SkyscraperCity Forum banner

Twoja ocena =

1 - 8 of 8 Posts

·
City & Colour
Joined
·
13,605 Posts
Discussion Starter · #4 ·
^^ Tak.

Fajna scena, ale źle pokazana. Samochód jest całkowicie zbędny, a postać z walizką(?) jest źle umieszczona w kadrze. Rozumiem, że to taka fotografia sytuacyjna, musiałeś działać szybko, ale...
Sesja fotograficzna to nie była ;) Szedłem wyluzowany placem Katedralnym, patrzę... ksiądz ze wzmacniaczem Marshalla! No a że stał samochód... :(
 

·
o mój Śląsku
Joined
·
5,876 Posts
Aż brakuje samochodzikowi oślich uszu w postaci 'eLki' :)
 
1 - 8 of 8 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top