SkyscraperCity banner

Hoće li se kupiti VBA?

  • DA

    Votes: 60 69.0%
  • NE

    Votes: 27 31.0%
1 - 20 of 20705 Posts

·
Moderator
Joined
·
5,952 Posts
Discussion Starter #1 (Edited)
HRVATSKO RATNO ZRAKOPLOVSTVO I PROTUZRAČNA OBRANAHrvatsko ratno zrakoplovstvo i protuzračna obrana razvija sposobnosti nadzora i zaštite zračnog prostora Republike Hrvatske te pruža potporu kopnenim i pomorskim snagama u združenim operacijama.

HRZ i PZO je nositelj i organizator zračne obrane Republike Hrvatske i ima važno mjesto i ulogu u ukupnoj vojnoj moći države. Taktički je nositelj razvoja i modernizacije rodova HRZ i PZO-a te je odgovorno za obuku i izobrazbu na granskoj razini, razvoj taktike i doktrine uporabe grane, personalnog upravljanja, profesionalnog razvoja i drugih važnih pitanja za razvoj grane.

Misija HRZ-a i PZO-a je nadzor i zaštita zračnog prostora Republike Hrvatske, sudjelovanje u združenim i međunarodnim NATO/UN/EU vođenim vojnim operacijama te provedba operacija pružanja pomoći civilnom institucijama u zemlji.

Obuka u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu i protuzračnoj obrani

Provedbom obuke u grani HRZ i PZO osigurava se optimalna razina borbene spremnosti radi provođenja nadzora i zaštite zračnog prostora RH. Razvija se i održava sposobnost radi sudjelovanja u međunarodnim NATO/UN/EU operacijama potpore miru, združenim operacijama i operacijama odgovora na asimetrične ugroze, kroz gransku i intergransku obuku.

Usredotočenom obukom na provedbu misija i zadaća osigurava se spremnost za provedbu humanitarnih operacija pružanja pomoći civilnom društvu u slučaju prirodnih i tehničko- tehnoloških katastrofa.

Temeljne zadaće HRZ i PZO u obuci su sljedeće:

■ obuka osoblja i postrojbi u svrhu nadzora i zaštite zračnog prostora RH u svim meteorološkim uvjetima danju i noću,

■ obuka osoblja i postrojbi za sudjelovanje u međunarodnim NATO/UN/EU vođenim vojnim operacijama i misijama,

■ obuka pilota za izviđanje iz zraka u letenju po VFR danju i noću,

■ obuka letačkih posada za zračni prijevoz,

■ obuka osoblja, NL i postrojbi za letačku izobrazbu kadeta-pilota i učenika-letača,

■ obuka pilota i posada helikoptera za letenje noću pomoću NVG[1] opreme,

■ obuka vojnih pilota (na avionu PC-9M) za simulaciju bliske zračne potpore,

■ obuka osoblja i postrojbi u cilju podizanja sposobnosti za zrakoplovno – tehničko održavanje glavnih i pomoćnih oružnih sustava u I i II stupnju,

■ obuka pilota i letačkih posada za gašenje požara zrakoplovima,

■ obuka letačkih posada za potragu i spašavanje zrakoplovima,

■ obuka letačkih posada za medicinsko prevoženje zrakoplovima,

■ obuka pojedinaca i postrojbi u osnovnim vojničkim vještinama.

Postrojbe HRZ i PZO provode obuku za nadzor i zaštitu zračnog prostora u sustavu NATINAMDS, a u suradnji s partnerima provodi zajedničku preduputnu obuku Mentorskih timova zrakoplovstva za ISAF, dajući doprinos NATO inicijativi „Pametne obrane“i razvoju Multinacionalnog središta za obuku pilota helikoptera.

Pothvati

Početak obrane od agresije i ustrojavanja Hrvatskog ratnog zrakoplovstva obilježilo je nekoliko jedinstvenih pothvata:

25. listopada 1991. godine pilot Rudolf Perešin s zračne luke u Bihaću zrakoplovom MiG 21R prelijeće u Austriju, u zračnu luku Klagenfurt. Zbog opasnosti nije mogao sletjeti na područje Republike Hrvatske. Taj događaj je na određeni način internacionalizirao borbu RH za neovisnost, a Pereršinov odlazak iz JNA prenijele su sve svjetske TV kuće.

04. veljače 1992. satnik Danijel Borović s zračne luke u Bihaću zrakoplovom MiG 21 bis prelijeće u Pulu. Danijel Borović je danas pukovnik u miru.

15. svibnja 1992. satnik Ivan Selak s zračne luke u Užicama zrakoplovom MiG 21 bis prelijeće u Zagreb na Pleso. Danas je Ivan Selak brigadir i radi kao probni pilot u Zapovjedništvu HRZ i PZO.

15. svibnja 1992. natporučnik Ivica Ivandić s zračne luke u Užicama zrakoplovom MiG 21 bis prelijeće u Split. Ivica Ivandić je danas pukovnik u miru.

O entuzijazmu hrvatskih zrakoplovaca svjedoči primjer pilota Marka Živkovića koji je početkom listopada 1991. godine izviđačke zadaće izvršavao motornim zmajem. O tome govore i drugi primjeri: Za potrebe protuzrakoplovne obrane IV brigade Samostalni zrakoplovni vod Split je izradio pokretni radar dometa 25 milja, te je na zrakoplov UTVA-75 ugradio nosač za rakete OSA i ciljnik za noćno djelovanje. Pripadnici postrojbe sami su projektirali bombe i upaljače. Prvi samostalni vod Osijek je u CESNU-172 ugradio nosač za avionske bombe jedinstvene 'ručne' izrade (bile su to bombe izrađene od plinskih boca), a na zrakoplov AN-2 uređaj za satelitsku navigaciju (GPS) pomoću kojeg su mogli izvršavati zadaće i noću. Iako su prva djelovanja Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zrakoplova i pilota po učinku bila relativno skromna, u psihološkom pogledu njihovi učinci su nemjerljivi.

Naoružavanje, vježbe, borbena djelovanja

Na isteku ratne 1991. godine, Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i protuzračna obrana je imalo 36 zrakoplova, jedan helikopter, 6 radara, 180 pilota, 700 djelatnika ZMIN-a i zrakoplovno-tehničke službe, tri zrakoplovne baze i Zrakoplovno tehnički zavod Velika Gorica. Do kraja 1993. u sastav HRZ i PZO ulaze borbeni zrakoplovi Mig-21 bis, borbeni helikopteri Mi-24D/V i transportni helikopteri MI-8MTV. Sustavnom izobrazbom letača i tehničara, te uvježbavanjem tijekom među-granskih vježbi stvarali su se uvjeti i mogućnosti za potpunu uporabu HRZ i PZO u planiranim oslobodilačkim operacijama hrvatske vojske.

HRZ i PZO-o svoju punu snagu i sposobnosti pokazuje uporabom letjelica u oslobodilačkim akcijama i vježbama. Prvo je bila Maslenica 1993. godine. Već 1994. godine u združenoj inter-granskoj vježbi Posejdon 94. HRZ i PZO pokazuje visoki stupanj osposobljenosti i uvježbanosti, nakon čega slijede operacije Južni potez, Maestral i Ljeto 95. u kojima se dostignute sposobnosti i uvježbanost pokazuje u borbenim djelovanjima.

Tijekom 1995. godine, u najvećim oslobodilačkim operacijama Hrvatske vojske, u Bljesku i Oluji, HRZ je dokazalo svoju presudnu važnost. Tada su, između ostalog, izvedene akcije zaštite zračnog prostora, jurišna djelovanja te desanti pješačkih postrojbi.

U vojno redarstvenoj operaciji Oluja 95 Hrvatsko ratno zrakoplovstvo je sudjelovalo sa svim svojim ljudstvom i sredstvima. U cijelosti je ispunilo postavljene zadaće - bez gubitaka ljudstva i tehnike. Dragocjena iskustva stečena u ratu, poslužila su kao dobar putokaz u školovanju mlađih pilota kao i za daljnju organizacijsku izgradnju Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzrakoplovne obrane u miru.91. zrakoplovna baza
91. zrakoplovna baza HRZ i PZO-a (skraćeno 91. Zb) postrojba je Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane smještena u vojarni „Pukovnika Marka Živkovića“ na Plesu, s izdvojenom Eskadrilom višenamjenskih helikoptera u vojnom objektu Lučko.


Sastav ustrojstvenih jedinica

Zapovjedništvo 91. zb provodi stožerne i druge zadaće koje su u funkciji planiranja, pripreme, provedbe i nadzora obuke snaga 91. zb s ciljem razvoja sposobnosti.

Eskadrila borbenih aviona (EBA) provodi zaštitu zračnog prostora RH i sudjeluje u Integriranom sustavu protuzračne obrane zemalja članica NATO-a (NATINAMDS) i vatrenoj potpori postrojbama OS RH djelovanjem po ciljevima na površini i moru u združenim operacijama OS RH.

Temeljno borbeno sredstvo EBA je borbeni avion MiG-21.

Eskadrila višenamjenskih helikoptera (EVH) provodi zračno prevoženje, potrage i spašavanje, gašenje požara, međunarodne vojne misije i operacije i humanitarne operacije pružanja pomoći civilnim institucijama u zemlji

Zrakoplovno-tehnička bojna (ZTB) održava zrakoplove iz sastava 91. ZB u II stupnju zrakoplovno tehničkog održavanja te održava i rukuje specijalnim vozilima za opsluživanje i potporu letenja u 91. ZB.

Zapovjedna satnija (ZS) pruža potporu sustavu zapovijedanja i nadzora (C2), skladišti, transportira, pruža sanitetsko osiguranje i osiguranje vojarne.

Glavni borbeni sustavi i naoružanje

MIG 21 bisD

Taktičko-tehničke značajke

Proizvođač: SSSR

Posada: jedan pilot

Pogonska skupina: jedan turbomlazni motor R-25-300 potiska 40,2 kN, na prvom stupnju dodatnog izgaranja 69,8 kN, na drugom stupnju dodatnog izgaranja do 97,1 kN.

Dimenzije: dužina 14,70 m, raspon krila 7,154 m, visina 4,125 m, površina krila 23,04 m2

Težine: prazan 5.843 kg, normalna 8.725 kg, maksimalna na polijetanju 10.400 kg

Gorivo: u unutrašnjim spremnicima 2.750 l, u podvjesnim spremnicima 2x490 l (podkrilni) i 1x800 l (podtrupni)

Brzine: (H=0 m) maksimalna 1.300 km/h, (H=12 000 m) maksimalna 2.175 km/h (2,05 Ma), krstareća 720-870 km/h

Ostale značajke: duljina polijetanja 800 m -1.200 m, duljina slijetanja 570 m -1.250 m, vrhunac leta 17.500 m, taktički vrhunac leta 15.800 m, preopterećenje do 8 g,

Naoružanje:

top GŠ-23/2 kalibra 23 mm s 250 granata,

vođene rakete „zrak-zrak“ 4 R-60M,

nevođene rakete „zrak-zemlja“ 4 S-24, 4 UB16, 2 UB16 + 2 UB32,

bombe 10 x 100 kg, 4 x 250 kg, 2 x 500 kg

Ciljnički sustavi:

Radar: RP-22 SMA (domet 30 km, 30°L/D, +17°, -3°)

Optički ciljnik: ASP-PFD-21

Dolet: (vanjski teret, visina leta H=7.000 m - H= 200 m) 4xR-60 + spremnik 800 l, 750 km - 210 km, 4xFAB-250 + spremnik 490 l, 350 km - 190 km, 4xS-24 + spremnik 490 l, 380 km - 250 km


MIG 21 UMD

Dvosjedna inačica lovca-presretača Mig-21 namijenjena je za preobuku pilota te za početno uvježbavanje elemenata borbene obuke. Osim za zadaće preobuke može se koristiti kao borbeni avion.

Taktičko-tehničke značajke

Proizvođač: SSSR

Posada: dva pilota

Pogonska skupina: jedan turbomlazni motor R-13-300 potiska 40,2kN; na dodatnom izgaranju 64,7kN

Dimenzije: dužina 14,70 m; raspon krila 7,154 m; visina 4,125 m; površina krila 23,04 m2

Težine: prazan 5.650 kg; normalna 8.000 kg; maksimalna na polijetanju 9500 kg

Gorivo: u unutrašnjim spremnicima 2.350 l; u podvjesnim spremnicima 1x490 l (podtrupni)

Brzine: (H=0 m) maksimalna 1.200 km/h; (H=12.000 m) maksimalna 2175 km/h (2,05 M); krstareća 720-870 km/h

Dolet: 1300km

Ostale značajke: duljina polijetanja 800-1.200 m; duljina slijetanja 570-1250 m; vrhunac leta 17.000 m; dinamički vrhunac leta 23.000 m; preopterećenje do 7 g

Naoružanje:

vođene rakete „zrak-zrak“2xR-60

nevođene rakete „zrak-zemlja“ 2xS-24, 2xUB16 ili 2xUB32

bombe 2x250 kg


Mi-171Sh

Helikopter Mi-171Sh je vojno transportni helikopter s naoružanjem, namijenjen je za zračni prijevoz ljudi i tereta, medicinska zračna prevoženja i evakuaciju ranjenika, potragu i spašavanje (SAR) te za druge namjene kao gašenja požara i nošenje podvjesnog tereta.


Taktičko-tehničke značajke


Proizvođač: Rusija

Posada: tri člana (kapetan, kopilot i tehničar-letač)

Duljina bez rotora 18,424 m / 60.43 ft,

Dimezije:

duljina helikoptera sa rotorima 25.352 m,

visina 5.521 m

Težina:

masa praznog helikoptera 7.900 kg,

maksimalna poletna težina 13.000 kg,

Nosivost:

maksimalna masa tereta u teretnoj kabini 4.000 kg,

maksimalna masa podvjesnog tereta 4000 kg.

Brzina:

brzina krstarenja 230 km/h,

max brzina 250 km/h

Letenje:

max visina leta 6.000m,

dolet s gorivom u glavnim spremnicima 580 km, a s dopunskim spremnicima 1065 km

Gorivo:

količina goriva u osnovnim spremnicima 2.665 l / 692.9 gal, količina goriva sa dopunskim spremnicima 4.495 l / 1168.7 gal,

93. zrakoplovna baza
93. zrakoplovna baza Zadar (kratica 93. zb) zrakoplovna je postrojba Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sa sjedištem u Zračnoj luci Zadar, Zemunik. Osnovana je 1992. godine. Od početka 2008. godine dotadašnja 95. zb Divulje djeluje kao Eskadrila transportnih helikoptera (ETA) u sastavu zemuničke baze. Nakon niza preustroja, postrojba je pod jednim okriljem zadržala svoju temeljnu zadaću u školovanju pilotskog kadra, ali se i profilirala u niz drugih zadaća: od gašenja požara iz zraka, preko zračnog nadzora ZERP-a do medicinskih letova, traganja i spašavanja.

Temeljne zadaće 93. zrakoplovne baze su školovanje hrvatskih vojnih pilota, provedba humanih misija gašenja požara iz zraka, medicinskih letova, traganja i spašavanja, te pružanje potpore u provedbi zadaća Obalne straže RH i zračna potpora snagama HKOV-a i HRM-a. Postrojba sudjeluje i u međunarodnim operacijama KFOR i ISAF, a sudjelovala je i u međunarodnim humanitarnim akcijama pružanja pomoći u gašenju požara sa avionima Canadair CL-415 u Grčkoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Izraelu i Portugalu te u pružanju pomoći u Crnoj Gori sa helikopterima Mi-8 MTV u dostavi hrane i lijekova stanovništvu zbog snježnih nepogoda. 2014. godine postrojba je pružala i humanitarnu pomoć stanovništvu poplavljenih područja u Bosni i Hercegovini.

U postrojbi djeluje akrobatska grupa HRZ i PZO-a „Krila Oluje“ koja na domaćim i međunarodnim nastupima prezentira vještine i osposobljenost hrvatskih vojnih pilota.

Postrojba pruža potporu u provedbe različitih profila obuke za snage iz partnerskih zemalja od kojih je najznačajnija zajednička obuka hrvatsko-češko-mađarskih helikopterskih timova u sklopu NATO inicijative „Pametna obrana“, a sa posadama litavskog zrakoplovstva provodi obuku letenja u planinskim područjima. Ima razvijenu sposobnost prenošenja letačke obuke na helikopterima uz pomoć NVG uređaja za noćno letenje. Tijekom g. 2014. postrojba je provela prvu međunarodnu obuku pilota iz Sultanata Oman koju je završilo 12 polaznika. Školovanje omanskih pilota provodi se na komercijalnoj osnovi, a početkom 2015. započeo je ciklus obuke s novim naraštajem polaznika iz Omana.

Do sada je školovanje uspješno završilo 253 vojnih pilota kroz 18 naraštaja, a uz školovanje kadeta piloti zrakoplovne baze osposobili su i 10 naraštaja nastavnika letenja.

Misija

Misija 93. zb je provedba obuke i izobrazbe letača i tehničara na svim tipovima zrakoplova sukladno programima obuke, pružanje zračne potpore snagama HkoV i HRM, pružanje pomoći civilnim institucijama u RH te sudjelovanje u međunarodnim vojnim operacijama ISAF i KFOR.

U provedbi ove misije težišne zadaće postrojbe su:

■ Teorijska i praktična izobrazba učenika-letača, pilota, tehničara-letača i zrakoplovnih tehničara

■ Gašenje požara avionima Canadair CL-415 i Airtractor AT-802 A/F i helikopterima Mi-8 i prevoženje protupožarnih snaga helikopterima Mi-8,

■ Medicinsko prevoženje helikopterima Mi-8 , potraga i spašavanje helikopterima Mi-8 u suradnji sa Bojnom za specijalna djelovanja i Hrvatskom gorskom službom spašavanja,

■Intergranska potpora HKoV i HRM avionima Pilatus PC-9(M) i helikopterima Mi-8potraga avionima Pilatus PC-9(M) i helikopterima Bell-206 iznad kopna i mora,

■ Preduputna obuka snaga za međunarodne vojne operacije ISAF i KFOR,

■ Zrakoplovno-tehničko održavanje glavnih i pomoćnih oružanih sustava i I. i II. stupnju održavanja, osiguranje i opsluživanje letenja i

■ Održavanje temeljnih vojnih vještina pojedinca i postrojbi.Zapovjedništvo 93. zb provodi stožerne i druge zadaće koje su u funkciji uporabe snaga, planira, obučava i priprema snage za uporabu te stvara uvjete za daljnji razvoj sposobnosti postrojbe. Zapovjedništvo kreira i obuku koja podupire provedbu misija postrojbe u skladu sa važećim doktrinarnim dokumentima i strategijom dostizanja sposobnosti za provedbu glavnih zadaća.

Eskadrila aviona (EA) provodi obuku i izobrazbu pilota i tehničara na avionima Pilatus PC-9M i ZLIN 242L, izviđanja iz zraka iznad kopna i mora za potporu rada Obalne straže i protupožarnih snaga, simulaciju bliske zračne potpore za potporu rada prednjih zračnih kontrolora, trenažu i nastupe akrobatske grupe Krila Oluje“, potporu rada Snaga brzog odgovora HRZ i PZO te osigurava održavanje i opsluživanje aviona PC-9M i ZLIN 242L u 1. stupnju. Od 2014. godine započela je letačku obuku polaznika iz Sultanata Oman na avionu Pilatus PC-9M. Obuku je završio jedan naraštaj, ukupno 12 pilota, a obuka drugog naraštaja je počela 2015. godine.

Eskadrila helikoptera (EH) provodi obuku i izobrazbu učenika-letača, pilota i nastavnika letenja, izviđanja iz zraka za potporu rada protupožarnih snaga, održava trenažu letenja sa opremom za noćno letenje u cilju potpore operacija specijalnih snaga te održava helikopter Bell-206B u I. stupnju.

Eskadrila transportnih helikoptera (ETH) provodi medicinsko prevoženje zrakom, gašenje požara uz zraka, prijevoz protupožarnih i HKov snaga zrakom, potragu i spašavanje iznad kopna i mora, intergransku potporu HKovi HRM, obuku letačkog osoblja i tehničara, održavanje helikoptera Mi-8T, Mi-8 MTV-1 i Mi-17 u I. stupnju te opslužuje i osigurava letenje u vojarni „Knez Trpimir“ u Divuljama. Također, ETH podupire obuku ukupnih snaga HRZ i PZO za međunarodne vojne operacije angažiranjem dijela snaga eskadrile i provedbom letačke obuke.

Protupožarna eskadrila (PPE) provodi gašenje požara na kopnu i otocima iz zraka, obuku letačkog osoblja i tehničara te održava avione Canadair CL-415 i Airtractor AT-802 u I. i II: stupnju zrakoplovno-tehničkog održavanja.

Zrakoplovno-tehnička bojna (ZTB) provodi održavanje aviona PC-9M i PC-9(M), ZLIN-242L, helikoptera Bell-206B, Mi-8 MTV1, Mi.8T i Mi-17 VA u II. stupnju, te osnovno održavanje i rukovanje specijalnim vozilima za opsluživanje i osiguranje letenja u vojarni Zemunik.

Zapovjedna satnija (ZS) osigurava provedbu komunikacijskih i informacijskih sustava zapovijedanja i nadzora, provodi skladišnu, transportnu, sanitetsku i zaštitnu potporu djelovanja 93. zb u vojarnama u Zemuniku i Divuljama.

U sklopu baze djeluje i akro-grupa HRZ Krila Oluje.

Glavni borbeni sustavi i naoružanje

Pilatus PC-9

Avion Pilatus PC-9 je školski turboprop avion namijenjen za provedbu temeljne letačke obuke vojnih pilota. Konstruiran je početkom 80-ih godina XX. st. radi smanjenja troškova letačke obuke. Turboprop pogonska grupa daje najbolji omjer performansi i cijene po satu leta pa ga koriste veliki broj ratnih zrakoplovstava u svijetu.

Inačica PC-9M modificirana je u odnosu na temeljnu inačicu ugradnjom digitalne avionike i HOTAS komandi kako bi kadeti imali bolju predodžbu izgleda kokpita suvremenih borbenih aviona.

U operativnoj je uporabi u Eskadrili aviona 93. zb od g. 1996. (inačica PC-9A), odnosno g. 1997. (inačica PC-9M).

TT značajke:

Proizvođač: Švicarska

Posada: dva (kadet i nastavnik letenja)

Pogonska skupina: jedan turboprop motor Pratt$Whitney Canada PT6A-62 snage 708kW (950 KS) s četvrerokrakom elisom Hartzell HC-D4N-2A/09512

Dimenzije:

dužina 10,175 m

raspon krila 10.124 m

visina 3,26 m

površina krila 16,24 m2

Težine:

prazan 1900 kg

normalna 2350 kg

maksimalna na polijetanju 1350 kg

Gorivo: u internim spremnicima 518 l

Brzine:

maksimalna (H=0 m) 592 km/h

maksimalna krstareća 500km/h

Ostale značajke:

duljina polijetanja 260 m

duljina slijetanja 310 m

operativni vrhunac leta 8500 m

vrhunac leta 11 500 m

dopušteno opterećenje +7/-3.5

Naoružanje:

moguća ugradnja šest podvjesnih točaka (1000 kg)
Zlin 242

Avion ZLIN 242 L moderni je školski avion namijenjen za selekcijsko letenje i temeljnu obuku vojnih pilota. Ima ne uvlačeći stajni trap, a konfiguracija dvaju sjedišta jedan pored drugog pogoduje provedbi školovanja kadeta. Klipna pogonska grupa omogućava relativno jeftinu eksploataciju.

U operativnoj je uporabi u Eskadrili aviona 93. zb od kraja g. 2007.

TT značajke:

Proizvođač: Republika Češka

Posada: dva (kadet i nastavnik letenja)

Pogonska skupina: jedan klipni motor Lycoming AEIO-360-A1B6 snage 149 kW (200 KS) s trokrakom elisom Hartzell HC-C3YR-4BF/FC 6890

Dimenzije:

dužina 6,94 m

raspon krila 9,34 m

visina 2,95 m

površina krila 13,86 m2

Težine:

prazan 790 kg

maksimalna na polijetanju 1090 kg

Gorivo: u internim spremnicima 230 l

Brzine:

maksimalna (H=0 m) 236 km/h

krstareća (75% snage) 209km/h

Dolet: 1056 km

Ostale značajke:

duljina polijetanja 210 m

duljina slijetanja 245 m

operativni vrhunac leta 3800 m

dopušteno opterećenje +6/-3.5


Canadair CL-415

Avion Canadair CL-415 amfibija namijenjen je za gašenje požara otvorenog prostora, a može se koristiti i za gašenje požara industrijskih postrojenja, traganje i spašavanje na moru, prijevoz tereta i putnika, bacanje padobranca te zaprašivanje šuma i tretiranje naftnih mrlja.

Temeljne značajke su mu velika udarna moć-velika količina bačene vode, velika pokretljivost i preciznost te uzimanje vode na malim (kratkim) vodenim površinama. Kod punjenja vode avion glisira brzinom 70 čvorova pri čemu zadržava upravljivost, a može uzimati vodu s mora, jezera te riječnih tokova.

U intervalu od samo 10 sekundi CL- 415 skupi 5346 litara vode pri čemu prijeđe put od 200 m.

U operativnoj je uporabi u Protupožarnoj eskadrili 93. zb od g. 1996.

TT značajke:

Proizvođač: Kanada

Posada: tri (pilot, kopilot i tehničar-letač)

Pogonska skupina: dva turboprop motora Pratt & Whitney Canada svaki snage 2380 KS sa četverokrakim elisama

Dimenzije:

dužina 19,81 m

raspon krila 28,38 m

visina 9,11 m

površina krila 100,33 m2

Težine:

prazan 12 600 kg

maksimalna 19 890 kg

Gorivo: u internim spremnicima 5 796 l

Brzine:

maksimalna (H=0 m) 187 kt (365 km/h)

krstareća 187 kt (365 km/h)

Dolet: na razini mora 1 050 Nm

Ostale značajke:

duljina polijetanja 700 m

duljina slijetanja 670 m

duljina skupljanja vode 1 340 m

operativni vrhunac 20,000 ft (6 100 m)

opterećenje (FL=0°) +3,0/-1,0

max. ostajanje u zraku 7 h

max. ostajanje na požaru 4 h

kapacitet spremnika vode 6 130 l

kapacitet spremnika pjene 340 l

vrijeme skupljanja vode 12 s

min. dubina vode 2 m

max. visina valova 2 m

površina pokrivanja vodom 110x25 m


Air Tractor AT-802

Avion Airtractor AT-802 A/F namijenjen je za gašenje požara, protupožarno izviđanje i prvi “udar” na požarištu. Koriste se i za školovanje vojnih pilota protupožarnih zrakoplova.

Avion može relativno dugo ostati u zraku. Operativni troškova su manji u odnosu na druge avione slične namjene. STOL značajke i mogućnost slijetanja i polijetanja s travnatih USS-a omogućuju uporabu s više letjelišta.

U operativnoj je uporabi u Protupožarnoj eskadrili 93. zb od g. 2001.

TT značajke:

Proizvođač: USA

Posada: jedan

Pogonska skupina: jedan turboprop motor Pratt & Whitney Canada PT6A-67AG snage 993 kW (1350 KS) sa peterokrakom elisomHartzell HC-B5MA-3D/M11276.

Dimenzije:

dužina 10,88 m

raspon krila 17,68 m

visina 3,35 m

površina krila 37 m2

Težine:

prazan 3139 kg

maksimalna na polijetanju 7258 kg

Gorivo: u internim spremnicima 961 l

Brzine:

maksimalna (H=2500 m) 365 km/h

krstareća 20 km/h

radna 200-250 km/h

Dolet: sa internim gorivom 1020 km

Ostale značajke:

duljina polijetanja 580 m

duljina slijetanja 500 m

operativni vrhunac leta 12 500 ft

dopušteno opterećenje +3,25/-1,3g

Nosivost: 3104 l vode


AT-802 A FIRE BOSS

Avion Airtractor AT-802 A Fire Boss namijenjen je za gašenje požara, a najbolje ga je koristiti u požarima manjeg opsega koji se ne mogu naglo širiti. Kod većih požarišta najveću učinkovitost postiže kada štiti i gasi rubna područja te može biti vrlo koristan u kombinaciji s kanaderima. Dobra strana mu je i to što se "može zavući bilo kamo", odnosno vodu može skupljati na dosta pozicija na moru, jezerima, ali i na rijekama jer ima plovke za razliku od prijašnjih inačica.

Air Tractor Fire Boss ima spremnik od 300 litara za pjenilo koje kad se pomiješa s vodom u omjeru od jedan posto, znatno povećava učinkovitost gašenja požara. Učinkovit je i kad se radi sa sporim retardantima koji se, pomiješani s vodom, bacaju ispred požara te tako sprečavaju gorenje. Ta se metoda u svijetu dosta primjenjuje, a kod nas intenzivnije od 2005. godine.

U operativnoj je uporabi u Protupožarnoj eskadrili 93. zb od g. 2008.

TT značajke:

Proizvođač: USA

Posada: jedan

Pogonska skupina: jedan turboprop motor Pratt & Whitney Canada PT6A-67AG snage 993 kW (1350 KS) sa peterokrakom elisomHartzell HC-B5MA-3D/M11276.

Dimenzije:

dužina 10,66 m

raspon krila 18,04 m

visina 3,35 m

površina krila 37,29 m2

Težine:

prazan 3 270 kg

maksimalna na polijetanju 7257 kg

Gorivo: u internim spremnicima 961 l

Brzine:

maksimalna 360 km/h

krstareća 336 km/h

radna 270 km/h

Dolet: sa internim gorivom 1287 km

Ostale značajke:

duljina polijetanja 610 m

duljina slijetanja 243,84 m

operativni vrhunac leta 12 500 ft

dopušteno opterećenje +3,25/-1,3g

Nosivost: 3104 l vode


Bell 206

Helikopter BELL-206 B JetRanger III je laki transportni helikopter namijenjen za školovanje pilota i prijevoz tereta i ljudstva.

Teret može nositi u teretnom prostoru u trupu ili podvješen ispod trupa. Zbog svojih kvalitetnih TT značajki u naoružanju je više ratnih zrakoplovstava svijeta.

U operativnoj je uporabi u Eskadrili aviona 93. zrakoplovne baze od g. 1997.

TT značajke:

Proizvođač: USA

Posada: jedan

Pogonska skupina: jedan turboosovinski motor Allison 250C-20J snage 313 kW s dvokrakim rotorom

Dimenzije:

dužina 9,50 m

dužina (rotor se okreće) 11.82 m

visina 2,91 m

površina rotora 81,03 m2

Težine:

prazan 742 kg

maksimalna na polijetanju 1450 kg

Gorivo: u internim spremnicima 344 l

Brzine: maksimalna (H=0 m) 214 km/h

Dolet: maksimalna pokretna težina 674 km

Ostale značajke:

vrhunac leta 4 115 m

dopušteno opterećenje +3/-0 g

Nosivost: u teretnom prostoru 300 kg ili 4 vojnika


Mil Mi-8

Helikopter Mi-8 MTV1 je srednji transportni helikopter namijenjen za prijevoz tereta, ljudstva i desantiranje padobranaca.

Teret može nositi u teretnom prostoru trupa ili podvješen ispod trupa. Jedan je od najbrojnijih srednjih transportnih helikoptera na svijetu. Inačica Mi-8 MTV1 modificirana je ugradnjom jače pogonske grupe što znatno povećava ukupne sposobnosti.

U operativnoj je uporabi u Eskadrili transportnih helikoptera 93. zb od g. 1992.

TT značajke:

Proizvođač: SSSR

Posada: tri (kapetan, kopilot i tehničar-letač)

Pogonska skupina: dva turboosovinska motora TV3-117MT svaki snage 1470 kW (2000) s peterokrakim rotorom promjera 21,294 m

Dimenzije:

dužina 18,219 m

dužina (rotor se okreće) 25,262 m

visina 5,521 m

površina rotora 21,8 m2

Težine:

prazan 7 085 kg

normalna 11 100 kg

maksimalna na polijetanju 13 000 kg

Gorivo:

u internim spremnicima 2 615 l

u internim i dopunskom 3 530 l

u internim i podvjesnom 4 445 l

Brzine:

maksimalna (H=0 m) 250 km/h

krstareća 240 km/h

Dolet:

s 217 kg tereta 495 km

s 4 000 kg tereta 465 km

s jednim dopunskim spremnikom 725 km

s dva dopunska spremnika 950 km

Ostale značajke:

vrhunac leta 6 000 m

dopušteno opterećenje +1,8/-0 g

Nosivost:

u teretnom prostoru 4 000 kg ili 24 vojnika

podvjesno 3 000 kg


:cheers2:
 

·
Velcro-what a rip-off!
Joined
·
7,166 Posts
I od mene malo povijesti :)

Godine 1910. izvršen je prvi let zrakoplovom u Hrvatskoj.Let je izveden s uzletišta na Črnomercu, koje se nalazilo na vojnom vježbalištu austrougarske vojske uz Selsku cestu. To uzletište, koje je postalo de facto prvi aerodrom tj. zračna luka u Hrvatskoj, nazivano je i „letilište Pongračevo", odnosno „letilište Črnomerec", a sastojalo se od travnate uzletno-sletne staze (piste) i jednog manjeg hangara

Radilo se o letjelici koju je konstruirao znameniti izumitelj Slavoljub Penkala, a kojom je pilotirao Dragutin Novak, prvi hrvatski pilot.Novak dolazi u Zagreb 1910. i zapošljava kod Slavoljuba Penkale koji u to vrijeme radi na konstrukciji zrakoplova i postaje mu desna ruka kod izrade i ispitivanja letnih osobina, sve do prvog leta u Hrvatskoj, te do konačnog odustajanja Penkale od daljnjih radova na zrakoplovu. Krajem 1914. odlazi u vojsku i nakon kraćeg vojevanja u pješadiji (gdje biva odlikovan) prebacuju ga u avijaciju Austro-Ugarske monarhije. Za pilotske zasluge dobio je Zlatnu medalju za hrabrost, Srebrnu medalju prve klase, titulu Feldpilota i Križ s vijencem. Od 1916. nakon ranjavanja prilikom postavljen je za učitelja letenja u najznačajnijoj vojno-pilotskoj školi Monarhije u Bečkome Novome Mjestu.

Prva hrvatska pilotkinja je pak bila Katarina Matanović Kulenović.Od 1935. članica je zagrebačkog aero-kluba a već 1936. dobiva dozvolu športskog pilota. Treba reći da je 15. studenog 1941. primljena kao vojni pilot u službu Prve zrakoplovne luke u Zagrebu s činom poručnika. Letjela je lakim dvosjednim zrakoplovom, talijanskim FL-3 na zadatcima prijevoza dokumenata, lijekova, vojnih zapovjednika i ranjenika.

:cheers:
 

·
Moderator
Joined
·
5,952 Posts
Discussion Starter #8
I od mene još malo. :cheers:

Prve zrakoplovne postrojbe

Članovi aeroklubova Sinj i Split još u listopadu 1990. godine na športskom aerodromu Sinj su osnivali Samostalno zrakoplovno odjeljenje Split (SZO Split). Od 28. travnja 1991. SZO Split djeluje u sastavu IV brigade Zbora narodne garde, a od 1. lipnja 1991. djeluje kao Samostalni zrakoplovni vod IV brigade. Koristeći zrakoplovnu tehniku svojih klubova (C-172, C-188, UTVA-5, AN-2 i DO-28) ovaj je vod prvi počeo s izviđanjem, uvježbavanjem, prevoženjem ljudstva i tehnike, te diverzantskim akcijama oduzimanja tehnike, naoružanja i streljiva iz skladišta bivše JNA, a početkom lipnja 1991. godine izvršili su prvi borbeni let.

U listopadu 1991. godine, pri zapovjedništvu Operativne zone Osijek, osnovan je prvi Samostalni zrakoplovni vod Osijek (SZV koji se bazirao na zračnoj luci u Đakovu). Ovaj je vod bio uključen u potporu kopnenim snagama toga područja, u borbenim djelovanjima i dostavi humanitarne pomoći stanovnicima Vukovara.

Nešto kasnije, u studenome 1991. iz tog se voda formira i Samostalna zrakoplovna desetina Bjelovar, a na sportskom letjelištu Čakovec osnovana je Eskadrila lake avijacije višestruke namjene.

Početkom devetog mjeseca 1991. godine postrojbe Hrvatske vojske preuzimaju zrakoplovne baze i zračne luke Lučko, Pula i Divulje, a u prosincu iste godine i zrakoplovnu bazu Pleso.

Preuzimanjem baza započinje osnivanje zapovjedništava zrakoplovnih baza Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i prvih zrakoplovnih eskadrila. U Splitu je formirana Mješovita zrakoplovna eskadrila, na Plesu Prva lovačka eskadrila, u Puli Druga lovačka eskadrila, u Zadru Eskadrila jurišnog zrakoplovstva.

Cijelo vrijeme ustrojavanja zrakoplovnih postrojbi neprijateljsko zrakoplovstvo je izvodilo borbena djelovanja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Stoga se nametnula potreba organiziranja djelotvornog sustava protuzrakoplovne zaštite.

Razvoj sustava zračnog motrenja i dojavljivanja otpočeo je tek nakon oslobađanja vojarni od JNA, ponajprije u Bjelovaru, Zagrebu i Varaždinu. Tada je u posjed Hrvatske vojske došao veći broj radarskih uređaja, koji su od neuporabljivosti u samo dva mjeseca osposobljeni za uporabu što je omogućilo uspostavu radarskih postaja u Slavoniji i Dalmaciji. Time je praktički bio organiziran sustav Zračnog motrenja i navođenja (ZMIN). Sustav je, u prosincu 1991. godine, konačno uspostavljen osnivanjem brigade ZMIN. Uvođenjem prvih radara u operativnu uporabu brigada ZMIN je odigrala presudnu ulogu : otkrivene su i praćene stotine ciljeva i time su pridonijeli ravnoteži snaga na bojištu. Djelotvornost brigade ZMIN i gubitci koje ja nanijela neprijateljskoj vojsci izravno su utjecali na radikalno manju uporabu neprijateljskoga zrakoplovstva. Početna dionica u razvoju zrakoplovne i protuzračne obrane okončana je utemeljenjem Zapovjedništva HRZ i PZO 12. prosinca 1991. godine.

Kronologija osnivanje postrojbi HRZ i PZO

17.10.1990. Osnovano Samostalno zrakoplovno odjeljenje Split

10.11.1990. Osnovan Samostalni zrakoplovni vod u Slavonskome Brodu

06.1991. Formiran Samostalni zrakoplovni vod IV brigade

28.06.1991. Osnovana Mješovita eskadrila višestruke namjene Čakovec

09.1991. Osnovana 92. ZB Pula (Pula)

06.09.1991. Osnovana 3. bojna ZMIN Osijek

16.09.1991. Osnovana 2. bojna ZMIN Split

23.09.1991. Na Lučko slijeće prvi helikopter Mi-8 (ratni plijen). Dan preleta se slavi kao Dan 94. ZB Lučko (Zagreb – Lučko)

30.09.1991. Osnovana Satnija za održavanje i razvoj ZMIN

06.10.1991. Osnovana 1. bojna ZMIN Zagreb – Kurilovec

13.10.1991. Zapovijed o privremenom formiranju zb Lučko i Mješovite zrakoplovne grupe

15.10.1991. Formiran Samostalni zrakoplovni vod Osijek (demobiliziran je 10.svibnja 1992.)

15.10.1991. Osnovana vojarna Podvornica

20.10.1991. Osnovana Satnija hrvatskih umjetnika pri Glavnom stožeru HV

11.1991. Osnovana 1. radarska postaja Đakovo.

11.1991. Osnovana radarska postaja Vinkovci

06.11.1991. Osnovana Mješovito zrakoplovna eskadrila (Split - Divulje)

06.11.1991. U Puli formirana Eskadrila lovačke avijacije

06.11.1991 U Zadru, pod zapovjedništvom GS formirana Eskadrila jurišne avijacije

25.11.1991. ZSV Osijek

26.11.1991. Osnovano Samostalno zrakoplovna desetina Bjelovar( uzletište Nova Rača)

09.12.1991. Osnovana je Mješovita eskadrila

12.12.1991. osnovano Zapovjedništvo HRZ i PZO (Zagreb)

16.12.1991. Osnovan Zrakoplovno tehnički zavod Velika Gorica

21.12.1991. Osnovana brigada ZMIN

25.12.1991. Osnovana ZB Pleso (Zagreb)

17.01.1992. Osnovana 21. eskadrila lovačkih zrakoplova (Zagreb – Pleso)

25.02.1992. Osnovana logistička baza Lob Kerestinec (Zagreb – Kerestinac)

21.03.1992. Osnovana ZB Zadar

21.03.1992. Osnovana 24. eskadrila lovačkih zrakoplova (Zadar)

21.03.1992. Osnovana 26. eskadrila lakih trenažnih zrakoplova (Zadar)

11.04.1992. Osnovana radarska postaja Čakovec (godinu dana kasnije preimenovana u "N.Š. Zrinski"

27.04.1992. Osnovan Zavod za zrakoplovnu medicinu (Zagreb)

05.05.1992. Osnovana 27. eskadrila transportnih zrakoplova (Zagreb – Lučko)

15.12.1992. Osnovano Zrakoplovno nastavno središte Zadar (Šepurine)

03.1993. Osnovana 74. satnija vojne policije

28.04.1993. Osnovana 279. satnija veze

06.08.1993. Osnovana zb Divulje

21.09.1993. Osnovana 20. eskadrila za djelovanje na moru (Split)

21.09.1993. Osnovana 22. eskadrila lovačkih zrakoplova (Pula)

21.09.1993. Osnovana 23. eskadrila lovačkih zrakoplova (Zagreb – Pleso)

21.09.1993. Osnovana 25. eskadrila izvidničkih zrakoplova (Pula)

21.09.1993. Osnovana 29. eskadrila borbenih helikoptera (Zagreb-Pleso)

10.04.1994. Osnovana zrakoplova protupožarna skupina

06.1994. Počela s radom 277. satnija za elektronsko djelovanje

13.09.1994. Osnovana 205. raketna brigada

12.10.1994. Na poligonu Grabešćak (Dugi otok) održana najsloženija među-granska vježba HV Posejdon 94.

10.04.1995. Osnovano Zrakoplovno vojno učilište. Danas nosi naziv Središte za izobrazbu i obuku HRZ i PZO “ Rudolf Perešin“
 

·
Velcro-what a rip-off!
Joined
·
7,166 Posts
Kada govorimo o protuzračnoj obrani, što imamo, a da je sposobno skinuti neprijateljski zrakoplov s neba?
 

·
Moderator
Joined
·
5,952 Posts
Discussion Starter #10 (Edited)
Kada govorimo o protuzračnoj obrani, što imamo, a da je sposobno skinuti neprijateljski zrakoplov s neba?
Samohodni PZ top 20/3 mm M55 A4/M1- max domet 4-5.5 km
- početna brzina gađanja 850 m/s
- brzina gađanja sva tri automata 1950-2250 met./m

Strijela - 10CROA1-mogućnost gađanja s mjesta ili iz pokreta pri brzini do 30 km/h
-uništenje cilja: b/g s direktnim i laserskim blizinskim upaljačem
-visina cilja: 25-3000 m
-kosa daljina: do 5000 m
-brzina cilja u susretu: do 1500 km/h
-brzina cilja u odlasku: do 1100 km /h
-brzina rakete: 500 m/s
-težina rakete: 75 kg
-borbeni komplet 8 raketa

Bofors 40 mm L / 70Imamo još i lake prijenosner sustave Strela 2M i Igla.
 

·
Moderator
Joined
·
5,952 Posts
Discussion Starter #13 (Edited)
Nema li BSD prijenosne Stingere?
Prijenosni protuzračni sustavi su sastavu naoružanja PZO postrojbi. (Jedna u Zemuniku, druga na Plesu.)

Moguće da BSD isto koristi te sustave. Bilo je govora da će PZO uć pod kopnenu vojsku, pa sad.
 
  • Like
Reactions: djole13

·
Moderator
Joined
·
5,952 Posts
Discussion Starter #18
Pula više nije nikakva baza?
I ja tražim taj podatak, ali mislim da vojni dio nije napušten. Po bivšem DPR-u Pula je prestala postojat kao samostalna baza tj. ušla je u sastav 91. ZB kao letjelište. Novim planom nije predviđeno nikakvo napuštanje letjelišta Pule tako da sigurno računaju s njom. Uostalom ova shema koju san postavija je najnovija i na njoj je naznačeno letjelište Pula.
 
  • Like
Reactions: djole13

·
Eagle
Joined
·
313 Posts
U DPR-u stoji nabava PZO sustava srednjeg dometa ali sa uvođenjem sankcija Rusiji i sa stanjem u nesretnoj Ukrajini možemo zaboraviti na Kub ili Buk :eek:hno:

Pa pogledajmo onda neke zapadne sustave srednjeg dometa:


Izrael:

SPYDERnije srednji ali bilo bi ga lijepo vidjeti Arrow :)


SAD:

Ovdje su jedini sustavi srednjeg dometa oni koji se postavljaju na brodove tako da jedino što ostaje sustav koji bi bio jakooo lijepa donacija ili dio nekakvog paketa možda pri kupnji novih zrakoplova...

dame i gospodo predstavljam vam MIM-104 Patriot :banana:Norveška:

NASAMS


__________________________________________________________________________________________________________Ahh taj nesretni hrvatski S-300 :bash:
 
1 - 20 of 20705 Posts
Top