SkyscraperCity Forum banner

?

1 - 6 of 6 Posts
Eh, Lizbona :) Piękne zdjęcie, idealna gra świateł i kolory. Dycha ode mnie.
Chyba jedno z ladniejszych zdjec tej edycji, pieknie!
Dzięki :)
Godzinę stałem ze statywem. Piękne miasto i naprawdę wiele świetnych punktów widokowych. Szczęście, że tam jest czas +1 godzina, to jakoś przetrwałem poranne i wieczorne włóczenie się z aparatem, choć i tak nie zobaczyłem nawet 1/4 tego co tam jest do zobaczenia.
Nie, tutaj nie było HDR, obróbka też dość delikatna. Po prostu niebo przyciemniłem szarą połówką, może dzięki temu nie znikł delikatny niebieski zafarb białych budynków (od granatowego nieba na zachodzie) i zachowały się szczegóły w obu częściach zdjęcia. Zresztą ten niebieski na zdjęciu wyszedł trochę mocniej niż w rzeczywistości.
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top