SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 113 Posts

·
Registered
Joined
·
98 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Ambitieuze toekomstplannen voor de stad

26-06-2009
De gemeente heeft ambitieuze toekomstplannen en wil deze graag met de bewoners van Almere delen. Op zaterdagmiddag 27 juni 2009 presenteert het Almeerse college van burgemeester en wethouders de ‘Concept Structuurvisie Almere 2.0’. In onze toekomstvisie hoort Almere bij de vier grootste steden van Nederland met ruimte voor 350.000 inwoners en 175.000 arbeidsplaatsen. De presentatie vindt plaats in Schouwburg Almere en bestaat uit voordrachten, een korte film en de mogelijkheid om uitgebreid vragen te stellen. Met deelname van onder andere wethouder Adri Duijvestein en projectdirecteur Henk Meijer. Presentator is Lennart Booij.


Structuurvisie
Deze Concept Structuurvisie is opgesteld in opdracht van het Rijk, om de druk op het oude land te verlichten want het verder volbouwen van waardevolle natuurgebieden als het Groene Hart, de Utrechtse Heuvelrug of Waterland lijkt geen optie. Het is een coproductie van de gemeente Almere en stedenbouwkundige Winy Maas (MVRDV). Uitgangspunt voor onze toekomstvisie is dat Almere een stad moet zijn waar mensen graag wonen. Wij bouwen alleen woningen, als we overtuigd zijn van de kwaliteit van onze plannen. Het toekomstbeeld bestaat uit verschillende unieke gebiedsontwikkelingen, die door de ‘Schaalsprongas’ met elkaar worden verbonden. Eén van deze gebiedsontwikkelingen is een voorbeeldplan voor Almere IJland. De Structuurvisie wordt vrijdag overhandigt aan de ministers Jacqueline Cramer van VROM en Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat.

Schaalsprongas
Centraal in de Structuurvisie staat de zogenaamde Schaalsprongas. Deze start letterlijk ín de kern van metropoolregio Amsterdam – de as sluit aan op de Zuidas – en loopt via de IJmeerlijn naar Almere. Met deze lijn ontstaat een robuuste verbinding, die een voorwaarde is voor een gezonde groei van Almere; een stad met 350.000 inwoners moet adequaat ontsloten zijn. Door de combinatie van aanleg van de IJmeerlijn met het onontkoombare ecologisch herstel van het Markermeer en IJmeer, ontstaan er mogelijkheden voor het creëren van unieke woon- en werkmilieus, aan en in het water. Dit is Almere IJland. Dit IJland vormt een ‘steppingstone’ richting de metropoolregio, en samen met de IJmeerlijn verankert het Almere in de omgeving.

Dubbelstad
In onze toekomstvisie vormen Amsterdam en Almere een dubbelstad, die fysiek, economisch en cultureel nauw met elkaar verbonden zijn. Almere levert zo een grote bijdrage aan de internationale concurrentiepositie van de Randstad.
Via Almere IJland loopt de Schaalsprongas naar Almere Pampus. Dit wordt een experimenteel stadsdeel met stedelijke woon- en werkmilieus.

Almere Centrum krijgt vorm rondom het Weerwater. Het groeit in de komende twintig jaar uit tot het sociale, economische en culturele hart van de stad. Aan de ene kant van het water komt een dynamisch centrumgebied en een optimaal bereikbare snelweglocatie, midden in het centrum, aan de andere zijde.

Het station Almere Centraal groeit uit tot een hoogwaardig vervoersknooppunt en vormt een belangrijke schakel in de stad.
Het oostelijk deel van Almere, Almere Oosterwold, krijgt vorm langs de lijn van organische stedenbouw. Het biedt ruimte aan individuele woon- en werkidealen en krijgt een landelijk karakter.

bron: www.Almere.nl

 

·
D’r is mor ain Stad!
Joined
·
3,404 Posts
Almere met 350.000 inwoners de vierde stad van Nederland? Ik denk dat Utrecht in die tijd al richting de 400.000 gaat...
 

·
Illustrateur
Joined
·
13,197 Posts
Zonder extra verbinding over het IJ voor OV en auto lijkt dit plan me een luchtkasteel. Wel moet de zekerheid er zijn dat deze er komt voordat aan die uitbreiding wordt begonnen. De ellende van de Hollandse Brug nu mag hopelijk al voldoende leerstof zijn geweest.
 

·
Premium Member
Joined
·
35,775 Posts
^^ Volgens het artikel heeft Almere in de toekomst 175.000 arbeidsplaatsen. Inclusief ouderen en schoolgaande jeugd blijft er dan bijna geen forens meer over. ;) :nuts: Dan hoeft de infrastructuur dus ook niet te worden aangepakt. :runaway:
 

·
Registered
Joined
·
5,063 Posts
Almere met 350.000 inwoners de vierde stad van Nederland? Ik denk dat Utrecht in die tijd al richting de 400.000 gaat...
In eerste instantie dacht ik ook dat ze die ambitie hadden, om 4 de stad te worden. Nu ik dat stuk goed gelezen heb, willen ze aansluiting bij de grote 4. Het klopt ook dat Utrecht dan al aan de 400.000 inwoners zit, dus het zou een onmogelijke ambitie zijn.

Wil men doorgroeien dan zal die brug van 5 miljard er moeten komen, en volgens hoge ambtenaren zal die er niet komen.

Ik heb het idee dat ze gewoon gaan bouwen en in de toekomst zal dan toch die brug er moeten komen, die inmiddels 7 miljard gaat kosten. Slimme zet van het gemeente bestuur.

Een dubbelstad zal het volgens mij ook nooit gaan worden, omdat men er dan achter komt dat het beter is om door Amsterdam genaxeerd te worden.. Hebben we in Nederland eindelijk een echte metropool:)
 

·
Registered
Joined
·
1,246 Posts
Omdat het zo'n groot en bijna onvoorstelbaar groot project is (vooral vanwege de vele verschillende plangebieden) even een krachtige samevatting.

Feiten en cijfers Almere 2.0
Kosten: 30 miljard
Gigantisch project! Prachtig, het grootste nieuwbouwproject uit de Nederlandse geschiedenis in de snelstgroeiende stad van Europa! In het lijstje hierboven zie ik net '25 km Tram'. De bedoeling is dus dat Almere een lightrail/tram systeem krijgt. Ook twee nieuwe spoorlijnen (IJmeerlijn, Stichtselijn) en 5 (!) nieuwe stations. Ook zien we op Almere IJland ruimte voor een groot stadion (Olympisch?). Al met al erg indrukwekkende plannen.

Ik heb hier nu de plaatselijke krant voor me liggen met een aantal bloedmooie impressies, maar die kan ik nog niet posten want ze staan nog niet online. Ook heb ik eergister een heel groot PDF geopend vanaf de gemeente site met álle plattegronden en overzichten, maar die hebben ze weggehaald......... Heel zonde. Ik hoop de plaatjes uit de krant later nog eens te posten. Ziet er allemaal erg mooi uit. Hieronder een aantal handige samenvattingen als 'instap' voor het zeer uitgebreide project.


Almere IJland samenvatting
(Word bestand)

Statements architecten structuurvisie
(Winy Maas (MVRDV), Adriaan Geuze (West 8), William McDonough (McDonough+partners)

Structuurvisie overzicht
Een korte samenvatting van de Schaalsprongas met de drie nieuwe stadsdelen:


De Schaalsprongas (Almere IJland, Pampus, Weerwater, Oosterwold)

Overzicht Schaalsprongas (beeld)
Impressie Almere 2.0 vogelvlucht 1 (beeld)
Impressie Almere 2.0 vogelvlucht 2 (beeld)

De Schaalsprongas: grootschalige gebiedsontwikkelingen van west tot oost
De grote ruimtelijke ingrepen van de Schaalsprong zijn geschakeerd in een langgerekt gebied van het westen naar het oosten, dwars door de stad: de Schaalsprongas. Deze Schaalsprongas start letterlijk ín de kern van metropoolregio Amsterdam - de as sluit aan op de Zuidas - en maakt via de IJmeerlijn de stap naar Almere. De eerste stop is Almere IJland. Dit IJland vormt een ‘stepping stone’ richting de metropoolregio, en samen met de IJmeerlijn verankert het Almere in de omliggende omgeving. Amsterdam en Almere vormen op termijn een dubbelstad, die fysiek, economisch en cultureel nauw met elkaar verbonden zijn. Via Almere IJland loopt de Schaalsprongas naar Almere Pampus. Dit wordt een stadsdeel, met stedelijke woon- en werkmilieus. Almere Centrum krijgt vorm rondom Almere Weerwater. Het groeit in de komende twintig jaar uit tot het sociale, economische en culturele hart van de stad, met een dynamisch centrumgebied aan de ene zijde van het water en een optimaal bereikbare snelweglocatie, midden in het centrum, aan de andere zijde. Het station - Almere Centraal - groeit uit tot een hoogwaardig vervoersknooppunt, en vormt een belangrijke schakel in de stad. Het oostelijk deel van Almere, Almere Oosterwold, krijgt vorm langs de lijn van organische stedenbouw.


(Klik voor groter)
Almere IJland

Plattegrond IJland met infrastructuur

Almere IJland is een buitendijkse ontwikkeling, die past in de traditie van de Zuiderzeewerken en dit combineert met een duurzame stedelijke ontwikkeling volgens 21eeeuwse inzichten. Almere IJland komt voort uit een combinatie van de aanleg van een IJmeerlijn - noodzakelijk voor de groei van de stad - en een onontkoombare investering in het ecologisch herstel van het IJmeer en Markermeer. Deze combinatie leidt tot een bijzondere kans om een unieke buitendijkse woon, werk en recreatiemilieus voor de metropool te creëren. Het eiland - met daarop een halte van de IJmeerlijn - biedt ruimte voor 5.000 tot 10.000 woningen, diverse vormen van werkgelegenheid en grootstedelijke voorzieningen. Almere IJland combineert stad en natuur. Door de vrijheid van systeemkeuzen is Almere IJland in potentie een internationaal voorbeeld van integrale gebiedsontwikkeling, gebaseerd op de cradle-to-cradle benadering.


(Klik voor groter overzicht.)
Almere Pampus

Binnendijks wordt in het westen het stadsdeel Almere Pampus ontwikkeld. Dit stadsdeel biedt ruimte aan circa 20.000 woningen. De woon- en werkmilieus zijn georiënteerd op het IJmeer. Almere Pampus is een locatie met een metropolitaan karakter. Het heeft - voor Almeerse begrippen - hoge stedelijke dichtheden. Drie locaties in Almere Pampus vormen een extra accent: de huidige werkhaven van Pampus als aantrekkelijke buitenhaven voor grootschalige waterrecreatie in combinatie met drijvend wonen, het station van de IJmeerlijn en de ontwikkeling van de kustboulevard.
Almere Oosterwold

Aan de oostkant komt het stadsdeel Almere Oosterwold. Het is door de A27 en Stichtse lijn primair georiënteerd op de Utrechtse regio. Het stadsdeel is opgebouwd uit de kern Almere Hout, die op dit moment wordt ontwikkeld, en de nieuwe Almere Eemvallei. In dit nieuwe gebied worden landelijke woonmilieus in lage dichtheden gerealiseerd. Het is een stadsdeel dat gekarakteriseerd wordt door grootschalige ontwikkeling van individuele woon- en werkidealen en organische groei (particulier opdrachtgeverschap). Hiermee speelt het in op de regionale behoefte aan deze woonmilieus. De ontspannen oostelijke ontwikkeling van Almere vormt de tegenpool van de hoogstedelijke westelijke ontwikkeling van Almere. Naast het bouwprogramma voor de kern Almere Hout Noord biedt Almere Oosterwold ruimte aan 15.000 tot 18.000 woningen, het A6 park - een gemengd bedrijvenpark met grootschalige detailhandel - en enkele grote reservelocaties voor toekomstige grootschalige ontwikkelingen.
Almere Weerwater (Centrum)

Almere Centrum vormt het culturele hart van de stad. Het ligt letterlijk op het kruispunt van de eerste Almeerse ontwikkelingsas - de A6 en Flevolijn - en de nieuwe ontwikkelingsas: de IJmeerlijn in combinatie met de Stichtse lijn. De doorontwikkeling van Almere Centrum bestaat uit een aantal onderdelen: uitbreidingen van het huidige Stadshart en het stationsgebied Almere Centrum, en de zuidelijke sprong van het centrum naar Almere Weerwater. De A6 wordt ter hoogte van het Weerwater op maaiveld gelegd en vervolgens overkluisd. Hiermee ontstaat een ontwikkellocatie, die ruimte biedt aan centrumontwikkeling die bestaat uit werklocaties en woonmilieus (circa 2.000 - 5.000 woningen) met potenties voor grootschalige integrale concepten. Met de ligging van Almere Weerwater en het Stadshart aan beide zijden van het Weerwater ontstaat een bipolair stadscentrum. Hiertussen wordt het water met de omliggende groene gebieden ingericht als het centrale stadspark van Almere.
(Almere.nl)


Meer volgt!

Edit: Zoals dit (Almere IJland/Pampus)Edit 2:

Nog wat impressies (visie):

Almere IJland


Zuidoever Weerwater. Het bruine is allemaal nieuw te ontwikkelen centrumgebied, bovenop de A6.


Nieuw Centraal Station


Visie Stationsgebied


Bij nacht:Edit 3:

Fragmenten over structuurvisie

Omroep Flevoland
NOS Journaal
 

·
Registered
Joined
·
1,246 Posts
^Het gaat nog wel om een visie denk ik, hoewel de ontwerpen van het station losstaan van de structuurvisie. De plannen voor een nieuw station lopen al een jaartje langer, maar ik zou niet weten of dit een ontwerp is. Ziet eruit als een glazen XXL-versie van die in Breda.
 

·
Registered
Joined
·
106 Posts
nu ik dit allemaal zie raak ik alleen maar nog meer gefrustreerd over de geluiden die er wellicht voor zorgen dat het allemaal niet gaat gebeuren. Het zijn zeer mooie visies!
 

·
Just another user
Joined
·
4,936 Posts
Ik zie nu pas & voor het eerst dat Almere rekening houdt met een eventuele OV-lijn naar Amsterdam Noord. Dit lijkt mij de enige nuttige route van een OV-lijn, aangezien naar het CS & Zuid al een trein loopt die sneller is dan een RER of Metro en tevens geen nieuwe gebieden aandoet. Vooral dat laatste is belangrijk voor de groei van het OV.
 

·
Illustrateur
Joined
·
13,197 Posts
Schitterende visies! Toch wordt Almere zo nog meer een versnipperde stad.

IJland als combinatie van New York, Barcelona en Venetië vind ik wel apart. Hopelijk komt er wel een brug over het IJmeer. die mag wat mij betreft gewoon gezien worden. Een tunnel zou het daarbij ook onnodig duur kunnen maken. Een brug hoeft geen aantasting voor het landschap te zijn, zolang deze wel met een zekere sierlijkheid ontworpen wordt.
 

·
Banned
Joined
·
55 Posts
Een gemeente met een toekomstige omvang kleiner dan Zutphen-Deventer-Apeldoorn NU wil 5 miljard?

Doe effe normaal :nuts:

Net zo'n absurd verhaal dat de rechtbank in Zutphen moet sluiten en dat Almere met hooguit 400 duizend inwoners ooit een nieuwe rechtbank moet krijgen!

Almere is helemaal niet groot. Als stadsregio komt Almere nauwelijks in de top-20!

Het is volstrekt belachelijk dat Almere meent zulke aanspraken te kunnen maken. Een buitenwijk die 5 miljard eist, poeh zeg!
 

·
Just another user
Joined
·
4,936 Posts
Een gemeente met een toekomstige omvang kleiner dan Zutphen-Deventer-Apeldoorn NU wil 5 miljard?

Doe effe normaal :nuts:

Net zo'n absurd verhaal dat de rechtbank in Zutphen moet sluiten en dat Almere met hooguit 400 duizend inwoners ooit een nieuwe rechtbank moet krijgen!

Almere is helemaal niet groot. Als stadsregio komt Almere nauwelijks in de top-20!

Het is volstrekt belachelijk dat Almere meent zulke aanspraken te kunnen maken. Een buitenwijk die 5 miljard eist, poeh zeg!
Almere hoort bij de grootste stadsregio van Nederland, namelijk die van Amsterdam.

Apeldoorn - Deventer - Zuthpen heeft veel meer snelwegen en N-wegen. Ook veel meer spoor. Dus in dat opzicht verdient Almere dus nog wel wat.
 
1 - 20 of 113 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top