SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 10657 Posts

·
Hue city - Truly Vietnam
Joined
·
45,587 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)


Thread mới dành cho những ai quan tâm đến công cuộc bảo tồn và trùng tu Quần thể di tích Cố đô Huế và khôi phục Nhã nhạc Cung đình Huế.All about the preservation, restoration and promotion of Hue Monuments Complex's values - Hue World Heritage Sites, and Nha nhac (Hue Court Music)- Masterpiece of the Oral and Intangible Cultural Heritage of Humanity.
 

·
Hue city - Truly Vietnam
Joined
·
45,587 Posts
Discussion Starter · #3 ·
Xem lại những bức Panorama chọn lọc về di sản Huế

Kinh Thành

Họa đồ Kinh thành Huế trong Đại Nam nhất thống chí

 
1 - 20 of 10657 Posts
Top