SkyscraperCity Forum banner

Comité ijvert voor kappen of afschermen bomen langs wegen

4092 Views 45 Replies 18 Participants Last post by  Glodenox
Uit de papieren versie van de GvA:


Ongeval Sterchele: comité ijvert voor kappen of afschermen bomen langs wegen

"Bomen zijn moordenaars"


Had er geen boom langs de baan in Vrasene gestaan, dan zou François Sterchele nog gevoetbald hebben. "Misschien niet meer dit seizoen, want hij zou een paar breuken aan zijn crash hebben overgehouden. Maar zeker volgend seizoen", zegt Tom Van Steertegem van het comité tegen bomen langs wegen.

De organisatie flits.bnet.be - Drive Safety ijvert voor meer verkeersveiligheid, zonder de schuld altijd op de snelheid te steken. Zo zijn volgens het comité bomen langs wegen moordenaars. "Iedereen kent een beschadigde stam waar een kruisje of een foto aan hangt. Talloze Belgische doorgangswegen zijn afgezoomd met dikke bomen. Erger zelfs, dagelijks worden bij de heraanleg van wegen nieuwe bomen aangeplant", zegt woordvoerder Tom Van Steertegem.
Het comité eist een verbod op de aanplanting van nieuwe bomen naast wegen. Bestaande bomenrijen moeten gekapt, afgeschermd met motorvriendelijke vangrails of verplaatst worden. "In Nederland hebben ze volwassen bomen verplaatst langs een snelweg, maar dat is heel duur. Kappen is het goedkoopst. De dood van François Sterchele moet de discussie op gang brengen. Als er groen moet staan, plant dan struiken. Maar bomen horen in een bos."


"Er is nog nooit een boom uit een bocht gevlogen"

Dat er nog nooit een boom voor een auto gesprongen is, vindt Van Steertegem geen argument. "Verongelukken tegen een boom hoeft niet jouw fout te zijn. Een uitwijkmanoeuvre voor een overstekende hond of een put in het wegdek kan al voldoende zijn." En wat met verlichtingspalen? "De nieuwe generatie kreukelpalen buigt mee. Een boom nooit."
Het thema van de gevaarlijke bomen werd gisteren op verschillende internetblogs druk bediscussieerd. Enkele reacties: "De auto is het moordwapen, niet de boom" en "Ik heb nog nooit een boom uit de bocht zien vliegen." Een enkeling treedt Van Steertegem bij. "Net als lintbebouwing zijn bomen langs wegen fouten uit het verleden."Om in aanraking te komen met een boom én niet te sterven moet ge al heel veel geluk hebben. Ik ben ook niet bepaald pro-auto, maar verlies van de controle over het stuur hoeft toch niet per se met de dood bekocht worden? Anderzijds hoeft bvb. Sterchele nu geen nieuwe auto te kopen.
Ik opteer dus ook voor goede, dichtgroeiende struiken, eventueel doornstruiken (lekker extra beschadigend). Dan zijt ge maximum slechts zwaar gewond én hebt ge toch vrij serieuze kosten, waardoor ge de volgende keer beter gaat opletten, en een tweede kans krijgen, in tegenstelling tot bij de pletter vliegen.
1 - 20 of 46 Posts
Kzou alle Belgische bomen naast wegen gaan kappen, zodat het hier nog minder groen wordt...alles voor koning auto he.

Neen, had Sterchele niet te veel gedronken in café Local en dan "met onaangepaste snelheid" naar huis gereden, dan had hij niet tegen een boom geplakt nee.
Noch auto's noch bomen zijn moordwapens enkel chauffeurs.
Hoge bomen mogen best wat verder van de weg worden aangebracht én door lage struiken worden vervangen maar ga je dan ook alle grachten langsheen alle wegen moeten overkappen ook ?
Mensen uit hun auto's halen in ieder geval. Moest het wegverkeer alleen bestaan uit fietsers, lijnbussen en camions zouden al véél minder ongevallen kunnen gebeuren.
Voor de rest, alsof hier zo weinig groen is… Nog steeds landelijk gebied te over in Vlaanderen.
had ik een groene broek aangedaan, dan had ik nu geen gele aan

altijd die had, laat die bomen staan en maak je niet belachelijk
"Comité is een beetje onnozel."
BOOOOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE (sorry, kon't niet laten...)
Altijd zijn het de goeien die moeten sneuvelen voor de slechten. Desondanks, in Brasschaat, aan de grens met Sint-Job in 't Goor (waar ik wekelijks kom) heb je de steenweg, die in een zeer wijde omgeving bekend staat als de "Dodenbaan", doordat het een lange, rechte baan is, waar je suf van wordt als je er 's avonds op moet rijden, en dan plak je tegen 1 van de dikkerds naast de weg. Maar ja, wijs daar maar eens de schuldige van aan... Overigens lijkt dieje vent mij ne natuurhater met een fiets- en OV-fobie. Dit is een typische kwestie van "wie heeft het gedaan..." die tot in de eeuwigheid gaat doorduren. En daarbij, nu staat het land op z'n kop omdat het Sterchele is, maar als het Jan met de Pet was geweest... Het is trouwens ook niet zeker of 'ie nuchter was achter 't stuur. Ik heb niets tegen die man, en ik vind het heel erg voor hem, maar eerlijk gezegd had ik nog nooit van Sterchele gehoord vóór deze affaire. En nu maak ik er geen woorden meer aan vuil. Punt.
Wat heeft dat met fiets- en OV-haat te maken? Ik vind het juist leuker om in de stad te fietsen dan tussen bomen te rijden en geen schoon uitzicht te hebben.
Dankzij Sterchele zijn een groep mensen wakker geschoten. Dat er veel automobilisten zijn die niet kunnen rijden is duidelijk. Maar dat zijn er niet meer dan fietsers, maar bij die laatsten is het gevolg doorgaans minder groot.
Met je 'dodenweg' lijkt ge even aan de kant van dit comité te gaan staan, maar ge werkt dit argument (?) niet uit. Wat wilt ge er dan mee zeggen? Tussen haakjes, welke weg is dat eigenlijk? Ik heb er ook al vaak over gehoord maar wist nooit welke dat exact is.

Om op Stephans vraag de antwoorden: grachten zou ik niet laten overkappen, die zijn tenslotte nodig voor de afwatering van het grondwater…
Overkappen en dempen is niet hetzelfde, ƒƒ.

Bomen fungeren overigens ook als geluidsscherm, en houden de stinklucht een beetje binnen.
@ff: ik geloof dat het de Sint-Jobse steenweg is. Vormt de aansluiting met de E19. En mijn argument vormt een soort afweging.
Bomen fungeren overigens ook als geluidsscherm, en houden de stinklucht een beetje binnen.
Op het einde van de A10 hier vlakbij werden naast de snelweggracht hoge aarden wallen aangelegd met daarachter een klein bos bomen.
Is uitstekend voor de natuur + het landschap wordt niet verkaveld voor oersaaie bedrijventerreinen.

Op diezelfde A10 is op pakweg 1 kilometer van het einde (rondpunt) een geleidelijke snelheidsvermindering aangebracht van 120 tot 50 , hoeveel mensen houden zich daaraan ? Enkelingen...

Een ander probleem is het ontbreken van een deftige verkeersopvoeding
Bomen fungeren overigens ook als geluidsscherm
Straatlawaai wordt ge gewoon, en ik spreek uit ervaring.
Edit: net ietsje te gecrispeerd geschreven. Niet flink van mij.

Ik woon anders ook al 20 jaar te midden van de stad, er passeert nogal wat verkeer door mijn straat, maar de bussen en de motorfietsen wennen nooit. Ik spreek ook uit ervaring, maar niemands ervaring is universeel ;)
Bomen fungeren overigens ook als geluidsscherm, en houden de stinklucht een beetje binnen.
Ik moet dat toch tegenspreken. Een 100 m brede strook bomen en struikgewas kunnen geluiddempend werken, maar een enkele rij bomen langs een weg houdt quasi niets tegen, noch geluid, noch vuile lucht.

Het enige wat zulke bomen tegenhouden, is af en toe eens een auto die van de weg af raakt. Dit kan door ongelukkig toeval zijn, maar even goed door een fout van de bestuurder. Het idee om alle bomen langs de wegen te gaan verwijderen, vind ik nogal overdreven, zeker als het wordt voorgesteld in de nasleep van een ongeval waarbij nog niet duidelijk is of de bestuurder nuchter was en zich aan de snelheidslimieten gehouden heeft.

Heel dit gedoe rond die Sterchele is dan ook fel opgeklopt. Er zijn genoeg mensen die door het toeval (aquaplanning, klapband...) tragisch om het leven komen en daar hoor je niets van. Zo zie je maar weer dat iedereen gelijk is, maar de ene is blijkbaar meer gelijk dan de andere.
Een bomenrij langs de weg werkt geleidend en zou de snelheid in theorie moeten doen dalen.
Dan moeten ze maar eens gaan sleutelen aan de auto's zelf dat die begrenst worden tot 90km per uur, want hoge snelheid is meestal de oorzaak van dodelijke verkeersongevallen.
Moesten die auto's begrensd zijn, dan zou er misschien sneller overgeschakeld worden op het openbaar vervoer.. maar ja, da zal wel wishful thinking zijn zeker..
Daar zou ik niet teveel op hopen eigenlijk.
Ik ben ook niet zo voor dat begrenzen van de snelheid: als je op de Duitse snelwegen rijdt, is die maximumsnelheid er namelijk niet. Bovendien las ik vandaag in de krant - en die kerel heeft gelijk - dat je zelfs met een 'begrensde' auto nog steeds 90 kan rijden in een zone-50 en dat dat veel gevaarlijker is dan speeden op de snelweg... Het belangrijkste blijft toch dat de chauffeurs zichzelf in de hand houden...
In Duitsland hebben ze op hoofdwegen paaltjes naast de weg als geleiding, om de 50m. Van daartegen te rijden gaat ge niet ineens dood, maar ge weet wel dat ge verkeerd zit dus kunt ge sneller reageren. Verder is het op zich niet duur en tegelijk veel minder landschapsimpacterend (of zoiets) en gevaarlijk dan die andere, bruine dikke palen (lees: bomen). Aan die paaltjes kunt ge ook, weer zoals in Duitsland, reflectoren hangen, en dan wordt ge weer beter op de weg gehouden - reflectoren op bomen zouden niet bepaald geapprecieerd worden.
Ik mag er niet aan denken dat ge vanop kilometers kunt zien waar een weg loopt, aan de hand van bomenrijen. Geef mij maar een mooi, open landschap met planten die bij mindere weersomstandigheden niet kunnen omvallen..

Dit is allemaal niet vanuit oogpunt Koning Auto bekeken, maar vergeet niet dat als een auto van de weg geraakt, een eventuele fietser of voetganger eerst te maken krijgt met die auto, en niet ineens de boom.
Dit is allemaal niet vanuit oogpunt Koning Auto bekeken, maar vergeet niet dat als een auto van de weg geraakt, een eventuele fietser of voetganger eerst te maken krijgt met die auto, en niet ineens de boom.
Heb je gelijk dus erger ik me dood aan die houten paaltjes langs de weg : dat zijn moordenaars voor iedere weggebruiker
Dit is allemaal niet vanuit oogpunt Koning Auto bekeken, maar vergeet niet dat als een auto van de weg geraakt, een eventuele fietser of voetganger eerst te maken krijgt met die auto, en niet ineens de boom.
Tenzij de boom tussen de autobaan en het fiets-/voetpad staat...
ƒƒ;20600861 said:
In Duitsland hebben ze op hoofdwegen paaltjes naast de weg als geleiding, om de 50m. Van daartegen te rijden gaat ge niet ineens dood,
Ik ken anders genoeg voorbeelden van Duitse hoofdwegen die gewoon door een of ander woud lopen (ze hebben daar bepaald meer bossen).
Als je daar van da weg geraakt heb je ook gedaan met zingen, paaltjes of niet. Overigens heb je wat die paaltjes betreft wel overschot van gelijk. Deze leiden je als het ware op de baan in het donker (geen verlichting in DUI) en zijn ook op zeer regelmatige basis geplaatst en goed onderhouden. Hier in België vindt je dergelijk paaltje veel minder en als ze er al zijn, zijn ze allemaal kapotgereden of verdwenen, vaak al jarenlang :eek:hno:.
Wat betreft de zaak Sterchelee; heeft iemand al is goed naar de foto van het ongeluk gekeken? Die boom staat zeker 5 à 10 m van de baan. Als je daar dan nog met zo'n hoge snelheid tegenkwakt heb je het zelf gezocht.
Stel dat we deze boom dan willen kappen moeten we wel principieel zijn en alle bomen in heel België in een straal van 10 m van de baan omkappen maar ook de huizen die te dicht langs een baan staan slopen!
Hoeveel drukke banen zijn in Vlaanderen niet volledig begrenst door lintbebouwing. Als je daar van de weg gaat, rijdt je binnen in een huis. Is dat beter?
1 - 20 of 46 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top