SkyscraperCity Forum banner

[Chrzanów] Inwestycje w mieście i powiecie

1843384 Views 6440 Replies 152 Participants Last post by  Morebass
Myślę, że warto aby kolejny - po Oświęcimiu - kawałek Małopolski Zachodniej miał swój wątek inwestycyjny. Zakładam zatem takowy z założeniem, że będzie on poświęcony nie tylko samemu Chrzanowowi, ale także pozostałym miastom i gminom powiatu tj. Trzebini, Libiążowi, Alwerni oraz Babicom. Mam nadzieję, że nie będę jedynym postującym w wątku, ale zobaczymy jak wyjdzie;)

Obszar zainteresowania wątku:EDIT: W miarę możliwości pierwszy post będę uzupełniał o linki do ważnych dokumentów i inwestycji:

Chrzanów

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrzanów - rysunek (bez legendy niestety), SUiZKP na geoportalu - z legendą

Miejscowe plany zagospodarowania gminy Chrzanów - poszczególne

Miejscowe plany zagospodarowania gminy Chrzanów - mapka z obszarami dla których uchwalono mpzp

Strategia rozwoju do 2015

Program Rewitalizacji Centrum Chrzanowa

Planowane obwodnice miasta: północna, zachodnia, północno-wschodnia

Nowe Miasto - drugi Chrzanów

Trzebinia

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia

Miejscowe plany zagospodarowania gminy Trzebinia

Strategia Rozwoju Gminy Trzebinia na lata 2007 -2015

Program rewitalizacji miasta

Libiąż

Strategia rozwoju gminy Libiąż na lata 2005-2015

Lokalny Program Rewitalizacji miasta Libiąża na lata 2008 - 2016

Alwernia

Miejscowe plany zagospodarowania gminy Alwernia

Strategia Miasta i Gminy Alwernia

Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Alwerni na lata 2008 – 2015

Alvernia Studios

Powiat

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006-2015

Opracowanie Studium Wykonalności dla zadania „Modernizacja Linii Kolejowej Nr 93, Trzebinia Zebrzydowice na Odcinku Trzebinia – Oświęcim z infrastrukturą towarzyszącą” + mapki
See less See more
21 - 40 of 6441 Posts
Stamtąd podawałem informacje o tych 94 obiektach objętych ochroną konserwatorską. Nie mam pojęcia czy to jest w rejestrze gminnym, ale wychodzi na to, że tak.
Też nie wiem czy przy pozwoleniu na prace modernizacyjne budynku, który jest w takim wykazie jest potrzebna opinia konserwatora, ale patrząc na to że kamienice zmieniły całkowicie charakter to ewidentnie jest kogoś zaniedbanie.
Nie oszukujmy się tym, ze inwestor będzie dbał o to czy zachować historyczną elewacje. Takie zadanie ma spełniać taki wykaz ewidencji zabytków a także MPZP!
Potrzebna jest opinia konserwatora ale nie ma żadnej mocy sprawczej. Ochronę może jedynie zapewnić rejestr i/lub MPZP.

Sugerujesz, że w wymienionych przez Ciebie miastach nie ma żadnej kamienicy obłożonej styropianem??
Przecież napisałem, że obkładali modernę i socreal. Starszych kamienic bardzo rzadko to dotyka, tam raczej problem jest w nadbudowach. W Krakowie trzeba by się naprawdę zdrowo naszukać, żeby znaleźć kamienicę XIX-wieczną ostyropianowaną, a już od paru lat remontów takich kamienic jest sporo. Ogólnie widzę zapóźnienie w podejściu do remontów tkanki miejskiej w miastach mniejszych od wojewódzkich, choć wydaje się, że np. w GOP jest z tym lepiej. Spojrzyj do wątku o zabytkach, sam się przekonasz.
13
Mapa dotycząca budowy północno-wschodniej obwodnicy Chrzanowa, zawierająca przy okazji obszary inwestycyjne i rewitalizowane:Punkt 1 czyli budowa wiaduktu kolejowego nad łącznikiem między ul. Zieloną a Sikorskiego wraz z przebudową skrzyżowania Zielonej z Mieszka I - z dzisiaj:)

ul. Zielona w kierunku zachodnim, po lewej bloki os. Północul. Zielona w kierunku przebudowywanego skrzyżowania i budowy wiaduktu, czyli na południe

nowe rondo Mieszka I/Zielona/Sikorskiego

ul. Zielona na północul. Mieszka I w stronę centrum osiedlaul. Zielona na południe w stronę dworca ZKKMpo lewej główny bohater czyli wiaduktSee less See more
27
Nowe chodniki na ul. Siennej jako przygrywka do remontu nawierzchni plus remonty ul. Przybosia i Głowackiego:

skrzyżowanie Siennej z al. Henryka, patrząc na południeskrzyżowanie Siennej z al. Henryka, patrząc na zachód w kierunku ul. Oświęcimskiej (DW933)

idziemy do góry, wykop po dawnej linii kolejowej do Jaworzna (przydałby się w nim teraz zadbany trakt spacerowy) po lewej stronie Siennejpatrzymy w dół, skrzyżowanie z al. Henrykaznów do góryskrzyżowanie z ul. Sokołanowa wysepka na skrzyżowaniu Przybosia/Grzybowskiego/SiennaGrzybowskiego w kierunku ul. FochaSiennaPrzybosia w kierunku Oświęcimskiejdofinansował "Grzesiu":)Grzybowskiego w kierunku ul. Stara Huta, czyli na południeznów wysepkałącznik Przybosia/Głowackiego z Siennąpowstający nowy chodnik po drugiej stronie SiennejAleja Henryka - dołem cienki styropian, ale górna elewacja raczej ocalejew środku prucie do cna

dwie inwestycje ze Świętokrzyskiej (sorry za słabą jakość):

Świętokrzyska 4, w miejsce wyburzonej kamienicy

i niżej w kierunku Sądoweji inwestycja przy Berka-Joselewicza właścicielki kamienicy Rynek 12 (czyli na tyłach tej kamienicy)Właścicielce się zmarło i przez chwilę nic się nie działo, teraz znowu coś się tam rusza, ale niemrawo. Mam nadzieję, że spadkobiercy dokończą budowę.
See less See more
4
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie przy ulicy Janiny Woynarowskiej 1

Numer ogłoszenia:
405126 - 2009; data zamieszczenia: 24.11.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
- roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

[...]

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

* Zamówienie obejmuje w szczególności:
- nadbudowę 4-tej kondygnacji budynku z nowym pokryciem dachowym
- budowę szybu dźwigowego z kompletnym wyposażeniem
- wymianę stropów drewnianych międzykondygnacyjnych na żelbetowe na belkach stalowych
- wymianę instalacji centralnego ogrzewania
- wymianę instalacji elektrycznej - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej
- remont elewacji zgodny z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Miejsce wykonania zamówienia: budynek przy ul. Janiny Wojnarowskiej 1 w Chrzanowie.

[...]

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składaniu ofert: 15.12.2009r. godzina 16:00, miejsce: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów ul. Janiny Wojnarowskiej 1, sekretariat po. Nr 16.

[...]

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

http://www.wspim.pl/index.php?okno=ogloszenie_rozbudowa
Wyjątek z dokumentacji przetargowej:

[...]

8.Prace budowlane do wykonania w ramach projektu.

Piwnice
• Malowanie ścian i stropów.

Kondygnacje naziemne
• Demontaż i wymiana stropów z drewnianych na żelbetowe,
• Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami i drzwiowej,
• Wymiana balustrad,
• Wykonanie stropów podwieszonych,
• Naprawa tynków wewnętrznych i malowania,
• Zabudowa wewnętrznego hallu wraz z montażem windy,
Remont i uzupełnienie tynków elewacji bez ich ocieplania,

[...]

11. Zagadnienia konserwatorskie
- dobudowane pomieszczenia komunikacji pionowej z windą, dopełniające obrys rzutu budynku od strony podwórza, doświetlono na całej wysokości przeszkloną ścianą, odcinającą się ormalnie i materiałowo od historycznych murów;
- na elewacjach frontowych budynku od strony ulic Mickiewicza i Woynarowskiej zastosowano zróżnicowaną kolorystykę partii tła i elementów wystających w celu wydobycia i podkreślenia tektoniki podziałów ramowych tych elewacji - dokładny opis kolorystyki na rysunkach PB,
- w oparciu o dostępną ikonografię należy starannie zrekonstruować uszkodzone i zniszczone elementy artykulacji architektonicznej tych elewacji, m. in. Przywraca się boniowanie w określonych partiach ścian na parterze, profilowane gzymsy kordonowe , fryzy między kondygnacjami, półwałkowe opaski wokół okien, prostokątne płyciny w ławach podokiennych parteru i dziesięciokwaterowe podziały drewnianej stolarki okien cienkimi szprosami z szerszą listwą przymykową pośrodku i profilowanym ślemieniem na wysokości 3/5. okna; - wg projektów wykonawczych na odrębne zlecenie,
- zastosowano stolarkę okienną w kolorze zielonym o odcieniu oliwkowym,
- ponad istniejącym gzymsem wieńczącym - który nie został naruszony - projektuje się nadbudowę ścianki kolankowej do wysokości około 2m i umieszcza w niej okna w nawiązaniu do osi okien na elewacjach; ściankę tę zakończy się jej własnym nieprzerwanym gzymsem profilowanym;
w dolnej partii projektowanego dachu projektuje się jeden rząd okien połaciowych, rozmieszczonych w osiach okien elewacji,
- dach budynku pokryć tradycyjną dachówką ceramiczną w naturalnym kolorze ceglasto-czerwonym matowym - takim jak na sąsiednim kościele parafialnym pw. Św. Mikołaja.
na podstawie opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wraz z ikonografią.

Elewacje po rozbudowie:

Czyli można bez styropianu i za pieniądze z Unii:cheers:

Jednak z tego co czytam w tej opinii WUOZ nachodzą mnie niewesołe konstatacje - na wspomnianej wcześniej Ogrodowej przetargi były rozpisane na termomodernizacje z wykonaniem tynków wg projektów kolorystyki. Jako, że budynki te znajdują się w "strefie ochrony konserwatorskiej" (choć w rozumieniu prawa praktycznie chronione nie są) to zapewne tą kolorystykę i w ogóle chęć docieplenia uzgadniano z konserwatorem. I obawiam się, że się na ten styropian zgodził, każąc jedynie użyć podobnego detalu na elewacji, jaki skuto pod ocieplenie. Bardzo chciałbym się mylić...
See less See more
4
Jeszcze kwestia jak to jest w końcu z tymi obwodnicami;)

Przełom nr 49 z 9.12.2009
Dla porządku mapa przebiegu obwodnicy północno-wschodniej z poprzedniej strony:i porwana z sekcji drogowej dokładniejsza mapa przebiegu nowego odcinka DK79 (obwodnicy północnej):

See less See more
Libiąż

Wizualizacja planowanej rewitalizacji przestrzeni publicznej w rejonie ulic 1 Maja i Górniczej

W dniu 17 grudnia 2008r. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie, którego celem była prezentacja wizualiazcji, planowanej przez gminę Libiąż, rewitalizacji przestrzeni publicznej w rejonie 1 Maja i Górniczej - głównych ulic masta. Spotkanie, adresowane do przedstawicieli firm oraz właścicieli posesji znajdujących się w rejonie ulic 1 Maja oraz Górniczej, było okazją dla zaproszonych osób do zgłaszania swoich wniosków, związanych z przebudową i unowocześnieniem wizerunku wspomnianego traktu.

Na spotkaniu zaprezentowana została architektoniczna, przykładowa koncepcja wyglądu ulicy 1 Maja, autorstwa architekta Wojciecha Franzblau, której część prezentujemy poniżej.


fot. Przykładowa koncepcja wyglądu Libiąskiego Centrum Kultury


fot. Przykładowa koncepcja wyglądu terenu pomiędzy ul. 1 Maja, a torami kolejowymi


fot. Przykładowa koncepcja wyglądu terenu pomiędzy ul. 1 Maja, a torami kolejowymi


fot. Przykładowa koncepcja wyglądu terenu pomiędzy ul. 1 Maja, a torami kolejowymi


fot. Przykładowa koncepcja zagospodarowania terenu po byłym targowisku


fot. Przykładowa koncepcja zagospodarowania terenu po byłym targowisku


fot. Przykładowa koncepcja wyglądu pasażu handlowego przy ul. 1 Maja

http://www.libiaz.pl/index.php?option=18&action=articles_show&art_id=1030&lang=pl
[...]
W dniu 26 listopada 2009 roku Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał oceny strategicznej oraz podjął Uchwałę Nr 1355/09 w sprawie zmiany Uchwały Nr 880/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2008 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu konkursu dla Osi Priorytetowej 6 Spójność wewnątrzregionalna Działanie 6.1 Rozwój Miast, Schemat A Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 oraz w sprawie wyboru projektów do dofinansowania, w ramach Schematu 6.1 A Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (MRPO).

Wśród tych projektów znajduje się projekt złożony przez Gminę Libiąż na zadanie pod nazwą:

„Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie 1 Maja i Górniczej – głównych ulic miasta Libiąża – Etap I”
[...]

http://www.libiaz.pl/index.php?option=18&action=articles_show&art_id=1003
...
3
Przełom said:
Punkt w Chrzanowie, który będzie obsługiwał powiaty: oświęcimski, olkuski, wadowicki i oczywiście chrzanowski znalazł swoje miejsce w kamienicy przy Rynku 4.
Czyli tu::)

Dzisiejsze wydanie papierowe Przełomu:

Już kopią na poboczach

Dzięki sprzyjającej pogodzie rozpoczął się remont dogi wojewódzkiej nr 780. Na dobre prace ruszą w przyszłym roku. Na ich zakończenie wykonawca ma czas aż do jesieni 2011 roku.

W ubiegłym tygodniu robotnicy pracowali przy poboczach, na granicy Libiąża i Żarek.

Na libiąskim odcinku 780 planowana jest wymiana nakładki asfaltowej (na całej długości drogi), a w kilku miejscach budowa nowych chodników.


- Chodnik powstanie w Żarkach, od drogi dojazdowej do kościoła, praktycznie do granicy z Libiążem. Jego budowę zaplanowano też przy ulicy Krakowskiej w Libiążu, w rejonie tzw. Górki Moczydlanej (od ulicy Kopalnianej w stronę Moczydła). Chodniki pojawią się również przy wybudowanych już zatoczkach autobusowych na ulicy Krakowskiej. Jeden będzie układany na odcinku między przystankiem a ulicą Dębowskiego, a drugi między przystankiem a ulicą Kolorową - informuje burmistrz Libiąża Jacek Latko.

Tam, gdzie wzdłuż drogi chodników nie przewidziano, zostaną wybudowane pobocza. Prace zaplanowane na libiąskim odcinku drogi wojewódzkiej nr 780 mają kosztować ok. 7 mln zł, z czego gmina z własnej kasy wyłoży 360 tys. zł.

Przypomnijmy, że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie do 2011 roku zamierza wyremontować całą 780, od Krakowa do Chełmka (droga przecina gminy: Liszki, Czernichów, Alwernię, Babice, Libiąż i Chełmek).

Przewidziane podczas modernizacji prace mają objąć remont nawierzchni jezdni, poboczy, przydrożnych rowów melioracyjnych, remont i przebudowę skrzyżowań, budowę chodników i zatok autobusowych oraz znaków drogowych i świateł.

Koszt modernizacji całej drogi łączącej Małopolskę ze Śląskiem wyniesie blisko 50 mln zł.
Grażyna Kaim

Będą płatne parkingi w Chrzanowie. Pytanie, kiedy?

Z wprowadzenia płatnych parkingów burmistrz Ryszard Kosowski nie zamierza się wycofywać. Z decyzją zwleka tylko dlatego, by dać czas mieszkańcom na oswojenie się z tym pomysłem.

- Nie boję się trudnych decyzji. Nie wprowadzam płatnych parkingów nie dlatego, że to niepopularna decyzja przed zbliżającymi się wyborami. Mogę ją podjąć nawet tuż przed końcem kadencji. Musi być jednak dobrze przemyślana [but of course;)] - komentuje Kosowski.

Aż 73,9 proc. osób, które oddały głos w sondzie umieszczonej na internetowej stronie „Przełomu”, jest zdania, że w Chrzanowie płatnych parkingów być nie powinno. Za opowiedziało się zaledwie 24,2 proc. Pozostali nie mają zdania.

„Czy osoby klikające „Nie” mają w ogóle samochód? Byłem teraz w Bochni i Brzesku. To świetnie rozwijające się miasta, i wszędzie w centrum są pobierane opłaty. Póki co bez parkometrów, kart chipowych itd., ale po prostu upoważniona osoba wypisuje bilet, wkłada za wycieraczkę, a później pobiera opłatę (lub można uiścić ją wpłacając na nr konta UMiG). Przecież w Chrzanowie znaleźć miejsce do parkowania to istny horror! Pracownicy sklepów przy al. Henryka itd. blokują miejsca parkingowe na ponad 8h. I proszę mi się nie oburzać, że będzie trzeba zapłacić np 2,50zł za 2h parkowania. Bo to wstyd, żeby w centrum takiego bądź co bądź, małego miasta, nie było gdzie zaparkować!” - pisze na internatowym forum gazety „Piterek”. W tym temacie rozgorzała burzliwa dyskusja.

„Też się zastanawiam, skąd takie wyniki sondażu. Bardzo chętnie zapłacę 1 zł/h (takie stawki są w innych miastach), w zamian za możliwość zaparkowania w centrum, kiedy wybieram się np. z dzieckiem do lekarza” - napisał „arkac123”.

„Pan Stec potrafił zbudować parking podziemny, w Trzebini za urzędem miasta też budują, a wy chcecie płacić za parkowanie na połowie ulicy jednokierunkowej?! (...) Jeśli zbudują (w co szczerze wątpię) parking wielopoziomowy, podziemny itd., to będę pierwszym jego klientem i zapłacę bez szemrania” - wątek kontynuuje „ice man”.

Burmistrz zgadza się, że budowa dwupoziomowego parkingu rozwiązałaby problem braku miejsc postojowych. Gdyby się dobrze zastanowić, to nawet znalazłoby się miejsce na taki obiekt, przykładowo gdzieś w rejonie ul. Krakowskiej. - Taka inwestycja wiąże się jednak z olbrzymimi pieniędzy, których nie mamy - zaznacza.

Dlatego nosi się z zamiarem wprowadzenia opłat za postój w centrum. Miałyby one obowiązywać m.in. przy alei Henryka, na placu Tysiąclecia, a nawet na parkingu za budynkiem urzędu miejskiego. Osoby, które nadal będą chciały tu parkować przez kilka godzin dziennie, będą mogły sobie wykupić abonament. Tym, którzy nie chcą płacić, władze zaproponują miejsca postojowe poza centrum, na przykład na dużym parkingu na osiedlu Niepodległości.

- Na płatnych postojach nie chcemy zarabiać. Wprowadzimy je po to, by rozładować ruch w mieście, by osoby, mające coś do załatwieni w centrum, nie miały problemów z zaparkowaniem - zanim burmistrz zdecyduje się na ich wprowadzenie, chce, by mieszkańcy przyzwyczaili się do myśli, że za postój w mieście przyjdzie im zapłacić.
(AJ)
I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Piłsudskiego w Chrzanowie - modernizacja i budowa nowej sali gimnastycznej

Wizki:

Najstarsza część szkoły ma już oczyszczoną ceglaną elewację i wygląda świetnie:cheers: Prace trwają nad przedwojennymi i powojennymi modernistycznymi elewacjami.
See less See more
Gdzie może powstać spalarnia odpadów?

Dodano: 18.12.2009, 13:20

Wiadomo już, gdzie burmistrzowie Chrzanowa, Libiąża i Trzebini widzieliby zakład termicznej obróbki odpadów dla Małopolski Zachodniej. Propozycji lokalizacji spalarni jest siedem.

Jako pierwsi dowiedzieli się o nich trzebińscy radni na czwartkowym spotkaniu z Ryszardem Kosowskim i Adamem Adamczykiem, inicjatorami budowy takiego zakładu w powiecie chrzanowskim.

Chrzanów ma trzy propozycje lokalizacji budowy spalarni: przy składowisku w Balinie, w rejonie oczyszczalni ścieków przy ul. Powstańców Styczniowych lub przy torach kolejowych (w rejonie osadnika ZG Trzebionka). Kolejne trzy wysuwa Trzebinia: na terenie dawnej KWK Siersza, w rejonie Elektrowni Siersza bądź na obszarze likwidowanych ZG „Trzebionka”. Tzw. upadowa to z kolei propozycja Libiąża.

- Wkrótce ogłosimy przetarg na wybór firmy, która na nasze zlecenie opracuje analizę wielokryterialną. To specjaliści wybiorą najlepszą lokalizację – Ryszard Kosowski, burmistrz Chrzanowa, liczy, że dokument będzie gotowy do końca marca. Równocześnie chce rozpocząć konsultacje społeczne, by na spokojnie wytłumaczyć mieszkańcom sens budowy takiego zakładu w powiecie chrzanowskim.

- Kolejnym etapem będzie opracowanie raportu oddziaływania na środowisko oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej – tłumaczył burmistrz Kosowski.

Z opracowaniem dokumentacji burmistrzowie chcieliby zdążyć do końca czerwca przyszłego roku. Wtedy bowiem mija wyznaczony przez Ministerstwo Środowiska termin składania wniosków o dofinansowanie budowy zakładów termicznej obróbki odpadów.
(AJ)

http://www.przelom.pl/przelom-online.php?t=Gdzie-moze-powstac-spalarnia-odpadow-&p=4366
See less See more
Zagospodarują Błonia Karniowickie

Dziennik Polski 19.12.2009

TRZEBINIA. Ponad 370 tysięcy złotych otrzyma gmina na pierwszy etap prac związanych z zagospodarowaniem tzw. Błoń Karniowickich. Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".
5
Z deczka zaległe:

Wykonanie przebudowy i remontu elementów części ciągów dróg powiatowych na terenie gmin Trzebinia i Alwernia o numerach: 1029K, 1026K, 1027K, 1032K, 1033K wraz ze skrzyżowaniem dróg 1033K i 1034K.

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

SIWZ i dokumentacja

Orientacja wg dokumentacji (duże!):

odcinek Iodcinek IIodcinek IIIodcinek IVodcinek V to skrzyżowanie dróg powiatowych 1033K i 1034K w Grojcu

Cała trasa:

See less See more
Inne wyniki przetargów Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, dla których zamieszczono ogłoszenia o udzieleniu zamówienia:

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości Skarbu Państwa, weryfikacja i badanie stanu prawnego dla nieruchomości zajętych pod drogę krajową nr 79 relacji Kraków - Katowice oraz sporządzenie dla przedmiotowych nieruchomości dokumentacji niezbędnej dla ujawnienia w księgach wieczystych własności Skarbu Państwa. Weryfikacja i badanie stanu prawnego oraz wykonanie stosownej dokumentacji geodezyjnej działek Skarbu Państwa będących w użytkowaniu PKP.

[...]
Numer ogłoszenia w BZP 343426-2009 data 02.10.2009r.
[...]

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.09.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Pracownia Geodezyjno - Kartograficzna inż. Stanisław Ciereszko, ul. Wojska Polskiego 10, 32-500 Chrzanów, kraj/woj. małopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 63000.00
Oferta z najniższą ceną: 63000.00 oferta z najwyższą ceną: 91750.00
Waluta: PLN.

http://www.wrotamalopolski.pl/root_...wienia+publiczne/Wyniki+przetargow/2009/7.htm
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Chemicznych w Trzebini.

[...]
Nr ogłoszenia BZP 392776-2009 data 12.11.2009r.
[...]

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.11.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Konsorcjum : Progresbud Sp z o.o Progresbud s.c. Jadwiga Włodarczyk , Wojciech Włodarczyk, Al.Henryka 7, 32-500 Chrzanów, kraj/woj. małopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 105.000,00

http://www.wrotamalopolski.pl/root_...wienia+publiczne/Wyniki+przetargow/2009/2.htm
Wykonanie dwóch projektów technicznych dotyczących przebudowy odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Chrzanowskiego wraz z uzyskaniem pisemnego potwierdzenia złożenia stosownych wniosków do organu budowlanego o uzyskanie prawem wymaganych pozwoleń, uzgodnień i decyzji.

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Projekt l:
Zastąpienie istniejącego utwardzonego pobocza wzdłuż drogi powiatowej nr 1041 K - ul. 21 Stycznia w Luszowicach chodnikiem na odcinku od ul. Dunikowskiego w kierunku Chrzanowa do końca zabudowy na długości ok. 1180 mb wraz z niezbędnym odwodnienia po stronie chodnika o długości ok. 1000 mb
- wybrano ofertę firmy:

DRAFT Spółka inżynierska s.c.
Rafał Dudek, Damian Białas
32-065 Krzeszowice, ul. Krakowska 21

Cena oferty w/w firmy za wykonanie projektu:
wartość netto - 36.800,00 zł
22 % V A T - 8 096,00 zł
wartość brutto - 44 896,00 zł

[...]

Projekt II:
Przebudowa części drogi powiatowej nr 1016K ul. Pogorskiej w Chrzanowie na odcinku od ul. Kalinowej do osiedla Stella t.j. ok. 1500 mb wraz z uzupełnieniem brakującej kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 500 mb
- wybrano ofertę firmy:

DRAFT Spółka inżynierska s.c.
Rafał Dudek, Damian Białas
32-065 Krzeszowice, ul. Krakowska 21

Cena oferty w/w firmy za wykonanie projektu:
wartość netto - 36 900,00
zł 22 % VAT - 8 118,00 zł
wartość brutto - 45018,00 zł

[...]

http://www.wrotamalopolski.pl/root_...wy+odcinkow+drog+powiatowych+na+terenie+P.htm
3
Miliony na inwestycje

W 2009 roku Powiat Chrzanowski wydał 8 mln zł na remonty obiektów i budowę nowych.Wizualizację zagospodarowania terenu przy PCKU wykonała chrzanowska firma Progresbud

W lipcu 2010 roku zakończy się budowa hali widowiskowo- sportowej z przewiązką i boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie. Dotąd wydano na ten cel 2 mln zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 5,2 mln zł.
- Na budowę hali otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości miliona złotych z Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego. Inwestycja realizowana jest terminowo, zgodnie z harmonogramem. Wykonawca, Zakład Remontowo-Budowlany MURDZA z Miechowa, prowadzi prace związane z pokryciem dachu. Planujemy, by do końca roku obiekt został przykryty, by zimą móc skupić się na pracach wykończeniowych. To pozwoli na płynną realizację tej inwestycji - mówi Wicestarosta Adam Potocki.

Jeszcze kilka dni potrwa również termomodernizacja budynków I LO w Chrzanowie. Ocieplony jest tył i bok szkoły. Wykonana jest także konserwacja starego skrzydla. Wymieniono wszystkie okna i centralne ogrzewanie. Prace prowadzone są pod nadzorem konserwatora zabytków.
- Wilgoć i za niska temperatura powodują, że roboty się wydłużają - podkreśla Adam Potocki.
Inwestycja będzie kosztować 1,5 mln zł. 20 proc. kwoty stanowi tzw. premia termomodernizacyjna.
W trakcie realizacji inwestycji podjęto decyzję o poszerzeniu prac: zmianie stolarki drzwiowej do sal lekcyjnych w budynku głównym i starym, wzmocnieniu stropów drewnianych w starym budynku, wykonaniu sufitów podwieszanych w korytarzach, wymienieniu tynków na korytarzach i klatkach schodowych i wymalowaniu ścian iPrace dodatkowe to koszt 320 tys. zł. Zakończą się w listopadzie.

Ze szkoły do amfiteatru

Budowa wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawca, czyli Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny przy ul. Skłodowskiej w Chrzanowie, rozpoczęła się w 2009 roku. Dotąd wydano na nią 1 mln zł. Wyburzono już ściany działowe na I i II piętrze. Trwa remont parteru i piwnic. Większość okien wymieniono. Dobudowano klatkę schodową i dodatkową świetlicę. Wykonawcą jest chrzanowski Chapebex. Termin realizacji umowy to czerwiec 2010 roku.Tu od 2010 roku będzie się mieścił Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Zakończyła się termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Libiążu. Ściany ocieplono styropianem, wymieniono okna i drzwi, ocieplono dach, zamontowano oświetlenie zewnętrzne. 1 mln zł na inwestycję pochodzi z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska.
W libiąskim Zespole Szkół zlikwidowano także bariery architektoniczne. Wyremontowano i dostosowano do osób niepełnosprawnych sanitariaty, zamontowano platformę schodową. Pieniądze na ten cel pochodziły z budżetu Powiatu.Budynek libiąskiego Zespołu Szkół po termomodernizacji

Podobne prace trwają w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie. Koszt przedsięwzięcia to 95 tys. zł (57 tys. zł przebudowa sanitariatów, 38 tys. zł montaż platformy). Dofinansowanie z PFRON wynosi 28,5 tys. zł.

Jednoroczną inwestycją był kapitalny remont budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie. Kosztował 1,8 mln zł. W PCKU powstała sala audiowizualna (ponad 1 mln zł), wyremontowano sale i korytarze na I i II piętrze (208 tys. zł), wykonano termomodernizację obiektu (prawie 500 tys. zł premii termomodernizacyjnej).

Jest już gotowa dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenu wokół szkoły. Projekt przewiduje m.in. parking na 50 samochodów (I etap robót), alejki i mały amfiteatr na ok. 60 osób.

Z dachu na boisko

Budynek samorządowy przy ul. Grzybowskiego w Chrzanowie także ulega gruntownym remontom. Dotyczy to pomieszczeń Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych oraz Wydziału Ochrony Środowiska oraz pomieszczeń piwnicznych na zbiorcze archiwa dla starostwa i jednostek organizacyjnych. Powiat wyłożył na ten cel 141 tys. zł.
Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą przy ul. Grzybowskiego w Chrzanowie również przeprowadza remont swoich biur. Wybudowano m.in. parking na tyłach budynku.
W Domu Pomocy Społecznej w Płazie przeprowadzana jest renowacja elewacji Pałacu Starzyńskich. Koszt modernizacji to 125 tys. zł.

Przed Powiatem dwuletnia budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini. Do końca stycznia 2010 roku powstanie projekt techniczny obiektu. Na luty zaplanowano uzyskanie pozwolenia na budowę, a w marcu ogłoszenie przetargu na wykonanie sali.
- Zastanawialiśmy się, czy możliwa będzie budowa takiej sali na dachu szkoły. Okazało się, że technicznie byłaby możliwa, ale kosztowałaby aż 13 mln zł. Stąd decyzja o umiejscowieniu obiektu na boisku. Koszt realizacji tak umiejscowionej sali nie przekroczy 5 mln zł - tłumaczy Wicestarosta Potocki.
Powiat złoży wniosek o dofinansowanie tej inwestycji do Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego. Pomoc finansową wstępnie zadeklarowała również gmina Trzebinia.
(KR)

http://www.powiat-chrzanowski.pl/index.php?id=2&p=news,1891,show,1293
See less See more
CZY RUINY PAŁACU SZEMBEKÓW W PORĘBIE ŻEGOTY ZOSTANĄ ODBUDOWANE?

2009-12-05 10:15:53Do czasów wojny w niewielkiej miejscowości Poręba Żegoty w pobliżu Alwerni wznosił się jeden z najbardziej okazałych pałaców południowej Polski. Częściowo zniszczył go pożar w 1945 roku – do ostatecznej zagłady doprowadziły lata powojenne.
We wrześniu 2002 roku zrujnowany dwór i czworaki (pow. 1, 72 ha) wystawiono na sprzedaż w drodze przetargu...
Zakupiła Polka zamieszkała we Włoszech, Janina Mendys Gatti. Postawiła jednak ultimatum - odbuduje zabytek, pod warunkiem, że umożliwi jej się również kupno pałacowego parku (ok. 4 ha), stanowiącego wówczas własność gminy. Udało się to po kolejnych czterech latach. Przez ten czas pozostałości zespołu pałacowego osiągnęły kolejny stopień dewastacji...
Obecnie p. Janina Mendys Gatti deklaruje przystąpienie do prac renowacyjnych na wiosnę 2010 roku. Zrekonstruowany pałac zamierza przeznaczyć na prywatną siedzibę, natomiast w części folwarcznej uruchomić działalność gospodarczą, której szczegółów na razie nie zdradza...

http://www.dworymalopolski.pl/14,24...BEKOW_W_POREBIE_ZEGOTY_ZOSTANA_ODBUDOWANE.htm
See less See more
^^Oby tylko efekt odbudowy nie był taki jak po adaptacji dworu w Pogorzycach na mieszkania socjalne::crazy:
See less See more
^^Myśląc o powiecie oświęcimskim czekam też na odbudowę renesansowego dworu w Graboszycach, na dzisiejszą chwilę, ze względu na stopień zachowania, chyba nawet cenniejszego od głębowickiego pałacu.
W związku z próbą stworzenia przeze mnie rekonstrukcji Pałacu w Porębie Żegoty, szukam i proszę was o jakieś archiwalne zdjęcia tego obiektu.
Ja nie dysponuję niestety taką dokumentacją. Najlepiej popytać w chrzanowskim muzeum, oni tam mają dużo archiwalnych zdjęć z regionu, może pałac też się trafi.
6
Trochę zdjęć z wędrówek przy okazji dni świątecznych;) Na początek trochę zaległych inwestycji, o których wspominałem w poprzednich postach.

Chrzanów, ul. Jordana, Komenda Powiatowa Policji

fasada głównanaprzeciw głównego wejścia garaże i strzelnica na pięterku;)tył budynku, akurat w bardziej reprezentatywną stronę czyli do ul. Oświęcimskiejwidok od ul. Oświęcimskiejodnowione elewacje bloku przy ul. Oświęcimskiej 11See less See more
9
Budowy z ul. Świętokrzyskiej

widok z Rynkuz ulicyz placu jaki pozostał po wyburzeniu PRL-owskiego baraczku ze sklepem/serwisem AGD przy ul. Berka Joselewiczatak się prezentuje plac ze Świętokrzyskiej - czeka na inwestora, który może tu postawić budynek mieszkaniowo- lub handlowo-usługowywidziana w dzień kamieniczka-oficynka kamienicy Rynek 12 przy ul. Berka Joselewicza

wracamy na Świętokrzyskąnie rozumiem sensu pozwolenia na wybudowanie tego budynku jako szczytowego w stosunku do ulicy skoro wszystkie budynki wokół są zwrócone do niej kalenicowo :dunno:

tablica w oknietu widać jak się dachy gryzą

See less See more
8
skrzyżowanie Świętokrzyska/Grunwaldzka - jest ogrodzenie, pewnie na wiosnę zaczną kopać

ul. Szpitalna, za skrzyżowaniem z ul. Topolową w kierunku na Płazęprzy wspomnianym skrzyżowaniu w budynkach starego szpitala powolutku postępują prace rozbiórkowejeszcze przed kryzysem planowano w tym miejscu galerię handlową, mówiono o otwarciu w okolicach 2011 r. Czy teraz coś z tego wyjdzie...tak wygląda aktualnie koniec planowanej obwodnicy północno-wschodniej, zapewne powstanie tu rondo, ulica Topolowa z kolei musi przynajmniej na odcinku będącym fragmentem obwodnicy ulec poszerzeniu - teraz jest zdecydowanie za wąska na pełnienie takiej funkcji:

See less See more
21 - 40 of 6441 Posts
Top