SkyscraperCity Forum banner

[Chrzanów] Inwestycje w mieście i powiecie

1824682 Views 6420 Replies 150 Participants Last post by  Gluszek
Myślę, że warto aby kolejny - po Oświęcimiu - kawałek Małopolski Zachodniej miał swój wątek inwestycyjny. Zakładam zatem takowy z założeniem, że będzie on poświęcony nie tylko samemu Chrzanowowi, ale także pozostałym miastom i gminom powiatu tj. Trzebini, Libiążowi, Alwerni oraz Babicom. Mam nadzieję, że nie będę jedynym postującym w wątku, ale zobaczymy jak wyjdzie;)

Obszar zainteresowania wątku:EDIT: W miarę możliwości pierwszy post będę uzupełniał o linki do ważnych dokumentów i inwestycji:

Chrzanów

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrzanów - rysunek (bez legendy niestety), SUiZKP na geoportalu - z legendą

Miejscowe plany zagospodarowania gminy Chrzanów - poszczególne

Miejscowe plany zagospodarowania gminy Chrzanów - mapka z obszarami dla których uchwalono mpzp

Strategia rozwoju do 2015

Program Rewitalizacji Centrum Chrzanowa

Planowane obwodnice miasta: północna, zachodnia, północno-wschodnia

Nowe Miasto - drugi Chrzanów

Trzebinia

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia

Miejscowe plany zagospodarowania gminy Trzebinia

Strategia Rozwoju Gminy Trzebinia na lata 2007 -2015

Program rewitalizacji miasta

Libiąż

Strategia rozwoju gminy Libiąż na lata 2005-2015

Lokalny Program Rewitalizacji miasta Libiąża na lata 2008 - 2016

Alwernia

Miejscowe plany zagospodarowania gminy Alwernia

Strategia Miasta i Gminy Alwernia

Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Alwerni na lata 2008 – 2015

Alvernia Studios

Powiat

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006-2015

Opracowanie Studium Wykonalności dla zadania „Modernizacja Linii Kolejowej Nr 93, Trzebinia Zebrzydowice na Odcinku Trzebinia – Oświęcim z infrastrukturą towarzyszącą” + mapki
See less See more
1061 - 1080 of 6421 Posts
CHRZANÓW. Zaplanowali ponad 33 miliony złotych na inwestycje

Dodano: 22.12.2011, 18:01

Napięty i wyliczony co do złotówki – tak według burmistrza Ryszarda Kosowskiego wygląda przyszłoroczny budżet Chrzanowa uchwalony przez radnych w czwartek. Wśród przewidzianych inwestycji znajdziemy m.in. przebudowę ul. Partyzantów, dalszy etap budowy pasażu łączącego ul. Krakowską z ul. Kusocińskiego i utworzenie regionalnej izby „Przy kominie” w Płazie.

Jak twierdzi, będą realizowane tylko inwestycje uwzględnione w projekcie. Słowa te odnosiły się m.in. do radnego Janusza Krupnika, który w imieniu mieszkańców Pogorzyc apelował o utworzenie świetlicy w tej miejscowości.
- Czasami łatwiej jest coś wybudować, ale trudniej później utrzymywać – tłumaczył Kosowski.

Opozycja miała sporo zastrzeżeń do projektu budżetu.
- Nie planuje się takich inwestycji, które w przyszłości do budżetu miasta przynosiłby dochody. Mam wrażenie, że w projekcie nie uwzględniono planowanych w 2012 roku znacznych podwyżek gazu, prądu, wody i paliwa – mówiła radna Agata Szuta.

Czy słowa radnej okażą się prorocze? W połowie sesji w całym budynku zgasły światła z powodu awarii. :lol:

Zdaniem Agaty Szuty przeanalizowana powinna zostać m.in. dotacja przeznaczona na Związek Komunalny Komunikacja Międzygminna, która wynosi 2 mln 760 tys. zł.

W gminie Chrzanów w przyszłym roku realizowane będą 34 inwestycje. Wśród nich znajdziemy m.in.:
- budowę obwodnicy północno-wschodniej (24 mln 651 tys. zł),
- rewitalizację centrum Chrzanowa – etap III „Tysiąc kamieni” (m.in. pasaż łączący ul. Krakowską z ul. Kusocińskiego 2 mln 400 tys. zł)
- remont pomieszczenia Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej znajdującego się w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji (250 tys. zł),
- rozbudowę cmentarza komunalnego (20 tys. zł),
- utworzenie szkolnego placu zabaw w Luszowicach (130 tys. zł),
- cyfrowy urząd – e-urząd (200 tys. zł),
- budowa połączenia drogowego ul. Trzebińskiej z ul. Szpitalną (1 mln 500 tys. zł),:banana:
- utworzenie regionalnej izby „Przy kominie” w Płazie (500 tys. 185 zł),
- przebudowa ul. Partyzantów (300 tys. zł).:banana:

Łączny koszt inwestycji przewidzianych w przyszłorocznym budżecie to 33 mln 471 tys. zł. Dług miasta na początku 2012 roku będzie wynosił ponad 64 mln zł.

Projekt budżetu jest dostępny na http://www.chrzanow.pl/index.php?id=5213

(mg)

http://www.przelom.pl/przelom-onlin...owali-ponad-33-miliony-zlotych-na-inwestycje/
See less See more
Nowe info:

W Chrzanowie powstanie kolejne centrum handlowe


19 grudnia w hotelu Mazowsze Medi-SPA w Ustroniu odbyła się konferencja połączona z prezentacją projektu Kasztelania City Centre w Chrzanowie. W spotkaniu uczestniczyli: Ryszard Kosowski, burmistrz Chrzanowa i Andrzej Uryga, przewodniczący Rady Powiatu Chrzanowskiego, którzy obiecali wsparcie działań inwestora ze strony samorządów.
Kasztelania City Centre ma powstać na obszarze, gdzie znajdował się stary szpital. Centrum handlowe wybuduje właściciel tego terenu – Invest Media Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu. Partnerem inwestycji jest Adept Investment Sp. z o.o. z Warszawy. Jak zapowiada inwestor, otwarcie centrum zaplanowano na IV kwartał 2013 roku. Do końca grudnia 2011 roku ma być natomiast całkowicie rozebrany pierwszy pawilon starego szpitala przy ul. Szpitalnej w Chrzanowie. Kolejne mają zniknąć z powierzchni ziemi w I kwartale przyszłego roku.

- Na wniosek starostwa sporządzono ekspertyzę techniczną trzech pawilonów starego szpitala: głównego, administracyjnego i obiektu, w którym znajdował się niegdyś oddział pulmonologiczny. Dopiero taka ekspertyza pozwalała na wszczęcie procedury administracyjnej, która doprowadziła do wydania decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazującej właścicielowi natychmiastową rozbiórkę głównego budynku. Kolejne decyzje zapadną wkrótce – zapowiada starosta Adam Potocki.

Sąsiedztwo aglomeracji śląskiej liczącej ponad 2,2 mln mieszkańców oraz możliwości logistyczne regionu korzystnie wpływają na zainteresowanie inwestorów Chrzanowem. Dodatkowo analiza potencjału miejsca wskazuje, że „Kasztelania” obejmie swym oddziaływaniem ponad 850 tys. zł mieszkańców regionu.

Projekt inwestycyjny Kasztelania City Centre zlokalizowany jest u zbiegu ulic: Szpitalnej i Topolowej w bezpośrednim sąsiedztwie wewnętrznej obwodnicy Chrzanowa.

- Ta obecnie budowana północno-wschodnia arteria komunikacyjna zapewni mieszkańcom miasta i regionu dogodny dojazd do centrum handlowego zarówno z autostrady A4 jak i okolic miasta – mówi Ryszard Kosowski, burmistrz Chrzanowa.

Centrum handlowe ma być nowoczesnym i wielofunkcyjnym obiektem łączącym funkcję galerii handlowej i parku handlowego. Inwestor przewiduje uruchomienie ponad 50 lokali handlowych, w tym 4 sklepy wielkopowierzchniowe. Ma się tam znaleźć m.in. market spożywczy i sklep AGD/RTV.

Projekt Kasztelania City Centre w Chrzanowie w liczbach

18000 m2 – powierzchnia handlowa

345 – ilość miejsc parkingowych

852 100 – liczba mieszkańców w 30 minutowym obszarze oddziaływania


http://www.powiat-chrzanowski.pl/?id=2&news=2189

Choć niewiele nowego się dowiedzieliśmy. 50 sklepów plus 4 to nie tak sporo. W Maksie jest chyba coś ponad 60.
See less See more
Deteroos, czy coś więcej wiadomo na temat przebudowy ul. Partyzantów?
W Chrzanowie powstanie kolejne centrum handlowe


19 grudnia w hotelu Mazowsze Medi-SPA w Ustroniu odbyła się konferencja połączona z prezentacją projektu Kasztelania City Centre w Chrzanowie.
(...)
Sąsiedztwo aglomeracji śląskiej liczącej ponad 2,2 mln mieszkańców oraz możliwości logistyczne regionu korzystnie wpływają na zainteresowanie inwestorów Chrzanowem. Dodatkowo analiza potencjału miejsca wskazuje, że „Kasztelania” obejmie swym oddziaływaniem ponad 850 tys. zł mieszkańców regionu.
(...)
Gdyby powstała "Kasztelania SPA", a zwłaszcza porządna strefa saun (tj. ręczniki, prześcieradła zamiast kąpielówek), to ja też byłbym "objęty oddziaływaniem" takiej Kasztelanii:)
Ale chyba na razie nic się na coś takiego w Chrzanowie nie zanosi:sad2:
See less See more
Deteroos, czy coś więcej wiadomo na temat przebudowy ul. Partyzantów?
Przebudowa dopiero w 2014r. wraz z połaczeniem ul. Jordana z Pratyzantów.:bash:
Przebudowa dopiero w 2014r. wraz z połaczeniem ul. Jordana z Pratyzantów.:bash:
No to będą korki na rondzie od strony Kątów. Będę musiał objeżdżać chyba Kopaniną. Ale kicha...:bash:
Mam nadzieję, że część kierowców będzie objeżdżać przez A4.
Czy są jakieś szanse na połączenie obwodnicy Chrzanowa i DK 79 z pominięciem Trzebini?
Słyszałem, że nasz niedaleki sąsiad Oświęcim dorobił się McDonalda. Ma ponoć powstać zaraz obok stacji PB wjeżdżając do miasta od strony Chrzanowa choć dokładnie nie wiem gdzie.
Pierwsze słyszę ^^ nie bardzo wiem gdzie tam nawet jest miejsce bo powstało obok BP Netto. Za to dorobiliśmy się KFC.
Chrzanów. Na Łowieckiej nie chcą bloków

Tereny przy ulicy Łowieckiej w Chrzanowie to atrakcyjna lokalizacja. Ulica zlokalizowana w osiedlu Stara Huta, zaledwie 600 metrów od centrum miasta to łakomy kąsek zarówno dla mieszkańców jak i potencjalnych inwestorów. O walorach tego terenu wie doskonale gmina, która kilka lat temu wniosła aportem nieruchomość w tej okolicy do TBS. Towarzystwo Budownictwa Społecznego ma w planach budowę budynków szeregowych.

Na ostatniej sesji chrzanowskiej rady miejskiej głosowano nad uchwałą o zatwierdzeniu planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy Łowieckiej. Pojawili się na niej mieszkańcy, których działki znajdują się na tym terenie. Przyszli by wrazić swój sprzeciw wobec powstania tam bloków. Uznali bowiem, że takie sąsiedztwo będzie uciążliwe.
- Mam wrażenie, że wszystko zmierza ku temu by powstał tam blok. Ja, kupując działkę na ulicy gdzie miały stać domy jednorodzinne, nie chcę sąsiedztwa budynków wielorodzinnych - mówił na sesji Michał Marcinkowski.

Zarówno Marek Kanik, naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki chrzanowskiego magistratu, jak i Urszula Palka, wiceburmistrz miasta zapewniali, że inwestycja TBS nie oznacza powstania blokowiska, a jedynie mieszanej zabudowy. Czyli domy prywatne mogą sąsiadować tutaj z budowlami o nawet czterech kondygnacjach.
- Tu bloków nikt nie będzie budował - podkreślała pani wiceburmistrz. - Tam jest napisane, że maksymalnie cztery kondygnacje. Musi to być jakaś kompozycja ładna i zgrabna, żeby do tego terenu przystawała. 50 procent terenu przeznaczone jest pod zabudowę, a drugie tyle na resztą, z czego 40 procent pod zieleń. Spełniając wszystkie przepisy prawa budowlanego, budownictwo musi być tak usytuowane, aby nikomu nie przeszkadzało - dodała Palka.

Pani wiceburmistrz zaznaczyła również, że nieprawdą jest jakoby uwagi mieszkańców nie zostały wzięte pod uwagę, gdyż właśnie na ich prośbę zrezygnowano z projektu budowy na tym terenie kompleksu garaży, których sąsiedztwo byłoby o wiele bardziej uciążliwe. - Miasto potrzebuje garaży, lecz mimo to na waszą prośbę zdjęliśmy ten projekt, po to żeby mogły tam powstać domy prywatne - ucięła Palka.

Ostatecznie, mimo burzliwych obrad, uchwała została przegłosowana. Za było jednak zaledwie 11 radnych i aż 6 wstrzymało się od głosu. Trzy osoby zagłosowały przeciwko.

Źródło: http://chrzanowski24.pl/wiadomosci-...skiego/chrzanow-na-lowieckiej-nie-chca-blokow
Kolejny opór ludzki :bash:
See less See more
2
Mały OT.

Miałbym prośbę odnośnie przeklejania treści i zdjęć z Chrzanowski24.pl
Czy moglibyście przeklejać 1-3 akapity wstępu + 1 zdjęcie zamiast całości? Nie chodzi tu tylko o prawa autorskie, ale ma także znaczenie przy zużyciu transferu i dla Google.

Poza tym zapraszam do aktywnego korzystania z naszego portalu.
See less See more
^^Wiedziałem, że predzej czy póżniej przylecicie tutaj z żalem.:bash:
I to bezczelnie upominacie się o prawa autorskie gdy sami kopiowaliście z tego forum bez podania źródła.:eek:hno::eek:hno:
Cieszcie się, przynajmniej Was tu reklamujemy i Wam odsłony zwiększamy, chodz jestem za tym by bana dać na Wasz marny portal.:banana:
See less See more
Wracając do ważniejszych spraw, uzupełnienie inf. o MPZP dla ul. Łowiecej uchwalonej na ostatniej sesji.
Klikając link można zapoznać się z całością.

Uchwała Nr XVI/198/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Łowieckiej w Chrzanowie.

Ja wydrębnie najważniejsze informacje + plan.


§ 10. Wyznacza sie tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej , oznaczone na rysunku planu symbolem MM o pow. 1.24 ha:

I) przeznaczenie podstawowe:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej o niskiej intensywności i zróżnicowanych parametrach,

b) komunikacja dojazdowa wewnętrzna;


2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) nieuciążliwa funkcja usłgowa: usługi handlu. małej gastronomii, rzemiosła, funkcje biurowe, gabinety oraz inna funkcja usługowa stanowiąca uzupełnienie i wzbogacenie funkcji podstawowej.

b) budynkl zamieszkania zbiorowcgo (hostele),

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

d) inne trasy i urządzenia komunikacyjne (drogi wewnetrzne, ciągi piesze i pieszo—jezdne, ścieżki rowerowe miejsca postojowe, parkingi, place manewrowe itp.),

e) zieleń urządzona wraz z urządzeniami rekreacji, zielen izolacyjna pietra wysokiego i średniego od strony drogi KDG,

f) budynki gospodarcze, garaże;


3) zasady zagospodarowania kształtowania ładu przestrzennego:

a) nowo realizowana zabudowa wymaga harmonijnego wpisania w otaczający krajobraz zabudowy jednorodzinnej; ksztaltowanie zabudowy winno uwzgledniać tworzenie wnętrz urbanistycznych obejmujących zieleń ogólnodostępną wraz z urządzeniami rekreacji, ciagami pieszymi, dojazdami, miejscami parkingowymi; funkcja uslugowa może być realizowana w formie obiektów wolno stojących lub wbudowana w obiekt o funkcji mieszkaniowej,

b) realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza sie w formie wolno stojącej, szeregowej bądż grupowej (w tym bliźniaczej) nie określa się formy zabudowy wielorodzinnej,

c) kompleksy garaży odpowiadające potrzebom zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej należy realizować w formie garaży zbiorowych o ujednoliconej formie, dachy nawiązujące do architektury budynków mieszkalnych,

d) garaże dla obslugi zabudowy jednorodzinnej winny być lokalizowane w powiązaniu z budynkiem mieszkalnym lub w kubaturze budynku z dopuszczeniem odstępstw dla zorganizowanej formy budownictwa,

e) zabudowa nie podpiwniczona z uwagi na wysoki poziom wöd gruntowych,

f) lokalizacja zabudowy wymaga zachowania niezbędnych minimalnych odleglości od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej wynikających z przepisów odrębnych


4) ustala sie parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) wysokość zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 2 - 4 kondygnacji nadziemnych, łącznie z poddaszem użytkowym, dachy ze spadkami jedno i wielostronnymi o kącie nachylenia połaci dachowych 15-45°,

b) jednorodzinnej 3 kondygnacji łącznie z poddaszem użytkowym,

c) maksymalna wysokość garaży do 4,0 m, w tym ze spadkami jedno i wielostronnymi o kącie nachylenia połaci dachowych 15-45°„

d) minimum 45% powierzchni działki lub terenu inwestycji winna stanowić powierzchnia biologicznie czynna„

e) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy (P1) - 50%,

f) odleglość zabudowy od dróg glównych (zbiorczych) dojazdowych, wewnętrznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami; na terenach o oznaczonych graficznie nieprzekraczalnych liniach zabudowy na rysunku planu obowiązują powyższe linie,

g) minimalne powierzchnie działek
- dia zabudowy szeregowej min. pow. działek 200 m2 ,
- dia zabudowy grupowej lub bliźniaczej 300 m2 ,
- dla zabudowy wolno stojącej 500 m2 ;
.
.
.
Protesty złożyli głównie własciciele działek z ul. Łowieckiej, którzy niedawno kupili je właśnie od gminy.
Droga KD-G to rezerwa obwodnicy śródmieścia wyznaczona jeszcze w latach 70-tych ub. wieku.
.
.
Z tej samej sesji

Trzebinia buduje strefy a Chrzanów przyłącza się do Krakowskiego Parku Technologicznego:

Uchwała Nr XVI/205/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 grudnia 2011 r. o wyrażeniu zgody na ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej pod nazwą "Krakowski Park Technologiczny" na terenie Gminy Chrzanów.

Jest to obszar pomiędzy ul. Szpitalna i Transportową głównie zajęty przez Dan Cake Polonia. Tylko zastanawia mnie dlaczego tylko ten obszar włączyli a nie inne na które można by było ściągnąc nowe fiirmy?
.
.
Uchwała Nr XVI/199/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 grudnia 2011 r. o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych u zbiegu ulic Siennej i Stara Huta w Chrzanowie.

Szkoda, że najpierw nie uchwalą MPZP dla tego terenu, bo może skończyć się kolejnym blaszanym marketem.:eek:hno:
See less See more
Droga KD-G to rezerwa obwodnicy śródmieścia wyznaczona jeszcze w latach 70-tych ub. wieku.
Oj chyba nie. Obwodnica miała iść wyżej, wzdłuż ogródków działkowych przy Partyzantów.

Jest to obszar pomiędzy ul. Szpitalna i Transportową głównie zajęty przez Dan Cake Polonia. Tylko zastanawia mnie dlaczego tylko ten obszar włączyli a nie inne na które można by było ściągnąc nowe fiirmy?
Pewnie Dan Cake załapało się do KPT. BTW. Pierwsza część trzebińskiej SSE też w większości ma objąć tereny już zajęte przez działające firmy. Buduje im się tylko infrastrukturę.

Szkoda, że najpierw nie uchwalą MPZP dla tego terenu, bo może skończyć się kolejnym blaszanym marketem.:eek:hno:
W dodatku nie wiemy jak ostatecznie będzie wyglądał nowy układ drogowy w tym miejscu - nowy wiadukt, nowa droga częściowo po śladzie Świętokrzyskiej wpadająca w Starą Hutę...
See less See more
^^Wiedziałem, że predzej czy póżniej przylecicie tutaj z żalem.:bash:
I to bezczelnie upominacie się o prawa autorskie gdy sami kopiowaliście z tego forum bez podania źródła.:eek:hno::eek:hno:
Cieszcie się, przynajmniej Was tu reklamujemy i Wam odsłony zwiększamy, chodz jestem za tym by bana dać na Wasz marny portal.:banana:
Przestań siać idiotyzmy bo jeśli się czepiać to po pierwsze na chrzanowski24.pl podaliśmy źródło, że grafika (jedna jedyna jaką kiedykolwiek podlinkowaliśmy na ch24 z SSC) pochodzi z SSC, po drugie pobrałeś tę grafikę ze strony urzędu a nie stworzyłeś ją sam a po trzecie nie wylewam żale tylko zgłaszam prośbę. Koniec OT z mojej strony.
See less See more
Oj chyba nie. Obwodnica miała iść wyżej, wzdłuż ogródków działkowych przy Partyzantów.
Owszem idzie wyżej, ale jest także wyznaczona droga od ul. Śląskiej, przecina właśnie ta droge co mówiłeś, dalej krzyżuje się z ul. Oświęcimską i kończy się na ul. Siennej, ją także można nazwać obwodnicą.

Pewnie Dan Cake załapało się do KPT. BTW. Pierwsza część trzebińskiej SSE też w większości ma objąć tereny już zajęte przez działające firmy. Buduje im się tylko infrastrukturę.
Ale gmina Chrzanów mogła by przynajmniej ze swojej strony zaproponować działki w Kroczymiechu, która chce gmina sprzedać w następnym roku.

W dodatku nie wiemy jak ostatecznie będzie wyglądał nowy układ drogowy w tym miejscu - nowy wiadukt, nowa droga częściowo po śladzie Świętokrzyskiej wpadająca w Starą Hutę...
Nie spodziewaj się nowego wiaduktu, a jeżeli chcesz zobaczyć jak będzie wyglądał układ drogowy w okolicy ul.Siennej i Stara Huta, pobierz z linku "plan Stara Huta"
http://www.przetargi.plk-sa.pl/kprzetarg_szczegoly.php?szczegoly_id=d9263add50a89d7a63f6b793cd11ad50&futix=-32305000


Przestań siać idiotyzmy bo jeśli się czepiać to po pierwsze na chrzanowski24.pl podaliśmy źródło, że grafika (jedna jedyna jaką kiedykolwiek podlinkowaliśmy na ch24 z SSC) pochodzi z SSC, po drugie pobrałeś tę grafikę ze strony urzędu a nie stworzyłeś ją sam a po trzecie nie wylewam żale tylko zgłaszam prośbę. Koniec OT z mojej strony.
Nie rozśmieszaj mnie, dopiero musiałem się upomnieć, tu każdy podaje źródło i jest wszystko w porzadku jeżeli Wy możecie linkować to my też.
Nie samo się stworzyło, mogłeś sam pobrać ze strony urzędu jak to takie banalne było.
See less See more
Owszem idzie wyżej, ale jest także wyznaczona droga od ul. Śląskiej, przecina właśnie ta droge co mówiłeś, dalej krzyżuje się z ul. Oświęcimską i kończy się na ul. Siennej, ją także można nazwać obwodnicą.
W sumie tak, tylko teraz nici z tej obwodnicy bo Przybosia to praktycznie droga osiedlowa, Łowiecka do Oświęcimskiej też (że też nawet nie przedłużono przynajmniej do Przybosia ścieżki rowerowej z Łowieckiej... a powinna iść co najmniej pod Chrzanów Główny, jak kiedyś tory...)

Nie spodziewaj się nowego wiaduktu, a jeżeli chcesz zobaczyć jak będzie wyglądał układ drogowy w okolicy ul.Siennej i Stara Huta, pobierz z linku "plan Stara Huta"
http://www.przetargi.plk-sa.pl/kprzetarg_szczegoly.php?szczegoly_id=d9263add50a89d7a63f6b793cd11ad50&futix=-32305000
Oj Ty bestio, przetarg ogłoszony 6 grudnia a Ty teraz dopiero informujesz?;) SW zakłada przebudowę wiaduktu na Siennej, owszem, ale od SW do projektu jeszcze daleka droga. Zwłaszcza jak się podniesie raban jakich zniszczeń chce dokonać PLK:bash: (chociaż zaczadzone samochodami społeczeństwo chrzanowskie wraz z naczelnym promotorem KI burmistrzem kochanym będzie pewnie krzyczeć, że dwa pasy ważniejsze niż 150-letni zabytek inżynierski - najwyżej się obok odbuduje ze styropianu:eek:hno:).

Aha, przetarg 28.12.2011 unieważniony. Żaden z uczestników przetargu nie zmieścił się w kwocie jaką PLK chciało przeznaczyć na studium:(
See less See more
Wyciągnąłem mapki z linka podanego przez lukkiego (uwaga, duże):

Zielona -->TrzebińskaKrakowskaStara Huta -->

See less See more
4
Stara Huta -->

Widać że kolej ma w dupie zabytki i przebuduje ponad 100letni wiadukt smutne :(
See less See more
Widać że kolej ma w dupie zabytki i przebuduje ponad 100letni wiadukt smutne
Jak inaczej wyobrażasz sobie to rozwiązanie? To jest wiadukt, który ma służyć temu żeby pojazdy mogły wygodnie pod nim przejechać. Kiedyś wystarczała jedna jezdnia, teraz potrzebne są dwie, więc jest konieczność przebudowy.
See less See more
do porto88 - to nie kwestia uporu ludzkiego.
działki na ul. Łowieckiej, które sprzedawała gmina miały przed ogłoszeniem przetargów ustalone warunki zabudowy - dopuszczona była możliwość budowy domów jednorodzinnych parterowych wraz z użytkowym poddaszem o maksymalnej wysokości 8m; więc wskazywało to na to, ze będzie to teren w dalszym ciągu utrzymany jako obszar zabudowy jednorodzinnej. Dlatego też sprzedały się wszystkie.
A tych działek było bodajże 8, 10.000 zł/ar - cena wywoławcza, więc mało nie kosztowały..:p
Cała Łowiecka, jak i obszary przyległe charakteryzują się zabudową jednorodzinną dlatego też trudno się dziwić, ze protestują..:)
Kolejną sprawą jest to, ze tereny te to tereny podmokłe, a działka przekazana TBS to istne bagno, położone na dodatek w miejscu gdzie kiedyś działała Kopalnia Matylda. Inwestycja ta będzie niesłychanie kosztowna, i wydaje mi się, że gmina nie zdaje sobie z tego sprawy.
See less See more
1061 - 1080 of 6421 Posts
Top