SkyscraperCity Forum banner

[Chrzanów] Inwestycje w mieście i powiecie

1824081 Views 6420 Replies 150 Participants Last post by  Gluszek
Myślę, że warto aby kolejny - po Oświęcimiu - kawałek Małopolski Zachodniej miał swój wątek inwestycyjny. Zakładam zatem takowy z założeniem, że będzie on poświęcony nie tylko samemu Chrzanowowi, ale także pozostałym miastom i gminom powiatu tj. Trzebini, Libiążowi, Alwerni oraz Babicom. Mam nadzieję, że nie będę jedynym postującym w wątku, ale zobaczymy jak wyjdzie;)

Obszar zainteresowania wątku:EDIT: W miarę możliwości pierwszy post będę uzupełniał o linki do ważnych dokumentów i inwestycji:

Chrzanów

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrzanów - rysunek (bez legendy niestety), SUiZKP na geoportalu - z legendą

Miejscowe plany zagospodarowania gminy Chrzanów - poszczególne

Miejscowe plany zagospodarowania gminy Chrzanów - mapka z obszarami dla których uchwalono mpzp

Strategia rozwoju do 2015

Program Rewitalizacji Centrum Chrzanowa

Planowane obwodnice miasta: północna, zachodnia, północno-wschodnia

Nowe Miasto - drugi Chrzanów

Trzebinia

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia

Miejscowe plany zagospodarowania gminy Trzebinia

Strategia Rozwoju Gminy Trzebinia na lata 2007 -2015

Program rewitalizacji miasta

Libiąż

Strategia rozwoju gminy Libiąż na lata 2005-2015

Lokalny Program Rewitalizacji miasta Libiąża na lata 2008 - 2016

Alwernia

Miejscowe plany zagospodarowania gminy Alwernia

Strategia Miasta i Gminy Alwernia

Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Alwerni na lata 2008 – 2015

Alvernia Studios

Powiat

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006-2015

Opracowanie Studium Wykonalności dla zadania „Modernizacja Linii Kolejowej Nr 93, Trzebinia Zebrzydowice na Odcinku Trzebinia – Oświęcim z infrastrukturą towarzyszącą” + mapki
1 - 20 of 6421 Posts
Na dniach miałem zakładać podobny wątek, lecz w takim razie ograniczę się do uzupełnień.
i spis szczegółowy inwestycji dzięki @behemotowi:
^^
tu jest link, ale są to wszystkie projekty, które przeszły ocenę merytoryczną - nie wszystkie uzyskały dofinansowanie po ocenie strategicznej (=widzimisię Zarządu). Min. kładka na Ludwinów odpadła
http://www.wrotamalopolski.pl/NR/rd...592701/Listanastroneocenamerytwlasciwa61A.pdf
Aktualna lista projektów po ocenie strategicznej która dostanie pięniadze: http://www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/0AF0B6A0-BF79-4485-849F-7CC454694C92/600370/Zalaczniknr1Uchwalanr1353_091.pdf

Lista rezerwowa: http://www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/0AF0B6A0-BF79-4485-849F-7CC454694C92/597623/Listarezerwowa61Ab.pdf

Remonty/przebudowy kamienic - te, które ostatnio dostrzegłem:

narożna Krakowska/Garncarska (oczywiście styropian na elewacji:eek:hno:)

Oprócz styropianu jest jeszcze gorsza ta papa na dachu;/


Aleja Henryka 31 - przebudowa wnętrz i wykonanie witryn w parterze (mam nadzieję, że elewacja będzie tylko odświeżona!)

Odkąd gmina sprzedała tą kamienicę, ze 2 lata wisiała w różnych biurach nieruchomości do sprzedaży.Wychodzi na to, że ktoś ją kupił lub pierwszy właściciel postanowił ja wyremontować i wtedy opchnąć:)
Po modernizacji ma mieć wygląd w tym stylu:
kontrowersyjny bardzo moim zdaniem balkon na budynku plebanii parafii św. Mikołaja przy Mickiewicza

Nie rozumiem celu dobudowy tego balkonu! Czy ma On robić za ambonę dla księży, gdy im nie będzie się chciało odprawić mszy w Kościele?
Ważne by odnowili fasade i zachowali na niej polichromie i już nic nie dobudowywali.


i odnowiona elewacja na ul. Dobczyckiej - bez użycia styropianu, co na dzień dzisiejszy jest ewenementem przy remontach kamienic w mieście:bash:

Nie tylko ta nie została dotknięta styropianem, lecz także ta zielona w głębi zdjecia:
:banana:
^^ W takim razie trzeba będzie pomyśleć nad małą promocja na lokalnych forach internetowych. Takie tematy o mniejszych miejscowościach maja jak najbardziej sens. Zresztą sam często zaglądam na watki o sąsiednich miastach np. Oświęcimia lub Jaworzna ciekawy nowych wieści:)
Wczoraj 14:53:49 , Aktualizacja dzisiaj 09:20:35
Dwa powiaty walczą o prym. Oświęcim czy Chrzanów? Starcie liderów.

Które z miast jest "stolicą" Małopolski zachodniej? Który powiat wiedzie prym? W ostatnim czasie między ziemią oświęcimską a chrzanowską toczy się prawdziwy wyścig. Urzędnicy prężąc muskuły starają się udowodnić, że to właśnie ich teren jest ważniejszy.


"Gazeta Krakowska" postanowiła pokusić się o bilans osiągnięć i możliwości obu powiatów.
Chrzanów to obecnie gigantyczny plac budowy. Powstaje północno-wschodnia obwodnica miasta z nowym mostem oraz dwoma wiaduktami. Inwestycję dofinansuje Unia Europejska kwotą 55 milionów złotych. A w Oświęcimiu plany obwodnicy wraz z budową dwóch mostów od siedmiu lat leżą w szufladzie.
Władze Chrzanowa pozyskały 5,6 miliona złotych na rewitalizację miasta, a oświęcimskie nawet nie złożyły wniosku.
Stolica powiatu oświęcimskiego może się pochwalić basenem o wymiarach olimpijskich, ale za to Chrzanów ma kompleks basenów, jakuzzi i gejzery.
Oświęcim ma swoje Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej, przy którym wkrótce powstanie Fundusz Pożyczkowy z kapitałem 5 mln 150 tys. zł. Za to w Chrzanowie działa Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej, a w połowie miesiąca ruszy Lokalny Punkt Konsultacyjny Funduszy Europejskich dla Polski.
Między miastami trwa spór o siedzibę Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego i walka o inwestorów. Na tej arenie Chrzanów - z uwagi na bliskość autostrady A4 - zdecydowanie wygrywa. To tam jak grzyby po deszczu powstają galerie handlowe, ekspedycję przeniósł RUCH, będzie też McDonald's, o którym Oświęcim może na razie tylko pomarzyć.
- Chrzanów szybko się rozwija i przyciąga do miasta inwestorów i ważne instytucje. To efekt świetnej współpracy wszystkich samorządów - chwali się Janusz Szczęśniak, starosta chrzanowski.
- To powiat oświęcimski jest prekursorem współpracy z gminami. Pod tym względem zdecydowanie wyprzedzamy Chrzanów - mówi z kolei z dumą Józef Kała, starosta oświęcimski.
"Gazeta Krakowska" zachęca do skomentowania osiągnięć obu powiatów w sieci (www.oswiecim.naszemiasto.pl). Można tam wziąć udział w sondzie internetowej - Gdzie dziś jest stolica Małopolski zachodniej?
http://oswiecim.naszemiasto.pl/artykul/261211,dwa-powiaty-walcza-o-prym-oswiecim-czy-chrzanow-starcie,id,t.html
Ciekawe ciekawe informacje, szczególnie o tym że przeniósł się do Chrzanowa RUCH i ma powstać Mc! Ciekawe gdzie to niby wszystko ma być, aby przypadkiem to nie były jakieś wymysły pismaków:eek:hno:
Co do konserwatora to on nie ma praktycznie nic do gadania, przecież ani układ urbanistyczny ani kamienice nie są w rejestrze, jedynie (chyba) układ i trochę zabudowy jest w ewidencji zabytków. Nie wiem w sumie skąd uzyskać gminną ewidencję dla Chrzanowa. Udostępnią mi ją na życzenie?
Chodzi Ci o ewidencje obiektów wpisanych do rejestru zabytków?

To wpisanych jest 5 obiektow:
1. Kościół parafialny p.w. Świętego Mikołaja, XIV wiek, przebudowany w XVIII wieku i 1913 + dzwonnica przy kościele parafialnym, murowana XVIII w
roku
2.Kaplica grobowa Loewenfeldów na cmentarzu rzymsko-katolickim przy ulicy Balińskiej
3.Budynek Banku Spółdzielczego, 1895 - 1896, historyzm, Aleja Henryka 22
4.Lamus dworski /ob. muzeum/ ul. Mickiewicza 13, murowany XVI, XIX, XX w.
5.Dom mieszkalny prof. Urbańczyka, ob. wł. Muzeum w Chrzanowie, murowany XIX w. Aleja Henryka 16 - rekonstrukcja

oraz 94 obiekty objęte ochroną konserwatorską.

Wszystkie dokumenty dot. rewitalizacji ( dostępny na stronie miasta) a także SUiKZP można znaleźć w internecie, wystarczy dobrze powertować:)

MPZP został uchwalony ostatnio dla terenu pomiędzy ul. 29 Listopada, Krakowską i Garncarska, wydaje mi się, że rynek i okoliczne ulice tez maja taki plan.
Ja bym nie dramatyzował w temacie dewastowania staromiejskiej przestrzeni. Większość budynków to były lub są biedne pożydowskie chałupy, nie przedstawiające żadnej wartości architektonicznej oraz nie są dostosowane do współczesnych realiów. Nie możną w imieniu wyglądu miasteczka z przed 1939r. robić z niego skansenu. Natomiast trzeba zachowywać i uzupełnić miejska tkankę z dbałością o najcenniejsze budynki, a do tego nie można mieć większych zastrzeżeń.

adrians1989 Chrzanów od kilku lat ma nową strażnice, w dodatku ma odpowiednio wyposażone pomieszczenie dla Centrum Powiadamia Ratunkowego.
Sama rywalizacja jest jak najbardziej pozytywna, lecz tylko wtedy, kiedy będzie dotyczyć spraw obejmujących Małopolske Zachodnią.
Dla spraw regionalnych jak najbardziej powinna być ścisła współpraca pomiędzy Oświęcimiem, Chrzanowem i Olkuszem. Można tu przytoczyć przykład spalarni śmieci, sam związek trzech gmin z powiatu chrzanowskiego może nie wystarczyć do dotacji z UE, konieczne jest, żeby podpisały się pod tym wnioskiem także największe miasta Malopolski Zach. :)
To daj linka bo ja nie mogę znaleźć. Do dokumentów nt. rewitalizacji dotarłem bez problemów. Co do studium to znalazłem tylko powołania na nie w innych dokumentach.
A czytałeś cały program rewitalizacji opracowany przez urzędników miejskich wraz z architektami? To jest właśnie dostępne na stronie miasta http://www.chrzanow.pl/files/ii_charakterystka.pdf

Stamtąd podawałem informacje o tych 94 obiektach objętych ochroną konserwatorską. Nie mam pojęcia czy to jest w rejestrze gminnym, ale wychodzi na to, że tak.
Też nie wiem czy przy pozwoleniu na prace modernizacyjne budynku, który jest w takim wykazie jest potrzebna opinia konserwatora, ale patrząc na to że kamienice zmieniły całkowicie charakter to ewidentnie jest kogoś zaniedbanie.
Nie oszukujmy się tym, ze inwestor będzie dbał o to czy zachować historyczną elewacje. Takie zadanie ma spełniać taki wykaz ewidencji zabytków a także MPZP!

Znajdujący się w Rynku zespół kamienic, w większości XIX-wiecznych, jest wpisany do rejestru zabytków.
[...]
Rynek w ostatnim czasie znacznie zmodernizowano. Większość kamienic odremontowano, odnowiono elewacje, zmieniono też płytę rynku.
http://www.chrzanow.pl/index.php?id=3118
W tym zdaniu na pewno się mylą albo pomylili to z ochroną konserwatorską, albo chcieli Rynkowi dodać prestiżu:]

I nie wierzę, żeby przykładowo w Krakowie albo we Wrocławiu pozwolono na skucie elewacji i przyklejenie podrabianej styropianowej nawet do takich "pożydowskich ruder" jak zespół kamienic na Ogrodowej, zapewne z przełomu XIX/XX w.:
Sugerujesz, że w wymienionych przez Ciebie miastach nie ma żadnej kamienicy obłożonej styropianem??
Tempo budowy tego wiaduktu maja wręcz zabójcze, po 4 miesiącach jest gotowy układ drogowy i wykonywany jest drugi tor:cheers:
Wykonawca ma niby czas do grudnia 2010r. na zakończenie inwestycji, ale przy łagodnej zimie szacuje, że będziemy korzystać z przejazdu na późną wiosnę przyszłego roku.

Dodam jeszcze info dot. II etapu obwodnicy:
Dziennik Polski
11.12.2009
Przetarg na wyłonienie wykonawcy budowy północno-wschodniej obwodnicy Chrzanowa nie został rozstrzygnięty. Firma, której oferty nie wybrano, odwołała się do Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie. Gmina musi czekać na rozstrzygnięcie.
- Przetarg nie jest jeszcze rozstrzygnięty i nie wiem, kiedy to nastąpi. Swoje oferty złożyły dwie firmy i ta, której oferty nie wybraliśmy, odwołała się do Urzędu Zamówień Publicznych. Ma takie prawo, a my musimy czekać na decyzję - mówi Ryszard Kosowski, burmistrz Chrzanowa.
Gmina z niecierpliwością czeka na rozstrzygnięcie, by prace mogły ruszyć jak najszybciej. Zanim roboty fizycznie się rozpoczną firma, która wygra przetarg będzie musiała przedstawić szczegółowy harmonogram prac. Dopiero wtedy dowiemy się, z jakimi utrudnieniami i kiedy muszą liczyć się kierowcy.
Przypomnijmy, że obwodnica będzie mieć długość blisko 3,5 km. Zgodnie z projektem rozpocznie się na styku ulic Szpitalnej i Topolowej, a następnie pobiegnie fragmentem istniejącej ul. Topolowej. Na wysokości szpitala, obwodnica zacznie bieg nowym śladem w kierunku drogi krajowej 79 (projekt obejmuje budowę mostu nad Chechłem). Z kolei skrzyżowanie z ul. Trzebińską przewidziane jest jako węzeł bezkolizyjny. Dalej obwodnica pobiegnie ul. Sikorskiego do skrzyżowania z torami kolejowymi, a następnie po śladzie ul. Zielonej do skrzyżowania z ul. Wodzińską, nowoprojektowanym odcinkiem i połączy się z ul. Balińską.
Najlepszą ofertę za 71.984.021,49zł złożyło konsorcjum firm: Eurovia Polska S.A, Mosty Chrzanów
i POLDIM S.A. Tamów, a ta firma która się odwołała to Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „ENERGOPOL” Sp. z o.o. z Krakowa za 75.480.180'00 zl ( ta sama co wykonuje wiadukt kolejowy)
Tak więc punkt informacyjny na Małopolske Zachodnią w Chrzanowie.:)

Punkt dla Chrzanowa, miliony dla Trzebini

Chrzanów ma Lokalny Punkt Informacyjny, a Trzebinia 13 milionów złotych. W środę rano do stolicy powiatu zjechali samorządowcy z Małopolski Zachodniej, by uczestniczyć w otwarciu LPI i podpisaniu umowy na dofinansowanie trzebińskiego centrum.

Tego samego dnia otwierano jeszcze dwa inne Lokalne Punkty Informacyjne w Nowym Targu i Tarnowie. Dołączyły one do nowosądeckiego, który uruchomiono w poniedziałek. Nowe ośrodki wspólnie z krakowskim Centrum Informacyjnym tworzą sieć miejsc, w których można uzyskać informacje na temat funduszy europejskich. Punkt w Chrzanowie, który będzie obsługiwał powiaty: oświęcimski, olkuski, wadowicki i oczywiście chrzanowski znalazł swoje miejsce w kamienicy przy Rynku 4.

Nie trzeba jeździć
- Nie trzeba będzie już jeździć do Krakowa po informacje i pomoc - zapewniał Marek Sowa, członek zarządu województwa małopolskiego.
Reklama


Punkty mają zapewnić pełny dostęp do wiadomości na temat możliwości pozyskiwania pieniędzy, terminów naborów, a ich pracownicy pomagać w rozliczaniu projektów europejskich. Zdaniem Sowy z pomocy LPI będą mogli korzystać nie tylko przedsiębiorcy, ale i organizacje pozarządowe, szkoły i przedszkola.

- Fundusze są przeznaczone dla każdego i każdy może się o nie ubiegać - wyjaśniał Sowa. Urząd marszałkowski nadal będzie się zajmował obsługą funduszy i zatwierdzaniem projektów.

Pieniądze na rewitalizację
Uroczystości otwarcia punktu towarzyszyło też podpisanie umowy na dofinansowanie rewitalizacji centrum Trzebini.
- To pierwsza podpisana umowa z 41, które zawrzemy w Małopolsce w tym i przyszłym roku - powiedział Sowa.

- To duże wsparcie. 13 milionów to mocny zastrzyk, który zmienia obraz budżetu na 2010 rok - powiedział Adam Adamczyk, burmistrz Trzebini. Przyznał, że na rewitalizację, nawet gdyby samorząd nie otrzymał europejskich pieniędzy, gmina miała przygotowane własne fundusze.

Jednocześnie przypomniał, że rewitalizacja dotyczy głównie przebudowy Rynku. Nie ukrywał, że będzie on wykonany na wzór chrzanowskiego. Obok powstanie też dwupoziomowy parking na ok. 150 miejsc.

- Bólem, który pozostanie, jest droga wojewódzka biegnąca przez rynek. Dzisiaj nie jesteśmy w stanie tego odwrócić, ale pewnie z biegiem lat i to się zmieni - stwierdził Adamczyk.
http://www.przelom.pl/przelom-online.php?t=Punkt-dla-Chrzanowa-miliony-dla-Trzebini-&p=4356
^^
Nowa część Maxa jest obok starej części przy Tesco, była taka wolna działka gdzie się przechodziło z Maxa do Tesco, to na tej działce.
Teraz dyskutują! Dziesięć lat temu trzeba było ewidencję tworzyć i wnioskować o wpisy do rejestru, nie teraz jak najstarsza część miasta prawie cała w styropianie! Teraz zamiast gadać, trzeba działać i szybko wpisywać co się da zanim do końca XIX-wieczny historyzm i międzywojenna moderna zginie bezpowrotnie dzięki bezmyślności urzędników.
Gminna Ewidencja Zabytków już dawno jest, ale faktycznie z wpisem najcenniejszych budynków do rejestru zabytków są opóźnieni o kilkadziesiąt lat, lecz też trzeba robić to z głową a nie wpisywać wszytko jak leci, co ma po kilkadziesiąt lat.:eek:hno:

I oczywiście najważniejsza sprawa to budowa makiety dla ludu - pałacu, z którego przed bodaj 30 laty pozostały tylko fundamenty. Dramat.:bash:
Nie jest najważniejszą sprawą budowa makiety, która zresztą już dawno jest stworzona (obecnie mieszcząca się w chrzanowskim muzeum, wyszła z rąk hobbysty!!) lecz starania o odbudowę pałacu, co burmistrz od wielu lat popiera.
Tak samo jak odbudowa pałacu w Porębie Żegoty, jak ochrona budynków w centrum miasta, tak samo warto zrekonstruować pałac w Kościelcu.

To teraz trochę informacji i zdjęć, na początek makieta:


Neoklasyczny pałac w Kościelcu jest z przełomu XVIII i XIX w; ostatnimi właścicielami do 1939 r. byli hr. Starzeńscy (Ci sami byli właściciele pałacu w Płazie, obecnie DPS)
Zdjęcie z 1938r.

Po pożarze w 1940r. budynek zaczął popadać w ruinę, by po koniec lat 70-tych zostało tylko ściana frontowa:

Wreszcie w w połowie lat 80-tych rozebrano resztki murów do fundamentów..

Obecnie z górki na którym stal pałac, służy głownie do zjeżdżania na sankach:)
Informacje pochodzą ze strony http://free.of.pl/s/suffix/koscielec/index.html na tej strony także wiele innych wiadomości i zdjęć.
Moim zdaniem był to bardzo ładny i wartościowy pałac i chciałbym doczekać się jego odbudowy,który się wpisze w panoramę Chrzanowa:cheers:
EDIT: Dopiero teraz zerknąłem do linka, który podałeś i z zadowoleniem spostrzegłem, że odbudową zainteresowany jest faktycznie prywatny inwestor. Na ile jest to realne - zobaczymy. Ale też popieram:) Niech tylko burmistrz nie uważa, że wspierając tą inicjatywę robi wystarczająco dużo w kwestii zabytków w mieście i gminie, i już więcej nie musi. Otóż robi za mało i musi robić więcej. Zdecydowanie więcej.
Cala inicjatywa odbudowy zrodziła się dzięki młodemu człowiekowi (autora tej strony) i od początku słyszałem tylko o znalezieniu prywatnego inwestora, który się tego podejmie. Dotychczasowa inicjatywa gminy, to uchwalenie niezbędnego MPZPhttp://www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/B8C6D2E9-5AB1-43B7-ABFC-F1BF8851FCA6/329456/Zalaczniknr1douchwalynrXII_130_07_kolor.jpg dla parku w Kościelcu, który obowiązuje od 2007r; co oznacza, że nie ma obaw o styropian lub inne dziwadła zamiast prawdziwej rekonstrukcji.
W chwili obecnej ani w kilku następnych latach, nie ma szans na przeznaczenie środków publicznych na ten cel, zważając na to, ze jest w trakcie wiele ważnych inwestycji, oraz wiele rzeczy jest jeszcze do zrobienia.
W sytuacji gdyby za kilkanaście lat, nic nie powstało (a nic na to się nie zanosi:( ), a byłaby szansa na jakieś środki z zewnątrz(bo wiadomo , ze to nie tania odbudowa) wtedy taka inicjatywa ma moje pełne poparcie :)
Jeżeli masz na myśli pałac w Porębie Żegoty, pisząc: "Istniejący budynek jest zdecydowanie bardziej wart zachowania i ochrony niż jakakolwiek rekonstrukcja." Tylko tam są ruiny, przy odbudowanie co najwyżej to oryginalny materiał może być ponownie użyty, to praktycznie większa cześć szkieletu i tak będzie całkowicie oparta na współczesnych materiałach.
Takie ruiny mają inna kluczową przewagę nad budynkami nieistniejącymi, one są w świadomości ludzi, że teraz są to resztki czegoś co kiedyś tworzyło okazały budynek, zatem większa presja nad nimi ciąży, by odbudować toteż łatwiej im o zainteresowanie potencjalnych inwestorów.
^^
Oby nie powstała, jeżeli obwodnica północna Chrzanowa ma kończyć się na węźle balińskim:bash:
Efekt takiego przebiegu spowoduje tylko gigantyczne obciążenie na rondzie oświęcimskim a także wzmożony ruch tranzytowy ciężarówek na ul. Śląskiej:eek:hno:
Jedynie jak dociągną obwodnice do węzła byczyńskiego, wraz z pełną rozbudowa go, albo w ogóle, lepiej wtedy przeznaczyć pieniądze dla sąsiadów z Trzebini na obwodnice, bo tam jest ona zdecydowanie potrzebniejsza.
To teraz czas na moją pierwszą fotorelacje, co przy tak obszernej relacji deteroosa :eek:kay: znaleźć co ciekawego jest ciężkim zadaniem;)

Zaczynamy od spalonego we wrześniu 2009r. pawilonu spółdzielni mieszkaniowej na ul. Wyszyńskiego. Pożar spowodowany zwarciem instalacji elektrycznej w szwalni, znajdującej się w pawilonie. Ogień szybko się rozprzestrzenił niszcząc większość cześć budynku, lecz jakimś cudem sklepy ocalały, ulegając jedynie zalaniu wodą.
Tak to wyglądało dzień po pożarze

Odbudowę pawilonu za 540 tysięcy złotych wykonuje firma Paneltech z Chorzowa, zakres prac nie obejmuje wykonania instalacji, posadzek oraz podziału i wyposażenia pawilonu.

Ten zakres prac wykonają nowi najemcy, którymi maja podobno być: prywatne przedszkole, salon gier i sklep cukierniczy.

Przenosimy się na ul Pogorską, okolice ciepłowni PEC-u
Na niedawno kupionej od gminy działce, stoi już budynek w stanie surowym o przeznaczeniu warsztatowo-biurowo-usługowym.

Właściciel jest znany w mieście jako szef firmy transportowej, wiec działka pewnie będzie zagospodarowana pod tym kątem.

Tutaj też nie szczędzili drzew przy porządkowaniu terenu…Ul. Świętokrzyska, jeden z najciekawszych nowo powstałych budynków w ostatnim czasie w mieście..


Wyróżniający się swoja bryłą spośród jednorodzinnej zabudowy tej ulicy, oraz zauważalny z odległości przez swój jaskrawy kolor, szkoda , że trochę położony na uboczu, bo niewiele ludzi może na niego spoglądać.


Po reklama można wnioskować, że budynek przeznaczony jest na gabinety lekarskie.
Na przeciwko byłej kopalni, spółka Art-Mlecz ma podobno postawić stacje benzynową, ale ten budynek co widać na fotce to raczej nie jest to.^^Dzięki - odbudowa pawilonu jakoś mi umknęła. Budynek Likusa to prawdopodobnie stacja LPG z częścią biurową, upewnię się jeszcze (edit I: upewniłem się, że tak:)). Na Świętokrzyską już chwilę czasu sobie zęby ostrzyłem, ubiegłeś mnie;) a budynek wyszedł całkiem całkiem. Przydałoby się więcej takiej architektury w mieście.
Dzięki za info co do stacji LPG;)
Zdziwiło mnie kiedyś to, że robiłeś zdjęcia na Świętokrzyskiej a zapomniałeś o tym budynku, ale nie mam zamiaru być tym zmartwiony :colgate:


Z wiarygodnego źródła wiem, że Alvernia Studios wołają o beton;) Jak ustąpią mrozy powinno się zacząć coś dziać - w końcu w zeszłym roku mieli postawić dwie kopuły i nic.
Prosimy o kolejne info, jakby ktoś z naszej okolicy chciał troszkę betonu:master:
Żeby MRPO dotował zwykłe ocieplanie bloku... Jak jeszcze efekt będzie w stylu Barbie (nie Klausa;)) to w ogóle załamka.
To tylko wspólnota, nie za dużo od nich wymagasz? a Ty jaką byś widział modernizacje zwykłego bloku?
Wydaje mi się, ze ważniejszy jest stonowany kolor elewacji, który wtopi się w otoczenie w przeciwieństwie do jakiegoś jaskrawego, który zbytecznie zawładnie otoczeniem placu:eek:hno:
Co do koloru, architekt zaakceptował dwie propozycje, jeden to jakiś kolor groszkowy:doh: a drugi to pastelowy beż z paskiem ciemno brązowym u dołu i tą propozycje wybrała wspólnota (zapowiada się raczej dobrze)

Dodaje jeszcze bonusik,fotorelacje z modernizacji placu 100-lecia, od początku modernizacji http://www.chrzanow.pl./index.php?id=4368
^^
:eek:hno:Nie mieszkam tam, tylko z telewizji lokalnej dowiedziałem się o kolorze.
Gdybym był członkiem wspólnoty to wymyśliłbym coś ciekawszego, ale gdy wśród tej wspólnoty jest wysoka średnia wieku:eek:ld: więc trudno o coś bardziej eleganckiego i kreatywnego.

W tym naborze programu rewitalizacji z którego skorzystała wspólnota, dotacje dostawali wszyscy jak leci, którzy przeszli tylko ocenę formalną i merytoryczną.
W dodatku nie mieli konkurencji w postaci innych modernizacji budynków wielorodzinnych to dotacja została przyznana dla takiej zwykłego projektu.
Program Regionalny dotuje takie modernizacje, które obejmują elementy konstrukcje oraz przedsięwzięcia termomodernizacyjne i efekty są takie jak w przykładzie powyżej.:|
adritt
Wiesz coś więcej na temat tego budynku? A w Chrzanowie nic nie zaczyną budować w tym roku?

Komunikacyjna rewolucja w Chrzanowie?

CHRZANÓW. Zmianę tras autobusów miejskich, kursujących po gminie, likwidację niektórych linii, wprowadzenie uzupełniających się rozkładów jazdy, podpisanie porozumienia z Jaworznem, na mocy którego pasażerowie „J” i „S”, podróżujący w granicach gminy, będą mogli jeździć na podstawie okresowych biletów ZKKM - wszystko to zakłada projekt "optymalizacji sieci komunikacji miejskiej".

Dokument opracowała spółka Centropolis Bartosza Mazura doktoranta Akademii Ekonomicznej zajmującego się komunikacją i Przemysława Sowy, pracownika PKM Jaworzno. Z jego założeniami zapoznali się w piątek radni, sołtysi, przewodniczący rad osiedlowych.
Mazur i Sowa od 20 listopada do 6 grudnia ub. roku badali napełnienie na poszczególnych liniach. Wynika z nich, że największe jest w autobusach: 330, 335, 332. Najmniejsze na trasie: 329K oraz 345/346. Zaproponowali więc, by na bardziej popularnych trasach autobusy jeździły częściej, rzadziej tam, gdzie nie jest to konieczne. Gdyby wprowadzić nowe rozkłady jazdy, przykładowo na osiedle Młodości byłoby o około 40 proc. kursow więcej, niż dotychczas. Podobnie do Szpitala Powiatowego.

- Przyświecał nam jeden cel – tak zorganizować wewnętrzną komunikację po Chrzanowie, by za te same pieniądze jeździło się lepiej – stwierdził radny Robert Maciaszek, przedstawiciel Chrzanowa w Związku Komunalnym „Komunikacja Międzygminna”.
Plan zakłada też porozumienie z Jaworznem, dzięki któremu pasażerowie korzystający z „J” i „S”, między innymi mieszkańcy osiedla Kąty czy Balina, mogliby jeździć tymi autobusami na podstawie biletu okresowego chrzanowskiego związku (ale tylko w granicach administracyjnych gminy).

Uczestnicy piątkowej prezentacji, nie mieli większych uwag do projektu. W przyszłym tygodniu będzie on dyskutowany na komisjach rady miasta. Potem burmistrz przekaże go do akceptacji zarządowi ZKKM. Zdaniem Ryszarda Kosowskiego, wprowadzenie nowych rozkładów jazdy nie będzie się wiązało z koniecznością wypowiadania przewoźnikom dotychczasowych umów.
(AJ)Założenia projektu dla linii:
317
- pokierowanie linii przez ul. Armii Krajowej/ Kościelec (w kierunku Płazy)
- pokierowanie linii przez ul. Transportowców/Kasztanową (w kierunku dworca ZKKM)
- dostosowanie godzin odjazdów do pozostałych linii na wspólnych odcinkach

332
- pokierowanie linii przez ul. Transportowców/Kasztanową na kursach realizowanych na trasie okrężnej: Dworzec ZKKM – Pogorzyce – Płaza – Cmentarz - Kościelec- Dworzec ZKKM
- dostosowanie godzin odjazdów do pozostałych linii na wspólnych odcinkach

331
- nowy przebieg trasy (Szpital - Dworzec ZKKM – ZUS - Sienna- Witosa- Pogorska – Kościelec-Szpital)
- dostosowanie odjazdów do godzin rozpoczęcia bądź zakończenia pracy w szpitalu oraz do pozostałych linii

330
- zaprzestanie obsługi szpitala (w zamian skierowana tam zostanie linia 331) oraz osiedla Stella (ofertę uzupełni zmodyfikowany rozkład linii 335)
- dostosowanie godzin odjazdów do innych linii

Pozostałe linie
- 329: dopasowanie godzin odjazdów do kursów ponadlokalnych
-329K: likwidacja linii pod warunkiem podpisania porozumienia z Jaworznem
-335: dopasowanie godzin odjazdów do innych linii, zwłaszcza 317, 332
- utworzenie nowej linii F, łączącej zadania przewozowe realizowane na trasie: Dworzec ZKKM – Fablok na istniejących liniach 310, 329, 331F, 335, 341P
http://www.przelom.pl/przelom-online.php?t=Komunikacyjna-rewolucja-w-Chrzanowie&p=4573_i2_34350#komentarz34350

Te pomysły wyglądają na bardzo przemyślane, oby doczekały się realizacji.
Szkoda, że dopiero ekspert musiał im uświadomić pewne oczywiste rozwiązania.
:down:
A miało tam Nowe Miasto powstać...
Zastanawiam się jaki to ma związek z NM? Tam ani nie miało być Nowego Miasta, ani żadnego nowego składowiska nie tworzą, tylko rekultywują, to raczej dobre działanie.
Dziwne by to było dla mnie gdyby budowali spalarnie na miejscu wysypiska a obok mieli by mieszkać ludzie w Nowym Mieście:hammer:

W ramach uzupełnienia zadań inwestycyjnych gminy Chrzanów, wydobyłem nowe inwestycje z projektów uchwał :
Pierw te, które gmina będzie dofinansowywać, są to min.
 • "Przebudowa wiaduktu kolejowego w km 4.074 na linii nr 093 Trzebinia-Zebrzydowice w Chrzanowie nad ul. Krakowską" w kwocie 2 mln. zł. realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie z udziałem finansowym także GDDKiA o. w Krakowie.
 • "Budowa zachodniej obwodnicy Chrzanowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933" prace projektowe realizowane w 2010r. w kwocie dofinansowania 269 468 zł. dla Województwa Małopolskiego.
 • "Przebudowa ul. Szpitalnej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Cichą, wraz z przebudową mostu na potoku Chechło w Chrzanowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 781" w kwocie dotacji 405 000 zł. w roku 2010 i 2011r. inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
A także te zadania, które gmina finansuje w całości z budżetu. Jest pełno termomodernizacji (większość środków pochodzących z ochrony środowiska i gospodarki wodnej):

 • "Termomodernizacja budynku ul. Sokoła 13" przewidywany koszt zadania - 153.000 zł
 • "Termomodernizacja budynku ul. 29 Listopada 14" - 153.000 zł

 • "Termomodernizacja budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej
  ul. Grunwaldzka 9
  " - 303.000 zł

 • "Termomodernizacja budynku PS 5" - 195.000 zł

 • "Termomodernizacja budynku PS 7" - 195.000 zł

 • "Termomodernizacja budynku Z LA Miejskiej Przychodni Rejonowo- Specjalistycznej nr 2
  w Chrzanowie przy ul. Broniewskiego 16c
  " - 160.000 zł

 • "Termomodernizacja obiektu MOKSiR przy ul. Sokoła 24" - 307.930 zł
Oraz inne inwestycje:
 • "Dostawa i montaż ekranu diodowego (telebimu)" - 250 000 zł
 • "Dostawa i montaż wyposażenia kina cyfrowego o kwotę 141.250 zł. Realizacja zadnia jest związana z współfinansowaniem projektu Małopolska Sieć Kin Cyfrowych"
 • "Moje boisko ORLIK 2012 przy PG 1"- opracowanie dokumentacji 60 000zl
 • "Przebudowa Skate - parku" - 80 000 zł
 • "Budowa połączenia drogowego ul.Trzebińskiej DK nr 79) z ul.Szpitalną (DW nr 781)"- opracowanie projektu budowlanego - 100.000 zł
Wspaniale, że zadbałeś o fotorelacje tych budynków, może właśnie dla tych potomnych co będą chcieli przywracać oryginalny wygląd będzie to nieoceniony materiał;) Dobrze byłoby jeszcze uwiecznić oba przedszkola i przychodnie, by mieć te obiekty w komplecie.


Na koniec dnia dobra wiadomość, Wreszcie!:banana:
Po 3 miesiącach zwłoki umowa na budowę obwodnicy zostanie podpisana

CHRZANÓW. Krajowa Izba Odwoławcza w całości odrzuciła zarzuty

Prawdopodobnie już pod koniec przyszłego tygodnia zostanie podpisana z wykonawcą umowa na wykonanie drugiego etapu budowy północno-wschodniej obwodnicy Chrzanowa. Inwestycję na zasadzie "zaprojektuj - wybuduj" wykona konsorcjum trzech firm: Eurovia Polska SA, Mosty Chrzanów oraz Poldim SA. Wartość umowy opiewa na kwotę blisko 72 mln zł.

Przetarg na wykonanie II etapu północno-wschodniej obwodnicy Chrzanowa gmina ogłosiła w ubiegłym roku. Swoje oferty złożyły dwie firmy. Obydwie były ważne. Komisja konkursowa wybrała ofertę korzystniejszą, którą złożyło wspomniane konsorcjum. Z kolei wykonawca, którego oferty nie wybrano, skorzystał z możliwości odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych w Warszawie. Domagał się, by oferta firmy, którą wybrano została odrzucona i wybrano jego ofertę. To wstrzymało podpisanie umowy na projekt i budowę obwodnicy na około 3 miesiące. Dopiero w tym tygodniu zapadło w tej sprawie rozstrzygnięcie. - Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych w Warszawie oddaliła w całości zarzuty wniesione przez wykonawcę, którego oferta nie została przez komisję konkursową wybrana - wyjaśnia Ewelina Głogowska, kierownik Biura ds. Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie.

To oznacza, że umowę z wykonawcą, który zajmie się zaprojektowaniem i wykonaniem II etapu północno-wschodniej obwodnicy Chrzanowa będzie można podpisać w najbliższych dniach. Inwestycja ma zakończyć się w 2012 roku. W ramach II etapu powstanie obwodnica o długości 3,20 km, która pozwoli od ruchu samochodowego odciążyć centrum miasta. Na razie nie wiadomo, kiedy i jakie utrudnienia w związku z pracami budowlanymi czekają kierowców. Dopiero po podpisaniu umowy firma opracuje projekt zadania i przygotuje harmonogram prac. - Rozstrzygnięcie w Warszawie zapadło dopiero po 3 miesiącach. Z powodu odwołania jednego z oferentów straciliśmy mnóstwo cennego czasu. Gdyby umowa z wykonawcą została podpisana już 2 miesiące temu, dziś bylibyśmy już daleko do przodu z tą inwestycją - narzeka burmistrz Ryszard Kosowski.

Trasa przebiegu obwodnicy wraz z jej linią graniczną została wstępnie zaplanowana. Dopiero po opracowaniu projektu technicznego będzie wiadomo, czy wszystkie tereny zajęte pod budowę mają uregulowany stan prawny i czy są jakieś nieruchomości, które trzeba jeszcze wykupić.
http://www.dziennik.krakow.pl/pl/region/chrzanow/998710-po-3-miesiacach-zwloki-umowa-na-budowe-obwodnicy-zostanie-podpisana.html


I jest potwierdzenie dofinansowania
KOLEJNE UNIJNE PIENIĄDZE DLA CHRZANOWA

1 682 905 zł dofinansowania z Małpolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 otrzyma Gmina Chrzanów jako zwrot wydatków kwalifikowanych poniesionych na "Rekultywację składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w Balinie-Okradziejówka".

Projekt został zgłoszony do naboru w ramach MRPO na lata 2007-2013, Działanie 7.3 - Gospodarka odpadami w pierwszej połowie września 2009 r. Po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej, merytorycznej i strategicznej Gmina, decyzją Zarząd Województwa Małopolskiego z 11 lutego 2010 r., otrzymał dofinansowanie w wysokości 85 % wartości zadania, które wynosi 1 979 890 zł.

Na 25 złożonych projektów do działania 7.3 Gospodarka odpadami pozytywną ocenę i dofinansowanie otrzymało 16 z nich. W śród nich projekt Gminy Chrzanów, który jest już czwrtym projektem Chrzanowa, który otrzymał dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.

Przedmiotem projektu jest zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Balinie – Okradziejówce (gmina Chrzanów). Prace budowlane, prowadzone pod nadzorem inspektora trwały od IV kwartału 2008 r. i zostały zakończone w III kwartale 2009 r.

Składowisko w Balinie-Okradziejówce działało od 1983 roku do 15.02.2002 roku. Jego administratorem była gminna spółka „Usługi Komunalne”, która w 2004 roku została zlikwidowana. Po zakończeniu eksploatacji składowiska w roku 2002 wykonano przegląd ekologiczny składowiska, który określił procedury zamknięcia. Przeprowadzona została także kontrola przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie.
Składowisko składa się z 3 kwater o łącznej powierzchni 6,35 ha. Eksploatacja kwatery I trwała od 1983 do 1995 r., kwatery II do 1998 r., kwatery III do 2002 r. Na składowisko trafiało rocznie średnio ok. 75-80 tys. m3. odpadów komunalnych z gminy Chrzanów.
Realizacja projektu obejmuje przeprowadzenie procesu zamknięcia składowiska odpadów i jego rekultywację zgodnie z normami europejskimi, co ma na celu ochronę środowiska i poprawę jakości życia mieszkańców regionu. Projekt przyczyni się do poprawy jakości przestrzeni krajobrazowych gminy Chrzanów.

W ramach prac budowlanych zmierzających do skutecznego i zgodnego z normami europejskimi zamknięcia i rekultywacji składowiska:
1. Przeprowadzono roboty ziemne celem ukształtowania wyniesienia terenowego z jednolitymi spadkami.
2. Uszczelniono wierzchowiny i skarpy składowiska.
3. Odwiercono studnie odgazowujące kwatery.
4. Wykonano warstwy rekultywacyjne pokrywające uszczelnienie czyli matę bentonitową w kwaterze II i III warstwą piasku, podglebia i gleby urodzajnej, w kwaterze I na warstwę gleby trudno przepuszczalnej – warstwę gleby urodzajnej.
5. Wykonano nasadzenie zieleni
a) na wierzchowinę - krzewy (obsianie trawą wierzchowiny)
b) na skarpach zewnętrznych - byliny.
c) u podnóża i w rejonie piezometrów – drzewa.
6. Wykonano elementy odwodnienia (rowy, drenaże opaskowe przyskarpowe, zbiornik infiltracyjno-retencyjny wód opadowych).
7. Wykonano badania tła wody podziemnej i gazu składowiskowego
8. Określeno poziomy – rzędnych ostatecznej rekultywacji oraz wyznaczenie reperu geodezyjnego do pomiarów osiadania składowiska.

Przyjęte zgodnie z projektem budowlanym zabezpieczenia odpowiadają na wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska „w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów”. Zapewnią one trwałą pokrywę roślinną oraz sprawowanie nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem.


Informacje dot. naboru w ramach Działania 7.3. Gospodarka odpadami Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013:

http://www.wrotamalopolski.pl/root_FEM/Od+czego+zaczac/73/Wyniki+Konkursu.htm
http://www.chrzanow.pl/index.php?id=229&p=news,1106,show,1779 :banana:
Podsumowanie przeprowadzone w sam raz, pozostaje tylko napisać "dzieje się":banana:


Tacy bardziej bogaci migrują na obrzeża niż do centrum miasta, np. na takie mini osiedle deweloperskie.
Chrzanów, ul Chwastowskiego, budowa 8 domów o powierzchni od 90 do 140 m2 w technologi szkieletowej.
Domy w tej technologii powstały już w naszym mieście, więcej informacji pod tym adresem: http//www.debal.pl/dom/index.html


I trochę zdjęć z inwestycji:


Obecnie są postawione 3 domki.
1 - 20 of 6421 Posts
Top