SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· haker
Joined
·
9,486 Posts
Za zagrebački metro 1,1 milijarda eura
Piše: Ante Milković, Krešimir Žabec

2007
Brzina željeznice bila bi do 35 km na sat, a u jednom satu u jednom smjeru mogla bi prevesti do 24 tisuće putnika

ZAGREB - Četiri godine gradnje i između 600 milijuna i 1,1 milijarde eura bit će potrebno za gradnju 22,7 kilometara Lake gradske željeznice u gradu Zagrebu.

Riječ je o spoju nadzemne i podzemne željeznice kojom bi se, po uzoru na mnogobrojne europske gradove, barem dijelom pokušao riješiti prometni kaos u gradu Zagrebu. Rečeno je to na Tribini grada Zagreba za predstavljanja studije Fakulteta prometnih znanosti o realizaciji podzemno-nadzemnog tračničkog (PNT) sustava.

Riječ je o trećem kapitalnom projektu gradonačelnika Milana Bandića koji je predstavljen nakon projekta tunel kroz Medvednicu i sjeverne tangente. Svi ti projekti, uz izdizanje gradske željezničke pruge, koji će uskoro biti javno predstavljen, trebali bi, prema tvrdnjama gradonačelnika, u potpunosti riješiti prometne probleme Zagreba.

Studija donosi dva oblika PNT sustava, čije bi trase u smjeru sjever - jug pokrile Zagreb od podsljemenske zone do naselja Buzin, ili čak do aerodroma, dok bi druga trasa išla od istoka do zapada, odnosno od Dupca do Malešnice. Autori Studije predstavili su četiri varijante trasa te najavili da će se konačna odluka donijeti tek nakon dodatnih stručnih konzultacija. Ovim projektom Zagreb bi se premrežio kombinacijom nadzemne i podzemne željeznice. Dakle, nije riječ o metrou, čija bi gradnja stajala i do četiri puta više od PNT-a, ali je prema projektu zamišljeno da bi željeznica u samom centru grada bila smještena na dvije razine, do 18,5 metara ispod tla.

Brzina ove željeznice bila bi do 35 kilometara na sat, a u jednom satu u jednom smjeru mogla bi prevesti do 24 tisuće putnika. Gradonačelnik Bandić danas je prvi put otkrio prioritete u gradnji četiriju kapitalnih prometnih projekta. Prvo bi se izdignula gradska i prigradska željeznička pruga, zatim bi slijedila gradnja sjeverne tangente, pa lake gradske željeznice i na kraju tunela kroz Medvednicu. Bandić smatra da će za ovog mandata gradske vlasti biti riješena sva potrebna papirologija, a s gradnjom bi se počelo u sljedećem mandatu. Prema njegovim procjenama, za završetak svih četiriju projekata bit će potrebno 16 godina. Na kraju je svima poručio: - Ja od ovih projekata ne odustajem!

Prometni pravac za putničke vlakovePrema još neobavljenoj Studiji o izdizanju gradske i prigradske željeznice, od Savskog Marofa do Dugog Sela, uz dva postojeća, sagradila bi se još dva željeznička kolosijeka i tim bi pravcem prometovali samo putnički vlakovi, a svi cestovni prijelazi denivelirali bi se ispod pruge, najavio je član Uprave HŽ-a Marijan Klarić.

U konačnici, vlakovi bi trebali prometovati svake četiri minute.

:(
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top