Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 70 Posts

·
i'm a hanoian
Joined
·
10,140 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Sẽ tổ chức thi quy hoạch, thiết kế đô thị khu vực Hồ Gươm và phụ cận
26/06/2008 06:19

source: HanoiMoi

(HNM) - Nhằm thiết thực đóng góp cụ thể và trực tiếp vào chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, UBND TP Hà Nội đã ra thông báo số 146/TB-UBND phát động cuộc thi “Ý tưởng quy hoạch và thiết kế đô thị khu vực Hồ Gươm và phụ cận”.

Theo đó, đối tượng tham gia cuộc thi là các đơn vị, tổ chức tư vấn trong nước và ngoài nước. Hình thức thi tuyển 2 vòng. vòng 1 (vòng sơ tuyển) để chọn tư vấn đủ năng lực tham gia. vòng 2 (vòng chính thức) nhằm chọn ra phương án tốt nhất. Các đơn vị được chọn vào vòng 2 sẽ được hỗ trợ 10.000 USD để thực hiện đồ án dự thi. Kết quả cuộc thi sẽ được công bố vào ngày 30-10 với 3 giải thưởng: Giải nhất 50.000 USD, giải nhì 30.000 USD và giải ba là 20.000 USD.
You guys have some fresh nice ideas? Collect here for those who want to take part in the competition.
(danielguip/ Flickr)


(Hanoi Mark/ Flickr)

 

·
Registered
Joined
·
749 Posts
The lake around Hanoi makes Hanoi very unique looking. It is very identifiable. I hope whatever they develop, they keep the pristine, aesthetic look of its natural surrounding.

That's what unique about Hanoi. It's a big city but yet has that country, natural environment because of the lake(s). Is there more than one lake there? LOL
 

·
i'm a hanoian
Joined
·
10,140 Posts
Discussion Starter · #3 ·
What about a water-light-show that always go on at evening? sth that highlight the turtle tower even more.

 

·
i'm a hanoian
Joined
·
10,140 Posts
Discussion Starter · #4 ·
source: diaoc

Ngày 25-6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã ký quyết định cho tổ chức thi ý tưởng qui hoạch và thiết kế đô thị khu vực hồ Gươm và phụ cận.

Các tổ chức tư vấn trong và ngoài nước đều có thể tham gia thi tuyển qua hai vòng thi: vòng 1 tuyển 10 đơn vị tư vấn đủ năng lực, vòng 2 thi phương án qui hoạch và thiết kế đô thị (có xây dựng mô hình).

Mỗi đơn vị lọt vào vòng 2 sẽ nhận được 10.000 USD tiền thù lao và làm mô hình. Giải nhất cuộc thi là 50.000 USD, giải nhì 30.000 USD, giải ba 20.000 USD.

Dự kiến trong tháng bảy UBND TP Hà Nội sẽ chính thức phát động cuộc thi, tháng mười sẽ nhận bài và chấm thi, triển lãm các phương án. Kết quả cuộc thi và trao giải sẽ được tổ chức ngày 30-10.
 

·
Registered
Joined
·
40 Posts
Oh Nooo...Hồ Gươm is beautiful and romantic just the way it is!
its history or heritage and ambience is irreplaceable. At night you could smell hoa bưởi just like Tư. Lực Văn Đoàn stories that my Mom loves to read.

Do not change and turn it to another commercial ‘nouveau riche’ or kitsch element that is popping up every where in Vietnam. Some things should remain as unadorned, imperfect and natural as Hồ Gươm. I also prefer eco-friendly environment with little intervention for site like this.

Sadly Vietnam has lost so much of its charm and identity due to poor planning and misguided priorities that will be too costly and too complicated to reverse in the future as it becomes just another Las Vegas 'wannabe'.
 

·
Registered
Joined
·
749 Posts
Sẽ tổ chức thi quy hoạch, thiết kế đô thị khu vực Hồ Gươm và phụ cận
26/06/2008 06:19

source: HanoiMoi

You guys have some fresh nice ideas? Collect here for those who want to take part in the competition.
(danielguip/ Flickr)


(Hanoi Mark/ Flickr)


They should seriously film a major movie there. The sight is breathtaking. It is so unique. I can't believe no location scout has discover this yet. I live in the heart of all the hollywood studios but I don't know anyone in the business with power.. hehehe..
 

·
Registered
Joined
·
40 Posts
I am curious is Vietnam requiring by code or ordinance facilities such as restrooms and drinking fountains and things like HC accessibility? I assume a project like this would be understated with an emphasis on landscaping.

I can visualize certain nodes created if new public infrastructure is required helping the visitor understand where the beauty lies. If there are overstory trees I see reinforcing some of the understory with a lush planting with Ferns and Mosses, and flowers etc... blend with natural stone paving, light that are lantern-like on shorter poles. A minimalist approach for this site??
 

·
i'm a hanoian
Joined
·
10,140 Posts
Discussion Starter · #11 ·
THÔNG BÁO

I- MỤC ĐÍCH CUỘC THI
- Tìm ý tưởng quy hoạch và thiết kế đô thị cho khu vực xung quanh Hồ Gươm và phụ cận nhằm bảo tồn và tôn tạo những giá trị văn hoá, lịch sử, thẩm mỹ vốn có kết hợp với yêu cầu phát triển trong tình hình mới.
- Khai thác năng lực sáng tạo của các tổ chức, đơn vị tư vấn trong và ngoài nước thông qua việc tuyển chọn các phương án tham gia cuộc thi.
- Đóng góp cụ thể và trực tiếp vào chương trình Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
II- CƠ QUAN TỔ CHỨC, HÌNH THỨC THI TUYỂN VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN.
1, Cơ quan tổ chức cuộc thi:
- Chủ trì: UBND Thành phố Hà Nội và Hội Kiến trúc sư Việt Nam.
- Thực hiện: Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội và Viện Kiến trúc - Hội KTS Việt Nam.
- Địa chỉ liên hệ:
a- Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội, 11c - Cát Linh, Hà Nội.
ĐT: 04.8432851. FAX: 04.7320499.
Website: www.qhkt.hanoi.gov.vn
b- Viện Kiến trúc - Hội KTS Việt Nam, 23 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội.
ĐT: 04. 8262179. FAX: 04. 9364611
Website: www.hoiktsvn.org E_mail: [email protected]

2- Hình thức thi tuyển:
- Thi tuyển rộng rãi. Các đơn vị, tổ chức tư vấn trong và ngoài nước đều có thể tham gia.
- Tổ chức tuyển chọn gồm 2 vòng: Vòng 1 ( Vòng sơ tuyển ) để chọn tư vấn đủ năng lực tham gia cuộc thi, vòng 2 ( vòng chính thức ) để chọn ra phương án tốt nhất.
- Giới hạn thi: ý tưởng quy hoạch và thiết kế đô thị.
3- Tiến độ thời gian:
1. Thông báo, phát động cuộc thi và nhận HỒ SƠ NĂNG LỰC của các đơn vị tư vấn đăng ký tham gia vòng 1 ( vòng sơ tuyển ).Từ ngày 07/7/2008 đến ngày 20/7/2008.
2. Hội đồng 1: xét chọn năng lực các đơn vị tư vấn vào vòng 2 ( vòng thi chính thức ). Từ ngày 21/7/2008 đến ngày 25/7/2008.
3. Gửi đề thi cho 10 đơn vị tư vấn được chọn. Giải đáp thắc mắc. Từ ngày 26/7/2008 đến ngày 31/7/2008.
4. Làm phương án dự thi từ ngày 01/8/2008 đến ngày 01/12/2008.
5. Thời hạn Ban tổ chức nhận HỒ SƠ PHƯƠNG ÁN dự thi : 16h00 ngày 01/12/2008.
6. Triển lãm các phương án dự thi. Từ ngày 05/12/2008 đến ngày 12/12/2008.
7. Hội đồng 2 : tuyển chọn phương án. Từ ngày 13/12/2008 đến ngày 17/12/2008.
8. Công bố kết quả: Ngày 22/12/2008.
III- GIẢI THƯỞNG.
1 - Đơn vị được chọn vào vòng 2 ( vòng thi chính thức ) sẽ được Ban tổ chức phát thể lệ cuộc thi, hồ sơ đề thi chính thức và được hỗ trợ 10.000 USD để thực hiện đồ án dự thi ( Tiền hỗ trợ được nhận vào lúc nộp phương án dự thi ).
2- Các giải thưởng:
- Giải Nhất: 50.000 USD
- Giải Nhì : 30.000 USD
- Giải Ba: 20.000 USD.
IV - YÊU CẦU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA CUỘC THI.
Hồ sơ năng lực của các đơn vị tư vấn đăng ký tham gia cuộc thi gồm có:
1. Tài liệu pháp lý:
- Tên đơn vị ( tổ chức, công ty ), Số Giấy đăng ký hành nghề cấp tại nước sở tại, địa chỉ trụ sở ( chính ) đã đăng ký, số điện thoại, fax, e_mail, website. ( Các giấy tờ phải được xác nhận của Chính quyền sở tại là đúng sự thật và còn hiệu lực )
- Tên người chịu trách nhiệm cao nhất của đơn vị ( là người xác nhận tham gia cuộc thi ).
- Tóm tắt phương hướng hoạt động và tiêu chí hướng tới của đơn vị.
- Tóm tắt về tổ chức hoạt động của đơn vị tỏng việc tiến hành một dự án quy hoạch đô thị và thiết kế đô thị.
- Số lượng cán bộ: Kiến trúc sư, quy hoạc gia, kiến trúc sư cảnh quan, quản lý dự án...cùng với kinh nghiệm và thâm niên công tác.
- Các khách hàng chính đã tư vấn, bao gồm cả các tổ chức thuộc chính phủ, thuộc doanh nghiệp và thuộc tư nhân.
2. Năng lực tư vấn:
- Liệt kê và mô tả ( kèm hình ảnh và bản vẽ minh hoạ ) các đồ án quy hoạch và thiết kế đô thị có quy mô lớn hoặc tương tự mà đơn vị đã thực hiện.
- Liệt kê và mô tả ( kèm hình ảnh và bản vẽ minh hoạ ) các đồ án quy hoạch và thiết kế đô thị có quy mô lớn hoặc tương tự mà đơn vị đã thực hiện tại Châu Á, Đông Nam Á và Việt Nam.
- Liệt kê và mô tả (kè hình ảnh và bản vẽ minh hoạ ) các đồ án quy hoạch và thiết kế đô thị có quy mô lớn hoặc tương tự mà đơn vị đã được triển khai thực hiện trong thực tế.
- Liệt kê và mô tả ( kèm hình ảnh và bản vẽ minh hoạ ) các đồ án quy hoạch và thiết kế đô thị mà đơn vị đã được giải cùng với tên của tổ chức trao giải, năm đoạt giải.
Ghi chú:
- Hồ sơ được trình bày trên khổ A4 đứng hoặc A3 ngang, số trang không giới hạn.
- Ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt. Nếu quốc gia của đơn vị dự thi không phải là nước sử dụng tiếng Việt thì đơn vị phải gửi kèm 01 bộ bản dịch sang tiếng Việt.
- Tài liệu ghi trên đĩa DVD ( không bắt buộc ): bản vẽ và hình ảnh minh hoạ được định dạng JPEG và các văn bản định dạng DOC.
- Hồ sơ nộp tại địa chỉ nêu trên, thời hạn cuối cùng: ngày 20/7/2008. Sau khi có kết quả chấm năng lực tư vấn ( vòng 1 ) Ban tổ chức sẽ gửi đề thi đến 10 đơn vị được chọn vào cuộc thi ( vòng 2 ).
UBND Thành phố Hà Nội trân trọng kính mời các đơn vị tư vấn về quy hoạch và kiến trúc đô thị ở trong và ngoài nước tham dự cuộc thi./.
T.M UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Thảo ( đã ký )Viện Kiến trúc
 

·
i'm a hanoian
Joined
·
10,140 Posts
Discussion Starter · #12 ·
Exhibiton: 08/01 - 15/01/2009 tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam - 25 Tông Đản, Hà Nội

Source: Ashui.com

1. Ministry of Construction (Vietnam)


2. 1+1>2 (Vietnam, Italy)


3. NQH (VN)


4. CDCC - Hoi Kien Truc (VN)


5. IUID - Hoi Kien Truc (VN)


6. MQLPAU and Partners
(VN, Germany)


7. Nikken Sekkei (Jp)


8. LRC 54 Arquitectura SL (Esp)


9. Archetype (VN)
 

·
i'm a hanoian
Joined
·
10,140 Posts
Discussion Starter · #14 ·
It's hard to decide based on those pics above but the 2nd one (VN, I) looks the most pleasant to me so far.
 

·
i'm a hanoian
Joined
·
10,140 Posts
Discussion Starter · #16 ·
I want more greenery NO URBAN IN THIS AREA!
This part is very historic dont ruin old hanoi!
many Italian villages lack of greenes but they are still considered as historical and very beautiful.

I find Hoan Kiem Lake Area is pretty green already. In the recent time, more small parks have been built there (@Opera Square, Nha Tho), adding more green space to the area. I find ppl sometimes have to exaggerate with it. I know the friendly aspect of green area, but Hoan Kiem Lake is supposed to be a downtown area also.

What do you think might ruin Old Hanoi exactly?

I find the 3rd and the 6th ones really scary because of the too many proposed high rises for that area. This certainly will ruin the historic atmosphere of Hoan Kiem. However, the 1st, 2nd and the 5th look really good. They prefered the flat skyline, which I support.

omg, the 1st one has an ugly post office rendering. no way can this be true. what the hell were they thinking? its about to preserve the architectural value of Hoan Kiem, but such kind of architecture just ruin everything.
 

·
i'm a hanoian
Joined
·
10,140 Posts
Discussion Starter · #17 ·
source: Ashui

Cả 9 phương án quy hoạch, thiết kế đô thị khu vực Hồ Gươm và phụ cận đều hấp dẫn người xem, bởi có những ý tưởng độc đáo, thú vị để tôn thêm giá trị lịch sử, văn hóa, thẩm mỹ vốn có được nâng lên tầm cao mới, xứng với tầm vóc là trái tim của Thủ đô. Các phương án đều cố gắng tìm giải pháp mở rộng không gian, tạo thêm đất để dành cho công trình công cộng, trồng thêm nhiều cây xanh nhằm bổ sung những cảnh quan thêm phong phú, đáp ứng với yêu cầu sinh hoạt văn hóa, nghỉ ngơi, lễ hội và phát triển du lịch cũng như bảo tồn di sản văn hóa - kiến trúc vốn có từ lâu đời.

Phần lớn các phương án đều mở rộng không gian từ Nhà thờ Lớn đâm thẳng ra Hồ Gươm, gắn với cây đa cổ nhất, đẹp nhất Hà Nội, tạo thành dải cây xanh kéo dài ở phía Tây hồ, tạo sự thông thoáng chung cho khu dân cư phố cổ. Một khu đất nữa cũng được tác động nhiều, đó là khu điện lực EVN ở phía Đông của hồ. Với lô đất này hầu như phương án nào cũng tác động đến không ít thì nhiều và chức năng cũng khác nhau.Phương án của Công ty 1+1>2 Group sử dụng làm khu sân khấu ngoài trời, sân khấu có mái che theo xu hướng kiến trúc sinh thái, tạo thành một thảm xanh rộng từ đền Ngọc Sơn trải ra. Phương án này hầu như giữ lại toàn bộ những công trình đã ổn định và trở nên quen thuộc với người Hà Nội, không xây công trình mới mà chỉ cải tạo cho sạch đẹp hơn.

 

·
i'm a hanoian
Joined
·
10,140 Posts
Discussion Starter · #18 ·
Phương án của Công ty THHH Archetype Việt Nam lại kết hợp khu đất EVN và Khu đất của UBND thành phố Hà Nội tạo thành một khối kiến trúc dày đặc theo kiểu cài răng lược nên rất nặng nề. Tháp Thiên niên kỷ tuy có hình khối kiến trúc lạ, song đặt ở vị trí chật hẹp ở phía Bắc hồ, rất hạn chế tầm nhìn.

 

·
i'm a hanoian
Joined
·
10,140 Posts
Discussion Starter · #19 ·
Phương án của Công ty Nikken Sekkei Civil (Nhật) lại lặp thêm dãy phố cổ khu từ trụ sở UBND thành phố Hà Nội qua EVN đến Lò Sũ với chiều dài qua lớn, nên có cảm giác xa lạ. Phá nhiều và làm mới quá nhiều nên dễ làm cho cảnh quan Hồ Gươm lạ lẫm, có những quãng dài đi trên "Bờ Hồ" mà không phải Bờ Hồ!I like this one!!!
 

·
i'm a hanoian
Joined
·
10,140 Posts
Discussion Starter · #20 ·
Khu vực Hồ Gươm và phụ cận: Tìm giải pháp giữa phát triển và bảo tồn

source: Ashui.com

Phỏng vấn PGS.KTS. Trần Hùng, Phó viện trưởng Viện Kiến trúc - Hội Kiến trúc sư Việt Nam, một thành viên trong ban tổ chức cuộc thi này.

- Thưa Phó giáo sư Trần Hùng, ông đánh giá thế nào về giá trị của khu vực Hồ Gươm và phụ cận trong lịch sử hình thành đô thị Hà Nội?

- Có thể nói, khu vực Hồ Gươm và phụ cận chính là hạt nhân lịch sử đô thị Thăng Long Hà Nội. Cụ Lý Công Uẩn đã rất sáng suốt khi lựa chọn mảnh đất này làm kinh thành. Nếu nhìn vào bản đồ ngập lụt thì rẻo đất bên sông Nhị Hà này chính là chỗ cao nhất, có thế “rồng cuộn, hổ ngồi, đất rộng và bằng phẳng, cao ráo sáng sủa, dân cư không phải khổ vì ngập lụt, muôn vật phồn thịnh, tốt tươi”. (Trong Chiếu dời đô). Hồ Gươm gắn kết với sự phát triển đô thị theo suốt chiều dài lịch sử: Thời kỳ phong kiến, thời Pháp thuộc, thời kỳ sau giải phóng và thời hiện đại ngày nay. Có thể nhìn thấy những dấu ấn kiến trúc tiêu biểu của mỗi thời kỳ xung quanh Hồ Gươm và phụ cận. Trên bản đồ Hà Nội, Hồ Gươm chính là trung tâm kết nối giữa Thành cổ - phố cổ và phố cũ. Khỏi phải bàn về giá trị tuỵệt vời của Hồ Gươm trong đời sống tinh thần cũng như sinh hoạt hàng ngày của Hà Nội: cảnh quan đẹp thơ mộng là nguồn cảm hứng sáng tạo của văn học nghệ thuật, không gian cây xanh mặt nước tạo nên lá phổi của khu trung tâm, cảnh quan đường phố và lễ hội trở thành nét đặc trưng riêng của Hà Nội,... có thể nói đó là giá trị của một tổng thể hài hòa giữa văn hóa vật thể và phi vật thể, giữa lịch sử, văn hóa, kiến trúc và thiên nhiên.

- Theo ông, vì sao cần tổ chức cuộc thi ý tưởng quy hoạch và thiết kế đô thị khu vực Hồ Gươm và phụ cận trong thời điểm hiện nay?

- Cùng với tốc độ phát triển kinh tế, các công trình xây dựng xung quanh Hồ Gươm có xu hướng thiếu kiểm soát, gây nhiều tranh cãi, phản ứng dữ dội của dư luận, như các dự án khách sạn Hà Nội Vàng (dự định xây cao hơn 30m), tòa nhà trung tâm thương mại Cá mập, Tràng Tiền Plaza trước đây và gần đây là dự án Trung tâm tài chính thương mại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (dự định xây 14 tầng). Đô thị liên tục phát triển, các nhà đầu tư muốn xây dựng những công trình to lớn, những người bảo vệ muốn được gìn giữ những giá trị di sản. Làm sao để tìm ra giải pháp giữa phát triển và bảo tồn? Năm 1996, UBND TP Hà Nội đã giao cho Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn (Bộ Xây dựng) lập “quy hoạch chi tiết khu vực Hồ Gươm và phụ cận”. Qua hơn mười năm, những quy hoạch cũ tỏ ra bất cập và không còn phù hợp. Trước tình hình đó, UBND TP Hà Nội và Hội Kiến trúc sư Việt Nam thấy cần phải tổ chức một cuộc thi nhằm tuyển chọn phương án thiết kế có ý tưởng tốt về quy hoạch và thiết kế đô thị khu vực Hồ Gươm và phụ cận nhằm phục vụ việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc hiện có, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đô thị.

- Thưa Phó giáo sư, ông có thể nêu ra một số yêu cầu chính của cuộc thi đối với các đơn vị tư vấn kiến trúc?

- Không gian Hồ Gươm rất tinh tế đòi hỏi các giải pháp kiến trúc đưa ra cũng phải rất tinh tế. Để khai thác ý nghĩa, chức năng công cộng của khu vực này có hiệu quả và bền vững, các ý tưởng đề xuất cần có giải pháp tốt về cảnh quan kiến trúc, giao thông, hạ tầng... phù hợp với việc Thủ đô Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đáp ứng nhu cầu của nhân dân thủ đô cũng như của khách du lịch ngày càng cao về tiện nghi và thẩm mỹ. Ý tưởng quy hoạch và thiết kế đô thị khu vực Hồ Gươm và phụ cận cần thể hiện rõ nội dung bảo tồn và tôn tạo những giá trị, đạt tới hiệu quả tối đa của việc khai thác không gian đáp ứng tốt cho các yêu cầu hoạt động công cộng của thành phố tại khu vực này. Cần nghiên cứu rất kỹ để xác định tầng cao tối đa, tầng cao tối thiểu của công trình xây dựng trong khu vực nghiên cứu, đánh giá các công trình kiến trúc hiện có, xem xét chức năng sử dụng để phù hợp với tính chất sử dụng của khu vực Hồ Gươm nhằm đề xuất phương án cải tạo, sử dụng thích hợp,... Hy vọng cuộc thi sẽ huy động được các ý tưởng hay từ các tổ chức trong nước và quốc tế.

- Xin cảm ơn Phó giáo sư đã trả lời phỏng vấn!
 
1 - 20 of 70 Posts
Top