SkyscraperCity Forum banner

?

Codzienność świata biznesu

1465 Views 5 Replies 6 Participants Last post by  henry hill
1 - 6 of 6 Posts
O, byłem tam.
Fajne miejsce, dużo dzieci taplających się w fontannie ;)

Przesunąłbym kadr w lewo i obciął żelastwo u góry.
Przesunąłbym kadr w lewo i obciął żelastwo u góry.
I straciłbyś z widoku śliczną popielniczkę :lol:
Bywały tu ciekawsze zdjęcia tego budynku.
Kadr wydaje się jakiś taki przypadkowy. Chaos na chodniku, kosz na śmieci, kawałek drzewa...
Do mnie to zdjęcie nie przemawia. Zwłaszcza że codzienność tego miejsca jest dużo "żywsza".
Tak jak przedmówca powiedział, za dużo jest "urwanych" elementów a za mało jednolitej całości. Nie czepiałbym się samej popielniczki bo w ten sposób mozna by się czepić donic z kwiatami i tego metalowego słupka (urządzenia) przy wejściu do pierwszego lokalu. Nie wiem jak to miejsce wygląda w całości a więc nie będę wymądrzał się czy przesunąć w lewo czy do góry. Ogólnie sprawia pozytywne wrażenie tak na 8/10.
See less See more
Ode mnie również osiem, podoba mi się klimat który chciałeś zbudować.

"Żelastwo u góry" bardzo dobrze że jest, szkoda, że nie dało się ominąć "drzewka".

Pozdrawiam. :cheers2:
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top