SkyscraperCity Forum banner
1 - 18 of 18 Posts

·
Registered
Joined
·
4,676 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Persbericht ASR verzekeringen :

Utrecht, 22 Juli 2009


ASR gaat zijn huisvesting concentreren

ASR Nederland gaat het merendeel van zijn activiteiten concentreren op één nader te bepalen locatie in de regio Utrecht. De nieuwe huisvesting zal worden ingericht op “het nieuwe werken”en het aantal bureauplekken wordt drastisch gereduceerd. Eind 2015 moeten de plannen zijn gerealiseerd.

Concentratie
De verschillende bedrijfsonderdelen van ASR Nederland zijn nu in 15 gebouwen op 11 locaties in Nederland gevestigd. De activiteiten zullen - met uitzondering van die van Ardanta in Enschede en de Europeesche in Amsterdam - worden geconcentreerd op één nader te bepalen locatie in de regio Utrecht. Het staat nog niet vast of dit de huidige locatie van het hoofdkantoor aan de Archimedeslaan 10 in Utrecht wordt. Het bestaande pand is onvoldoende ingericht op de nieuwe plannen. De komende tijd wordt nader onderzocht wat de beste optie is: renovatie van het betreffende pand of nieuwbouw elders. Daarbij zal nadrukkelijk rekening worden gehouden met de bereikbaarheid en de parkeergelegenheid. Deze keuze zal niet voor eind 2010 zijn gemaakt.

Het betreft een voorgenomen besluit waarover de ondernemingsraad en de vakbonden zijn geïnformeerd en dat voor advies zal worden voorgelegd aan de ondernemingsraad.

Aanleiding
Deze plannen passen in het eerder bekendgemaakte streven van ASR Nederland om als één bedrijf te opereren, de cultuur klantgerichter te maken, een aantal backoffice-activiteiten te centraliseren, over de gehele linie de efficiency te verbeteren en de kosten substantieel te verlagen. Zo zijn de huidige centrale backoffices nu verdeeld over vier locaties te weten Utrecht, Rotterdam, Amersfoort en Woudsend. Een deel van de ICT-ondersteuning is in Woerden gehuisvest. Deze spreiding zorgt voor extra kosten en doet af aan de effectiviteit van de samenwerking.

Bovendien is de huidige huisvesting zowel qua omvang als qua inrichting aan herziening toe. Door de geleidelijke teruggang van de personele bezetting in de afgelopen jaren en de ontvlechting uit Fortis, is de huisvesting te royaal geworden. De huidige panden hebben een overcapaciteit van meer dan 1000 bureauplekken. Gegeven de eerdere aankondiging dat het aantal fte’s in de komende jaren zal worden verminderd, zou bij ongewijzigd beleid de overcapaciteit verder toenemen.

Om in te kunnen spelen op de eisen die aan moderne, inspirerende huisvesting worden gesteld behoeft de inrichting van de meeste panden ingrijpende aanpassing. Zij zijn niet berekend op “het nieuwe werken”, dat uitgaat van parttime bezetting, flexibel werken en aangepast beleid met betrekking tot thuiswerken.

Fasering
De komende periode zal het aantal bureauplekken fasegewijs worden verminderd. Dat betekent ook dat fasegewijs de betreffende panden zullen worden gesloten. Hiervoor wordt de volgende planning aangehouden:

30-09-2009 : Vertrek uit pand Woerden, verhuizing naar Archimedeslaan 10 Utrecht
31-01-2010 : Vertrek uit pand Odijk, verhuizing naar Archimedeslaan 10 Utrecht
Uiterlijk 31-12-2010 : Vertrek uit Mondriaanpand Amersfoort
Uiterlijk 31-08-2011 : Vertrek uit pand Archimedeslaan 61 Utrecht
Uiterlijk 30-11-2011 : Vertrek uit pand Hoofddorp
Uiterlijk 31-12-2011 : Vertrek uit pand Archimedeslaan 6 Utrecht
Uiterlijk 31-12-2012 : Vertrek uit pand Woudsend
Uiterlijk 31-12-2012 : Vertrek uit pand Rotterdam. Vanaf nu verhuur van leegstaande verdiepingen
Uiterlijk 31-12-2015 : Vertrek uit panden Zeist, Stadsring Amersfoort, Pythagoraslaan Utrecht en Houten en concentratie naar toekomstig pand in de regio Utrecht

Toelichting Jos Baeten
Jos Baeten, voorzitter van de Hoofddirectie van ASR Nederland, licht het besluit toe : “ Met dit besluit illustreren wij de koers die wij eerder al zijn ingeslagen : één bedrijf, actief onder meerdere merken, met een gemeenschappelijke inspirerende, klantgerichte cultuur dat werkt op basis van een substantieel lager kostenniveau.
Wij realiseren ons dat voor een fors deel van onze medewerkers dit een ingrijpend besluit is, dat emotie zal oproepen. Het kan betekenen dat de vertrouwde werkplek vervalt en dat zij in een nieuwe omgeving en mogelijk met meer reistijd komen te werken.
Wij denken dat de stap naar concentratie noodzakelijk is in de ontwikkeling van ons bedrijf gericht op de toekomst. Dat is ook in het belang van onze medewerkers. De komende tijd zullen wij de dialoog met onze medewerkers hebben om onze argumenten nader toe te lichten en over de consequenties te praten. “

De nieuwbouw van een groot nieuw kantoor in de regio Utrecht voor zo'n 4000 werknemers wordt op termijn blijkbaar niet uitgesloten.
 

·
Registered
Joined
·
5,306 Posts
ASR concentreert bijna alles in Utrecht-vertrek uit de Rotterdam' 22-07-2009 • 6 reacties

In de komende vijf jaar wil ASR de huidige elf locaties verspreid over Nederland gaan terugbrengen tot één hoofdkwartier in de regio Utrecht. Dit betekent onder meer dat uiterlijk eind 2012 de kantoren in Rotterdam (van voorheen Stad Rotterdam aan het Weena) en Woudsend opgeheven worden. Alleen Ardanta (Enschede) en de Europeesche (Amsterdam) blijven buiten de concentratie.
ASR gaat de rest van zijn activiteiten concentreren op één nader te bepalen locatie in de regio Utrecht. Het staat nog niet vast of dit de huidige locatie van het hoofdkantoor aan de Archimedeslaan 10 in Utrecht wordt. De huidige panden hebben volgens het concern al een overcapaciteit van meer dan duizend werkplekken. De bezettingsgraad van de kantoren bedraagt gemiddeld 70%, aldus ASR. Vanaf nu zullen leegstaande verdiepingen in Rotterdam verhuurd worden.

ASR Nederland telt circa 6.000 medewerkers (omgerekend naar fte's ruim 4.500). "Van de medewerkers die door de besluiten worden geraakt, woont 50% in Utrecht of directe omgeving, inclusief Amersfoort; 80% van de betrokken medewerkers wonen dichterbij Utrecht dan bij Rotterdam."
 

·
Registered
Joined
·
776 Posts
Fortis wordt dus weer ontstrengeld. Voor Utrecht goed nieuws dat de verzekeraar in die stad blijft en zichzelf versterkt, met een behoorlijk potentieel aan werknemers. Verder meest logische keuze.

Nu afwachten wat er gaat gebeuren met het bank kantoor in Rotterdam, zou zomaar samengevoegd kunnen worden met die in Amsterdam.
 

·
Enjoy your freedom!
Joined
·
14,007 Posts
Fijn voor Utrecht, maar jammer voor Rotjeknor :(
 

·
Premium Member
Joined
·
41,283 Posts
Even schelden in de kerk:

Hoe lang duurt het dan voordat ze de hoofdsponsor van FC Utrecht worden? :poke:
Totdat Feyenoord een nog beter betalende sponsor gevonden heeft. ;)
 

·
Annoying member
Joined
·
7,245 Posts
Ik neem aan dat ASR dus staat voor Amev Stad Rotterdam???.

Als dat het geval is lijkt me een naamsverandering een logische volgende stap.
De huidige naam (van het bedrijf, niet van het merk) is nog maar een paar maanden oud hoor, lijkt me goed als ze eerst eens aan hun merk gaan werken.

Vroeger stond ASR trouwens voor Amersfoortse/Stad Rotterdam, voordat ASR werd overgenomen door Fortis en het Fortis ASR werd. En daarna weer Fortis Verzekeringen Nederland met Fortis ASR als merk.
 

·
Ab Urbe Condita MCMLXVIII
Joined
·
682 Posts
^^
Renovatie van het AMEV huis is ook zeker nog een optie. Met de locatie is niets mis, het enige probleem is een chronisch tekort aan parkeerplaatsen. Tot voor kort werd er gewerkt aan een sale-and-lease-back-constructie waarbij het gehele pand door de koper grondig gerenoveerd zou worden. Het gaat dan met name om het interieur, het gebouw zelf verkeert in prima staat. Het is zelfs nog verassend mooi voor een pand uit de jaren '70.Van een sale-and-lease-back-constructie is al een tijdje geen sprake meer. Maar door renovatie en met het in ontwikkeling zijnde flexibele werkplekken concept zou het AMEV huis (3200 werkplekken) weleens kunnen voorzien in het toekomstig benodigd aantal werkplekken.
 

·
Registered
Joined
·
1,139 Posts
Amersfoort is ook in beeld als mogelijke vestingsplaats.:)
Een berichtje op Propertynl meld dat ASR nadrukkelijk naar nieuwbouw kijkt in de regio Utrecht, waarbij Amersfoort hoge ogen scoort.
Eerder stond in het AD dat het gemeentebestuur er alles aangelegen is om ASR (amersfoortse verzekeringen) binnen Amersfoort te houden en dat er genoeg mogelijkheden zijn om ASR geheel te huisvesten in Amersfoort, daarbij wordt gedacht aan de lokatieThe Works vlakbij het Centraal Station 70.000m2 of de lokatie Podium 100.000 m2 vlakbij station Amersfoort Vathorst. In 2015 zou dan alles gereed moeten zijn. Dit wordt nog een leuke concurentiestrijd in de regio Utrecht. Het levert in ieder geval weer een forse leegstand op m.bt kantoorgebouwen ,de Amersfoortse en het Mondriaangebouw in het stationsgebied.:eek:hno:
 
1 - 18 of 18 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top