Skyscraper City Forum banner

?

1 - 5 of 5 Posts

·
Moderator
Joined
·
13,737 Posts
Discussion Starter · #5 ·
No dobra, wydało się, tak wyglądają krakowskie centra ałtsorsingowe. To po lewej to kącik Operations Managera, tam z przodu, gdzie jaśniej, przyjmujemy klientów z Zachodu (jest nawet oparty o ścianę nadpalony materac dla szczególnie ważnych szych). Pracownicy siedzą na podłodze na szmatach, które przyniosą ze sobą i rysują węgielkami na kartonach po AGD konta w SAPie.
Dzięki temu wygrywamy konkurencję cenową z Bangladeszem :)
 
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top