrzeń zostanie schowana pod ziemią. Nowa hala to tak naprawdę rozbudowane podziemia – dodaje Janta.

Planetarium Śląskie zmieni się za 99 mln zł. Prócz rozbudowy planetarium czeka również modernizacja. Mają zostać wymienione wszystkie instalacje, wyposażenie, odświeżone ściany itd. Wszystkie prace rozpoczną się pod jednym warunkiem: konieczne jest unijne dofinansowanie. Koszt modernizacji i rozbudowy to w sumie 90 mln zł. Wszystkie prace mają zostać zakończone na przełomie 2020 i 2021 r.

http://katowice.wyborcza.pl/katowic...czesniej-je-zamkna.html?disableRedirects=true

Lokalizacja: Park Śląski, najwyższe wzniesienie w parku 320 m.n.p.m.


Nowa odsłona Planetarium Śląskiego

Znajdujący się na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie budynek Planetarium zmieni swoje oblicze

Planetarium Śląskie zostało zbudowane w latach 1953-1955 według projektu Zbigniewa Solawy. Mimo że gmach powstał w czasie obowiązywania w Polsce doktryny socrealizmu jego kształt jest ponadczasowy i nieuwikłany politycznie. Żelbetowy gmach składa się z dwóch założonych na planie koła segmentów: parterowego z wewnętrznym dziedzińcem oraz wyższego, z półokrągłą kopułą i podciętym przyziemiem. Nowoczesna i pozbawiona socrealistycznego pompierstwa bryła ma teraz zostać rozbudowana.Planetarium Śląskie od 2013 roku znajduje się w rejestrze zabytków. Jego rozbudowa i modernizacja obędzie więc przebiegać z ścisłej współpracy w urzędem konserwatora zabytków. Znamy z historii udane przekłady rozbudowy zabytkowych obiektów – to np. wrocławska Renoma – jednak działanie w sąsiedztwie charakterystycznej i wartościowej budowli zawsze stanowi duże wyzwanie dla projektantów.Planetarium Śląskie ma zmienić swoje oblicze. Modernizacja obiektu kosztować ma prawie 100 milionów złotych. Za te kwotę skromne do tej pory planetarium ma się zamienić w nowoczesny obiekt naukowy, zajmujący się działalnością edukacyjno-popularyzatorską w dziedzinie astronomii, sejsmologii i meteorologii. Otrzyma nazwę Śląski Park Nauki i zostanie rozbudowane, aby pomieścić wiele nowych funkcji.Planetarium Śląskie ma być rozbudowane według projektu pracowni Consultor z Poznania – to właśnie praca zespołu w składzie: mgr inż. arch. Michał Kapturczak, mgr inż. arch. Joanna Kapturczak, mgr inż. Piotr Foit otrzymała pierwszą nagrodę w rozstrzygniętym 6 września 2016 roku konkursie architektonicznym na projekt rozbudowy i modernizacji Planetarium Śląskiego. Nadesłane na konkurs prace oceniało jury w składzie: Lech Motyka i Stefan Janta (dyrektor i wicedyrektor planetarium), Henryk Mercik (członek zarządu woj. śląskiego), Mariusz Cup (UM Chorzów) oraz architekci: Andrzej Bulanda, Piotr Buśko, Piotr Średniawa i Andrzej Grzybowski. Do konkursu dopuszczono 53 pracownie i zespoły projektowe.Najlepszy pomysł na rozbudowę Planetarium Śląskiego zgłosiła pracownia Consultor. Według oceny jury odznaczała się ona największym wyczuciem przestrzennym. „Projekt wpisuje się harmonijnie zarówno w otoczenie Parku Śląskiego, jak i w obszar istniejących, historycznych już kubatur Planetarium. Autorzy proponują nową, niedominującą wartość przestrzenną świetnie wkomponowaną w krajobraz parku. Nowe funkcje lokalizują czytelnie i optymalnie, z szacunkiem odnosząc się do zastanego dziedzictwa” – napisano w uzasadnieniu werdyktu. Według jurorów architekci uszanowali tożsamość istniejącego założenia rozbudowę planując jako subtelną, pozbawioną agresywnych i dominujących elementów.

http://sztuka-architektury.pl/article/7896/nowa-odslona-planetarium-slaskiego

Opis wygranego projektu
Praca Konkursowa proponuje rozwiązanie skomplikowanego zadania konkursowego, przeprowadzone z - najwyższych lotów - wyczuciem przestrzennym. Projekt wpisuje się harmonijnie zarówno w otoczenie Parku Śląskiego, jak i w obszar istniejących, historycznych już kubatur Planetarium. Autorzy proponują nową, niedominującą wartość przestrzenną świetnie wkomponowaną w krajobraz parku. Nowe funkcje lokalizują czytelnie i optymalnie, z szacunkiem odnosząc się do zastanego dziedzictwa.
Dyspozycje urbanistyczne podjęto z odniesieniem do niepowtarzalnego charakteru genius loci, jaki od lat towarzyszy powszechnemu postrzeganiu tej lokalizacji. Połączenie placu Mikołaja Kopernika z nowym placem przed wejściowym kreuje współczesny układ urbanistyczny, który zachowuje jednocześnie „ikonicznie” postrzegany widok na całe założenie Planetarium. Widok ten jest jednym z symboli regionu.

Autorzy szanując tożsamość istniejącego założenia rezygnują z agresywnych i dominujących elementów zagospodarowania obszaru. Wkomponowana w teren delikatna linia przeszkleń zaprasza do wnętrza. Pozostawiono wewnętrzny dziedziniec Planetarium, a jego twórcze przeobrażenie przeprowadzono bez nadmiernego narażania istniejącej konstrukcji. Wieżę widokową zlokalizowano we właściwym oddaleniu od istniejących dominant kubaturowych. Poprawnie rozwiązano problemy komunikacyjne.
Realizacja założenia umożliwi kapitalne poszerzenie oferty edukacyjnej Planetarium wzbogacając ją o współczesne parametry przestrzenne, dla których substancja istniejącego obiektu stała się niewystarczająca. (autor uzasadnienia: arch. Piotr Buśko)

Link do zorganizowanego konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej


2017-11-29
28 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał projekty do dofinansowania w ramach naboru z działania 12.3 Instytucje popularyzujące naukę nr RPSL.12.03.00-IZ.01-24-146/17

Wybrany został projekt realizowany przez Województwo Śląskie pn.: Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie, który otrzyma dofinansowanie w kwocie 92 178 668,38 zł. Wartość projektu 98 927 500,00 zł

http://rpo.slaskie.pl/czytaj/rozstr...zialania_12_3_instytucje_popularyzujace_nauke
Link do wcześniejszego wątku o lokalizacji parków nauki w Bytomiu, Chorzowie, Gliwicach, Katowicach i Zabrzu
[Województwo Śląskie] Centrum Nauki (wątek koncepcyjno-marzycielski)
See less See more
6
  • Like
Reactions: 5
1 - 20 of 398 Posts
W Planetarium Śląskim już w tym roku rozpocznie się budowa parku nauki
Utworzono: czwartek, 04, styczeń 2018 14:53

W tym roku rozpocznie się rozbudowa i modernizacja Planetarium Śląskiego. Zarząd Województwa Śląskiego zadecydował o przeznaczeniu na ten cel ponad 92 milionów złotych pochodzących ze środków Unii Europejskiej. Pierwsze prace powinny rozpocząć się już wiosną.

Planetarium Śląskie wzbogaci się o nowy budynek o powierzchni ponad 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. Znajdą się w nim między innymi sale wykładowe, pracownie, a także interaktywna ekspozycja edukacyjna prezentująca w zupełnie nowatorski sposób zagadnienia z trzech dziedzin nauki: sejsmologii, meteorologii oraz astronomii. Obok Planetarium zostanie wybudowana wieża widokowa, dzięki której będzie można podziwiać panoramę Katowic, Siemianowic Śląskich i Chorzowa. Zmodernizowane zostanie także obserwatorium astronomiczne wyposażone w największą w Polsce lunetę o średnicy 30 cm.

Plan przebudowy obejmuje również kopułę i główną salę Planetarium. Mający ponad 60 lat główny projektor trafi na specjalną ekspozycję i zostanie zastąpiony przez jeden z najnowocześniejszych na świecie systemów analogowo – cyfrowych.

Planetarium Śląskie działa od 1955 roku i jest największą oraz najstarszą tego rodzaju instytucją w Polsce. Co roku odwiedza je ponad 160 tysięcy osób.

Zakończenie modernizacji i rozbudowy zaplanowano na koniec 2020 roku.

Planetarium – Śląski Park Nauki
Najważniejsze fakty


• Planetarium zostanie powiększone o 2500 metrów kwadratowych. W nowym budynku znajdzie się miejsce dla ekspozycji stałej składającej się z około 30 stanowisk dydaktycznych, sal wykładowych oraz pracowni. Obok budynku powstanie wieża widokowa. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku będzie zlokalizowana stała ekspozycja zewnętrzna „Eppur si muove” prezentująca różne aspekty ruchu obrotowego.

• Konkurs na projekt Planetarium – Śląskiego Parku Nauki wygrała firma architektoniczna Consultor Sp. z o.o. z Poznania.

• Budowa rozpocznie się w 2018 roku. Jej zakończenie planowane jest na koniec 2020 roku.

• W zabytkowym budynku Planetarium zostanie zmodernizowana główna sala projekcyjna, wymienione zostaną fotele, ekran, system dźwiękowy oraz projekcyjny. Projektor Zeissa, który był wykorzystywany przez ostatnie 62 lata zostanie wyeksponowany w nowym budynku. Jego miejsce zajmie hybrydowy system projekcji. Gwiazdy będą prezentowane za pomocą analogowego projektora, natomiast dzięki systemowi cyfrowych rzutników pracujących w rozdzielczości 8K będzie można wyświetlać dowolne ruchome obrazy na sferycznym ekranie. Zmieniony zostanie także profil podłogi na amfiteatralny, by salę można było wykorzystywać także do konferencji, sympozjów oraz koncertów.

• Ekspozycja stała znajdująca się w nowym budynku będzie poświęcona trzem dziedzinom nauki: sejsmologii, meteorologii oraz astronomii. Osoby odwiedzające Planetarium będą zwiedzały ekspozycje w niewielkich grupach wzdłuż logicznie skonstruowanych ścieżek tematycznych w towarzystwie opiekuna – przewodnika. Eksponaty interaktywne będą innowacyjne i niespotykane w innych parkach nauki. Będą to m.in.:

- Stanowisko z przekrojem Ziemi – dolna połówka przeciętej poziomo kuli o średnicy niemal 2 metrów. Powierzchnia przekroju to jednocześnie ekran dla multimedialnego projektora pokazującego ruchomy i interaktywny obraz wnętrza naszej planety.

-Platforma z makietą miasta – model miasta z budynkami o różnej wielkości prezentujący skutki trzęsienia ziemi o różnych częstotliwościach. Podczas prezentacji budynki ulegają zniszczeniu. Następnie są błyskawicznie składane w całość przez ramię specjalnego robota.

- Pokoje klimatyczne – pomieszczenia z różną temperaturą i wilgotnością prezentująca w jaki sposób poziom wilgotności w klimacie gorącym i zimnym wpływa na odczuwanie temperatury.

-Kolumna pogodowa – kilkumetrowa kolumna ze szkła lub poliwęglanu, w której w ciągu kilkudziesięciu sekund można wytworzyć mgłę, tornado, chmurę oraz opad deszczu lub śniegu.

- Lot w kosmos – pomieszczenie będące symulatorem lotu kosmicznego wyposażone w ruchome fotele, z których każdy może wykonywać ruchy we wszystkich stopniach swobody. Każdy z widzów zostanie wyposażony we własne okulary VR.

• Nadal będzie funkcjonowało obserwatorium astronomiczne wyposażone w największą w Polsce lunetę o średnicy 30 cm.

• W salach dydaktycznych prowadzone będą zajęcia edukacyjne dla uczestników zajęć organizowanych zarówno dla dzieci i młodzieży jak także seniorów (np. w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku)

• W ramach projektu zostanie zakupione nadmuchiwane planetarium mobilne, dzięki któremu możliwa będzie prezentacja niektórych seansów poza główną salą, a także testowanie nowych produkcji, które będą przygotowywane przez zespół Planetarium Śląskiego.

• Ekspozycja stała składać się będzie z dwóch części: sejsmologia z meteorologią oraz astronomia, które będzie można zwiedzać oddzielnie lub łączyć. Zwiedzanie w ramach zajęć dydaktycznych odbywać się będzie w niewielkich grupach (ok. 10 osób). Czas przewidziany na jedno stanowisko ekspozycyjne to od 5 do 10 min. Całkowity czas zwiedzania całej ekspozycji będzie wynosił od 2,5 godziny do 3 godzin (ok. 1,5 godz. dla sejsmologii z meteorologią oraz ok. 1 godz. dla astronomii). Można będzie zmieniać kolejność zwiedzania działów bez uszczerbku na jakości ścieżki edukacyjnej.

• Obecnie Planetarium Śląskie odwiedza ok 160 tysięcy osób rocznie. Po modernizacji i rozbudowie planowane jest zwiększenie tej liczby do 240 tysięcy.
http://parkslaski.pl/aktualnosci/35...m-roku-rozpocznie-sie-budowa-parku-nauki.html
See less See more
  • Like
Reactions: 3
Bardzo dobra wiadomość na początek roku! Niech działają, fajne nowe atrakcje w regionie się szykują... Trzymam kciuki:)
Bardzo dobra wiadomość na początek roku! Niech działają, fajne nowe atrakcje w regionie się szykują... Trzymam kciuki:)
Wiadomość jest wspaniała, bo ten skądinąd ciekawy budynek zaczął się zapadać w ostatnich latach tak architektonicznie jak społecznie, ale martwi mnie jego atrakcyjność, której dziećmi będą zapiep..ające samochody pomiędzy bramą parku a parkingiem planetarium - tak przy okazji za małym na przyjęcie jakiejkolwiek ilości samochodów.
Więc i radość i łzy...
^^Dodatkowo przy wjeździe do parku od Bytkowskiej nie ma praktycznie miejsca na parkowanie. Chyba, żeby wykorzystać jakieś niekoniecznie używane tereny w miejscu Targów Katowickich ? :hm:
^^Dodatkowo przy wjeździe do parku od Bytkowskiej nie ma praktycznie miejsca na parkowanie. Chyba, żeby wykorzystać jakieś niekoniecznie używane tereny w miejscu Targów Katowickich ? :hm:
Widzę, że dla mnie jest dzisiaj dzień wielkich odkryć :lol: Oczywiście, że Planetarium mogłoby starać się wydzierżawić parking dla swoich gości warunkując bezpłatny dostęp nabyciem biletu na swoje usługi, ograniczając tym samym ruch samochodów wewnątrz Parku. Wystarczy drogowskaz "Parking Planetarium" ...

Tak przy okazji (wiem, że to nie ten wątek), ciekawe jakie będą losy coraz bardziej niszczejących klocków, szczególnie kiedy UŚ się wyprowadza. Mieszkaniówka?
^^ To już pytanie do UM Chorzów. Plany były takie, że powstanie tam park naukowo-technologiczny i biura. Pytanie, czy ten plan jest wciąż aktualny.
^^O tym od dawna jest cisza. Póki co zabudowania (część) po Targach Katowickich zajmują większe, lub mniejsze firemki...
Czyli klasyczna degrengolada.
^^
Większość hal targowych już zburzono http://katowice24.info

Swoją drogą -na terenie OPT można by zrobić parking dla celów Parku, Planetarium i przyszłej stacji wąskotorówki, wraz z bramą wjazdową do Parku aleją Targową, przy jednoczesnym zamknięciu dla wjazdu alei Planetarium, dosyć nieszczęśliwie wychodzącej na skrzyżowanie przy Ośrodku Telewizji. Takie rozwiązanie skróciłoby przejazd samochodów po terenie parku.
  • Like
Reactions: 1
^^Terenu pod takie rozwiązanie przybywa - trzeba tylko chcieć współpracować.
Czy przy planetarium trwają już jakieś prace związane z modernizacją i rozbudową? ktoś coś wie? a może jakieś zdjęcia? :)
Jak byłem tydzień temu to nie było śladu.
^^


To kiepska wiadomość :/ Na stronie planetarium jest informacja, ze od 1 lipca 2018r. planetarium jest nieczynne bo rusza modernizacja i rozbudowa, czyli od 2 miesięcy już powinny trwać prace, a z tego wynika, że w ogóle nie ruszyli? Planetarium zamknięte a prace nierozpoczęte? :(
136 mln zł na modernizację Planetarium Śląskiego

Planetarium Śląskie przejdzie metamorfozę i zyska nowe funkcje. Umowę w tej sprawie podpisano w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach


Umowę na wykonanie modernizacji podpisali przedstawiciele władz regionu: marszałek Jakub Chełstowski i członek Zarządu Województwa Izabela Domogała, a także dyrektor Planetarium Śląskiego Lech Motyka i Radosław Górski, dyrektor Budimex SA.

Umowa na realizację robót budowlanych opiewa na kwotę 66 mln zł netto.

„To historyczna chwila dla Planetarium Śląskiego i całego województwa. Planetarium od kilkudziesięciu lat uczy i inspiruje kolejne pokolenia, teraz zyska nie tylko nowe oblicze, ale i najnowocześniejsze urządzenia, które przybliżą młodym ludziom naukę w nowoczesny sposób. Jestem przekonany, że to będzie jedna z największych atrakcji regionu, odwiedzana nie tylko przez naszych mieszkańców, ale i tysiące osób z całej Polski” – przekonuje marszałek Jakub Chełstowski.

Celem projektu jest podniesienie jakości świadczonych przez Planetarium usług edukacyjnych poprzez zastosowanie innowacyjnych metod poszerzania wiedzy i umiejętności wykraczających poza program nauczania na wszystkich poziomach edukacji.

Planetarium Śląskie wzbogaci się o nowy budynek o powierzchni ponad 2,5 tys. m2, z których większość znajdzie się pod ziemią. Całkowita powierzchnia Planetarium po rozbudowie wyniesie ponad 7 tys. m2. Znajdą się tam między innymi sale wykładowe, pracownie, a także interaktywna ekspozycja edukacyjna prezentująca w nowatorski sposób zagadnienia z trzech dziedzin nauki: sejsmologii, meteorologii oraz astronomii.

Interaktywne eksponaty będą niespotykane w innych Parkach Nauki. W specjalnych pokojach klimatycznych będzie można na własnej skórze sprawdzić, jak wilgotność powietrza wpływa na odczuwanie temperatury. Prezentowana będzie także kilkumetrowa kolumna pogodowa, gdzie będzie można wytworzyć mgłę, tornado, chmurę, opad deszczu lub śniegu. Powstanie także symulator pozwalający na wirtualny lot w kosmos.

Sporo zmieni się w przestrzeni wokół Planetarium. W pobliżu zostanie wybudowana wieża widokowa, z której będzie można podziwiać panoramę sąsiednich miast. Na zewnątrz kompleksu powstanie plac zabaw z elementami doświadczeń z dziedziny mechaniki nieba oraz prezentacją niektórych zjawisk np. siły odśrodkowej. Zmodernizowana zostanie również główna sala projekcyjna, wymienione zostaną fotele, ekran, system dźwiękowy i projekcyjny. Projektor Zeissa, wykorzystywany ponad 62 lata, zostanie wyeksponowany w nowym budynku jako element dekoracyjny. Jego miejsce zajmie hybrydowy system projekcji. Gwiazdy będą prezentowane za pomocą analogowego projektora, a dzięki systemowi cyfrowych rzutników, pracujących w rozdzielczości 8K, będzie można wyświetlać dowolne ruchome obrazy na sferycznym ekranie. Salę będzie można wykorzystywać także do organizacji konferencji, sympozjów i koncertów.

„Planetarium Śląskie zmieni swoją funkcję i stanie się parkiem nauki. Cieszę się, że ten obiekt będzie w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych i że poprawi się jego efektywność energetyczna. Planetarium będzie łączyć tradycyjne funkcje z nowoczesnością, a sam obiekt będzie mógł być wykorzystywany nie tylko do celów edukacyjnych, ale również konferencyjnych, stanie się naprawdę wielofunkcyjny” – mówiła Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Całkowita wartość modernizacji Planetarium Śląskiego jest szacowana na 136 mln zł, z czego 82,5 mln pochodzi ze środków unijnych. Blisko 44 mln zł to środki z budżetu województwa, a niespełna 10 mln to dotacja z budżetu państwa. Planowany termin zakończenia projektu to 31 grudzień 2020 roku.

https://slaskie.pl/content/136-mln-...FvYsj7f5-GlfWz7LUidRPCnNi0uJkiA5H1XwdI6An1ATg
See less See more
  • Like
Reactions: 5
Teren planetarium ogrodzony, wokół kręci się sporo białych kasków w kamizelkach odblaskowych, kontener dla ochrony także stoi.
Co prawda nie zauważyłem najważniejszego czyli toi-toia, ale mimo to, inwestycję można chyba uznać za rozpoczętą :)See less See more
2
  • Like
Reactions: 5
wczoraj rano widziałem ze przygotowana została droga dojazdowa i oznakowanie przejazdu pojazdów budowy, ale czy już nią rzeczywiście coś jeździ, to nie wiem.
Krótki film z budowy
https://www.facebook.com/slaskie/videos/343921882971467

Z budynku Planetarium usunięto stare elementy elewacji, które wymagały wymiany, wykonywany jest również wykop pod nowy budynek.
Wspomniany został temat odbudowy drugiej trasy Elki do Planetarium.
  • Like
Reactions: 5
Zdjęcia wykopu pod rozbudowę, jest naprawdę spory i robi wrażenie. Dobrze że coś się zmienia w tym parku.Smutno się tak spaceruje po parku, wspominając co tu niegdyś było. Spacer zaczął się od wieży telewizyjnej, po drodze mija się wjazd w stronę upadłych MTK. Następnie wiadukt nad nieistniejącą wąskotorówką - wśród zieleni przebijają się jeszcze perony i niewiarygodnie zarośnięte schody do nich prowadzące. Następnie mijamy plac po dawnej stacji Elki i dochodzimy dopiero do remontowanego Planetarium. A po drodze same zarośnięte alejki z powybrzuszanym od korzeni asfaltem. Skromne 15 lat temu wyglądało to o niebo lepiej.

See less See more
4
  • Like
Reactions: 5
1 - 20 of 398 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top