SkyscraperCity Forum banner

[Chrzanów] Inwestycje w mieście i powiecie

1843410 Views 6440 Replies 152 Participants Last post by  Morebass
Myślę, że warto aby kolejny - po Oświęcimiu - kawałek Małopolski Zachodniej miał swój wątek inwestycyjny. Zakładam zatem takowy z założeniem, że będzie on poświęcony nie tylko samemu Chrzanowowi, ale także pozostałym miastom i gminom powiatu tj. Trzebini, Libiążowi, Alwerni oraz Babicom. Mam nadzieję, że nie będę jedynym postującym w wątku, ale zobaczymy jak wyjdzie;)

Obszar zainteresowania wątku:EDIT: W miarę możliwości pierwszy post będę uzupełniał o linki do ważnych dokumentów i inwestycji:

Chrzanów

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrzanów - rysunek (bez legendy niestety), SUiZKP na geoportalu - z legendą

Miejscowe plany zagospodarowania gminy Chrzanów - poszczególne

Miejscowe plany zagospodarowania gminy Chrzanów - mapka z obszarami dla których uchwalono mpzp

Strategia rozwoju do 2015

Program Rewitalizacji Centrum Chrzanowa

Planowane obwodnice miasta: północna, zachodnia, północno-wschodnia

Nowe Miasto - drugi Chrzanów

Trzebinia

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia

Miejscowe plany zagospodarowania gminy Trzebinia

Strategia Rozwoju Gminy Trzebinia na lata 2007 -2015

Program rewitalizacji miasta

Libiąż

Strategia rozwoju gminy Libiąż na lata 2005-2015

Lokalny Program Rewitalizacji miasta Libiąża na lata 2008 - 2016

Alwernia

Miejscowe plany zagospodarowania gminy Alwernia

Strategia Miasta i Gminy Alwernia

Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Alwerni na lata 2008 – 2015

Alvernia Studios

Powiat

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006-2015

Opracowanie Studium Wykonalności dla zadania „Modernizacja Linii Kolejowej Nr 93, Trzebinia Zebrzydowice na Odcinku Trzebinia – Oświęcim z infrastrukturą towarzyszącą” + mapki
See less See more
1521 - 1527 of 6441 Posts
^^
I tak sobie zgnije poleży do wiosny. A potem się zrobi protokół zniszczenia odbioru. Koniaczek?

;)
  • Like
Reactions: 1
2
Osiedle Vidok w Trzebini widziane z Bolęcina ;) (z niedzieli)See less See more
  • Like
Reactions: 2
No ale tu zarządca krajowy dał ciała, i to po całości.

Z drugiej strony ziobro zaskoczenia bo to 2137 raz. Festiwal świateł na Trzebińskiej, remont nawierzchni na Śląskiej żeby zaraz wpuścić bodaj wodociągi żeby porżnęli drogę w poprzek... itp. itd.
Akurat skończą remontować ;)
^^
Przecież Media Expert już tam stoi. To nie Castorama aby się nie buduje?
Tymczasem przy Kasztelanii na wysokości fitnessu i paczkomatu, kosztem parkingu, powstaje myjnia samochodowa samoobsługowa.

Szczerze mówiąc, nie bardzo rozumiem dlaczego. Myjnie są w mieście na każdym kroku, nie wydaje mi się żeby trzepało się na tym nie wiadomo jaką kasę, a parking przy Kasztelanii rzadko kiedy świeci pustkami. Teraz ze względu na parę monet więcej dla właścicieli, będzie jeszcze gorzej zaparkować po południu...

No i przecież zaraz przy parkingu jest ogromny niewykorzystany ugór, gdzie taką myjnię można było postawić, jak już.
No niestety kawałek parkingu leci też.
1521 - 1527 of 6441 Posts
Top