SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· road builder
Joined
·
7,367 Posts
To je bio samo jedan od bezbrojnih bisera famoznog Stipana Matoša. Nakon genijalne ideje o denivelaciji 20 križanja, ovaj je veliki stručnjak prešao na još genijalnija rješenja sa Sedam Dadićevih Crvotočina.

Naime, osigurao je iz gradske blagajne da se 1.2 milijuna kuna direktnom pogodbom dodijeli njegovom profesoru Ivanu Dadiću, za koji novac je Dadić dao rješenje da se po Zagrebačkim ulicama iskopa sedam tunela - npr. u Gundulićevoj ulici pred kavanom Korzo ulazi jedan tunel koji izlazi na Dubravkinom putu.
Drugi takav tunel ulazi u Medulićevoj, pred kavanom mMedulić i izlazi na kraju Radničkog dola. I tako slično na još pet mjesta po centru gradu.
Nakon toga Matoš treba uskoro doktorirati kod Dadića. :bash:
To se zove doktorirati na gradskom proračunu.:lol::lol:
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top